Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Учасники навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки
Учасниками навчально-виховного процесуу вищих навчальних закладах є:

1) педагогічні (у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації) і науково-педагогічні (у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації) працівники ( асистент, викладач, старший викладач, директор бібліотеки, науковий працівник бібліотеки, доцент, професор, завідуючий кафедрою, декан, проректор, ректор);

2) особи, які навчаються у вищих навчальних закладах ( студенти, (слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти(ад’юнкти) та докторанти);

3) працівники вищих навчальних закладів(категорійні спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти та інші).

Наукова та науково-технічна діяльність науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації регулюється Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники відповідно до закону мають правона:

1) захист професійної честі та гідності;

2) вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

3) проведення наукової роботи у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації;

4) індивідуальну педагогічну діяльність;

5) участь у громадському самоврядуванні;

6) участь у об’єднаннях громадян;

7) забезпечення житлом;

8) отримання пільгових кредитів для індивідуального і кооперативного житлового будівництва;

9) одержання службового житла;

10) одержання державних стипендій.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законами та статутом вищого навчального закладу.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:

1) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію(для науково-педагогічних працівників);

2) забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

3) додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

4) додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на :

1) вибір форми навчання;

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

5) користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;

6) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

7) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

8) надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

9) участь в об’єднаннях громадян;

10) обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

11) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

12) моральне та (або)матеріальне заохочення за успіхи та активну участь у науково-дослідній роботі;

13) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

14) безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;

15) канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобовязані:

1) додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

2) виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

Випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи.

Випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником.

Якщо випускник вищого навчального закладу навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.

 

Практичні завдання та питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте систему законодавства України про вищу освіту.

2. Поясніть основні принципи державної політики в галузі вищої освіти.

3. Що являє собою система вищої освіти в Україні та її структура?

4. Які стандарти вищої освіти застосовуються в Україні?

5. Сформулюйте основні положення правового статусу вищого навчального закладу.

6. Який порядок організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах?

7. Хто є учасниками навчально-виховного процесу?

8. Які права мають учасники навчально-виховного процесу і які обов’язки повинні виконувати?Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 759. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия