Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 Державне регулювання цін здійснюється шляхом встановлення:
1 Державне регулювання цін здійснюється шляхом встановлення:

1) норм і нормативів;

2) собівартості продукції;

3) фіксованих цін;

4) рентабельності продукції;

5) граничного рівня цін або граничних відхилень.

а) 1,2; б) 2,5; в) 3,5; г) 2,4; д) 4,5.

 

2 Політика ціноутворення фірми залежить від:

а) собівартості продукції; б) рівня рентабельності; в) акцизного збору; г) податку на додану вартість; д) типу ринку.

 

3 Підакцизні товари –це:

а) товари з високою собівартістю;

б) товари за переліком, затвердженим урядом, на які встановлено непрямий податок, що включається до ціни;

в) товари з низькою собівартістю;

г) товари, на які встановлені максимальні ціни;

д) товари з середньогалузевим рівнем собівартості.

 

4 Формування вільних відпускних цін на підприємстві починається з визначення:

1) собівартості;

2) планового рівня рентабельності;

3) росту продуктивності праці;

4) модернізації обладнання;

5) скорочення норм витрачання матеріалів.

а) 1,2; б) 3,5; в) 2,5; г) 2,4; д) 4,5.

 

5 На ринку чистої конкуренції товари реалізуються за:

а) різноманітними цінами; б) цінами лідера; в) максимально високими цінами; г) регульованою ціною; д) єдиною ціною.

 

6 Метод “середні витрати плюс прибуток” – це:

а) метод, який передбачає нарахування націнки на собівартість товару;

б) метод, орієнтований на витрати і цільову норму прибутку;

в) метод, який враховує сприйняття покупця;

г) метод, який в основному враховує ціни конкурентів;

д) метод, який застосовується у випадку, коли фірма хоче завоювати контракт.

 

7 Типи ринків в залежності від проблем ціноутворення:

1) ринок товару; 2) ринок чистої та монополістичної конкуренції; 3) олігополістичний; 4) фондовий; 5) чистої монополії.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,3,5; г) 2,3,4; д) 2,4,5.

 

8 Ціна СІФ – це ціна;

а) яка визначається умовами постачання, обумовленими в контракті;

б) коли продавець сплачує усі страхові та митні витрати до моменту доставки товару на борт судна;

в) при якій продавець зобов’язаний зафрахтувати судно, сплатити вартість перевезень, митні витрати і страхування, взяти на себе ризик до моменту перетину вантажами борту судна при завантаженні;

г) коли продавець за свій рахунок і ризик відправляє товар на залізничну станцію із завантаженням у вагон;

д) коли продавець зобов’язується доставити товар покупцеві у визначене місце за свій рахунок і на свій ризик, причому в ціну включаються транспортні, страхові та митні витрати.

 

9 Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства застосовують наступні види цін:

1) змінна падаюча ціна в залежності від попиту і пропозиції;

2) ФРАНКО;

3) світова;

4) довготривала незмінна;

5) еластична.

а) 1,2,3; б) 1,4,5; в) 3,4,5; г) 2,3,4; д) 2,3,5.

 

10 Процес ціноутворення в умовах ринку проходить наступні стадії:

1) визначення собівартості і рентабельності;

2) визначення собівартості та прибутку;

3) визначення беззбитковості;

4) вибір мети, визначення попиту, оцінка витрат;

5) аналіз цін і товарів конкурентів, вибір методу встановлення ціни, встановлення кінцевої ціни.

а) 1,2; б) 4,5; в) 2,5; г) 2,4; д) 3,5.

 

11 Психологічний аспект у ціноутворенні використовують:

1) на престижні товари;

2) встановлюючи ціну нижчу будь-якої круглої суми;

3) враховуючи реакцію уряду;

4) враховуючи реакцію посередників;

5) враховуючи реакцію конкурентів.

а) 1,2; б) 3,5; в) 2,5; г) 2,4; д) 4,5.

 

12 Акцизний збір – це:

а) податок з прибутку підприємства;

б) витрати на виробництво;

в) витрати на збут;

г) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що включається до ціни;

д) адміністративні витрати.

 

13 На ринку монополістичної конкуренції товари реалізуються :

а) цінами лідера; б) різноманітними цінами; в) максимально високими цінами; г) єдиною ціною; д) регульованою ціною.

 

14 Метод аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку – це:

а) метод, орієнтований на витрати і цільову норму прибутку;

б) метод, який передбачає нарахування націнки на собівартість товару;

в) метод, який враховує сприйняття покупця;

г) метод, який в основному враховує ціни конкурентів;

д) метод, який застосовується у випадку, коли фірма хоче завоювати контракт.

 

15 В умовах ринку застосовують наступні методи ціноутворення:

1) середні витрати плюс прибуток;

2) аналіз беззбитковості та забезпечення цільового прибутку;

3) непрямий;

4) виходячи із відчутної цінності товару;

5) на підставі рівня поточних цін;

6) прямий розрахунок;

7) на основі закритих торгів;

8) аналітичний.

а) 1,2,3,4,5; б) 3,6,8; в) 2,3,4; г) 1,2,4,5,7; д) 2,3,5,6,7.

 

16 Максимальна ціна визначається:

а) витратами; б) заробітною платою робітників підприємства;

в) сировиною і матеріалами; г) пропозицією; д) попитом.

 

17 На олігополістичному ринку товари реалізуються за:

а) різноманітними цінами; б) максимально високими цінами;

в) цінами лідера; г) єдиною ціною; д) регульованою ціною.

 

18 Престижна ціна – це:

а) висока ціна; б) низька ціна; в) середня ціна; г) гнучка ціна;

д) змінна ціна.

 

19 Ціна ФРАНКО – це ціна;

а) яка визначається умовами постачання, обумовленими в контракті;

б) при якій продавець зобов’язаний зафрахтувати судно, сплатити вартість перевезень, митні витрати і страхування, взяти на себе ризик до моменту перетину вантажами борту судна при завантаженні;

в) коли продавець сплачує усі страхові та митні витрати до моменту доставки товару на борт судна;

г) коли продавець зобов’язується доставити товар покупцеві у визначене місце за свій рахунок і на свій ризик, причому в ціну включаються транспортні, страхові та митні витрати;

д) коли продавець за свій рахунок і ризик відправляє товар на залізничну станцію із завантаженням у вагон.

 

20 При встановленні кінцевої ціни враховують наступні фактори:

1) психологічні;

2) політику цін компанії;

3) вплив цін на макро та мікрооточення;

4) соціальні;

5) економічні.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 1,4,5; г) 2,3,4; д) 2,3,5.

 

21 Пропозиція змінюється в результаті:

1) коливань смаків та доходів споживачів;

2) коливань цін на спряжені товари;

3) зміни технології;

4) зміни цін на ресурси;

5) зміни податків.

а) 1,2,3; б) 1,4,5; в) 3,4,5; г) 2,3,4; д) 2,3,5.

 

22 Точка беззбитковості - це:

а) точка максимальних витрат;

б) точка, в якій витрати рівні обсягу продажу;

в) точка мінімальних витрат;

г) точка середніх витрат;

д) точка найбільш ймовірних витрат.

 

23 Метод встановлення ціни на основі відчутної цінності товару –це:

а) метод, орієнтований на витрати і цільову норму прибутку;

б) метод, який передбачає нарахування націнки на собівартість товару;

в) метод, який в основному враховує ціни конкурентів;

г) метод, який враховує сприйняття покупця;

д) метод, який застосовується у випадку, коли фірма хоче завоювати контракт.

 

24 Попит буває:

а) пропорційний і непропорційний; б) прямий і непрямий;

в) основний і допоміжний; г) еластичний і нееластичний;

д) ринковий і монопольний.

 

25 На ринку чистої монополії товари реалізуються :

1) різноманітними цінами;

2) цінами лідера;

3) максимально високими цінами;

4) єдиною ціною;

5) регульованою ціною.

а) 1,2; б) 2,5; в) 3,5; г) 2,4; д) 4,5.

 

26 Ціна ФОБ – це ціна:

а) яка визначається умовами постачання, обумовленими в контракті;

б) при якій продавець зобов’язаний зафрахтувати судно, сплатити вартість перевезень, митні витрати і страхування, взяти на себе ризик до моменту перетину вантажами борту судна при завантаженні;

в) коли продавець сплачує усі страхові та митні витрати до моменту доставки товару на борт судна;

г) коли продавець за свій рахунок і ризик відправляє товар на залізничну станцію із завантаженням у вагон;

д) коли продавець зобов’язується доставити товар покупцеві у визначене місце за свій рахунок і на свій ризик, причому в ціну включаються транспортні, страхові та митні витрати.

 

27 Мінімальна ціна визначається:

а) заробітною платою робітників підприємства;

б) витратами;

в) сировиною і матеріалами;

г) попитом;

д) пропозицією.

 

28 Метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін – це:

а) метод, орієнтований на витрати і цільову норму прибутку;

б) метод, який передбачає нарахування націнки на собівартість товару;

в) метод, який враховує сприйняття покупця;

г) метод, який застосовується у випадку, коли фірма хоче завоювати контракт;

д) метод, який в основному враховує ціни конкурентів.

 

29 Метод встановлення ціни на основі закритих торгів – це:

а) метод, орієнтований на витрати і цільову норму прибутку;

б) метод, який передбачає нарахування націнки на собівартість товару;

в) метод, який враховує сприйняття покупця;

г) метод, який застосовується у випадку, коли фірма хоче завоювати контракт;

д) метод, який в основному враховує ціни конкурентів.

 

30 Попит може змінюватися в результаті:

1) коливань смаків та доходів споживачів;

2) коливань цін на спряжені товари;

3) зміни технології;

4) зміни цін на ресурси;

5) зміни податків.

а) 1,2; б) 3,5; в) 2,5; г) 2,4; д) 4,5.

 

31 Якщо пропозиція фірми рівна пропозиції товарів конкурентів, то необхідно встановити ціну:

а) вищу ніж у конкурентів;

б) нижчу ніж у конкурентів;

в) на рівні конкурентів або близьку до ціни конкурента.

 

32 Як зміниться ціна рівноваги та обсяги продажу, якщо попит збільшується, а пропозиція не змінюється?

а) ціна зростає, обсяги зростають;

б) ціна падає, обсяги зменшуються;

в) ціна не змінюється, обсяги не змінюються;

г) ціна зростає, обсяги зменшуються;

д) ціна падає, обсяги зростають.

 

33 Стратегія проникнення на ринок застосовується, якщо встановлюються:

а) високі ціни на товари;

б) середні ціни на товари;

в) гнучкі ціни на товари;

г) низькі ціни на товари;

д) змінні ціни на товари.

 

34 Якщо попит еластичний, то необхідно:

а) знизити ціну; б) підвищити ціну; в) залишити без зміни.

 

35 Яке твердження є правильним? Податок на додану вартість:

1) сплачується до державного бюджету;

2) залишається в розпорядженні підприємства;

3) частково сплачується до державного бюджету;

4) включається до відпускної ціни товару;

5) встановлюється на високорентабельні товари.

а) 1,4; б) 3,5; в) 2,5; г) 1,3; д) 4,5.

 

36 Як зміниться ціна рівноваги та обсяги продажу, якщо пропозиція збільшується, а попит не змінюється?

а) ціна зростає, обсяги зростають;

б) ціна падає, обсяги зменшуються;

в) ціна не змінюється, обсяги не змінюються;

г) ціна зростає, обсяги зменшуються;

д) ціна падає, обсяги зростають.

 

37 Як зміниться ціна рівноваги, якщо попит зменшується а пропозиція зростає:

а) зростає; б) падає; в) не змінюється; г) усі попередні відповіді є правильними.

 

38 Якщо пропозиція фірми нижча пропозиції товарів конкурентів, то необхідно встановити ціну:

а) вищу ніж у конкурентів;

б) нижчу ніж у конкурентів;

в) на рівні конкурентів або близьку до ціни конкурента.

 

39 Назвіть стратегії ціноутворення для успішного просування товару на ринку:

1) чистої конкуренції;

2) зняття вершків на ринку;

3) монополістичної конкуренції;

4) проникнення на ринок;

5) лідера на ринку;

6) покриття витрат виробництва.

а) 1,2,3,4; б) 2,4,5,6; в) 3,4,5,6; г) 2,3,4,5; д) 2,3,5,6.

 

40 Як зміниться ціна рівноваги та обсяги продажу, якщо попит зменшується, пропозиція – не змінюється?

а) ціна зростає, обсяги зростають;

б) ціна падає, обсяги зменшуються;

в) ціна не змінюється, обсяги не змінюються;

г) ціна зростає, обсяги зменшуються;

д) ціна падає, обсяги зростають.

 

41 Як зміниться ціна рівноваги, якщо пропозиція зменшується, попит збільшується?

а) зростає; б) падає; в) не змінюється; г) усі попередні відповіді є правильними.

 

42 Як зміниться ціна рівноваги та обсяги продажу , якщо пропозиція зменшується, а попит не змінюється?

а) ціна зростає, обсяги зростають;

б) ціна падає, обсяги зменшуються;

в) ціна не змінюється, обсяги не змінюються;

г) ціна зростає, обсяги зменшуються;

д) ціна падає, обсяги зростають.

 

43 Як зміниться ціна рівноваги, якщо попит і пропозиція збільшуються?

а) зростає; б) падає; в) не змінюється; г) усі попередні відповіді є правильними.

 

44 Якщо пропозиція фірми вища ніж пропозиція товарів конкурентів, то необхідно встановити ціну:

а) вищу ніж у конкурентів; б) нижчу ніж у конкурентів;

в) на рівні конкурентів або близьку до ціни конкурента.

 

45 Як зміниться ціна рівноваги, якщо попит і пропозиція зменшуються?

а) зростає; б) падає; в) не змінюється;

г) усі попередні відповіді є правильними.

 

46 Стратегія „зняття вершків” на ринку передбачає встановлення:

а) високих цін на товари; б) середніх цін на товари;

в) гнучких цін на товари; г) змінних цін на товари;

д) низьких цін на товари.

 

47 Стратегія лідера на ринку або в галузі передбачає встановлення:

а) високих цін на товари; б) середніх цін на товари;

в) гнучких цін на товари; г) змінних цін на товари;

д) цін з орієнтацією на основного конкурента.

48 Стратегія покриття витрат виробництва передбачає встановлення:

а) високих цін на товари; б) середніх цін на товари; в) гнучких цін на товари; г) встановлення ціни як середні витрати плюс середня норма прибутку в галузі або на ринку ;

д) цін з орієнтацією на основного конкурента.

 

49 Якщо фірма прагне підписати контракт, вона повинна встановити ціну на свій товар:

а) вищу ніж у конкурентів; б) нижчу ніж у конкурентів;

г) на рівні конкурентів.

 

50 У випадку, коли різко змінились потреби покупців, виникла сильна конкуренція, ринок досяг майже граничної місткості, підприємству слід встановити:

а) високу ціну на товари; б) низьку ціну на товари;

в) не змінювати цін.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 400. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия