Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахункові завдання. За даними табл. 1 проаналізуйте динаміку пасивів АКБ в абсолютному вираженні за допомогою абсолютного приросту
 

Задача № 1

За даними табл. 1 проаналізуйте динаміку пасивів АКБ в абсолютному вираженні за допомогою абсолютного приросту, темпів зростання і приросту та значення 1 % приросту.

Таблиця 1 РЕСУРСИ БАНКУ ЗА ПОТОЧНИЙ РІК (млн грн)

Пасиви На початок року На кінець року
Зобов’язання
Кошти банків 106,2 314,0
Кошти клієнтів 235,5 517,9
Інші депозити 83,2 51,2
Боргові цінні папери, емітовані банком 3,5 0,2
Нараховані витрати до сплати 6,9 13,8
Інші зобов’язання 110,4 59,0
Усього зобов’язань 545,7 956,1
Власний капітал    
Статутний капітал 33,7 33,7
Акції, викуплені в акціонерів – 0,2
Емісійні різниці 17,0 17,0
Резерви 2,9 3,7
Результати переоцінки 0,4 0,4
Нерозподілений прибуток 36,4 41,7
Усього власного капіталу 90,2 96,5
Усього пасивів 635,9 1052,6

 

Задача № 2

За даними табл. 2 проаналізуйте динаміку пасивів акціонерного банку у відносному вираженні за допомогою абсолютних, відносних і узагальнюючих показників структурних зрушень.

Таблиця 2 РЕСУРСИ БАНКУ ЗА ПОТОЧНИЙ РІК (млн грн)

Пасиви На початок року На кінець року
Зобов’язання    
Кошти банків 39,2 140,8
Кошти клієнтів 155,5 167,2
Нараховані витрати до сплати 0,9 0,5
Інші зобов’язання 0,4 12,4
Усього зобов’язань 169,0 320,9
Власний капітал
Статутний капітал 8,0 21,0
Резерви 0,6 0,9
Нерозподілений прибуток 21,0 19,1
Результати поточного року 0,1 1,8
Усього власного капіталу 29,7 42,8
Усього пасивів 225,7 363,7

 

Задача № 3

За даними табл. 3 виконайте горизонтальний аналіз фор­мування залучених коштів по регіональних відділеннях банку.

Таблиця 3. СКЛАД ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ БАНКУ (млн грн)

Залучені кошти Регіональні відділення банку
Разом
Кошти банків 78,0 80,5 76,3 79,2 314,0
Кошти клієнтів 100,2 150,7 129,5 137,5 517,9
Інші депозити 18,4 12,8 10,4 9,6 51,2
Боргові цінні папери, емітовані банком 0,8 0,9 0,7 1,2 3,6
Нараховані витрати до сплати 9,2 5,4 6,0 3,2 23,8

 

Задача № 4

За даними табл. 4 виконайте вертикальний аналіз формування власних ресурсів по регіональних відділеннях банку.

Таблиця 4 (млн грн)

Власні кошти Регіональні відділення банку
Статутний капітал 10,2 7,5 6,8 5,5
Резервний фонд 2,7 4,1 3,3 3,0
Спеціальні фонди 10,1 9,8 10,6 8,8
Фонд основних засобів 30,6 22,5 20,4 16,5
Додатковий капітал 3,4 2,5 2,3 1,8

 

Задача № 5

За даними табл. 5 обчисліть нетто-кошти банку, коефіцієнти нетто-коштів та іммобілізації, зміну обсягу нетто-коштів та коефіцієнтів у цілому та під впливом окремих факторів.

Таблиця 5. РЕСУРСИ БАНКУ ЗА ДВА ПЕРІОДИ

Показники Базисний період Поточний період
Брутто-кошти, млн грн
Іммобілізація коштів, млн грн

 

Задача № 6

За даними табл. 6 обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта нетто-коштів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

Таблиця 6. ПОКАЗНИКИ ОБСЯГУ РЕСУРСІВ ПО ВІДДІЛЕННЯХ БАНКУ ЗА ДВА ПЕРІОДИ (тис. грн)

Відділення банку Базисний період Звітний період
Брутто-кошти Нетто-кошти Брутто-кошти Нетто-кошти

 

Задача № 7

За даними табл. 7 обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта іммобілізації змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

Таблиця 7. ПОКАЗНИКИ ОБСЯГУ РЕСУРСІВ ПО ВІДДІЛЕННЯХ БАНКУ ЗА ДВА ПЕРІОДИ (тис. грн)

Відділення банку Базисний період Звітний період
Брутто-кошти Іммобілізація Брутто-кошти Іммобілізація

 

Задача № 8

У таблиці наведені дані про власні та залучені кошти банку, тис. грн.

Таблиця 8

Показники Базисний період Звітний період
Власні кошти
Залучені кошти

За наведеними даними обчисліть: коефіцієнт достатності капіталу в кожному періоді; зміну коефіцієнта достатності капіталу в цілому та за рахунок зміни власних і залучених коштів.

Зробіть висновки.

 

Задача № 9

У таблиці наведені дані про власні та залучені кошти по відділеннях банку, тис. грн.

Таблиця 9

Відділення банку Власні кошти Залучені кошти
Базисні Звітні Базисні Звітні
А
Б 12 000 10 000
Разом 10 000 11 500 20 000 17 500

Обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта достатності капіталу змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

 

Задача № 10

За даними табл. 10 обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта достатності капіталу банку змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

Таблиця 10

Відділення банку Коефіцієнт достатності капіталу Частка залучених коштів, %
базисний звітний базисна звітна
0,31 0,33
0,26 0,28
0,23 0,25

 

Задача № 11

В таблиці наведені дані про розподіл по відділеннях банку власних коштів та зобов’язань.

Таблиця 11

Відділення банку Власні кошти, тис. грн Зобов’язання, тис. грн
Разом

Оцініть пропорційність розділів власних і залучених коштів на основі коефіцієнтів локалізації, концентрації та кривої Лоренца.

 

Задача № 12

У таблиці наведені дані про розподіл по відділеннях банку власних коштів і зобов’язань.

Таблиця 12

Відділення банку Частка власних коштів, % Частка зобов’язань, %
8,5 10,2
9,4 11,1
7,8 7,9
16,6 17,9
25,5 22,9
32,2 30,0
Разом 100,0 100,0

Оцініть пропорційність розділу власних і залучених коштів на основі коефіцієнтів локалізації, концентрації та кривої Лоренца.

 

Задача № 13

За даними табл. 13 проаналізуйте динаміку активів банку у відносному вираженні за допомогою абсолютних, відносних і узагальнюючого показників структурних зрушень.

Таблиця 13. АКТИВИ БАЛАНСУ БАНКУ ЗА ПОТОЧНИЙ РІК (млн грн)

Активи На початок року На кінець року
Грошові кошти та залишки НБУ 46,6 38,0
Кошти в інших банках 75,7 74,6
Кредити та заборгованість клі­єнтів 118,3 212,3
Цінні папери та продаж 1,8 2,0
Інвестиційні цінні папери 7,0 10,1
Довгострокові вкладення до асоційованих і дочірніх компаній 2,3 3,3
Основні засоби та нематеріальні активи 6,8 17,5
Нараховані доходи до отримання 16,8 30,3
Інші активи 112,2 53,3
  Усього активів 387,5 441,4

 

Задача № 14

За даними табл. 14 проаналізуйте динаміку активів АКБ за допомогою абсолютного приросту, темпів зростання і приросту та абсолютного значення 1 % приросту.

Таблиця 14. АКТИВИ БАЛАНСУ АКБ НА ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ ПОТОЧНОГО РОКУ (млн грн)

Активи На початок року На кінець року
Кошти та залишки в НБУ 1,5 11,4
Кошти в інших банках 3,4 6,2
Кредити та заборгованість клієнтів 40,3 52,3
Основні засоби та нематеріальні активи 1,1 2,4
Нараховані доходи до отримання 0,6 1,2
Інші активи 0,1 0,1
  Усього активів 47,0 73,6

 

Задача № 15

В таблиці наведені дані про активи балансу по регіональних відділеннях банку.

Таблиця 15. (млн грн)

Активи Регіональні відділення банку
Готівкові кошти
Дорожні чеки
Кошти в інших банках
Кредити та фінансовий лізинг
Основні засоби та нематеріальні активи

Проаналізуйте склад активів регіональних відділень і банку в цілому у вертикальному розрізі.

 

Задача № 16

В таблиці наведені дані про активи балансу по регіональних відділеннях банку.

Таблиця 16. (млн грн)

Активи Регіональні відділення банку
Готівкові кошти 5,820 6,470 7,110
Дорожні та інші чеки 0,110 0,130 0,150
Кошти в НБУ 28,360 27,430 26,510
Кошти в інших банках 48,860 44,560 40,280
Цінні папери на продаж та інвестиції 27,290 20,960 14,650
Основні засоби та нематеріальні активи 24,860 22,630 20,390
Нараховані доходи до отримання 8,460 9,590 10,740

Проаналізуйте склад активів банку в горизонтальному розрізі.

 

Задача № 17

В таблиці наведені такі дані:

Таблиця 17.

Регіони Обсяг заборгованості по кредитах, тис. грн.
Разом в тому числі
стандартних під контролем субстандартних сумнівних безнадійних
10 530
20 350 10 450
Коефіцієнти ризику, %

Обчисліть у кожному регіоні: обсяг класифікованих кредитів; середні коефіцієнти ризику; порівняйте якість кредитів.

 

Задача № 18

В таблиці наведені дані про кредитовий оборот і середні залишки позик за два квартали:

Таблиця 18.

Показники І квартал ІV квартал
Кредитовий оборот, тис. грн
Середні залишки позик, тис. грн

Обчисліть: швидкість обороту позик в кожному кварталі; абсолютний приріст кредитового обороту в цілому та за рахунок зміни швидкості обороту і середнього залишку позик; зміну швидкості обороту позик у цілому і за рахунок зміни кредитового обороту та середнього залишку позик. Зробіть висновки.

 

Задача № 19

В таблиці наведені дані про кредитовий оборот і середні залишки позик за два квартали:

Таблиця 19.

Показники Базисний квартал Звітний квартал
Кредитовий оборот, тис. грн
Середні залишки позик, тис. грн

Обчисліть:

1) час обороту позик у кожному кварталі;

2) абсолютну зміну середніх залишків позик у цілому і за рахунок зміни кредитового обороту та часу обороту позик;

3) зміну часу обороту позик у цілому і за рахунок зміни середнього залишку позик та одноденного кредитового обороту. Зробіть висновки.

 

Задача № 20

В таблиці наведені дані про кредитовий оборот і середні залишки позик по відділеннях банку:

Таблиця 20.

Відділення банку Кредитовий оборот, тис. грн Середні залишки позик, тис. грн
базисний звітний базисні звітні

Обчисліть та проаналізуйте індекси середньої швидкості обороту позик змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

 

Задача № 21.

В таблиці наведені дані про середні залишки позик і кредитовий оборот по відділеннях банку за два квартали:

Таблиця 21.

Відділення банку Середні залишки позик, тис. грн Кредитовий оборот, тис. грн
базисні звітні базисний звітний

Обчисліть та проаналізуйте індекси середнього часу обороту позик змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень. Покажіть взаємозв’язок між обчисленими індексами.

 

Задача № 22

В таблиці наведені дані про власний капітал і класифіковані активи по відділеннях банку:

Таблиця 22.

Відділення банку Власний капітал, тис. грн Класифіковані активи, тис. грн
базисний звітний базисний звітний

Обчисліть та проаналізуйте індекси коефіцієнта достатності капіталу змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень. Покажіть взаємозв’язок між обчисленими індексами.

 

Задача № 23

В таблиці наведені дані про власний капітал і класифіковані активи банку:

Таблиця 23

Показники Базисний період Звітний період
Власний капітал, тис. грн
Класифіковані активи, тис. грн

Обчисліть: коефіцієнт достатності капіталу в кожному періоді; зміну коефіцієнта достатності капіталу в цілому та за рахунок зміни класифікованих активів і власного капіталу.

 

 


Тема 12. Сучасний інструментарій аналізу банку

 

План заняття.

12.1. Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку

12.2. Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу банку.

12.3. Показник GAP як індикатор чутливості балансу

12.4. Аналіз дюрації та імунізація балансу банку

12.5. Стратегії управління валютним ризиком банку

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1202. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.059 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7