Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення страхових сум, тарифів та платежів зі страхування відповідальності при НС
У випадку, коли не вдається запобігти НС, виникає необхідність відновлювати інфраструктуру виробництва (населеного пункту, тощо), проводити природоохоронні заходи, відшкодовувати людям за втрачене здоров'я чи життя. На всі ці заходи необхідні великі кошти. Доцільним в даному випадку є впровадження екологічного страхування.

Екологічне страхування являє собою страхування цивільної відповідальності підприємства, установ і організацій (страхувальників) за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює підвищену екологічну небезпеку.

Його метою є гарантування повного або часткового відшкодування збитку, заподіяного діяльністю страхувальника, за обставинами, що виникають внаслідок шкоди життю, здоров'ю чи майну інших осіб, включаючи витрати органів державної влади і місцевого самоврядування на відновлення екологічного благополуччя природного середовища.

Страхування здійснюється на підставі угод про страхування. Розмір страхової суми по кожній угоді встановлюється відповідно до реєстру підприємства, з урахуванням можливих збитків, заподіяних природному середовищу та людині.

Страхування аварійного забруднення природного середовища орієнтується на ризики.

Особлива роль у взаєминах між страхувальником і страховиком відводиться питання страхових платежів. Розмір яких обумовлений багатьма факторами.

Страхові тарифи – це ставка страхових платежів з одиниці страхової суми за визначений період. Періодом, прийнятим за основу для затвердження тарифів, є рік. Основна частина тарифної ставки створює фонд виплати страхового відшкодування (нетто –ставка). Інша покриває видатки, пов’язані зі здійсненням страхування і формує дохідну частину страхування.

Нормативні Методики визначають орієнтовні розрахунки розмірів відшкодування шкоди, завданої юридичними та фізичними особами при здійсненні ними різних видів діяльності, зокрема, з транспортування небезпечних речовин та відходів унаслідок аварійного забруднення природних ресурсів небезпечними речовинами та відходами, та застосування цих орієнтовних розрахунків при визначенні страхових сум, страхових тарифів при страхуванні відповідальності при транспортуванні небезпечних речовин та відходів при укладанні договорів страхування.

Визначення страхових сум, тарифів та платежів зі страхування відповідальності при транспортуванні небезпечних речовин та відходів.Страхова сума визначається на підставі статистичних даних про збитки, завдані внаслідок аварійного забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів за попередні роки, які можуть значно відрізнятися від збитків наступного року. Вона встановлюється в договорі страхування, за згодою сторін. Середня страхова сума визначається за формулою:

 

СССі = (РЗ1і + РЗ2і + Рзпі) / п · Кс ,(3.3)

 

де СССі – середня страхова сума для і-ї речовини (у залежності від класу небезпечності), грн..;

РЗ1і, РЗ2і – розміри збитків, завданих довкіллю та третім особам при забрудненні земельних ресурсів, атмосфери та водних ресурсів за попередні роки для і-ї речовини, грн.;

п – кількість років;

Кс – коефіцієнт короткостроковості, який залежить від терміну перевезення вантажу та строку дії договору страхування.

Страховий тариф дорівнює:

 

Ст. = Б Ст. Кн. Кт Кк Кв Кс, (3.4)

 

де Ст. – страховий тариф, %;

БСт – базовий страховий тариф, що залежить від імовірності настання страхового випадку, %;

Кн. – коефіцієнт небезпечності, що залежить від класу небезпечності речовини чи відходів;

Кт – коефіцієнт, що залежить від виду транспортного засобу;

КК – коефіцієнт кількості небезпечної речовини;

Кв – коефіцієнт відстані транспортування;

Кс – коефіцієнт короткостроковості, який залежить від терміну перевезення вантажу та строку дії договору страхування.

Страховий платіж визначається за формулою:

 

СП = Ст. СС, (3.5)

 

де Ст. – страховий тариф, порядок розрахунку якого визначено формулою (1.2), %;

СС – страхова сума, яка визначається за згодою сторін при укладанні договорів страхування .

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 188. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия