Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фінанси підприємства, їх склад
 

Виробнича діяльність підприємства супроводжується неперервним рухом коштів. Підприємство одержує гроші у виді виручки від реалізації продукції, позики в банку, асигнувань з бюджету. Воно систематично витрачає їх на оплату матеріалів, напівфабрикатів, палива, енергії, інструменту і т.д.; на видачу заробітної плати та премії; на капітальне будівництво; робить необхідні відрахування в банк і державний бюджет.

Фінанси – система економічних відносин, сукупність різноманітних методів досягнення максимального достатку підприємства.

Слово фінанси походить від латинського “фініш”. У грошових відносинах це слово означає завершальні виплати, кінцевий розрахунок.

Грошові відносини в організаціях здійснюються на базі системи фондів, до яких відносяться:

1 Статутний фонд.

2 Фонд оплати праці.

3 Амортизаційний фонд.

4 Фонд нагромадження.

5 Фонд споживання.

6 Резервний фонд та інші.

Фінансова система держави складається із двох взаємопов’язаних частин: загальнодержавних фінансів та фінансів галузей, об’єднань, підприємств.

Фінансові відносини включають в себе:

1) відносини між підприємством і колективом працівників – забезпечення коштів для виплати заробітної плати і премій, здійснення санкцій за нанесені підприємству збитки; вдосконалення цих відносин посилює зацікавленість і відповідальність підприємств і окремих працівників за результати своєї праці;

2) відносини об’єднань, підприємств з їх підрозділами, виробництвами, цехами, відділами в зв’язку з утворенням і використанням доходів та інших ресурсів підприємств – облік виручки від реалізації продукції; утворення прибутку, фінансування приросту власних оборотних коштів і т.п.;

3) відносини виробничих об’єднань та підприємств один з одним – рух коштів при придбанні сировини, матеріалів, напівфабрикатів, обладнання, при реалізації готової продукції, послуг, розрахунків за виконані роботи та інші;

4) відносини виробничих об’єднань та підприємств з державою – при виконанні зобов’язань по внесках в дохід державного бюджету і одержання з бюджету асигнувань, короткострокове і довгострокове кредитування підприємств

[ 14, 95с. ].

Фінанси в машинобудуванні виконують дві важливі функції:

1) розподільчу – розподіл коштів і нагромаджень з метою забезпечення неперервності процесу виробництва і задоволення потреб працівників;

2) контрольну – виконання фінансового контролю за виробничо-господарською діяльністю підприємств, за утворенням, розподілом та використанням ресурсів.

Розподіл коштів здійснюється в процесі кругообігу коштів підприємств, приймаючи форму розрахунку обсягу реалізації продукції, виручки від реалізації та розподіл її на частини, які складають матеріальні витрати виробництва, доходів працівників та прибутку, який частково залишається на підприємстві, а частково направляється в державний бюджет.

У ході розподілу здійснюється фінансовий контроль за діяльністю підприємств, тобто застосування до тих, які не виконують своїх зобов’язань, різних фінансових санкцій ( штрафи, пені, неустойки).

Фінансовий стан підприємства в загальному виді характеризує всі сторони його виробничо-господарської діяльності. Для оцінки успішності роботи підприємства застосовують наступні фінансово-економічні показники: наявність коштів на розрахунковому рахунку підприємства, прострочена заборгованість банку, заборгованість постачальникам, заборгованість державному бюджету, заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства.

При плануванні фінансів на підприємствах складається баланс доходів та видатків, який як правило складається із чотирьох взаємопов’язаних частин:

1) доходи та надходження коштів;

2) видатки та відрахування;

3) кредитні взаємовідносини;

4) взаємовідносини з бюджетом.

У балансі доходів та видатків вказуються напрямки використання коштів та джерела їх одержання.

Загальна сума одержаних підприємством коштів складається із власних надходжень підприємства, позик та асигнувань із бюджету. Загальна сума видатків підприємства включає витрати підприємства, платежі в державний бюджет, погашення заборгованості.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 323. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия