Студопедия — Основні напрямки покращання використання основних фондів
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основні напрямки покращання використання основних фондів


 

Успішне функціонування основних фондів залежить від того, як реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори; покращання їх використання. Екстенсивне поліпшення використання основних фондів передбачає, що, з одного боку, буде збільшено час роботи діючого обладнання за календарний період, а з другого, - підвищено питому вагу діючого обладнання у складі всього обладнання, яке є на підприємстві.

Важливішими напрямками збільшення часу роботи: обладнання є:

- скорочення та ліквідація внутрішньозмінних простоїв обладнання шляхом; підвищення якості ремонтного обслуговування обладнання., своєчасного забезпечення основного виробництва робочою силою, сировиною, матеріалами, паливом, напівфабрикатами;

- скорочення денних простоїв обладнання, підвищення коефіцієнта змінності його роботи.

Важливим шляхом підвищення ефективності використання основних фондів є зменшення кількості лишнього обладнання і швидке залучення у виробництво невстановленого обладнання.

Інтенсивне поліпшення використання основних фондів передбачає підвищення ступеня завантаження обладнання за одиницю часу. Підвищення інтенсивності завантаження обладнання можна досягти модернізацією діючих машин та механізмів, встановленням оптимального режиму їх роботи. Робота при оптимальному режимі технологічного процесу забезпечує збільшення випуску продукції без зміни складу основних фондів, без росту чисельності працівників і при зниженні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції.

Інтенсивність використання основних фондів підвищується також шляхом технічного вдосконалення засобів праці і вдосконалення технології виробництва, шляхом ліквідації " вузьких місць" у виробничому процесі, скорочення термінів досягнення проектної продуктивності техніки, вдосконалення наукової організації праці, виробництва та управління, використання швидкісних методів роботи, підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників.

Розвиток техніки і пов’язана з цим інтенсифікація процесів не обмежені. Тому не обмежені і можливості інтенсивного підвищення використання основних фондів.

У сучасник умовах з'явився ще один фактор, який зумовлює підвищення ефективності використання основних фондів. Це розвиток акціонерної форми господарювання і приватизація підприємств. У обох випадках трудовий колектив стає власником основних фондів, одержує можливість реально розпоряджатися засобами виробництва, включаючи самостійне формування виробничої структури основних фондів, а також прибутком підприємства, що дозволяє збільшити цільове інвестування.

Контрольні запитання

1 У чому полягає економічна суть основних засобів?

2 Класифікація основних засобів.

3 Що таке виробнича структура основних засобів? Які фактори впливають на неї?

4 Як здійснюється оцінка основних засобів?

5 Види вартісної оцінки основних засобів.

6 Дайте визначення первісної, відновної та залишкової вартості основних засобів.

7 Які є види зносу основних засобів? Дайте їм характеристику.

8 Кругообіг основних засобів.

9 Що таке амортизація та норма амортизації?

10 Які методи нарахування амортизації ви знаєте?

11 Які показники характеризують рух основних засобів підприємства?

12 Які показники характеризують стан основних засобів підприємства?

13 Які показники характеризують ефективність використання основних засобів підприємства?

14 Часткові показники використання обладнання.

15 Назвіть шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 673. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия