Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задача № 13. При відкритті 11.11.03 ощадного рахунку за ставкою 18% річних за умови виплати процентів по закінченні строку дії договору н
Внесок в сумі 500 000 грн. покладено в банк на 6 місяців із щомісячним нарахуванням складних відсотків за процентною ставкою 160 % річних. Визначити реальний дохід вкладника для очікуваного місячного рівня інфляції 10 та 15 %.

 

Задача № 14

При відкритті 11.11.03 ощадного рахунку за ставкою 18% річних за умови виплати процентів по закінченні строку дії договору на рахунок внесена сума в розмірі 1 500 грн . Потім 16.01.04 на рахунок довнесено 2500 грн, 20.02.04 рівень процентної ставки був збільшений до 22% річних, 10.04.04 рахунок було закрито.

Ваше завдання визначити:

1. суму нарахованих процентів за ощадним рахунком по місяцям;

2. загальну суму нарахованих процентів;

3. суму, отриману власником рахунку при його закритті.

Кількість днів згідно договору розраховується за методом точних процентів.

 

Задача № 15

За даними діяльності АКБ «Форум плюс»:

1. визначити загальний розмір банківських ресурсів;

2. оцінити можливості банка по задоволенню потреб клієнтів у кредитуванні.

Норма обов’язкового резервування залучений ресурсів – 14%.

Показники Сума тис. грн.
статутний фонд
загальні резерви
прибуток банка
міжбанківські кредити, отримані
кошти на поточних рахунках юридичних осіб
кошти на рахунках фізичних осіб
строкові депозити юридичних осіб
потреба юридичних осіб в кредитах
залишок коштів на кор. рахунку

 

Задача № 16

При відкритті 11.11.04 ощадного рахунку за ставкою 16% річних за умови виплати процентів по закінченні строку дії договору на рахунок внесена сума в розмірі 2 500 грн . Потім 16.12.04 на рахунок довнесено 2500 грн, 20.04.05 рівень процентної ставки був збільшений до 19% річних, 10.05.05 рахунок було закрито.

Ваше завдання визначити:

1. суму нарахованих процентів за ощадним рахунком по місяцям;

2. загальну суму нарахованих процентів;

3. суму, отриману власником рахунку при його закритті.

Кількість днів згідно договору розраховується за методом точних процентів.

 

Задача № 17

За даними діяльності АКБ «Березень»:

1. визначити загальний розмір банківських ресурсів;

2. оцінити можливості банка по задоволенню потреб клієнтів у кредитуванні.

Норма обов’язкового резервування залучених ресурсів – 14%.

Показники Сума тис. грн.
статутний фонд
загальні резерви
прибуток банка
міжбанківські кредити, отримані
кошти на поточних рахунках юридичних осіб
кошти на рахунках фізичних осіб
строкові депозити юридичних осіб
потреба юридичних осіб в кредитах
залишок коштів на кор. рахунку

 

Задача № 18

Банк А розміщує в банку 20 000 000 GBP строком на один місяць за ставкою 6,25% p.a. Розрахуйте процентну суму, що одержить банк А по закінченні депозиту.

 

Задача № 19

Банк А розміщує в банку Б 3 000 000 EUR строком на два місяці за ставкою 5,75% p.a. Розрахуйте процентну суму, що одержить банк А по закінченні депозиту.

 

Задача № 20

Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 10 000 грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5 %, прогнозований рівень інфляції — 8 %, а ризик неповернення коштів — 3 %. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 10 %.

 

Задача № 21

У розпорядженні банку знаходяться депозити на суму 30 млн.грн., за якими сплачується в середньому 10 % (річних). Менеджмент банку прогнозує, що у випадку, коли процентну ставку за депозитами підняти у середньому до 14 %, то це дасть змогу додатково залучити 10 млн.грн. Чи має сенс залучення депозитів зважаючи на те, що середня ставка їх розміщення очікується в розмірі 24 %?

 

Задача № 22

У розпорядженні банку знаходяться депозити на суму 20 млн.грн., за які сплачується в середньому 10 % річних. Фахівці банку прогнозують, що у випадку, коли процентну ставку за депозитами підняти у середньому до 15 %, то це дасть змогу додатково залучити 10 млн.грн.

1) Визначити норму граничних витрат банку на залучення ресурсів.

2) Чи має сенс залучення депозитів зважаючи на те, що середня ставка їх розміщення очікується в розмірі 22%?

 

Задача № 23

Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 10000грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5%, прогнозований рівень інфляції - 8%, а ризик неповернення коштів - 3%. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 10%.

 

Задача № 24

Підприємство вирішило покласти нерозподілений прибуток 100 тис.грн в комерційний банк на депозит під 160% річних, терміном на 5 років. Визначити суму коштів, яку отримає підприємство через 5 років. Відомо, що для того щоб розрахувати суму накопичених коштів використовується метод нарощування (розрахунок «складних» процентів).

 

Задача № 25

Через 10 років необхідно закумулювати суму в розмірі 100 млн.грн. за умов існуючої ставки депозиту 80% річних. Визначити, яку суму необхідно вкласти на депозит на сучасному етапі.

 

Задача № 26

Вирішено щорічно протягом 10 років вкладати на депозит у інвестиційний фонд 2000у.о. Щорічно на вклад нараховується 10%. Необхідно визначити акумульовану через 10 років суму.

 

Задача № 27

Було розміщено 50 тис.грн. на депозит терміном на 4 роки при умові нарахування 20% кожного півріччя. Необхідно розрахувати суму, яка буде на депозиті через 4 роки.

 

Задача № 28

Необхідно визначити, яку суму доцільно вкладати на депозит для того аби через 10 років отримати 10тис.у.о. при 8% ставці депозиту.

 

Задача № 29

Існує можливість через 4 роки отримати 50 тис.у.о. в якості доходу на інвестиції, що здійснюються сьогодні. Очікуваний рівень доходності інвестицій 40%. Визначити максимальну суму, яку необхідно інвестувати.

 

Задача № 30

Вкладник поклав в минулому році на депозитний рахунок 2,9 тис.грн. на 1 рік (з 1.01 по 31.12). Визначити реальний доход вкладника за рік. Чи була ця операція вигідною для нього?

 

Задача № 31

У розпорядженні банку знаходяться депозити на суму 30 млн.грн., за якими сплачується в середньому 10 % (річних). Менеджмент банку прогнозує, що у випадку, коли процентну ставку за депозитами підняти у середньому до 14 %, то це дасть змогу додатково залучити 10 млн.грн. Чи має сенс залучення депозитів зважаючи на те, що середня ставка їх розміщення очікується в розмірі 24 %?

 

Задача № 32

Комерційний банк виконує операції по вкладах населення, яким належить значне місце в банківських ресурсах. Тому велика увага приділяється прогнозуванню залишків вкладів. За II квартал банк мав такі показники, млн грн.:

середньоквартальний залишок вкладів — 62,1; оборот за прибутками — 32,2; оборот за видатками — 26,0; залишок на початок кварталу — 124,0; залишок на кінець кварталу — 130,0.

Визначити середній строк зберігання вкладів, рівень їх осідання та оборотність.

 

Задача № 33

Комерційний банк станом на 1 квітня мав 5 млн грн. власних та 20 млн грн. залучених ресурсів. Кредитні вкладення становили 23 млн грн.

Визначити розмір надлишку/нестачі банківських ресурсів.

 

Задача № 34

АКБ «Кредит» виконує операції із залучення грошових коштів підприємств та населення на вклади. На 1 квітня залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 2,1 млн грн., на рахунках громадян — 4,5 млн грн. 2 квітня обороти за прибутками до вкладів становили 0,3 млн грн., а за видатками — 1,9 млн грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної угоди на 0,6 млн грн., і валюту депозиту разом з нарахованими процентами, що становили 0,1 млн грн., було перераховано через кореспондентський рахунок банку на розрахунковий рахунок підприємства.

Визначити розмір депозитів та вкладів, які можуть бути використані банком як ресурси.

 

Задача № 35

В АКБ «Аркада» стан банківських ресурсів характеризується такими даними, млн грн.:

Показники Варіанти
I II III
Прибуток банку
Фонди банку 50 000 55 000 60 000
Кошти на рахунках підприємств 89 000 78 500 98 000
Вклади громадян
Кошти, одержані від інших банків
Інші пасиви
Короткострокові кредити 130 000 133 000 162 500
Довгострокові кредити
Відвернені кошти за рахунок прибутку
Кредити, надані іншим банкам
Каса
Інші активи

1. Визначити розмір надлишку/нестачі банківських ресурсів.

2. Яких заходів має вжити банк в кожному конкретному випадку?

 

Задача № 36

Комерційний банк здійснював емісію акцій номінальною вартістю 1000 грн. і загальною кількістю 200 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. були реалізовані за ціною 1200 грн. за одну акцію.

Визначити розмір статутного фонду та емісійного доходу банку від емісії акцій.

 

Задача № 37

Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 35 млн грн., а валові витрати — 27 млн грн. Податок на прибуток — 21%. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4%, а законодавством України — у розмірі 5%.

Визначити розмір відрахувань до резервного фонду комерційного банку.

 

 


 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 3312. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия