Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Особливості транспорту, які варто враховувати при оцінці інвестиційних проектів
 

Загальні вимоги, які варто враховувати при оцінці науково-технічних і І проектних рішень на транспорті, є:

1) облік особливостей транспорту як галузі економіки країни;

2) облік так званого позатранспортного або позагалузевого ефекту.
Особливості транспорту полягають у наступному:

- необхідності розгляду єдиної транспортної системи в цілому й окремих видів транспорту у взаємодії, ефективного комплексного використання різних видів транспорту як елементів єдиної транспортної системи країни;

- визначальному впливі транспорту на рішення ряду великих проблем економічного, соціального, оборонного й іншого характеру;

- тісній взаємодії транспорту з усіма галузями економіки країни, взаємо­зв'язку процесів виробництва, збереження і переміщення вантажів;

- неможливості збереження і нагромадження транспортної продукції і не­віддільності процесу її виробництва від споживання;

- важливе значення просторового фактора і галузевої структури транспортної системи, наявності у ній великої кількості елементів, що володіють обмеженою територіальною взаємозамінністю виробництва транспортної продукції;

- змінному в часі характері завантаження транспортних об'єктів, що ма­ють звичайно тенденцію до зростання по роках і значній сезонній, місячній і добовій нерівномірності;

- неможливості точного й однозначного передбачення майбутніх умов і обсягів роботи транспорту, багатьох техніко-економічних характеристик його функціонування і розвитку;

значних розмірах і великій складності транспортної системи, наявності
багатьох можливих шляхів розвитку її елементів і здійснення необхідних пе­ревезень;

- можливості використання в одному напрямку різних видів транспорту з різним рівнем собівартості і капіталоємності транспортної продукції; впливі конкретних заходів на інші види транспорту, транспортну систему в цілому, а також на інші галузі народного господарства;

- дискретному характері нарощування потужності транспортних об'єктів, поетапному розвитку постійних пристроїв транспорту, необхідності резервів про­пускної і провізної спроможності з наступним поступовим їхнім освоєнням;

- високій питомій вазі заробітної плати й амортизації у собівартості транспортної продукції, значному розходженні між величинами середніх і гра­ничних витрат на перевезення;

- обслуговуванні транспортом різних споживачів за характером перевезе­них вантажів, відомчої приналежності й інших факторів, що забезпечує стій­кість, універсальність інвестиційних процесів, зменшення ризику вкладень у розвиток транспорту;

- реалізації транспортом основної частини зовнішніх економічних зв'язків і експорту транспортних послуг, унаслідок чого важливого значення набувають питання валютної ефективності.

Розрахунки ефективності капітальних вкладень розробляються на всіх рі­внях ієрархії транспорту, на всіх стадіях і режимах перспективного розвитку Існуючих і створення нових транспортних об'єктів з метою економічного об­грунтування і вибору найбільш ефективних напрямків капітальних вкладень за видами транспорту, зокрема варіантів їхнього технічного оснащення, пропор­цій розвитку рухомого складу і постійних пристроїв транспорту, їхніх конс­труктивних типів і параметрів, встановлення черговості і термінів будівництва і запровадження в дію окремих елементів транспортної мережі й інших об'єктів транспорту.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 417. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7