Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальна характеристика законодавства України про вищу освіту

Законодавство України про вищу освіту регулює суспільні відносини у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України. Право на освіту є одним з основних соціальних і культурних прав громадян, закріплених Конституцією України (ст. 53). Це право має кожен громадянин не залежно від соціального походження, національності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, майнового стану та інших ознак. У Конституції закріплено, що повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава має забезпечувати доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Законодавство України про вищу освіту складається з законів України “Про освіту” від 4 червня 1991 р. (у редакції від 23 березня 1996 р.), “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 1 грудня 1998 р., “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р., міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів.

Закон України “Про вищу освіту” встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях. У ньому сформульовані основні засади державної політики у галузі вищої освіти.

Державна політика у галузі вищої освіти грунтується на принципах:

1) доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України;

2) незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;

3) інтеграції системи вищої освіти України у світову систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій української вищої школи;

4) наступності процесу здобуття вищої освіти;

5) державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

6) гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців.

Реалізація державної політики у галузі вищої освіти забезпечується шляхом:

1) збереження і розвитку системи вищої освіти та підвищення її якості;

2) підвищення рівня освіченості громадян України, розширення їх можливостей для отримання вищої освіти;

3) створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої освіти;

4) надання цільових, пільгових державних кредитів особам для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

5) забезпечення збалансованої структури та обсягів підготовки фахівців з вищою освітою, що здійснюється у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності, за кошти відповідних бюджетів, фізичних і юридичних осіб, з урахуванням потреб особи, а також інтересів держави та територіальних громад;

6) надання особам, які навчаються і вищих навчальних закладах, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством;

7) належної підтримки підготовки фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності. Іноземці та особи без громадянства навчаються у вищих навчальних закладах України за кошти, крім випадків, встановлених міжнародними договорами.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4559. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия