Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Об’єкти та структура метаданих
“ 1С Бухгалтерія 7.7” – це програма для ведення бухгалтерського обліку, що може застосовуватись на підприємствах різних форм власності та видів діяльності. У програмі також реалізовані можливості введення на одному робочому місці бухгалтерського обліку декількох підприємств. Ведення обліку паралельно в декількох робочих планах рахунків та кількісного та валютного обліку. Програма має однокористувацьку та мережеву версію.

Для користувачів програми є декілька режимів роботи, набір яких різний, залеж но від версії програми:

1) “1С Підприємство 7,7”у мережевій версії застосовується при роботі кількох бухгалтерів з однією базою даних.

2) “1С Підприємство” монопольно використовується тільки в мережевій версії програми, призначеній для запуску програми в однокористувацькому режимі.

3) Конфігуратор призначений для налагодження програми зміни структури да них.

4) Отладчик – призначений для пошуку та усунення помилок під час роботи пев ної конфігурації програми.

5) Монітор – призначений для здійснення контролю дії користувачів, щодо змі ни облікових даних, або параметрів налагодження, які фіксуються і запам’ятовую ться програмою.

Конфігурація – структура облікових даних, що встановлюється на ПК при ство ренні нової інформаційної бази (План рахунків, довідники аналітичного обліку, фор ми документів).

У програмі “1С Бухгалтерія 7,7” конфігурація складається з трьох взаємозв’яза них частин:

1) Структури метаданих.

2) Набору інтерфейсів користувачів.

3) Набору прав.

Всі дії бухгалтера під час роботи з програмою здійснюється в робочому вікні. Верхній рядок робочого вікна відведений під заголовок програми із зазначенням режи му запуску. Другий рядок робочого вікна – це головне меню програми, містить пере лік пунктів меню. Кожний пункт головного меню – це назва режимів, або функцій програми. Третій рядок програми містить інструментальну панель, де розміщені екранні піктограми. Кожна з яких виконує відповідну функцію. В нижній частині вікна розташований рядок, що містить два поля. Ліворуч – ситуаційна підказка, що коротко пояснює, які дії можуть, або повинні виконуватись у даній ситуації. Право руч – встановлюється обліковий період, в якому ведеться робота.

Налагодження програми складається з двох частин:

· Налагодження облікових параметрів та інтерфейсу.

До облікових параметрів програми належать: структура планів рахунків; струк тура довідників аналітичних об’єктів; перелік валют та їх курси; структура та порядок заповнення журналів програми; налагодження документів, які будуть використову ватись для автоматизації облікових процедур; облік необхідних констант, та їх власти вості.

Константи – це постійні, або умовно постійні величини, що зберігають інфор мацію, яка не змінюється досить рідко (назва підприємства, його поштова адреса).

Налагодження інтерфейсу полягає в налагодженні зовнішнього вигляду програми та встановленні параметрів, що забезпечують зручну роботу користувача з програмою:

1) Панелі інструментів.

2) Меню

3) Представлення чисел, колір шрифту.

Щоб змінити параметри необхідно виконати такі дії. Сервіс/Параметри, або Панель інструментів. Решта параметрів визначаються в режимі запуску програми Конфігуратора. На початку роботи з програмою необхідно в першу чергу налагодити робочий період:

1) Встановлення робочої дати.

2) Визначення чергового інтервалу, в якому вводяться операції.

3) Встановлення робочого періоду.

При запуску “1С бухгалтерія” робоча дата за замовчуванням відповідає системній даті ПК. Робоча дата вводиться в вікні Настройка параметрів системи. Яка вкладається за допомогою команд Сервіс/ Параметри/ Общие.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 712. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7