Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Заповнити пропущені місця. 1. _________ ___________ ________ - це сукупність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення активних
1. _________ ___________ ________ - це сукупність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення активних операцій.

2. _________ ___________ - це операції, за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси; забезпечують формування ресурсів банку, необхідних йому зверх власного капіталу для здійснення нормальної діяльності, забезпечення ліквідності та одержання доходу.

3. _________ ___________ ________ – це грошові кошти, внесені акціонерами банку, а також кошти, утворені в процесі подальшої діяльності банку.

4. _________ ___________ ________ __________ - власний капітал слугує насамперед для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності.

5. _________ ___________ ________ __________ - є другорядною для власного капіталу банку; ця функція відчутна на перших кроках діяльності банку, коли за рахунок власного капіталу формується його інфраструктура і розгортається діяльність (фінансується придбання комп'ютерної та оргтехніки, будівництво (оренда) офісів).

6. _________ ___________ ________ __________ - через фіксацію розміру власного капіталу регулюючі органи впливають на діяльність банку в цілому.

7. _________ ___________ – капітал, що формується під час організації нового банку шляхом випуску і реалізації акцій.

8. _________ ___________ - це грошові ресурси, що резервуються банком для забезпечення непередбачених витрат, покриття збитків від банківської діяльності, а також виплати дивідендів по привілейованих акціях, якщо недостатньо прибутку.

9. _________ ___________ - залишається після розподілу чистого прибутку на сплату податків, формування резерву та виплату дивідендів власникам і призначається на капіталізацію, тобто на розширення банківського бізнесу.

10. _________ ___________ – сума власних коштів банку, що становить фінансову основу його діяльності та джерело ресурсів.

11. _________ ___________ - інноваційні інструменти, тобто інструменти з пільгами щодо погашення, як наприклад, «ступеневі» інструменти; неінноваційні інструменти, тобто інструменти, які не мають пільг щодо погашення; некумулятивні безстрокові привілейовані акції (базовий капітал 1-го рівня).

12. _________ ___________ - це кредиторська заборгованість банку, що виникла внаслідок попередніх операцій і яка має бути погашена у визначений термін.

13. _________ - це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються згідно з укладеною угодою та банківським законодавством.

14. _________ ___________ - це кошти, що залучені на депозит без визначеного строку погашення та поповнюються і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах; розміщуються у банку на поточних, кореспондентських та бюджетних рахунках клієнтів і використовуються ними для здійснення поточних розрахунків.

15. _________ ___________ - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом строку, який визначається у депозитній угоді.

16. _________ - це цінний папір, що емітується банком для залучення коштів; власники таких цінних паперів фактично надають банку довгострокову позику, за що отримують фіксований прибуток протягом терміну дії позики; з настанням терміну погашення банк повертає власнику номінальну вартість цього цінного паперу.

17. _________ ___________ - на відміну від сертифікату може бути використаний власником як платіжний засіб за товари і послуги, причому новий власник такого паперу може передати його третій особі шляхом індосаменту.

18. _________ ___________ - це позичковий капітал комерційного банку, що передається іншому банку у тимчасове користування на умовах повернення і платності.

19. _________ ___________ - операції з цінними паперами, які складаються з двох частин і при яких укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку (НБУ та комерційними банками) про продаж-купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу-купівлі у визначений термін або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

20. _________ ___________ __________ - це діяльність, пов'язана із залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначенням розміру і відповідної структури джерел грошових коштів у тісному зв'язку з їх розміщенням.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 817. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия