Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 

В Україні розроблено і діють ряд методик розрахунків розмірів відшкодування збитків, заподіяних в окремих природних сферах [4].

Розрізняють визначення розмірів збитків від наслідків надзвичайних ситуацій (НС) техногенного і природного характеру, завданих здоров'ю людей та об’єктам національної економіки.

Усі збитки поділяються на види залежно від завданої фактичної шкоди.

Відповідно до територіального поширення та обсягів завданих або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні на – державний , регіональний, місцевий та об’єктовий.

Загальні збитки від наслідків НС розраховуються як сума основних локальних збитків:

 

З = Нр + Мрпс/гтвл/гр/грекпзфффф , (3.1)

 

де Нр – втрата життя та здоров´я населення ;

Мр – руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції;

Мп – не вироблення продукції внаслідок припинення виробництва;

Рс/г – вилучення або порушення сільськогосподарських угідь;

Мтв – втрат тваринництва;

Рп/г – втрати деревини та інших лісових ресурсів;

Рр/г – втрат рибного господарства;

Рпзф – збитки, заподіяні природно-заповідному фонду;

Ррек – знищення або погіршення якості рекреаційних зон;

Аф – забруднення атмосферного повітря;

Вф – забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря;

Зф – забруднення земель несільськогосподарського призначення.

 

Для кожного типу НС згідно класифікатора встановлюється перелік основних характерних збитків щодо кожного рівня НС залежно від масштабів шкідливого впливу.

Розмір збитків від втрати життя та шкоди здоров´я населення визначається за формулою:

 

Нр = ΣВтрр + ΣВдп + ΣВвтг , (3.2)

 

де ΣВтррвтрати від вибуття трудових ресурсів із виробництва;

ΣВдпвитрати на виплату допомоги на поховання;

ΣВвтг - витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника.

 

Визначення розміру збитків від аварійного забруднення земельних ресурсів при транспортуванні небезпечних речовин і відходів.Землі вважаються забрудненими, якщо в їх складі виявлені кількісні або якісні зміни, що сталися внаслідок аварійного забруднення при транспортування небезпечних речовин та відходів, що можуть бути зумовлені не тільки появою нових речовин, яких раніше не було, а й збільшенням вмісту речовин, що характерні для складу незабрудненого грунту.

Об’єм забруднення земельних ресурсів визначається у кожному випадку окремо, що зумовлено різноманітністю небезпечних речовин та відходів, що транспортуються, геоморфологічних, геологічних та гідрологічних умов.

Залежно від кількості забруднювальної речовини, яка проникла в певний шар землі чи забруднила її поверхню, визначаються площа, глибина проникнення та обсяги забруднення.

Основою розрахунків збитків від забруднення земельних ресурсів є грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка на підставі Закону “Про плату за землю” визначаються та уточнюються Держкомземом України. Вона є нормативною базою для визначення розміру збитків від забруднення земель іншого призначення (незалежно від форм власності) до визначення грошової оцінки земель усіх категорій. Грошова оцінка несільськогосподарських угідь (яри, піски, кам’янисті місця тощо) прирівнюються до половини грошової оцінки одного гектара пасовищ у зоні розташування. Одиницею для розрахунків розміру збитків є шар землі в 0,2 м (орний шар), тобто об’єм орного шару грунту 2000м3 на одному гектарі поверхні землі.

Розмір збитків РЗ визначається за формулою:

 

РЗі = А Гд Кз Кн. Шегз , (3.6)

 

де А – питомі витрати на ліквідацію наслідків забруднення земельної ділянки, які визначаються як 0,5;

Гд – грошова оцінка земельної ділянки до забруднення, грн. (1.5);

Кз – коефіцієнт, що характеризує вміст забруднювальної речовини (м3) в об’ємі забрудненої землі (м3) залежно від глибини міграції;

Кн. – коефіцієнт небезпечності для речовини чи відходу;

Шегз – показник шкали еколого-господарського значення земель, якщо за шкалою забруднена ділянка може бути класифікована за декілкома категоріями земель чи за статусом охорони, для розрахунків обирається коефіцієнт з максимальним значенням серед відповідних коефіцієнтів;

Грошова оцінка земельної ділянки до забруднення Гд визначається за формулою:

Гд = å (Пагр Гагр) , (3.7)

 

де Пагр – площа агро виробничої групи грунтів (м2);

Гагр – грошова оцінка 1 м2 агровиробничої групи грунів (грн./м2), яка визначається за формулою

Гу Багр

Гагр = ------------------ , (3.8)

Бу

 

де Гу – грошова оцінка 1м2 відповідних угідь сільськогосподарського підприємства (грн./м2);

Довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що зазнала забруднення, надають теріторіальні органи спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Грошова оцінка земель, за якими не проведено її визначення, здійснюється із застосуванням відповідних понижувальних коефіцієнтів до нормативної грошової оцінки угідь, зазначених нижче, за відповідним адміністративним районом:

а) для перелогів – до нормативної грошової оцінки орних земель: 0,95;

б) для лісових земель – до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь: 0,7;

в) для полезахисних лісосмуг та насаджень – до нормативної грошової оцінки орних земель :0,9;

г) для чагарників – до нормативної оцінки пасовищ: 0,8;

д)для забудованих земель – до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь: 0,2 ;

е) для заболочених земель - до нормативної оцінки сіножатей: 0,5;

ж) для відкритих земель - до нормативної оцінки пасовищ: 0,5.

У населених пунктах, грошова оцінка яких не проведена, значення грошової оцінки земельної ділянки (Гд) визначається величиною грошової оцінки відповідного сільськогосподарського угіддя по адміністративному району.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 234. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия