Студопедия — ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 Яке твердження є правильним? ?) це активи, які утворюються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 Яке твердження є правильним? ?) це активи, які утворюються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу


1 Яке твердження є правильним? Предмети праці:

1) беруть участь у багатьох виробничих циклах;

2) беруть участь в одному виробничому циклі;

3) відразу переносять свою вартість на готову продукцію;

4) переносять свою вартість на готову продукцію частинами в міру зношення;

5) це прибуток підприємства.

а) 1, 2; б) 2, 4; в) 3, 4; г) 2, 5; д) 2, 3.

 

2 До коштів та розрахунків відносяться:

1) сировина та матеріали;

2) тара;

3) запасні частини для ремонту;

4) депозити до запитання;

5) кошти в касі підприємства.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 4; г) 4, 5; д) 1, 3.

 

3 Виділити елементи, які відносяться до оборотних засобів:

1) сталь, чавун;

2) токарний верстат;

3) інструмент, терміном служби 6 місяців;

4) інструмент, терміном служби 15 місяців;

5) стіл, шафа.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 4; г) 4, 5; д) 1, 3.

 

4 Операційний цикл –це:

а) тривалість виробничого циклу;

б) проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг;

в) термін служби обладнання;

г) час між операціями;

д) час простою обладнання в ремонті.

 

5 Структура оборотних засобів залежить від наступних факторів:

1) прибутку підприємства;

2) статутного фонду;

3) характеру виробництва;

4) умов постачання та збуту;

5) організації фінансової роботи та розрахунків.

а) 1, 2, 3; б) 2, 4, 5; в) 3, 4, 5; г) 1, 3, 5; д) 2, 3, 5.

 

6 Малоцінні та швидкозношувані предмети – це:

а) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

б) продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу;

в) сировина, матеріали, купівельні напівфабрикати, комплектувальні вироби, запасні частини тара;

г) предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу;

д) це активи, які утворюються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

 

7 Особливістю структури оборотних засобів у машинобудуванні є:

1) висока частка виробничих запасів;

2) висока частка малоцінного та швидкозношуваного інструменту, технічного інвентарю;

3) нижча частка виробничих запасів порівняно із середньою в промисловості;

4) вища частка незакінченого виробництва;

5) висока частка готової продукції.

а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4; в) 2, 4, 5; г) 3, 4, 5; д) 1, 3, 5.

 

8 Дебіторська заборгованість – це:

а) частина оборотних засобів, яка функціонує у сфері купівлі –продажу і обслуговують процес руху готової продукції;

б) сума заборгованості юридичних та фізичних осіб на певну дату;

в) грошові витрати, що мали місце протягом поточного періоду, але належать до наступних звітних періодів;

г) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

д) це активи, які утворюються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

 

9 До виробничих запасів відносяться:

а) предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу;

б) продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу;

в) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

г) сировина, матеріали, купівельні напівфабрикати, комплектувальні вироби, запасні частини тара;

д) це активи, які утворюються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

 

10 Витрати майбутніх періодів – це:

а) сума заборгованості юридичних та фізичних осіб на певну дату;

б) частина оборотних засобів, яка функціонує у сфері купівлі –продажу і обслуговують процес руху готової продукції;

в) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

г) грошові витрати, що мали місце протягом поточного періоду, але належать до наступних звітних періодів;

д) це активи, які утворюються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

 

11 До складу групи “Кошти та розрахунки” відносяться:

а) виробничі запаси, машини та обладнання, транспортні засоби;

б) виробничі запаси, незавершене виробництво, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продукція, товари, молодняк тварин на відгодівлі;

в) гроші в касі, на розрахунковому рахунку підприємства, дебіторська заборгованість, векселі одержані, поточні фінансові інвестиції, витрати майбутніх періодів;

г) верстати, агрегати, пристрої, тара, стелажі;

д) прибуток підприємства, заборгованість постачальникам.

 

12 Поняття “оборотні засоби” підприємства включає:

а) основні та допоміжні матеріали, напівфабрикати власного виробництва, покупні напівфабрикати, комплектувальні вироби;

б) кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

в) засоби виробництва, які багато разів беруть участь у виробничому процесі і переносять свою вартість на собівартість продукції, що виготовляється;

г) засоби праці, які багато разів беруть участь у виробничому процесі і переносять свою вартість на собівартість продукції, що виготовляється, не відразу, а частинами, в міру зношення;

д) предмети праці, необхідні для виготовлення продукції.

 

13 До групи “Запаси” відносяться:

а) верстати, агрегати, пристрої, тара, стелажі;

б) виробничі запаси, незавершене виробництво, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продукція, товари, молодняк тварин на відгодівлі;

в) готова продукція, гроші в касі, на розрахунковому рахунку підприємства;

г) прибуток підприємства, заборгованість постачальникам;

д) транспортні засоби, інструмент, сировина і матеріали, готова продукція на складі підприємства.

 

14 Джерелами формування оборотних засобів є:

1) прибуток підприємства;

2) кредити банків;

3) амортизаційні відрахування;

4) собівартість продукції;

5) залучені кошти.

а) 1, 3, 5; б) 3, 4, 5; в) 1, 2, 3; г) 2, 3, 5; д) 1, 2, 5.

 

15 До джерел формування оборотних засобів відносяться:

1) прибуток підприємства;

2) дебіторська заборгованість;

3) власні кошти;

4) позичкові та залучені кошти;

5) кошти державного бюджету.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 4; г) 1, 3; д) 2, 5.

 

16 Власні кошти підприємства – це:

1) кошти статутного фонду;

2) прибуток підприємства;

3) кредити банку;

4) надходження від реалізації надлишків товарно-матеріальних цінностей;

5) внески до бюджету.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 1, 2, 4.

17 Позичкові кошти – це:

а) кошти статутного фонду;

б) прибуток підприємства;

в) внески до бюджету;

г) надходження від реалізації надлишків товарно-матеріальних цінностей;

д) кредити банку, позика із спеціальних джерел вищестоящих органів.

 

18 Залучені кошти – це:

а) кошти статутного фонду, прибуток;

б) внески до бюджету, кошти фондів матеріального заохочення, перехідна заборгованість заробітної плати;

в) кредити банку, позика із спеціальних джерел вищестоящих органів;

г) надходження від реалізації надлишків товарно-матеріальних цінностей;

д) прибуток підприємства.

 

19 Друга стадія кругообігу оборотних засобів – це:

а) купівля сировини та матеріалів;

б) незакінчене виробництво;

в) перетворення грошових засобів у виробничі запаси;

г) перехід із сфери виробництва в сферу обігу і одержання грошових засобів;

д) процес виробництва, в результаті якого одержують готову продукцію.

 

20 Норматив оборотних засобів у виробничих запасах залежить від

а) норми запасу, середньодобової потреби;

б) тривалості виробничого циклу;

в) коефіцієнта наростання витрат;

г) норми перебування продукції на складі;

д) витрат майбутніх періодів.

 

21 Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві залежить від:

1) середньодобової потреби матеріалів;

2) тривалості виробничого циклу;

3) коефіцієнту наростання витрат;

4) середньодобових витрат за виробничою собівартістю;

5) норми перебування продукції на складі.

а) 1, 2, 5; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 1, 3, 5; д) 2, 3, 4.

 

22 Норма оборотних засобів – це:

а) плановий мінімальний залишок товарно-матеріальних цінностей;

б) середньодобова потреба в матеріальних ресурсах;

в) показник, що визначає, скільки днів підприємство може витрачати ресурси даного виду за умови нормальної діяльності;

г) потреба в поточних фінансових інвестиціях;

д) витрати на одну гривню товарної продукції.

 

23 Кругообіг оборотних засобів здійснюється за схемою:

а) Г-З; б) З-В-ГВ; в) Г-З...В...ГВ-Г`; г) ГВ-Г`.

 

24 Методами розрахунку нормативів оборотних засобів є:

1) балансовий;

2) нормативний;

3) аналітичний;

4) коефіцієнтний;

5) прямого розрахунку.

а) 1, 2, 5; б) 2, 4, 5; в) 3, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 1, 3, 5.

 

25 Коефіцієнт наростання витрат характеризує:

а) ступінь готовності виробів;

б) випуск продукції з однієї гривні основних засобів;

в) норму незавершеного виробництва;

г) норматив у виробничих запасах;

д) норму витрачання матеріалів.

 

26 Коефіцієнт обертання оборотних засобів характеризує:

1) розмір реалізованої продукції, яка припадає на одну гривню виробничих засобів;

2) середню тривалість оберту;

3) кількість оборотних засобів;

4) кількість обертів оборотних засобів за відповідний звітний період;

5) витрати на одну гривню товарної продукції.

а) 1, 2; б) 1, 3; в) 3, 4; г) 1, 4; д) 2, 5.

 

27 Коефіцієнт закріплення оборотних засобів характеризує:

а) технічний рівень виробництва;

б) економне витрачання матеріалів;

в) су му оборотних засобів, яка припадає на одну гривню товарної продукції;

г) суму оборотних засобів, яка припадає на одну гривню реалізованої продукції;

д) норму витрачання матеріалів на виготовлення продукції.

 

28 Норма оборотних засобів встановлюється:

1) у днях;

2) у місяцях;

3) у гривнях;

4) в годинах;

5) у відсотках.

а) 1, 3; б) 2, 4; в) 1, 4; г) 1, 5; д) 2, 5.

 

29 Суть аналітичного методу встановлення нормативів полягає:

а) в уточненні діючих на початок розрахункового періоду нормативів оборотних засобів у відповідності зі змінами показників виробництва;

б) в проведенні аналізу наявних товарно-матеріальних цінностей з наступним коригуванням фактичних запасів та вилученням надлишкових;

в) в розрахунку нормативів для кожного нормованого елементу з врахуванням конкретних умов виробництва;

г) у розрахунку норм запасу, величини денного витрачання матеріалів.

 

30 Виробничі запаси матеріальних ресурсів поділяються на:

1) підготовчий;

2) внутрішньовиробничий;

3) страховий;

4) поточний;

5) сезонний;

6) транспортний;

7) складування та розвантаження;

8) точка замовлення.

а) 1, 2, 3, 4, 5; б) 1, 3, 4, 6, 7; в) 3, 4, 5, 6, 7; г) 2, 3, 5, 7, 8; д) 4, 5, 6, 7, 8.

 

31 Суть коефіцієнтного методу встановлення нормативів полягає:

а) в розрахунку нормативів для кожного нормованого елементу з врахуванням конкретних умов виробництва;

б) в уточненні діючих на початок розрахункового періоду нормативів оборотних засобів у відповідності зі змінами показників виробництва;

в) в проведенні аналізу наявних товарно-матеріальних цінностей з наступним коригуванням фактичних запасів та вилученням надлишкових;

г) у розрахунку норм запасу, величини денного витрачання матеріалів.

32 До оборотних засобів, які змінюються пропорційно зміні обсягу виробництва, відносяться:

1) витрати майбутніх періодів;

2) матеріальні витрати;

3) незавершене виробництво;

4) запасні частини для ремонту, малоцінні та швидкозношувані предмети;

5) готова продукція на складі підприємства.

а) 1, 2, 5; б) 3, 4, 5; в) 2, 3, 5; г) 2, 3, 4; д) 2, 4, 5.

 

33 Гарантійний запас створюється на випадок:

а) порушення планових термінів поставки;

б) порушення партій поставок;

в) знаходження матеріалів в дорозі;

г) часу на прийом, розвантаження;

д) коли сировина і матеріали потребують підготовки.

а) 1, 3; б) 2, 4; в) 3, 4; г) 1, 2; д) 2, 5.

 

34 Метод прямого розрахунку полягає:

а) в уточненні діючих на початок розрахункового періоду нормативів оборотних засобів у відповідності зі змінами показників виробництва;

б) у розрахунку нормативу добового витрачання матеріалів та незавершеного виробництва;

в) в проведенні аналізу наявних товарно-матеріальних цінностей з наступним коригуванням фактичних запасів та вилученням надлишкових;

г) в розрахунку нормативів для кожного нормованого елементу з врахуванням конкретних умов виробництва.

 

35 Гарантійний запас створюється у розмірі:

а) 100% від поточного; б) 30% від поточного; в) 65% від поточного;

г) 50% від поточного; д) 51% від поточного.

36 Оборотні засоби, розмір яких не залежить від виробничої програми:

1) витрати майбутніх періодів;

2) матеріальні витрати;

3) незавершене виробництво;

4) запасні частини для ремонту, малоцінні та швидкозношувані предмети;

5) готова продукція на складі підприємства.

а) 1, 4; б) 2, 4; в) 1, 5; г) 1, 3; д) 2, 5.

 

37 Технологічний запас створюється у разі:

а) порушення планових термінів поставки;

б) порушення партій поставок;

в) знаходження матеріалів в дорозі;

г) коли сировина і матеріали потребують підготовки;

д) часу на прийом, розвантаження.

 

38 Виділити нормовані оборотні засоби:

1) виробничі запаси;

2) малоцінні та швидкозношувані предмети;

3) гроші в касі підприємства;

4) незавершене виробництво;

5) кошти вкладені у відвантажену але не оплачену покупцями продукцію.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 1, 2, 4; г) 2, 3, 4; д) 2, 3, 5.

 

39 Норматив оборотних засобів у залишках готової продукції на складі визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

 

40 Норма перебування продукції на складі визначається:

1) часом протікання виробничого процесу;

2) кругообігом оборотних засобів;

3) кількістю днів, необхідних для підготовки продукції до реалізації;

4) часом оформлення та здачі в банк платіжних документів;

5) знаходженням продукції в дорозі.

а) 1, 5; б) 3, 4; в) 2, 4; г) 1, 3; д) 2, 5.

 

41 Норматив оборотних засобів у малоцінних та швидкозношуваних предметах залежить від:

а) вартості основних засобів;

б) чисельності персоналу;

в) тривалості виробничого циклу;

г) коефіцієнту наростання витрат;

д) часу перебування їх в роботі.

 

42 На першій стадії кругообігу прискорити оборотність оборотних засобів можна в результаті:

1) вдосконалення матеріально-технічного постачання, прискорення і здешевлення перевезень;

2) покращання організації складського господарства на основі його механізації та автоматизації;

3) покращання нормування витрат матеріалів, скорочення та повторного використання відходів виробництва;

4) впровадженням потокових методів обробки;

5) скорочення термінів доставки продукції до споживача.

а) 2, 4, 5; б) 3, 4, 5; в) 1, 2, 3; г) 1, 3, 4; д) 2, 3, 5.

 

43 Ефективність використання оборотних засобів характеризується:

а) вартістю оборотних засобів;

б) випуском продукції на одну гривню основних засобів;

в) швидкістю їх обороту;

г) середньорічним залишком оборотних засобів;

д) коштами та розрахунками.

 

44 Коефіцієнт обертання визначається за формулою:

а) Коб = Qоб / Оср,; б) Коб = Оср / Qр; в) Коб = Снв: Свир;

г) Коб = Qф: Qmax,; д) Коб = Фвв: Фкр.

 

45 Прискорити оборотність оборотних засобів на другій стадії кругообігу можна в результаті:

1) зменшення міжопераційного часу;

2) якість та номенклатура продукції, правильне планування асортименту, кількості та термінів її випуску;

3) система розрахунків, терміни доставки продукції до споживача;

4) впровадження потокових методів обробки;

5) використання прогресивного обладнання, підвищення змінності виробництва.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 1, 3, 4; д) 1, 4, 5.

46 Відносне вивільнення означає:

а) оборотні засоби використовуються не ефективно;

б) у даному періоді виробництво виконує менший обсяг робіт з меншою сумою оборотних засобів;

в) у даному періоді виробництво виконує більший обсяг робіт з меншою сумою оборотних засобів;

г) у даному періоді виробництво виконує більший обсяг робіт з більшою сумою оборотних засобів;

д) у даному періоді виробництво виконує менший обсяг робіт з більшою сумою оборотних засобів.

 

47 Тривалість оберту зростає. Як це вплине на обсяги реалізації та прибуток?

а) вони зростуть; б) залишаться без зміни; в) вони зменшаться;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться; д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

48 На третій стадії кругообігу прискорити оборотність оборотних засобів можна за рахунок наступних факторів:

1) зменшення міжопераційного часу;

2) якість та номенклатура продукції, правильне планування асортименту, кількості та термінів її випуску;

3) система розрахунків, терміни доставки продукції до споживача;

4) впровадження потокових методів обробки;

5) використання прогресивного обладнання, підвищення змінності виробництва.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 3; г) 1, 3, 4; д) 2, 5.

 

49 Як зміниться обсяг реалізації та прибуток підприємства, якщо коефіцієнт обертання зменшиться?

а) вони зменшаться; б) вони зростуть; в) залишаться без зміни;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться;

д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

50 Коефіцієнт закріплення оборотних засобів зменшився. Як це вплине на обсяги реалізації та прибуток підприємства?

а) вони зростуть; б) вони зменшаться; в) залишаться без зміни; г) прибуток зросте, обсяги зменшаться; д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

51 Відносне вивільнення має місце:

1) при відсутності абсолютного вивільнення;

2) при зростанні обсягів реалізації продукції;

3) при зменшенні обсягів реалізації продукції;

4) при незмінному обсязі реалізації та збільшенні оборотних засобів;

5) при зменшенні обсягів реалізації продукції та збільшенні оборотних засобів.

а) 1, 3; б) 1, 2; в) 2, 5; г) 1, 3, 4; д) 2, 3.

 

52 Оборотні засоби використовуються ефективніше:

а) коли більша їх частина знаходиться у сфері обігу;

б) коли більша їх частина зайнята у сфері виробництва;

в) коли вони розподілені рівномірно на усіх стадіях обігу;

г) коли більша їх частина знаходиться у виробничих запасах;

д) коли більша їх частина знаходиться у незавершеному виробництві.

 

53 Коефіцієнт обертання зменшився. Як це вплине на прибуток та обсяги реалізації?

а) вони зростуть;

б) вони зменшаться;

в) залишаться без зміни;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться;

д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

54 Як зміняться прибуток та обсяги реалізації продукції, якщо збільшиться коефіцієнт завантаження оборотних засобів?

а) вони зростуть;

б) вони зменшаться;

в) залишаться без зміни;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться;

д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

55 Абсолютне вивільнення оборотних засобів – це:

а) різниця між оборотними засобами даного і базового періодів;

б) різниця між оборотними засобами даного періоду та оборотними засобами даного періоду за умов оборотності базового періоду;

в) добуток коефіцієнта завантаження на коефіцієнт обертання;

г) різниця між ціною продукції та витратами на її виготовлення.

 

56 Як вплине збільшення тривалості оберту на результати діяльності підприємства?

а) погіршаться;

б) вони залишаться без зміни;

в) вони стануть кращими.

 

57 Ефективність використання оборотних засобів характеризує:

а) прибуток, рентабельність виробництва;

б) рівень віддачі оборотних засобів;

в) коефіцієнт обертання, середня тривалість оберту;

г) коефіцієнт обертання, середня тривалість оберту фондовіддача, фондомісткість;

д) фондоозброєність праці.

 

58 Норматив оборотних засобів у незакінченому виробництві визначається за формулою:

а) Онв = Мср.доб . Нз б) Онв = Сср.д . Тц . Кнв, в) Онв = Снв: Свир

г) Онв = а + (1 – а): 2.

 

59 Норматив оборотних засобів у виробничих запасах визначається за формулою:

а) Овз = Мср.доб . Нз б) Овз = Сср.д . Тц . Кнв, в) Овз = Снв: Свир

г) Овз = а + (1 – а): 2.

 

60 Як вплине зростання коефіцієнта обертання на обсяги виробництва та прибутки підприємства?

а) вони зростуть; б) вони зменшаться; в) залишаться без зміни;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться;

д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 
Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1388. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия