Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основні положення оцінки ефективності інвестиційних проектів на транспорті
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

При оцінці інвестиційних проектів обов'язковим є дотримання наступних основних принципів:

- соціально-орієнтованого підходу до економічної оцінки ефективності заходів;

- порівняння інвестиційних проектів, що співставляються по методах розрахування натуральних і вартісних показників, по застосовуваній нормативній
інформації, за умовами розрахунку показників ефективності;

обліку впливу на реалізацію інвестиційних проектів таких елементів
економічного середовища як інфляція, система оподатковування, участь у реа­лізації проектів різних юридичних і фізичних осіб;

- допустимості при порівнянні інвестиційних проектів включення в роз-унок тільки тих елементів результатів І витрат, що розрізняються по порів­нюваних варіантах.

При проведенні розрахунків і аналізі ефективності інвестиційних проектів передбачається:

- розгляд проекту протягом розрахункового періоду;

- моделювання грошових потоків, що включають усі зв'язані зі здійснен­ням проекту грошові надходження і витрати за розрахунковий період;

- порівняність умов реалізації різних Інвестиційних проектів (ІП);

- принцип досягнення позитивності і максимуму ефекту при порівнянні
альтернативних проектів;

- облік тільки майбутніх витрат і надходжень (при розрахунках показни­ків ефективності повинні враховуватися лише майбутні в ході здійснення ІП
витрати і надходження, включаючи витрати, пов'язані з придбанням раніше
створених виробничих фондів, а також майбутні втрати, безпосередньо викли­кані здійсненням проекту, наприклад, від ліквідації діючого виробництва в
зв'язку з реорганізацією або організації на його місці нового);

- принципи альтернативної вартості (створені раніше об'єкти у випадку використання у даному проекті оцінюються не по витратах на їхнє створення,а по втраченій вигоді від альтернативного використання виробничого майна шляхом продажу, передачі в оренду, вкладення в ефективніший альтернатив­ний проект);

- принцип порівняння "із проектом" і "без проекту";

- облік усіх найбільш істотних наслідків;

- облік наявності різних учасників проекту, розбіжності їхніх інтересів і різних оцінок вартості капіталу, що виражаються в індивідуальних значеннях норми дисконту;

- облік впливу на ефективність ІП потреби в оборотному капіталі, необ­хідному для функціонування створюваних у ході реалізації проекту виробни­чих фондів;

- оцінка (у кількісній формі) впливу невизначеностей і ризиків, що су­проводжують реалізацію проекту.

При оцінці інвестиційних проектів варто враховувати наступне:

- відносно високі, змінні в часі темпи росту цін, що не збігаються з тем­пами росту обмінних валютних курсів;

- державне регулювання цін на ряд найважливіших ресурсів для реаліза­ції багатьох інвестиційних проектів;

- відсутність сталих ринків, особливо ринку цінних паперів і нерухомості;

- значну невизначеність вихідної інформації для оцінки інвестиційних проектів і високий ризик, пов'язаний з їхньою реалізацією;

- складність і динамізм податкової системи;

- особливості галузі транспорту і його окремих видів в економіці України;

- позатранспортний або позагалузевий ефект.

Вихідні і розрахункові дані представляються в табличному вигляді, де приводяться в грошовому еквіваленті динаміка активів і пасивів балансу в процесі здійснення інвестиційного проекту, параметри капітальних вкладень, склад і структура основних засобів по пускових комплексах, норми для розра­хунку потреби в оборотних коштах, обсяги виробництва і реалізації продукції, поточні витрати на виробництво і збут продукції, вихідна інформація про дже­рела фінансування, грошові потоки і показники ефективності проекту.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 487. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия