Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ СКЛАДАННЯ
 

Фактично розроблення ТП виготовлення виробу (визначення виду робіт, змісту операцій та їх послідовності) починається з розроблення технологічної схеми складання (див. етап 3, табл. 1.1). Тому технологічна схема складання є основою (початковим етапом) розроблення технологічного процесу виготовлення виробу [6].

При визначенні послідовності складальних робіт необхідно врахувати рекомендації, викладені в [1], з деякими змінами.

1. Попередні роботи не повинні ускладнювати виконання наступних.

2. Наступні роботи мусять не погіршувати якість установлених ЕРЕ і виконаних робіт.

3. Однорідні роботи необхідно групувати.

4. Після виконання найвідповідальніших робіт призначають суцільний або вибірковий контроль.

5. Технологічну схему загального складання розробляють за умови утворення найбільшої кількості складальних одиниць.

6. У першу чергу виконують нерухомі з’єднання, які потребують значних механічних зусиль.

7. Як правило, механічні складальні роботи виконують раніше, якщо це не суперечить рекомендаціям 1, 2.

8. Можливо чергування механічних і електричних з’єднань у тих випадках, коли повне закінчення механічних складальних робіт ускладнює доступ до вузлів і деталей для електричного з’єднання.

9. На заключних етапах складають рухомі частини виробів, рознімні з’єднання, установлюють деталі, що замінюються в процесі настроювання.

10. Установлення елементів на печатну плату рекомендується

починати з менших за висотою та розмірами.

Послідовність і види складальних робіт залежать від конструкції печатного вузла. При сучасному рівні виробництва електронної апаратури на печатні плати частіше за все встановлюються ЕРЕ змішаного складу як для монтажу в отвори, так і для поверхневого монтажу.

При використанні двох груп компонентів – монтованих в отвори (КМО) і монтованих на поверхню (КМП) печатних плат, а також одно- або двостороннього їх розміщення на платі можливі шість варіантів основних конструкцій функціональних вузлів, що реалізуються за допомогою різних технологій [7].

Основні конструкції функціональних вузлів наведено в табл. 5.1.

Розглянемо конструктивне виконання 1 (табл. 5.1). У даній конструкції на верхній стороні плати установлюються компоненти КМП1 тільки для поверхневого монтажу. На нижній стороні плати компонентів немає. Монтаж компонентів містить такі операції (рис. 5.1): нанесення паяльної пасти на контактні площадки плати через трафарет; установлення компонентів на контактні площадки; контроль установлення компонентів; оплавлення паяльної пасти нагріванням за допомогою інфрачервоного випромінювання (ІЧ), або в паровій фазі (ПФ), або за допомогою плоских нагрівачів (ПН); промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

 

Таблиця 5.1 – Конструктивні варіанти функціональних вузлів

 

Конструктивне виконання Метод паяння Примітки
Варіант Схема
  ІЧ, ПФ, ПН Однобічний монтаж
  ІЧ, ПФ Двосторонній монтаж
  ІЧ, ПФ, ПН + ХП
 
 

 

 

ХП КМП2 – пасивні
ІЧ, ПФ + ХП КМП1 – активні та пасивні, КМП2 – пасивні
  ХП

 

а б в

 

Рисунок 5.1 – Схема технологічного процесу монтажу компонентів згідно з варіантом 1 табл. 5.1: а – нанесення паяльної пасти; б – установлення КМП1; в – оплавлення паяльної пасти

 

При конструктивному виконанні 2 (табл. 5.1) на обох сторонах плати установлюються тільки компоненти КМП1 і КМП2 для поверхневого монтажу. Монтаж компонентів містить такі операції (рис. 5.2): нанесення паяльної пасти на контактні площадки верхньої сторони плати; нанесення дози клею на місця установлення компонентів КМП1; установлення компонентів КМП1; контроль; полімеризація клею УФ або ІЧ випромінюванням; оплавлення паяльної пасти нагріванням ІЧ випромінюванням або в паровій фазі (ПФ); перевернення плати; нанесення паяльної пасти; установлення

з
е
д
г
в
б
а
ІЧ
УФ
КМП1
КМП1
КМП1
КМП2
КМП2

 

Рисунок 5.2 – Схема технологічного процесу монтажу компонентів згідно з варіантом 2 табл. 5.1: а – нанесення паяльної пасти; б – нанесення клею; в – установлення КМП1, г – полімеризація клею й оплавлення паяльної пасти; д – перевернення плати; е – нанесення паяльної пасти; ж – установлення КМП2; з – сушіння й оплавлення паяльної пасти

 

компонентів КМП2; оплавлення паяльної пасти; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань. При паянні в паровій фазі (ПФ), а також ІЧ випромінюванням з нижнім і верхнім розміщенням випромінювачів операцію оплавлення пасти після установлення КМП1 не проводять.

При конструктивному виконанні 3 (див. табл. 5.1) тільки на верхній стороні плати установлюються компоненти для монтажу в отвори (КМО1) і поверхневого (КМП1) монтажу. Монтаж компонентів містить такі операції (рис. 5.3): нанесення паяльної пасти на контактні площадки верхньої сторони плати; установлення КМП1; контроль; сушіння та оплавлення паяльної пасти; установлення в отвори КМО1; паяння КМО1 подвійною хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

а
ІЧ
в
д
г
б
КМО1
КМП1
КМП1

Рисунок 5.3 – Схема технологічного процесу монтажу компонентів згідно з варіантом 3 табл. 5.1: а – нанесення паяльної пасти; б – установлення КМП1; в – сушіння й оплавлення паяльної пасти; г – установлення КМО1; д – паяння КМО1 подвійною хвилею припою

 

При конструктивному виконанні 4 (див. табл. 5.1) на верхній стороні плати установлено тільки компоненти КМО1 для монтажу в отвори (”штиркового”), на нижній – компоненти КМП2 для поверхневого монтажу, здебільшого пасивні. Монтаж компонентів містить такі операції (рис. 5.4): нанесення клею на нижню поверхню плати; установлення компонентів КМП2; контроль

г
а
КМП2
КМО1
КМП2
КМО1
КМП2
УФ
ІЧ
е
д
в
б

Рисунок 5.4 – Схема технологічного процесу монтажу компонентів згідно з варіантом 4 табл. 5.1: а – нанесення клею; б – установлення КМП 2; в – полімеризація клею; г – перевернення плати; д – установ-лення КМО1; е – паяння КМО 1 і КМП2 подвійною хвилею припою

 

установлення компонентів; полімеризація клею УФ і (або) ІЧ випромінюванням; перевернення плати; установлення компонентів КМО1; спільне паяння КМП2 і КМО1 подвійною хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

При конструктивному виконанні 5 (див. табл. 5.1) на верхній стороні плати компоненти КМО1 для монтажу в отвори і поверхневого КМП1 монтажу, на нижній – компоненти КМП2 для поверхневого монтажу. Монтаж компонентів містить такі операції: нанесення на нижню сторону печатної плати дозатором клею; установлення компонентів КМП2; контроль установлення компонентів; полімеризація клею УФ і (або) ІЧ випромінюванням; перевернення плати; нанесення паяльної пасти; установлення компонентів КМП1; оплавлення паяльної пасти в паровій фазі ПФ або ІЧ випромінюванням; установлення компонентів КМО1; спільне паяння компонентів КМП2 і КМО1 подвійною хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

Можливий другий варіант ТП з такими операціями (рис. 5.5): нанесення паяльної пасти на плату; установлення компонентів КМП1; контроль; сушіння й оплавлення паяльної пасти будь-яким методом (УЧ, ПФ, ПН); перевернення плати; нанесення дозатором клею; установлення КМП2; полімеризація клею; перевернення плати; установлення компонентів КМО1; спільне паяння КМП2 і КМО1 подвійною хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

к
з
ж
е
д
в
б
а
КМП1
КМП1
КМО1
КМП2
КМП1
ІЧ
УФ
КМП2
КМП1
КМП1
і
г

 

Рисунок 5.5 – Схема технологічного процесу монтажу компонентів згідно з варіантом 5 табл. 5.1: а – нанесення паяльної пасти; б – установлення КМП1; в – сушіння й оплавлення паяльної пасти; г – перевернення плати; д – нанесення клею; е – установлення КМП2; ж – полімеризація клею; з – перевернення плати; і – установлення КМО1; к – паяння КМП2 і КМО1 подвійною хвилею припою

 

При конструктивному виконанні 6 (див. табл. 5.1) на печатну плату монтують тільки компоненти КМО1 для монтажу в отвори з однієї сторони плати. Монтаж компонентів містить такі операції: установлення компонентів КМО1; контроль установлення компонентів; паяння компонентів КМО1 хвилею припою; промивання печатної плати з компонентами; контроль паяних з’єднань.

Вивчивши складальні креслення та специфікацію до них, можна установити, до якого конструктивного варіанту відноситься печатний вузол та які технологічні операції необхідні для його складання.

Ці технологічні операції (види робіт) та їх послідовність слід зазначити на технологічній схемі складання [6]. Крім того, на схемі складання необхідно зазначити інші операції (види робіт), які обов’язкові для виготовлення виробу при його складанні. Такі операції (види робіт) можна визначити з табл. 1.2 для етапів складання 3 – 5, а етапи 1, 2, виконані раніше, на схемі складання не зображаються. Якщо в технічних вимогах конструктора вказано маркування плати (див. табл. 1.2, етап складання 2), то маркування також необхідно відобразити на схемі складання.

Таким чином, на технологічній схемі складання слід зазначити всі необхідні операції (види робіт) етапів складання 3 – 5 без етапів складання 1, 2 (див. табл. 1.2). Не слід вносити операції (види робіт), не рекомендовані конструктором.

Для визначення послідовності робіт необхідно користуватись не тільки табл. 1.2, а і вище вказаними десятьма рекомендаціями з урахуванням особливостей елементної бази (негерметичність, вплив статичної електрики) і конструктивного виконання печатного вузла.

Прийняту послідовність складання необхідно пояснювати з посиланням на номер рекомендації чи і (або) пункт технічних вимог конструктора, які вказані на складальному кресленні. Також необхідно вказувати позиції ЕРЕ. Наприклад, в першу чергу (спочатку) маркуємо печатну плату згідно з вимогами конструктора (п. 4) і рекомендації 1. Потім установлюємо пелюстки поз. 3, закріплюємо їх розваль-цюванням (рекомендація 6)… Далі установлюємо резистори поз. 10, резистори поз. 8, діоди поз. 12, конденсатор поз. 15, резистори поз. 9, транзистори поз. 17 з підгинанням виводів (рекомендація 10)... Після цього установлюємо мікросхеми поз. 18, 20, 24, 19 з підгинанням двох діагональних виводів (рекомендації 2, 10)… Потім виконуємо контроль правильності установки ЕРЕ (рекомендація 4)…

Якщо послідовність робіт зрозуміла з ТП, то посилання на пунктирекомендацій не обов’язкове. Так, після паяння завжди необхідні промивання і сушіння.

При побудові технологічної схеми складання з базовою деталлю [6] кожну позицію ЕРЕ (див. складальні креслення і специфікацію) необхідно зображати окремим прямокутником. Якщо одна частина ЕРЕ конкретної позиції установлюється раніше, а друга – пізніше, то така ситуація буде зображена двома прямокутниками у відповідних місцях схеми складання.

Прямокутник можна не розділяти на частини, якщо в ньому буде записаний допоміжний матеріал, який після складання залишається у виробі. Крім того, у прямокутнику необхідно зазначити лише назву допоміжного матеріалу: лак, припій,клей та ін.

Матеріал даного розділу слід викласти в пояснювальній записці у такій послідовності: записати кілька загальних речень про технологічну схему складання (її місце в розробленні ТП, вирішувані задачі), десять рекомендацій щодо послідовності складання, пояснення до розробленої схеми складання.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 759. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7