Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Робота будівельно-технічної комісії
 

Будівельно-технічна комісія в процесі розслідування причин аварії:

робе огляд будівелі, спорудження, на якому відбулась аварія;

- аналізує проектну та іншу технічну документацію;

- знайомиться з ліцензіями на право рабіт, з сертифікатами якості на використані конструкції і матеріали, з документацією про кваліфікацію робочих і інженерно-техничних рабітників і про їх професійну підготовку;

- проводе опитування очевидців і посадових осіб будівельної (будівельно-монтажної, ремонтно-будівельної) організації або діючого підприємства, організації, установи, при цьому дані опитування очевидців аварії і посадових осіб оформлюються у вигляді протоколів опитування або пояснювальних записок ввдповідно з формами Додатків 4 і 5 ;

- встанавлює кількість необхідних фотознімків, ескизів загального виду заваленого будинку або спорудження, окремих його частин, пошкоджених елементів конструкцій і їх з’єднань, а також основи.

Будівельно-технічна комісія повинна встановити:

- стан будівництва або умови експлуатації будинку, спорудження;

- метеоумови перед аварією;

- види, характер і тривалість робіт, які проводилися в будинку, спорудженні і поблизу нього безпосередньо перед аварією;

- ознаки попереднього стану будинку, спорудження і заході, які прийняті для попердження ­аварії;

- інші обставини;

визначити:

- якість технічних рішень, які прийняті в проекті і робочій документації (в робочому проекті), додержання вимог нормативних документів і державних стандартів;

- якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів конструкції, відповідності їх проекту і вимогам нормативних докумен­тів, для чого проводять детальне обстеження завалених конструкцій;

- якість викристаних материалів, виробів і конструкцій і відповідність їх про­екту і вимогам державних стандартів і технічних умов (міцність, розміри, об’ємна вага, марка і т. ін.);

- порядок і місце отбора проб, кількість зразків матеріалів або елементів конструкцій для необхідних іспитів, а також характер и об’єм останніх;

- об’єм додаткових досліджень, необхідність проведення експертизи за питаннями, пов’язаними з виявленням обставин і причин аварії;

- величини фактичного навантаження, які діяли на будівельні конструкції до і в момент аварії, температурних і інших впливів, а також стан конструкцій або оснування до момента аварій;

- об’єм необхідних перевірочних розрахунків конструкцій будівель і споруджень з назвою організацій або осіб, яким доручається виконання цих розрахунків;

- допущені при експлуатації відхилення від вимог правил за технічною експлуатацією будинку, споруди, під’ємно-транспортного і технологічного обладнання;

- наявність технічного пашпорта і ведення журналуа по екплуатации технологічного обладнання будинка; у випадку вазаних окументі визначити порушення при експлуатації, які впливають на стан будинку, спорудження або на його конструктивні елементи, а також дефекти конструкцій;

- фактичні об’єми завалень (руйнувань) будинку, споруди, його частин і конструктивних елементів, на основе чого встановити розмір матеріальних збитків від аварії, об’єм втрат на розборку і відновлення, а також втрати від остановки підприємства на діючих підприємствах;

- строки і порядок розборки завалів, склад обмірів і інших характеристик розборки — для отримання необхідних даних о причинах аварії;

 

встановити:

- об’єм і характер виконаних до момента аварії будівельно-монтажних робіт за даними загального журналу і спеціальних журналов робіт;

- причину, яка викликала стан конструкцій або основання будинку, споруди, його частин, які привели до аварії, а також порушень проекту і робочої документації.

Копії акту розслідування передаються також власнику підпрємства, де відбулась аварія, або голові організації , яка його експлуатує (будує).

Будівельно-технічні комісії працюють відкрито і їх матеріали не підлягають засекречиванню, за виключенням випадків, які оговорені діючим законодавством України.

Комісія по можливості знайомить з ходом розслідування і результатами телебачення і пресу, а в необхідних випадках приймає заходи для інформування про можливі небезпеки, які виникають у зв’язку з аварією.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 269. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия