Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фізичний, емоціональний та інтелектуальний цикли. Критичні точки
Біологічні ритми – це циклічне повторення характеру та інтенсивності біологічних процесів і явищ на протязі життя у живих організмів.

Циклічність характерна властивість живої і неживої матерії. День змінює ніч, одна пора року іншу, з певною частотою відбуваються спалахи сонячної активності, протистояння космічних тіл та інші глобальні і пересічні космічні процеси. Очевидно, їх розвиток, певним чином позначається на процесах, які відбуваються на Землі, в тому числі і на живій матерії. Циклічні зміни відбуваються з рослинами, мікроорганізмами, тваринами і людьми. Безперечно, що ритмічні зміни в життєдіяльності людини мають досить велике значення, як і з точки зору безпеки існування, так з боку досягнення максимального результату.

Для людини біоритмічні коливання – це підйоми і спади активності фізіологічних, нервових і психічних процесів. Розрізняють високо-, середньо- та низькочастотні цикли.

Високочастотний (короткоперіодний) цикл може вимірюватись проміжками часу від долі секунди до 30 хв. Сюди відносять ритми серця, ходьби, швидкості реакції аналізаторів, коливання уваги і настрою тощо.

Середньочастотні цикли мають тривалість до 7 діб. Вони поділяються на ультрадіанні (від 0,5 до 20 год.), циркадіанні (20 – 28 год.) та інфрадіанні. Найбільш відомим циркадіанним періодом є добовий цикл. На протязі 24 годин у людини відмічається декілька підйомів і спадів активності (табл. 3.1).

Низькочастотні ритми визначаються термінами тиждень, місяць, сезон, рік і так далі. Відомі цикли активності людини пов’язані із спалахами сонячної активності через кожних 11 років.

 

 

Таблиця 3.1 – Добові цикли активності людини (год.)

Фізіологічні періоди I II III IV V
спад 2 - 3 9 - 10 14 - 15 18 - 19 22 - 23
підйом 5 - 6 11 – 12 16 - 17 20 – 21 24 - 1

 

Найбільшу цікавість для вивчення представляють довготривалі цикли з періодом близьким до одного місяця. Ґрунтовні дослідження таких циклів розпочав на початку ХХ сторіччя німецький лікар Вільгельм Флейс. Він помітив, що у його пацієнтів, в першу чергу дітей, деякі захворювання повторюються з чіткою періодичністю. Вчений довготривалий час допитливо і терпеливо збирав факти, реєструючи час захворювання і смерті (якщо врятувати хворого не вдалося), а також дати народженняпацієнтів. Результатом досліджень виявилися висновки про наявність циклічності в біологічний активності людського організму.

Флейс довів, що у всіх людей з моменту їх народження діють два ритми: 23-добовий фізичний і 28-добовий емоціональний. Саме від цих ритмів залежить ймовірність захворювання чи смерті. До аналогічних висновків прийшов і віденський психолог Герман Свобода. Він звернув увагу на те, що здатність пацієнтів реагувати і проявляти емоції піддана ритмічним коливанням. Як і Флейс, Свобода став досліджувати ймовірність захворювання різними хворобами і незалежно від свого німецького колеги відкрив існування циклів з періодами в 23 і 28 діб, які він назвав відповідно чоловічим і жіночим циклами. Коливанням з 23-добовим періодом піддаються такі прояви людини, як хоробрість, стійкість, воля, фізична сила, коливання з 28-добовим періодом – чутливість, емоціональна збудженість, інтуїція.

Фізичний і емоціональний ритми були предметом суперечок ще у двадцятих роках 20 сторіччя. Початок дебатам поклав інженер із Інсбрука Фрідріх Тельчер. Аналізуючи результати екзаменів у вищому навчальному закладі, де він викладав, і порівнюючи оцінки з датою народження студентів, Тельчер вста­новив, що успіхи студентів коливаються з 33-добовим періодом.

Отже, у кожної людини спостерігається три ритми – фізичний (період 23 доби), емоціональний (період 28 діб) і інтелек­туальний (період 33 доби), – початкові фази яких співпадають з моментом її народження. Нещодавно з’явилися дані про існування четвертого 38–добового інтуїтивного циклу.

Кожний цикл поділяється на дві рівні частини: перша частина називається пози­тивним півперіодом, друга – негативним півперіодом. Наприклад, в позитивному напівперіоді фізичного рит­му, людина характеризується припливом сил, максимальною енергією, витривалістю, найбільшою стійкістю до впливу екстремальних факторів; працездатність підвищується і людина легко справляється із завданнями, які вимагають таких фізичних зусиль, які в негативному напівперіоді, будуть їй не під силу. Зрозуміло, що дане порівняння справедливе за умови, що стан здоров’я особи в позитивному періоді не викликає нарікань.

В так звані критичні дні цикли “змінюють знак”, тобто проходить зміна півперіодів. Який саме перехід проходить – із позитивної фази в негативну чи навпаки, несуттєво. В критичні дні для даної людини функції, що входять в “сферу дії” відповідного ритму, досягають мінімуму. Особливо небезпечно, коли співпадають критичні дні двох чи всіх трьох ритмів. Ймовірність невимушених помилок, неадекватних дій і невірних рішень у такі дні максимальна.

Таблиця 3.2. - Види, цикли та пояснення біоритмічних циклів (дні)

Цикл Сфера впливу Позитивна фаза Критичні дні Негативна фаза
фізичний (23 доби) рухова активність, фізична сила, витривалість, стійкість до хвороб і впливу несприятливих фізичних факторів 2 - 11 1 і 12 13 - 23
максимальна енергія, сила, витривалість, найвища стійкість до впливу екстремальних факторів нестабільність фізичного стану. Існує імовірність травм, аварій, загострень хронічних захворювань, головного болю знижений фізичний тонус, швидка стомлюваність, деяке зниження опірності організму до захворювань  
емоціональний (28 діб) настрій, сила, багатство і стійкість, творчий настрій, інтуїція 2 – 14 1 і 15 16 - 28
найбільш сприятливий час для спілкування, контактів, проходження тестів та іспитів емоціональна нестійкість, схильність до зниження реакцій, пригнобленого стану, сварок підвищена напруженість, часто поганий настрій  
інтелектуальний (33 доби) мислення, пам’ять, логіка, зосередженість, дотепність, гнучкість розуму 2 - 16 1 і 17 18 - 33
творчі дні, більш сприятливий час для вирішення складних питань, винаходи схильність до зниження уваги, помилкових висновків, погіршенню запам'ятовування процес мислення млявий, переривчастий  

 

 

Строга математична визначеність ритмів дозволяє за відомою датою народження людини завчасно вирахувати її критичні дні. В такі дні людині не залишається нічого іншого, як обминати небезпечні місця, утримуватися від прийняття рішень, з особливою увагою відноситися до ситуацій, в яких організм піддається тим чи іншим випробуванням. Тому теорія біоритмів попереджує людину від невимушених помилок, зменшує ризик діяльності, пом'якшує шкідливість, яка “приноситься” нещасливими днями. Особливості стану індивідуума в позитивному і негативному напівперіодах усіх трьох циклів, а також у критичні дні приведено в табл.3.2.

За деякими методиками можна вирахувати сумісність двох і більше осіб, як за окремими циклами, так і середньоінтегральну оцінку їхньої сумісності. Особливо важливо знати такі дані при створенні сім’ї, у командних видах спорту тощо. Адже біоритмічна несумісність людей може стати причиною конфлікту, зниження мотивації, перешкодою для досягнення бажаного результату.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 353. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.247 сек.) русская версия | украинская версия