Студопедия — Організація дозиметричного і хімічного контролю
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Організація дозиметричного і хімічного контролю


Дозиметричний і хімічний контроль проводиться з метою оцінки працездатності особового складу формувань, робітників і службовців і визначення порядку їх використання, об'єму медичної допомоги на етапі евакуації, необхідності і об'єму санітарної обробки людей, а також дезактивації і дегазації техніки, устаткування, транспорту, засобів захисту, одягу, можливості використання продуктів харчування і води.

Дозиметричний і хімічний контроль організовується і здійснюється як в НС військового часу, так і в НС техногенного характеру.

Дозиметричний і хімічний контроль організовується:

- В містах і районах начальниками відділів і служб ГЗНС міст, районів і комендантами територіальних формувань;

- На об'єктах економіки начальниками відділів і служб ГЗНС і командирами об'єктових формувань;

- В лікувальних установах начальниками установ;

- непрацюючого населення відділами ГЗНС районів із залученням ЖЕК, РЭУ, ДЭЗ.

Дозиметричний і хімічний контроль включає контроль радіоактивного опромінення людей і радіоактивного зараження різних об'єктів. При контролі радіоактивного опромінення визначається поглинена доза опромінення за час знаходження людей на зараженій місцевості. Контроль ділиться на груповий і індивідуальний.

Груповий контроль здійснюється по формуваннях, цехах, бригадам з метою отримання відомостей про середні дози для оцінки працездатності.

У кожному формуванні, цеху, бригаді ведеться журнал контролю опромінення і періодично сумарну дозу вносять в особисту картку обліку, за даними обліку доз командирам формувань, начальникам цехів визначається працездатність людей, т. е. можливість виконання ними своїх обов'язків.

При груповому контролі один дозиметр знаходиться у групи людей (бригада, ланка та ін.). Чи проводяться розрахунки за допомогою формули:

Рср∙ Т

D =

Косл

где: D - поглинена доза,

Рср. – середній рівень радіації (виміряний за допомогою приладу),

Кпосл. - коэфициент послаблення захисної споруди.

 

 

Індивідуальний контроль потрібний для первинної діагностики ступеня тяжкості променевої хвороби опромінених. І проводиться за допомогою індивідуальних вимірників доз.

Зняття показників з індивідуальних вимірників доз проводиться в медичних установах і дані заносяться в медичні документи.

При індивідуальному контролі дозиметр видається кожному працюючому. Цей метод використовується для тих категорій, до яких не може використовуватися груповий метод.

Для обліку поглинених доз опромінення ведуться наступні документи дозиметричного контролю:

відомість видачі вимірювальної дози для обліку показників;

- журнал контролю опромінення;

- журнал обліку доз опромінення;

- журнал відбору і здачі проб (тільки у службах і штабах ЦЗ);

- донесення про працездатність і зараження людей, техніки та ін.

Контроль опромінення потрібний для того, щоб поглинені дози радіації не перевищували допустимих норм опромінення.

Згідно з цими нормами для населення поглинена доза в нормальних умовах не повинна перевищувати 0, 5 бер в рік.

Згідно із Законом України " Про захист людей від впливу іонізуючих випромінювань" № 15/193-ВР передбачені наступні перевищення допустимої дози опромінення:

• для населення 1 МЗв/рік(1000 Мбэр/рік - 0, 1 бер);

• для персоналу - не більше 20 МЗв/рік(2000 Мбэр/рік - 2 бер). Допускається до 5 бер(%%) МЗв) при умові, що середньорічна доза на протяг 5 років не більше 20 МЗв за рік в середньому.

Структура дози опромінення поглиненої за рік виглядає таким чином:

• природний фон - 200 Мбэр;

• медична рентген-діагностика - 150 Мбэр;

• будівельні матеріали - 1000 Мбэр;

• додаткові джерела опромінення - 50 Мбэр;.

По Дніпропетровській області(дані 1990 року) він складає 345 Мбэр в рік.

У країнах Бенілюкс - 220 Мбэр в рік. У Західній Україні - 280 Мбэр в рік. Природний радіаційний фон обумовлюється:

- космічним випромінюванням;

- природними радіоактивними елементами.

Інтенсивність космічного випромінювання залежить від:

- висоти над рівнем моря;

- сонячній активності.

Земним джерелом є:

• природні радіонукліди, які входять до складу речовин, які чоло-століття використовує в повсякденній діяльності.

• Природний радіоактивний фон на Україні складає 0, 01 - 0, 03 мр/годину, тобто, 10-30 мкрад/година.

На земній кулі є райони, де поглинена доза значно перевищує допустимі:

• В Індії(штат Карала) - доза складає 40, 2 рад/ рік.

• Бразилія - 20 радий/рік.

• США - 26 радий/рік.

• Франція - 170 радий/рік.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 6586. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптацион­ного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенци­альная опасность появления патогенных преобразований...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия