Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ББК 65.38 8 страница

Питання для самоперевірки

1. Що таке інвестиції?

2. З якою метою здійснюється оцінка ефективності інвестиційних проектів?

3. Які принципи оцінки інвестиційних проектів Ви знаєте?

4. Поняття про методи оцінки ефективності технічних заходів та інвестиційних проектів

Перед проведенням оцінки ефективності визначається суспільна значи­мість проекту (програми). Суспільно значущими вважаються великомасштаб­ні, народногосподарські і глобальні проекти.

Далі оцінка проводиться в два етапи.

На першому етапі розраховують показники ефективності проекту в ці­лому. Ціль цього етапу - агрегована економічна оцінка проектних рішень І створення необхідних умов для пошуку інвесторів. Для локальних проектів оцінюється тільки їхня комерційна ефективність і, якщо вона виявляється при­йнятною, рекомендується безпосередньо переходити до другого етапу оцінки. Для суспільно значущих проектів оцінюється, у першу чергу, їхня суспільна ефективність. При незадовільній соціальній ефективності такі проекти не ре­комендуються до реалізації і не можуть претендувати на державну підтримку.

Якщо ж соціальна ефективність проекту виявляється достатньою, оціню­ється його комерційна ефективність. При недостатній комерційній ефективно­сті суспільно значущого інвестиційного проекту рекомендується розглянути можливість застосування різних форм його підтримки, що дозволили б підви­щити комерційну ефективність Програми до прийнятного рівня.

Якщо джерела й умови фінансування уже відомі, оцінку комерційної ефек­тивності проекту роблять за узгодженням з інвестором.

Другий етап оцінки здійснюють після розроблення схеми фінансування. На цьому етапі уточнюється склад учасників і визначаються можливість фі­нансової реалізації й ефективність участі в проекті кожного з них (регіональна і галузева ефективність, ефективність участі в проекті окремих підприємств і акціонерів, бюджетна ефективність і ін.).

Для локальних проектів на цьому етапі визначають ефективність участі в проекті окремих підприємств-учасників. ефективність Інвестування в акції таких акціонерних підприємств і ефективність участі бюджету в реалізації проекту (бюджетна ефективність). Для суспільно значущих проектів на цьому етапі, у першу чергу, визна­чають регіональну ефективність, і у випадку, якщо вона задовільна, подаль­ший розрахунок роблять так само, як і для локальних проектів. При необхідно­сті на цьому етапі може бути оцінена і галузева ефективність проекту.

Особливості оцінки ефективності на різних стадіях розробки і здійс­нення проекту. Оцінка ефективності інвестиційного проекту повинна здійс­нюватися на стадіях:

• розробки інвестиційної пропозиції і декларації про наміри (експрес-оцінка інвестиційної пропозиції);

• розробки "Обгрунтування інвестицій";

• розробки техніко-економічного обґрунтування;

• здійснення інвестиційного проекту (економічний моніторинг).

Принципи оцінки ефективності програм (проектів) однакові на всіх стаді­ях. Оцінка може розрізнятися по видах розглянутої ефективності, а також по набору вихідних даних і ступеня подробиць їхнього опису.

Питання для самоперевірки

1. Які інвестиційні проекти вважаються суспільно значущими?

2. Розкажіть про перший етап розрахунку ефективності інвестиційного

проекту.

3. Розкажіть про другий етап розрахунку ефективності Інвестиційного

проекту.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 400. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия