Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приклад послідовності виконання ескізу деталі
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ескізні конструкторські документи (ескізні КД) виконують на різних стадіях розробки документації. Наприклад на стадії серійного або масового виробництва при проведенні робіт з удосконалення виробу задля перевірки окремих складових виробу.

Основні правила виконання та використання ескізних КД обумовлені ГОСТ 2.125-2008. Згідно нього:

· ескізні КД виконують за правилами, встановленими ЄСКД, при цьому рекомендується максимально використовувати спрощення, що прийняті в стандартах.

· ескізні КД при виконанні в паперовій формі повинні зберігати чіткість графіки на весь термін дії та зберігання і дозволяти зняття з них копій.

· ескізні КД допускається виконувати без точного дотримання масштабу, якщо це не спотворює наочність зображення та не ускладнює їх сприйняття.

· на електронних кресленнях деталей допускається не вказувати масу, а також вказувати позначення матеріалу спрощено (без посилання на стандарт, технічні умови) та інш.

 

Окремою складовою ескізних КД являється ескіз деталі називається кресленик деталі, виконаний з дотриманням вимог міждержавного стандарту ГОСТ 2.109-73, але без застосування точного масштабу.

Послідовність виконання ескізу деталі з натури можна поділити на дві стадії: підготовчу і основну.

Підготовча стадія виконання ескізу:

1. Уважно розглядаючи деталь, ознайомлюються з її конструкцією, виявляють наявні отвори, приливи, фланці, виступи, проточки, канавки, різьбу, симетрію чи асиметрію деталі в цілому і окремих її частин тощо. Аналізуючи деталь, уявно розчленовують її на прості геометричні форми і розглядають, як ці форми поєднані в одне ціле.

2. З’ясовують призначення деталі, ї назву, робоче положення в механізмі, матеріал, з якого її виготовлено, умови роботи тощо.

3. Вибирають положення деталі для побудови її головного зображення. Головним зображенням деталі може бути вигляд, фронтальний розріз або поєднання розрізу з виглядом. Головне зображення повинно дати якнайповніше уявлення про форму і розміри предмета. Вибираючи головне зображення, слід ураховувати деякі вимоги технологічного і конструктивного порядку:

- деталі, які обробляють на токарному верстаті (осі, втулки, кільця, вали, шпинделі тощо) розміщують так, щоб їх осі займали горизонтальне положення;

- штамповані деталі розміщують на головному зображенні відповідно до їх положення при пресуванні;

- корпусні деталі, які виготовляють литтям, показують у тому вигляді, яке вони займають у головному зображенні у конструкції виробу, при цьому основна оброблювальна стична площина найчастіше займає горизонтальне положення.

4. Вибирають кількість необхідних зображень: виглядів, розрізів, перерізів, виносних елементів, які повністю розкриють зовнішню і внутрішню будову деталі. Встановлюють величини зображень.

 

Основна стадія виконання ескізу:

1. В залежності від кількості підібраних зображень та їх розмірів підбирають формат паперу (листок в клітинку або міліметровий папір);

2. Наносять на папір рамку та виділяють місце для основного надпису (55×185) в правому нижньому куті формату.

3. Установлюють на око габаритні розміри зображуваної деталі, тобто співвідношення довжини, висоти і ширини, і наносять габаритні прямокутники – місця розташування зображень деталі. При цьому враховують і площу, яка потрібна для нанесення розмірів, написів, позначень, технічних умов.

4. Проводять осі симетрії деталі і центрові осі отворів. За встановленими на око пропорціями на зображеннях наносять контури елементів деталі і будують зовнішній її обрис у цілому. Виконують конструктивні і технологічні елементи – фаски, галтелі, округлення, проточки, уклони тощо. Попереднє розчленування деталі на окремі прості геометричні форми дає можливість правильніше підійти до виконання ескізу і нанесення на ньому розмірів (рис.5.11).

 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Перший етап виконання ескізу деталі

 

 

5. Тонкими лініями намічають контури розрізів і перерізів. При цьому слід урахувати таке: а) внутрішня поверхня деталі звичайно паралельна зовнішній; б) осі отворів для болтів, гвинтів і шпильок повинні бути перпендикулярні до опорних площин головок і гайок, в розміри цих площин – достатні для їх розміщення; в) центри отворів розташовуються, як правило, симетрично відносно осей деталі або у вершинах правильних многокутників тощо.

6. Виконують потрібні виносні елементи, додаткові і місцеві вигляди, які б повніше розкривали зображувану деталь.

7. Усувають зайві лінії (проекційного зв’язку, невидимого контуру, габаритні прямокутники та ін.), обводять видимий контур суцільною основною лінією, заштриховують розрізи і перерізи (рис.5.12)

 

Рисунок 5.12 – Другий етап виконання ескізу деталі

 

8. Наносять виносні і розмірні лінії. Розміри на ескізах можна розбити на три групи: а) розміри, що визначають деталь у цілому – габаритні; б) розміри, які встановлюють взаємне положення окремих елементів деталі, – відносні розміри; в) розміри окремих елементів деталі. Розміри зовнішніх елементів розміщують, як правило, з боку вигляду, а внутрішніх – збоку розрізу. Проставляють з боку вигляду, а внутрішніх – з боку розрізу. Проставляють розміри з урахуванням конструктивних і технологічних баз.

9. Вимірюють деталь і проставляють розмірні числа за правилами ГОСТ 2.307-68.

10. Визначають шорсткість поверхні, виходячи з умов її виготовлення або призначення.

11. Виконують потрібні написи, технічні умови, заповнюють основний напис і остаточно оформлюють ескіз (рис.5.13).

 

 

 

Рисунок 5.13 – Ескіз деталіДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 914. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия