Студопедия — Поняття та склад оборотних засобів
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття та склад оборотних засобів


 

Поряд з основними фондами для роботи підприємства важливе значення має наявність оптимальної кількості оборотних засобів. Оборотні засоби є важливим ресурсом у забезпеченні поточного функціонування підприємства, тобто виробництва і реалізації продукції, одним із основних чинників здійснення виробничого процесу.

Оборотні засоби (активи) – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу.

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку прийнята наступна класифікація оборотних засобів:

1) запаси;

2) кошти та розрахунки.

Запаси – це активи, які утворюються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Запаси діляться на:

1) Виробничі запаси – це запаси сировини, матеріалів, купованих напівфабрикатів та комплектувальних виробів, палива, будівельних матеріалів, запасних частин, тари та інших матеріалів. Вони призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб.

2) Малоцінні та швидкозношувані предмети – предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу. Це – господарський інвентар, інструменти та пристосування, технологічне оснащення, спеціалізований одяг, взуття тощо.

3) Незавершене виробництво - продукція у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів, незакінчених технологічних процесів, а також виробів, що не укомплектовані, не пройшли випробувань і технологічного приймання.

4) Молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі – це по суті незавершене виробництво для сільськогосподарських підприємств.

5) Готова продукція – продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, що передбачені договором або іншими нормативно-правовими документами.

6) Товари – матеріальні цінності, що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу (найбільш характерна в торгівлі).

Кошти та розрахунки – частина оборотних засобів, які функціонують у сфері купівлі-продажу і обслуговують процес руху готової продукції. Це:

1) Грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання.

2) Дебіторська заборгованість – сума заборгованості юридичних та фізичних осіб на певну дату, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству суму грошей, їх еквівалентів або інших активів.

3) Витрати майбутніх періодів – грошові витрати, що мали місце протягом поточного періоду, але належать до наступних звітних періодів.

4) Векселі одержані – це заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену їм продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена виданими ними векселями.

5) Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції, що легко реалізуються та призначені для утримання протягом терміну, що не перевищує один рік. До таких інвестицій підприємства належать придбання короткострокових комерційних ринкових паперів; казначейських векселів, короткострокових боргових паперів; депозитних сертифікатів та інших ринкових цінних паперів, придбаних з метою їх перепродажу протягом терміну, що не перевищує один рік (акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов’язання).Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 760. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия