Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Суть, склад і структура основних засобів
 

У процесі виробництва продукції в будь-якій галузі промисловості беруть участь три фактори: праця, засоби праці, предмети праці. Інакше кажучи для здійснення неперервного виробничого процесу з виготовлення продукції підприємство повинно мати певні ресурси - матеріальні, трудові і грошові.

Головне місце в цих ресурсах займають засоби виробництва.

Засоби виробництва - це сукупність усіх матеріальних елементів, які беруть участь у виготовленні продукції.

Вони поділяються на засоби праці і предмети, праці, які мають різне значення у виробничому процесі.

Засоби праці - багато разів беруть участь у виробничому процесі, вони переносять свою вартість на готову продукцію частинами, в міру зношення і відновлюються через ряд виробничих циклів.

Предмети праці - цілком споживаються протягом одного виробничого циклу, змінюють свою натуральну форму, утворюючи готову продукцію, цілком переносять на неї свою вартість і відшкодовуються після кожного виробничого циклу.

Засоби виробництва виражені в грошовій формі називаються виробничими фондами підприємства.

Відповідно:

Засоби праці виражені в грошовій формі - це основні виробничі фонди, а предмети праці - оборотні засоби підприємства.

Основні засоби- це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року).

До основних засобів підприємства належать: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструмент, прилади, інвентар, робочі та продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби.

Сукупність основних засобів, що мають обмежений термін корисного використання, становить його основні фонди.

У залежності від характеру участі основних фондів в процесі виробництва розрізняють виробничі і невиробничі основні фонди.

Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва (будинки, споруди, обладнання і т.д.).

Невиробничі - задовольняють побутові і культурні потреби працівників підприємства. До них відносяться жилі будинки, дитячі садки, ясла, клуби, стадіони та їх обладнання.

У таблиці 2.1 дана видова класифікація основних засобів, яка є основою для бухгалтерського обліку, їх призначення та коротка характеристика.

 

Таблиця 2.1 – Видова класифікація основних засобів

 

Найменування основних засобів Призначення і коротка характеристика основних засобів
1 Земельні ділянки   2 Капітальні витрати на покращання земель. 3 Будівлі     4 Споруди   Ділянка землі, на якій розміщене підприємство. Витрати підприємства на меліорацію та зрошення земель.     Адміністративний будинок, корпуси цехів, складські приміщення, виробничі лабораторії, контори і т.п. (Створюють умови для нормального ходу виробництва, зберігають машини і обладнання від атмосферного впливу і т. д.). Тунелі, мости, естакади, гідротехнічні, каналізаційні та водопровідні споруди, автомобільні дороги ы залізниця. (Виконують функції з технічного обслуговування виробництва).  

 

Продовження таблиці 2.1

5 Передавальні пристрої     6 Машини і обладнання - силові машини і обладнання.   - робочі машини і обладнання   - вимірювальні та регулюючі пристрої, лабораторне обладнання.     Електро і тепломережі, газові мережі, трубопроводи та інші пристрої, які не є складовими частинами будівель. (Передають електричну, теплову і механічну енергію від машин-двигунів до робочих машин).     Генератори, електродвигуни, турбіни, двигуни внутрішнього згорання, парові котли і т.д. (Служать для виробітки, перетворення і розподілу енергії). Металорізальні верстати, преси, молоти, термічні печі, підйомно-транспортні механізми, електрозварювальні апарати і установки і т.д. (Безпосередньо беруть участь у технологічному процесі, діючи на предмети праці і перетворюючи їх в готову продукція). Лабораторні прилади, пульти управління, регулюючі пристрої і т.д. (Служать для регулювання виробничих процесів ручним і автоматичним методом, вимірювання і контролю параметрів технологічного процесу, проведення лабораторних дослідів та досліджень).

 

Продовження таблиці 2.1

- обчислювальна техніка.   - інші машини і обладнання.   7 Транспортні засоби.     8 Інструмент.     Сукупність засобів для прискорення і автоматизації процесів рішення математичних задач. Пожежні машини, обладнання телефонних станцій, які не ввійшли в попередній перелік. Елеватори, тепловози, вагони, платформи, автомобілі, електрокари і т.д. Проводять переміщення людей і вантажу в межах підприємства і за межами. Ручні та механізовані ріжучі , ударні інструменти, штампи, пристрої терміном служби більше одного року.
9 Виробничий інвентар і приладдя.     10 Господарський інвентар 11 Робоча худоба 12 Багаторічні насадження 13 Інші основні засоби Робочі столи, верстаки, тара. Служить для полегшення виконання виробничих операцій або для зберігання предметів праці. Множинні та копіювальні апарати, столи, шафи, друкарські машини і т.д. Коні, воли тощо. Плодово-ягідні, декоративні та інші насадження. Бібліотечні фонди, капітальні витрати на орендовані основні засоби та інші, які не увійшли до попередніх груп.


Структурою основних засобів називають співвідношення різних груп основних засобів в загальній їх вартості.

Структура основних засобів залежить від ряду факторів:

І) Складності та конструктивно-технологічних особливостей продукції, що виготовляється на підприємстві.

При виготовленні великогабаритної продукції складної конфігурації і великої ваги. питома вага будівель в структурі основних засобів більша ніж при виготовленні продукції простої форми, невеликих габаритів, ваги.

2) Типу виробництва

При масовому і великосерійному виробництві питома вага машин і обладнання в структурі основних засобів більша ніж при одиничному і дрібносерійному типах виробництва.

З) Характеру технологічних процесів і технічного рівня машин і обладнання, які використовуються.

При використанні прогресивних технологічних процесів, які виконуються з допомогою високопродуктивних машин і обладнання, питома вага будинків в структурі основних засобів буде менша, ніж при виготовленні продукції з використанням застарілої технології.

4) Рівня концентрації виробництва.

На великих підприємствах в зв'язку з випуском великого обсягу виробництва і можливостей ефективного використання машин і обладнання питома вага активної частини основних засобів більша, ніж на невеликих і дрібних підприємствах.

5) Географічного розміщення підприємств по території країни.

Наближення підприємств до джерел сировини і споживачів продукції звільняє від нагромадження запасів сировини і готової продукції. У результаті зменшуються капіталовкладення в складське господарство.

У залежності від ступеню безпосередньої дії на предмети праці, на виробничу потужність підприємства основні фонди ділять на активні і пасивні.

До активної частини основних виробничих фондів відносяться такі їх елементи, які безпосередньо діють на форму і властивості предметів праці, підвищують продуктивність праці, обсяг випуску продукції (машини і обладнання, інструмент).

До пасивної частини основних фондів відносяться ті, які створюють умови для нормальної роботи активної частини основних фондів (будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, виробничий та господарський інвентар).

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 380. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия