Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Шляхи покращання використання оборотних засобів
Величина вивільнення оборотних засобів в результаті прискорення їх оборотності і характеризує покращання їх використання.

Для підвищення ефективності використання оборотних засобів необхідно прискорювати швидкість обертання, що забезпечує:

- реалізацію того ж обсягу продукції з меншою кількістю оборотних засобів;

- збільшення обсягу виробництва при незмінній кількості оборотних засобів;

- зниження собівартості в результаті раціонального використання та зменшення запасів.

Прискорити оборотність оборотних засобів - це означає скоротите час їх перебування на кожній .стадії обігу - у виробничих запасах, в незакінченому виробництві, в готовій продукції.

Величина виробничих запасів і оборотних засобів, що їх характери­зує може бути зменшена в результаті:

- вдосконалення матеріально-технічного постачання;

- прискорення і здешевлення перевезень;

- покращання організації складського господарства на основі його механізації та автоматизації;

- покращання нормування витрат матеріалів;

- скорочення та повторного використання відходів виробництва.

Незакінчене виробництво і сума вкладених у нього коштів при да­ному обсязі виробництва залежить від тривалості виробничого циклу, яку можна скоротити в результаті:

- впровадження потокових методів обробки;

- зменшення міжопераційного часу;

- використання автоматичного обладнання, верстатів з ЧПК, гнуч­ких виробничих систем;

- підвищенням змінності виробництва.

Скорочення часу перебування продукції на складі залежить від ба­гатьох факторів. Одні з них безпосередньо пов’язані з роботою підпри­ємства, інші - з організацією збуту.

До перших відносяться:

- якість та номенклатура продукції;

- правильне планування асортименту, кількості та термінів II випуску.

До інших відносяться:

- система розрахунків;

- терміни доставки продукції до споживача.

Контрольні запитання

1 У чому полягає економічна сутність оборотних засобів?

2 Класифікація оборотних засобів.

3 Дайте визначення запасів та коштів і розрахунків підприємства.

4 Охарактеризуйте складові запасів .

5 Охарактеризуйте складові коштів та розрахунків.

6 Розкрийте сутність нормування оборотних засобів.

7 Що таке норма і норматив? Як вони визначаються?

8 Які є методи визначення потреби в оборотних засобах? Охарактеризуйте їх.

9 Як обчислюється норматив оборотних засобів у виробничих запасах?

10 Як обчислюється норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві?

11 Як обчислюється норматив оборотних засобів у готовій продукції на складі?

12 Кругообіг оборотних засобів.

13 Джерела формування оборотних засобів.

14 Як оцінюється ефективність використання оборотних засобів підприємства?

15 Охарактеризуйте шляхи підвищення ефективності оборотних засобів.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 389. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия