Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тестові завдання. 1. Джерелом формування власного капіталу банку не є:
1. Джерелом формування власного капіталу банку не є:

1.1. статутний капітал,

1.2. нерозподілений прибуток;

1.3. кредити.

 

2. Цінні папери, що дають право їх власникам на отримання фіксованого розміру дивідендів, що не залежить від отриманого прибутку, але не дають права брати участь в управлінні комерційним банком:

2.1. прості акції,

2.2. облігації,

2.3. векселі,

2.4. привілейовані акції.

 

3. Найменш сталими ресурсами є:

3.1. строкові депозити,

3.2. депозити до запитання,

3.3. строкові депозити з повідомленням про вилучення.

 

4. Активно-пасивний рахунок, на якому відображаються усі операції банку з клієнтом (тобто надання кредитів та здійснення платежів):

4.1. поточний рахунок з овердрафтом,

4.2. депозитний рахунок,

4.3. контокорентний рахунок,

4.4. позичковий рахунок.

 

5. Базельський комітет з банківського регулювання та нагляду видав рекомендації, відомі як Базель-І:

5.1. у 1930 р.

5.2. у 1988 р.

5.3. у 1992 р.

 

6. Тільки в національній валюті можуть відкриватися рахунки:

6.1. депозитні,

6.2. бюджетні,

6.3. поточні.

 

7. Виберить найбільш повне та правильне визначення депозиту

7.1. внесок у грошовій формі, якій розміщений у банку юридичною або фізичною особою

7.2. гроши, що перераховані з одного банку до іншого

7.3. гроши на розрахункових рахунках клієнтів.

 

8. Які проценти можуть нараховувати комерційні банки по депозитам?

8.1. лише прості

8.2. лише складні

8.3. прості та складні.

 

9. До пасивних операцій банків відносять:

9.1. одержання міжбанківських кредитів;

9.2. операції з іноземною валютою;

9.3. інвестиційні операції.

 

10. Сертифікати, які банк емітує з низьким номіналом, орієнтовані на індивідуальних інвесторів:

10.1. приватизаційні,

10.2. ощадні,

10.3. депозитні.

 

11. Сертифікати, які банк емітує з великим номіналом, орієнтовані на інституційних інвесторів:

11.1. приватизаційні,

11.2. ощадні,

11.3. депозитні.

 

12. На які частини поділяється власний капітал комерційного банку?

12.1. основний та залучений

12.2. основний та запозичений

12.3. основний та додатковий.

 

13. Що з перерахованого не є банківськими пасивами?

13.1. строкові депозити

13.2. інвестиції в державні цінні папери

13.3. акціонерний капітал

13.4. вклади до запитання.

 

14. Власний капітал банку включає:

14.1. кошти бюджету і позабюджетних фондів України

14.2. кошти до запитання фізичних осіб

14.4. нерозподілений прибуток.

 

15. Хто встановлює мінімальний розмір статутного фонду комерційного банку?

15.1. НБУ

15.2. збори акціонерів

15.3. правління акціонерного банку

 

16. Банк здобуває статус спеціалізованого ощадного, якщо його пасиви представлені внесками фізичних осіб у розмірі:

16.1. 25%-50%

16.2. менш 50%

16.3. більш 50%.

 

17. Системоутворюючий банк – це:

17.1. банк, якому належить більше 5% активів банківської системи,

17.2. банк, якому належить більше 10% зобов’язань банківської системи,

17.3. банк з великою мережею філій,

17.4. банк зі статутним капіталом більше 10 млн євро.

 

18. До операцій з формування власних ресурсів належать:

18.1. операції з формування статутного фонду,

18.2. операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб на поточні, бюджетні, депозитні рахунки,

18.3. отримання кредитів на міжбанківському ринку.

 

19. Українська методика визначення капіталу банку і розрахунку його достатності засновані:

19.1. на рекомендаціях Банку Росії;

19.2. на рекомендаціях ФРС США;

19.3. на рекомендаціях Базельського комітету з регулювання та нагляду.

 

20. Найбільш вигідним для банку є метод нарахування відсотків за депозитами:

20.1. факт / факт;

20.2. факт / 360;

20.3. 30 / 360.

 

 

Питання для обговорення.

1. Склад та характеристика ресурсів комерційного банку.

2. Поняття власного капіталу банку.

3. Формування власного капіталу банку.

4. Характеристика залученого капіталу комерційного банку.

5. Порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку.

6. Розрахунок простих та складних відсотків.

7. Управління ресурсами комерційного банку.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1187. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия