Студопедия — ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 До складу основних виробничих засобів підприємства включаються наступні елементи:
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 До складу основних виробничих засобів підприємства включаються наступні елементи:


 

1 До складу основних виробничих засобів підприємства включаються наступні елементи:

а) будівлі, споруди та передавальні пристрої, земельні ділянки, машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар, капітальні витрати на поліпшення земель, транспортні засоби, багаторічні насадження, робоча і продуктивна худоба, інші основні засоби;

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, незавершене виробництво;

в) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, малоцінний та швидкозношуваний інструмент;

г) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, запаси сировини, матеріалів, виробничий та господарський інвентар;

д) земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, готова продукція на складі, заготовки, виробничий і господарський інвентар, інші основні засоби.

 

2 Основні засоби при зарахуванні їх на баланс підприємства в результаті їх придбання, будівництва оцінюються:

а) за відновною вартістю;

б) за ліквідаційною вартістю;

в) за залишковою вартістю;

г) за первісною вартістю;

д) за середньорічною вартістю.

 

3 Основні засоби – це:

а) основні та допоміжні матеріали, напівфабрикати власного виробництва, покупні напівфабрикати, комплектувальні вироби;

б) кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

в) обсяг товарної продукції на одну гривню основних виробничих засобів;

г) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року.

 

4 У залежності від участі основних засобів у процесі виробництва вони діляться на:

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби;

б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, запаси сировини, матеріалів, виробничий та господарський інвентар;

в) будівлі, споруди та передавальні пристрої, земельні ділянки, машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар, капітальні витрати на поліпшення земель, транспортні засоби, багаторічні насадження, робоча і продуктивна худоба, інші основні засоби;

г) промислово-виробничі та непромислові;

д) земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, готова продукція на складі, заготовки, виробничий і господарський інвентар, інші основні засоби.

 

5 Виділити виробничі основні засоби:

1) робочі машини та обладнання;

2) автобус, вантажні машини;

3) будівля дитячого садка;

4) будівлі та споруди;

5) інвентар клубу та медичного пункту.

а) 1, 3, 5; б) 2, 4, 5; в) 3, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 1, 2, 4.

 

6 У машинобудуванні до активної частини основних засобів відносяться:

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої;

б) транспортні засоби, машини та обладнання;

в) машини та обладнання, інструмент;

г) машини та обладнання, виробничий та господарський інвентар;

д) машини та обладнання, передавальні пристрої.

 

7 До основних засобів відносяться:

1) токарний верстат;

2) тумба;

3) стіл;

4) заготовки;

5) запасні деталі.

а) 2, 4, 5; б) 3, 4, 5; в) 1, 2, 3; г) 2, 3, 5; д) 1, 3, 5.

 

8 До “будівель” в основних виробничих засобах відносяться:

1) будинок гуртожитку;

2) адміністративний будинок;

3) склад;

4) корпус цеху;

5) будівля дитячого садку.

а) 1, 2, 3; б) 2, 3, 4; в) 2, 4, 5; г) 3, 4, 5; д) 1, 3, 5.

 

9 Передавальні пристрої – це:

1) дизельний двигун;

2) трубопроводи;

3) газові мережі;

4) турбіни;

5) тепломережі.

а) 2, 3, 5; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 1, 2, 3; д) 1, 3, 5.

 

10 До основних засобів відносяться:

1) автобус;

2) коні, віслюки;

3) диван;

4) гроші на розрахунковому рахунку;

5) земельна ділянка.

а) 1, 2, 3.4; б) 2, 3, 4, 5; в)1, 2, 3, 5; г) 2, 3, 4, 5; д) 1, 2, 4, 5.

 

11 До споруд у вартості основних виробничих засобів відносяться:

1) корпус цеху;

2) нафтові і газові свердловини;

3) лінії електропередач;

4) тепломережі;

5) мости.

а) 1, 2; б) 4, 5; в) 3, 4; г) 1, 4; д) 2, 5.

 

12 До машин і обладнання відносяться:

1) тунелі, мости, естакади;

2) електро та тепломережі;

3) металорізальні верстати;

4) генератори, електродвигуни, турбіни;

5) елеватори, тепловози, вагони.

а) 1, 2; б) 2, 3; в) 2, 4; г) 3, 4; д) 4, 5.

 

13 Структура основних засобів залежить від:

1) складності та конструктивно-технологічної особливості продукції, що виготовляється;

2) типу виробництва, характеру технологічних процесів;

3) рівня концентрації виробництва;

4) географічного розміщення підприємства;

5) терміну служби основних засобів.

а) 1, 2, 3, 5; б) 2, 3, 4, 5; в)1, 2, 4, 5; г) 2, 3, 4, 5; д) 1, 2, 3, 4.

 

14 До транспортних засобів відносяться:

а) токарний верстат;

б) електро і тепломережі;

в) електрокари, вагони;

г) зварювальний апарат, верстат для напилення;

д) споруди.

 

15 Середньорічна вартість основних засобів розраховується для:

а) оцінки ефективності використання основних засобів;

б) визначення коефіцієнтів інтенсивного та екстенсивного використання;

в) визначення руху основних засобів;

г) визначення ступеню оновлення;

д) визначення залишкової вартості.

 

16 Термін служби основних засобів:

а) 0, 5 роки;

б) 3 місяці;

в) 1 рік;

г) більше одного року;

д) 11 місяців.

 

17 Рух основних засобів характеризує:

а) коефіцієнт зносу;

б) коефіцієнти оновлення, вибуття;

в) фондовіддача;

г) коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного використання;

д) інтегральний коефіцієнт.

 

18 Рух і стан основних засобів характеризують показники:

1)фондовіддача, фондомісткість;

2) коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів;

3) фондоозброєність;

4) коефіцієнт змінності, інтегральний коефіцієнт;

5)коефіцієнти зносу та придатності.

а) 1, 2; б) 2, 5; в) 3, 4; г) 1, 4; д) 2, 3.

 

19 Видами зносу основних засобів є:

1) фізичний;

2) хімічний;

3) моральний;

4) екологічний;

5) науково-технічний.

а) 1, 2; б) 1, 3; в) 3, 4; г) 2, 3; д) 4, 5.

 

20 У господарській практиці розрізняють наступні види вартісної оцінки основних засобів:

1) середньорічна вартість;

2) ліквідаційна вартість;

3) первісна вартість;

4) відновна вартість;

5) залишкова вартість.

а) 1, 2, 3; б) 2, 4, 5; в) 3, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 1, 3, 5.

 

21. Показники, які характеризують технічний стан основних засобів:

а) фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність;

б) коефіцієнт змінності;

в) коефіцієнт екстенсивного та інтенсивного використання;

г) коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття;

д) коефіцієнт зношення, коефіцієнт придатності.

22 Як здійснюється оцінка основних засобів?

1) у натуральній формі;

2) у вартісній формі;

3) за терміном служби;

4) за ліквідаційною вартістю;

5) за нормою амортизації.

а) 1, 3; б) 2, 3; в) 3, 4; г) 1, 2; д) 4, 5.

 

23 Основні засоби на балансі підприємства числяться:

а) за відновною вартістю;

б) за залишковою вартістю;

в) за первісною вартістю;

г) за ліквідаційною вартістю;

д) за змішаною вартістю.

 

24 Усунення тимчасового фізичного зносу здійснюється:

а) модернізацією обладнання;

б) реконструкцією підприємства;

в) заміною обладнання;

г) проведенням ремонтів.

 

25 Моральний знос основних засобів буває:

а) чотирьох видів; б) трьох видів; в) одного виду; г) двох видів.

 

26 Амортизація основних засобів – це

а) зношення основних засобів;

б) витрати на утримання основних засобів;

в) відновлення основних засобів;

г) процес перенесення вартості основних засобів на собівартість виготовленої продукції;

д) витрати на ремонтні роботи.

 

27 Норма амортизації – це:

а) процес перенесення вартості основних засобів на собівартість виготовленої продукції;

б) кількість обертів;

в) плановий відсоток погашення вартості основних засобів;

г) витрати на ремонт та обслуговування обладнання;

д) витрати на капітальний ремонт.

 

28 Національними стандартами бухгалтерського обліку встановлені наступні методи нарахування амортизації:

1) податковий;

2) прискореної амортизації;

3) прямолінійний, зменшення залишкової вартості;

4) прискорене зменшення залишкової вартості;

5) виробничий, кумулятивний.

а) 1, 2, 3; б) 2, 4, 5; в) 3, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 1, 3, 5.

 

29 Податковими методами нарахування амортизації є:

1) прямолінійний;

2) метод зменшення залишкової вартості;

3) кумулятивний;

4) прискореного зменшення залишкової вартості;

5) метод прискореної амортизації.

а) 1, 2; б) 2, 5; в) 3, 4; г) 1, 3; д) 4, 5.

 

30 Виробничий метод нарахування амортизації – це:

а) метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на період використання основних засобів;

б) метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного періоду та подвоєної річної норми амортизації;

в) метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнту;

г) метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації.

 

31 Фізичний знос основних засобів залежить від:

1) науково-технічного прогресу;

2) якості, технічної досконалості;

3) особливостей технологічного процесу, часу використання;

4) росту продуктивності праці в галузях, які виготовляють основні засоби;

5) догляду за ними, кваліфікації персоналу.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 3, 5; г) 2, 4, 5; д) 1, 3, 5.

 

32 Ліквідаційна вартість – це:

а) вартість на початок звітного періоду;

б) вартість на кінець звітного періоду;

в) вартість на даний момент часу;

г) первинна вартість за мінусом зносу основних засобів за період експлуатації;

д) вартість від реалізації об’єкта після закінчення терміну його використання за вирахуванням витрат, пов’язаних з ліквідацією.

 

33 Для нарахування амортизаційних відрахувань податковим методом основні засоби діляться на:

а) 2 групи; б) 3 групи; в) 4 групи; г) 5 груп.

 

34 Показник фондовіддачі характеризує:

а) кількість обертів;

б) рівень технічного оснащення праці;

в) питомі витрати основних засобів на одну гривню реалізованої продукції;

г) розмір обсягу товарної продукції, яка припадає на одну гривню основних виробничих засобів;

д) прибуток з однієї гривні основних виробничих засобів.

 

35 Рівень використання основних засобів характеризують:

а) рентабельність, прибуток;

б) фондоозброєність праці робітників;

в) фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність;

г) коефіцієнт змінності;

д) продуктивність праці робітників.

 

36 Екстенсивне використання основних засобів характеризують:

а) фондомісткість, фондовіддача;

б) прибуток підприємства;

в) фондоозброєність праці;

г) коефіцієнт змінності, коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

д) рентабельність виробництва.

 

37 Використання обладнання за потужністю характеризується наступними показниками:

а) фондовіддача;

б) коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

в) коефіцієнт інтенсивного використання обладнання;

г) фондоозброєність праці;

д) коефіцієнт змінності.

 

38 Інтенсивне використання обладнання характеризує:

а) коефіцієнт змінності;

б) фондовіддача;

в) фондоозброєність праці;

г) продуктивність обладнання;

д) коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.

 

39 Інтегральний коефіцієнт характеризує використання обладнання за:

а) потужністю; б) часом; в) продуктивністю; г) терміном експлуатації; д) потужністю та часом.

 

40 Фондоозброєність – це:

а) рівень технічного оснащення праці;

б) розмір обсягу товарної продукції, яка припадає на одну гривню основних виробничих засобів;

в) питомі витрати основних засобів на одну гривню реалізованої продукції;

г) кількість обертів;

д) прибуток з однієї гривні основних виробничих засобів.

 

41 Фондовіддача – це:

а) прибуток з 1грн. основних засобів;

б) випуск продукції з 1грн. основних засобів;

в) продуктивність праці;

г) рівень використання обладнання в часі;

д) оснащеність праці.

 

42 Непродуктивний час роботи обладнання – це:

1) час на виготовлення бракованої продукції;

2) час на виконання операцій;

3) час на обрізку лишнього металу;

4) час на зняття лишніх припусків при механічній обробці;

5) міжопераційний час.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 1, 3, 4; д) 1, 3, 5.

 

43 Фондомісткість –це:

а) розмір обсягу товарної продукції, яка припадає на одну гривню основних виробничих засобів;

б) рівень технічного оснащення праці;

в) кількість обертів;

г) витрати основних засобів на одну гривню виробленої продукції;

д) прибуток з однієї гривні основних виробничих засобів.

 

44 Яке твердження є правильним?

а) відновна вартість – це вартість на момент здачі в експлуатацію основних засобів;

б) первісна вартість – це вартість на даний момент часу;

в) залишкова вартість – це моральний знос основних засобів;

г) зміна первісної вартості допускається лише у разі добудови, дообладнання, реконструкції.

 

45 Моральний знос:

а) настає раніше фізичного; б) настає пізніше фізичного; в) настає одночасно з фізичним; г) є результатом науково-технічного прогресу.

 

46 Збільшення питомої ваги активної частини основних засобів веде до:

1) збільшення обсягу виробленої продукції;

2) зменшення обсягу виробленої продукції;

3) підвищення рівня технічного оснащення;

4) збільшення фондомісткості.

а) 1, 3; б) 2, 3; в) 3, 4; г) 1, 2; д) 2, 4.

 

47 Оцінка основних засобів за залишковою вартістю необхідна:

1) для визначення втрат при передчасному виході з ладу основних засобів;

2) для розрахунку економічної ефективності заміни обладнання;

3) для визначення ціни у разі продажу;

4) для визначення вартості ремонту;

5) для аналізу ефективності використання основних засобів.

а) 1, 3, 5; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 1, 2, 3.

 

48 За прямолінійним методом амортизаційні відрахування визначаються:

а) як добуток фактичного випуску продукції та виробничої ставки амортизації;

б) як добуток залишкової вартості на початок звітного періоду та норми амортизації;

в) як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнту;

г) діленням вартості, яка амортизується, на період використання об’єкта основних засобів.

 

49 З а методом зменшення залишкової вартості сума амортизації визначається:

а) діленням вартості, яка амортизується, на період використання об’єкта основних засобів;

б) як добуток залишкової вартості на початок звітного періоду та норми амортизації;

в) як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнту;

г) як добуток фактичного випуску продукції та виробничої ставки амортизації.

 

50 За кумулятивним методом суму амортизації визначають:

а) діленням вартості, яка амортизується, на період використання об’єкта основних засобів;

б) як добуток залишкової вартості на початок звітного періоду та норми амортизації;

в) як добуток фактичного випуску продукції та виробничої ставки амортизації;

г) як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнту.

 

51 Недоліками прямолінійного методу нарахування амортизації є:

1) можливість рівномірного розподілу для кожного звітного періоду;

2) простота розрахунків;

3) не враховано моральний знос;

4) необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки.

а) 1, 2; б) 2, 3; в) 2, 4; г) 1, 3; д) 3, 4.

 

52 За методом прискореного зменшення залишкової вартості сума амортизації визначається:

а) діленням вартості, яка амортизується, на період використання об’єкта основних засобів;

б) як добуток залишкової вартості на початок звітного періоду та подвоєної норми амортизації;

в) як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнту;

г) як добуток фактичного випуску продукції та виробничої ставки амортизації.

 

53 Як вплине зростання фондомісткості на обсяги виробництва та прибутки підприємства?

а) вони зменшаться;

б) вони зростуть;

в) залишаться без зміни;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться;

д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

54 Важливими напрямками збільшення часу роботи обладнання є:

1) підвищення ступеня завантаження обладнання;

2) скорочення та ліквідація внутрішньозмінних простоїв обладнання;

3) своєчасне забезпечення основного виробництва робочою силою, сировиною, матеріалами, паливом, енергією;

4) скорочення денних простоїв обладнання, підвищення коефіцієнта змінності;

5) технічне вдосконалення обладнання.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 2, 3, 5; д) 2, 3, 4.

 

55 Як зміниться показник фондорентабельності в результаті росту фондовіддачі?

а) залишиться без зміни; б) зросте; в) зменшиться.

 

56 Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання збільшився. Як зміниться у цьому випадку фондовіддача:

а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться.

 

57 Як зміняться прибуток та обсяги виробництва в результаті зростання фондоозброєності?

а) вони зменшаться;

б) вони зростуть;

в) залишаться без зміни;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться;

д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

58 Як зміниться обсяг виробництва і прибуток при зменшенні фондовіддачі?

а) вони зростуть;

б) вони зменшаться;

в) залишаться без зміни;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться;

д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

59 Як зміняться обсяг виробництва і прибуток підприємства в результаті зменшення інтегрального коефіцієнта використання машин і обладнання?

а) вони зростуть;

б) вони зменшаться;

в) залишаться без зміни;

г) прибуток зросте, обсяги зменшаться;

д) прибуток зменшиться, обсяги зростуть.

 

60 Підприємство працює у дві зміни. Коефіцієнт змінності дорівнює 0, 86. Це означає, що:

1) обладнання на підприємстві не завантажене повністю;

2) обладнання на підприємстві завантажене повністю;

3) підприємство може працювати в одну зміну;

4) необхідно організувати роботу в три зміни;

5) не потрібно змінювати роботу підприємства.

а) 1, 2; б) 2, 3; в) 3, 4; г) 1, 3; д) 2, 5.

 

61 Підприємство працює у дві зміни. Коефіцієнт змінності дорівнює 1, 86. Це означає, що:

1) обладнання на підприємстві не завантажене повністю;

2) обладнання на підприємстві завантажене повністю;

3) підприємство може працювати в одну зміну;

4) необхідно організувати роботу в три зміни;

5) не потрібно змінювати роботу підприємства.

а) 1, 2; б) 2, 5; в) 3, 4; г) 1, 3; д) 2, 3.

 

62 Підприємство працює у дві зміни. Коефіцієнт змінності дорівнює 2, 56. Це означає, що:

1) обладнання на підприємстві не завантажене повністю;

2) обладнання на підприємстві завантажене повністю;

3) підприємство може працювати в одну зміну;

4) необхідно організувати роботу в три зміни;

5) не потрібно змінювати роботу підприємства.

а) 1, 2; б) 2, 5; в) 3, 4; г) 1, 3; д) 2, 4.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1910. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптацион­ного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенци­альная опасность появления патогенных преобразований...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия