Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахунок середньорічної вартості та коефіцієнтів, які характеризують рух і стан основних фондів




 

Протягом року відбувається рух основних фондів: одні - вводяться в експлуатацію, інші - ліквідовуються. Тому для оцінки ефективності їх використання визначають середньорічну вартість основних фондів.

Якщо не вказані конкретні терміни поступлення і вибуття основних фондів, що можливе при проектуванні їх вартості на майбутнє, то:

 

Фср = (Фпр – Фкр) : 2, (2.2)

 

де Фпр та Фкр - вартість основних фондів відповідно на початок і кінець року.

Вартість основних фондів на кінець року можна визначити за формулою:

 

Фкр = Фпр + Фвв –Фвиб , (2.3)

 

де Фвв - вартість введених протягом року фондів;

Фвиб - вартість ліквідованих протягом року фондів.

Якщо відомі конкретні терміни поступлення і вибуття основних фондів, то середньорічна вартість розраховується за формулою:

(2.4)

 

де М - кількість повних місяців експлуатації основних фондів;

М’ - кількість повних місяців (не експлуатації), які залишились до кінця року з часу вибуття основних фондів.

Частіше на підприємствах для розрахунку середньорічної вартості застосовують формулу:

 

(2.5)

 

де Фпмі - вартість основних фондів на початок і-го місяця.

Рух і стан основних фондів характеризується ступенем їх оновлення, вибуття, зносу та придатності.

Ступінь оновлення основних фондів характеризується коефіцієнтом оновлення, який визначається відношенням вартості введених за звітний рік основних фондів до їх вартості на кінець року.

Кон = Фвв: Фкр (2.6)

Коефіцієнт вибуття розраховується як відношення основних фондів, які вибули протягом року, до їх вартості на початок року.

 

Квиб = Фвиб : Фпр (2.7)

 

При аналізі коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів необхідно розглядати у взаємозв’язку. Якщо коефіцієнт оновлення основних фондів значно випереджає коефіцієнт вибуття, це свідчить про те, що оновлення основних фондів на підприємстві відбувається головним чином в результаті нового будівництва, а не за рахунок заміни старих, зношених фондів, що веде до накопичення застарілого обладнання і стримує ріст економічної ефективності основних фондів .

Показником ступеня зносу фондів, в тому числі обладнання, є коефіцієнт зносу, який визначається як відношення суми зносу основних засобів до їх початкової вартості. Даний коефіцієнт може визначатися за рік, на початок року, на кінець року :

 

КРзнрзн: Фср ; (2.8)

Кпрзнпрзнпр; (2.9)

Ккрзнкрзнкр, (2.10)

 

де Фрзн, Фпрзн, Фкрзн - відповідно сума зносу за рік, на початок року, на кінець року.

Як правило, чим нижчий коефіцієнт зносу основних фондів, тим кращий стан, в якому вони перебувають.

Коефіцієнт придатності основних фондів визначається відношенням залишкової вартості на початок року, або кінець року до первісної вартості основних фондів на початок або кінець року.

Кпр = Фзал : Фп, (2.11)

де Фзал – залишкова вартість основних фондів на початок (кінець) року.

Вищезгадані коефіцієнти можуть бути розраховані як для усіх основних фондів, так і для окремих їх елементів.

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 535. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия