Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 Яке твердження є правильним?
1 Яке твердження є правильним?

1) підприємство працює на бюджетному фінансуванні;

2) підприємство - це основна організаційна ланка народного господарства України;

3) підприємство не володіє правами юридичної особи;

4) підприємство – самостійний, господарський статутний суб’єкт, який володіє правами юридичної особи;

5) підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержання прибутку.

а) 1,2,3; б) 2,3,5; в) 1,3,4; г) 3,4,5; д) 2,4,5.

 

2 Партнерство має такі переваги:

1) не сприяння банків в наданні значних кредитів;

2) гнучкість, можливість оперативного прийняття рішення;

3) широкі можливості для розширення виробництва;

4) збільшення можливості одержання кредиту;

5) залучення професійних менеджерів.

а) 1,2,3; б) 2,3,5; в) 1,3,4; г) 3,4,5; д) 2,4,5.

 

3 Господарські товариства – це:

а) господарюючий суб’єкт ринкових відносин, в якому все майно або його частка належить колективу в цілому і кожному в залежності від його трудового внеску;

б) структури, створені на засадах угоди юридичних осіб і громадян шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку;

в) організаційно-правова форма здійснення виробничої діяльності не менше як трьома громадянами, які об’єднали свої трудові, майнові та фінансові ресурси, паї з метою одержання прибутку;

г) підприємство, засноване на орендних відносинах, що передбачає передачу в оренду і повне господарське володіння колективу засобів виробництва та іншого майна, яке залиша­ється власністю орендодавця.

 

4 За формою власності підприємства класифікуються:

а) індивідуальні, державні, комунальні, акціонерні;

б) приватні, господарські товариства, малі підприємства;

в) акціонерне товариство, кооператив, приватне підприємство, державне;

г) приватні, державні, колективні, змішаної форми власності;

д) приватні, колективні, іноземні, спільні, орендні.

 

5 Головними перевагами партнерського підприємства не можуть бути:

1) особиста відповідальність за зобов’язаннями підприємства;

2) спеціалізація партнерів за напрямками підприємницької діяльності;

3) розподіл відповідальності між партнерами;

4) постійна зміна партнерів.

а) 1,2; б) 2,3; в) 1,4; г) 3,4; д) 2,4.

 

6 Успіх у майбутній підприємницькій діяльності гарантує:

а) відповідність ресурсів підприємства новим ринкам;

б) високий рівень початкових капіталовкладень;

в) значний термін окупності вкладених коштів;

г) використання унікальних ресурсів і вдалий розрахунок комерційних ідей.

 

7 Вищим органом акціонерного товариства є:

а) правління товариства;

б) спостережна рада;

в) ревізійна комісія;

г) загальні збори акціонерів.

 

8 Загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства вважаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, які мають у сумі більш як:

а) 50% голосів;

б) 51% голосів;

в) 60% голосів;

г) 25% голосів;

д) 75% голосів.

 

9 Господарські товариства це:

1) акціонерне, з обмеженою відповідальністю;

2)кооператив;

3)командитне; з повною відповідальністю, з додатковою відповідальністю;

4)холдинг;

5)асоціація.

а) 1,2; б) 3,4; в) 1,3; г) 1,4; д) 2,5.

 

10 Акціонерне товариство може бути:

1) з чисельністю до 50 чоловік;

2) з додатковою відповідальністю;

3) з повною відповідальністю;

4) відкритого типу;

5) закритого типу.

а) 1,2; б) 2,3; в) 4,5; г) 1,4; д) 3,4.

 

11 Переваги одноосібного володіння:

1) власникові фірми повністю належить прибуток фірми;

2) володар фірми має низькі витрати на організацію виробництва;

3) невеликі розміри фірми дозволяють власникові підтримувати: контакти зі своїми робітниками і покупцями продукції;

4) гнучкість, можливість оперативного прийняття рішення, так як немає необхідності витрачати час на консультації з партнерами для вирішення питань;

5) обмежені можливості для розширення виробництва.

а) 1,2,3; б) 2,3,4,5; в) 2,4,5; г) 2,3,5; д) 1,2,3,4.

 

12 Визнання підприємства юридичною особою означає:

1) право встановлювати цілі;

2) самостійно і від свого імені брати участь в господарському обороті;

3) бути позивачем і відповідачем в суді;

4) розробляти стратегію розвитку підприємства;

5) здійснювати аналіз діяльності підприємства.

а) 1,2; б) 3,4; в) 2,3; г) 1,4; д) 4,5.

 

13 Мале підприємство – це:

а) підприємство з обмеженою кількістю працівників;

б) підприємство з обмеженою кількістю працівників та обсягом виручки від продажу;

в) підприємство з обмеженою собівартістю продукції;

г) підприємство з обмеженою кількістю працівників та прибутком;

д) підприємство з обмеженою кількістю працівників та їх заробітною платою.

 

14 Найбільш розвинутою формою господарських товариств є:

а) товариство з обмеженою відповідальністю;

б) товариство з додатковою відповідальністю;

в) акціонерне товариство;

г) товариство з повною відповідальністю;

д) командитне товариство.

 

15 Основними напрямами діяльності підприємства є:

1) виробнича;

2) ефективна;

3) науково-дослідна;

4) підготовча;

5) комерційна.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,4,5; г) 1,3,5; д) 2,3,5.

 

16 Індивідуальне підприємство –це підприємство:

а) засноване на власності і праці громадян України –членів сім’ї;

б) яке ґрунтується виключно на особистій праці власника без залучення як членів сім’ї, так і робітників за наймом;

в) юридична особа, заснована на власності громадянина з правом використання найманої праці;

г) юридична особа, засновником якої є держава;

д) створюється на підставі угоди між державним органом і організацією орендарів.

 

17 Сімейне підприємство – це підприємство:

а) засноване на власності і праці громадян України –членів сім’ї;

б) яке ґрунтується виключно на особистій праці власника без залучення як членів сім’ї, так і робітників за наймом;

в) юридична особа, заснована на власності громадянина з правом використання найманої праці;

г) юридична особа, засновником якої є держава;

д) створюється на підставі угоди між державним органом і організацією орендарів.

 

18 Орендне підприємство – це підприємство:

а) засноване на власності і праці громадян України –членів сім’ї;

б) яке ґрунтується виключно на особистій праці власника без залучення як членів сім’ї, так і робітників за наймом;

в) юридична особа, заснована на власності громадянина з правом використання найманої праці;

г) юридична особа, засновником якої є держава;

д) створюється на підставі угоди між державним органом і організацією орендарів.

 

19 Приватне підприємство – це підприємство:

а) засноване на власності і праці громадян України –членів сім’ї;

б) яке ґрунтується виключно на особистій праці власника без залучення як членів сім’ї, так і робітників за наймом;

в) юридична особа, заснована на власності громадянина з правом використання найманої праці;

г) юридична особа, засновником якої є держава;

д) створюється на підставі угоди між державним органом і організацією орендарів.

 

20 Державне підприємство – це підприємство:

а) засноване на власності і праці громадян України –членів сім’ї;

б) яке ґрунтується виключно на особистій праці власника без залучення як членів сім’ї, так і робітників за наймом;

в) юридична особа, заснована на власності громадянина з правом використання найманої праці;

г) юридична особа, засновником якої є держава;

д) створюється на підставі угоди між державним органом і організацією орендарів.

 

21 Акціонерне товариство – це товариство, яке має статутний фонд:

а) поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства;

б) поділений на частки, розмір яких визначається засновницькими документами; учасники несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів;

в) його учасники несуть відповідальність в межах вкладів, а при нестачі цих сум додатково належним майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника;

г) його учасники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;

д) і передбачає, що поряд з одним або більше учасниками, які відповідають усім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується грошовим вкладом у майно.

 

22 Командитне товариство – це товариство, яке має статутний фонд:

а) поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства;

б) поділений на частки, розмір яких визначається засновницькими документами; учасники несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів;

в) його учасники несуть відповідальність в межах вкладів, а при нестачі цих сум додатково належним майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника;

г) його учасники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;

д) і передбачає, що поряд з одним або більше учасниками, які відповідають усім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується грошовим вкладом у майно.

 

23 Товариство з обмеженою відповідальністю – це товариство, яке має статутний фонд:

а) поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства;

б) поділений на частки, розмір яких визначається засновницькими документами; учасники несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів;

в) його учасники несуть відповідальність в межах вкладів, а при нестачі цих сум додатково належним майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника;

г) його учасники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;

д) і передбачає, що поряд з одним або більше учасниками, які відповідають усім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується грошовим вкладом у майно.

 

24 Повне товариство – це товариство, яке має статутний фонд:

а) поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства;

б) поділений на частки, розмір яких визначається засновницькими документами; учасники несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів;

в) його учасники несуть відповідальність в межах вкладів, а при нестачі цих сум додатково належним майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника;

г) його учасники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;

д) і передбачає, що поряд з одним або більше учасниками, які відповідають усім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується грошовим вкладом у майно.

 

25 Товариство з додатковою відповідальністю – це товариство, яке має статутний фонд:

а) поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства;

б) поділений на частки, розмір яких визначається засновницькими документами; учасники несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів;

в) його учасники несуть відповідальність в межах вкладів, а при нестачі цих сум додатково належним майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника;

г) його учасники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;

д) і передбачає, що поряд з одним або більше учасниками, які відповідають усім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується грошовим вкладом у майно.

 

26 Організаційно-правова форма здійснення виробничої діяльності не менше як трьома громадянами, які об’єднали свої трудові, майнові та фінансові ресурси, паї з метою одержання прибутку і працюють на підприємстві - це:

а) акціонерне товариство;

б) виробничий кооператив;

в) державне комунальне підприємство;

г) орендне підприємство;

д) товариство з обмеженою відповідальністю.

 

27 Підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць – це:

а) акціонерне товариство;

б) орендне підприємство;

в) державне комунальне підприємство;

г) виробничий кооператив;

д) товариство з обмеженою відповідальністю.

 

28 Товариство, акції якого розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах – це:

а) товариство з обмеженою відповідальністю;

б) закрите акціонерне товариство;

в) командитне товариство

г) товариство з повною відповідальністю;

д) відкрите акціонерне товариство;.

 

29 Товариство, акції якого розповсюджуються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, конвертуватися і продаватися на біржі – це:

а) закрите акціонерне товариство;

б) товариство з обмеженою відповідальністю;

в) командитне товариство

г) товариство з повною відповідальністю;

д) відкрите акціонерне товариство;.

 

30 Цінний папір, який дає право брати участь в управлінні товариством, в розподілі прибутку і в розпродажу залишків майна при ліквідації товариства – це:

а) вексель;

б) облігація;

в) страхове свідоцтво;

г) прибуток;

д) акція.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 446. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия