Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТА ЗАНЯТТЯ. Засвоїти будову, морфо-функціональні особливості, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторну діагностику і профілактику паразитичних представників класу
Засвоїти будову, морфо-функціональні особливості, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторну діагностику і профілактику паразитичних представників класу Lobosea, які мають медичне значення.

Вміти визначати збудників протозойних захворювань людини, вегетативні форми, цисти патогенних і непатогенних амеб; давати відповіді на тестові завдання; розв’язувати ситуаційні задачі з теми.

5. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

Викладач перевіряє вихідний рівень знань студентів за слідуючими теоретичними питаннями та тестовими завданнями.

1. Характерні риси організації, медичне значення Найпростіших.

2. Характеристика класу Lobosea.

3. Амеба дизентерійна, амеба кишкова, амеба ротова:

а) латинська назва;

б) захворювання;

в) морфологічні особливості;

г) цикл розвитку;

д) інвазійна стадія;

ж) вплив на організм;

з) діагностика і профілактика протозойного захворювання.

В процесі опитування викладач звертає увагу на систематику підцарства

 

Найпростіших, латинські назви.

Підцарство Найпростіших Protozoa

Тип Тип Тип

Sarcomastigophora Apicomplexa Ciliophora

           
     


Клас Клас Клас Клас

Lobosea Zoomastigophorеa Sporozoea Litostomatea

               
       


Амеби: Трипаносоми, Плазмодії, Балантидій

Entamoeba histolytica, Лейшманії, Токсоплазма,

Entamoeba coli, Лямблія, Кокцидія,

Entamoeba gingivalis. Трихомонади, Пневмоциста.

Хламідії.

 

Викладач формулює зі студентами основні поняття паразитології (див. словник). Акцентує увагу на латинських назвах, інвазійних стадіях, назві хвороб, клініці, ускладненнях, діагностиці, профілактиці протозойного захворювання. Звертає увагу на те, що розділ медичної паразитології складний. І перший її розділ, який вивчає підцарство Найпростіших носить назву –– Протозоологія.

Клітина найпростішого організму –– самостійна особина, яка виконує усі функції цілісного організму.

Характерною рисою найпростіших є проходження складних циклів розвитку (плазмодій малярійний, токсоплазма і інші).

Багато найпростіших у несприятливих умовах утворюють цисти. Зараження протозойними хворобами відбувається при попаданні цист у організм людини із забрудненою їжею і водою.

Підкреслює значення Найпростіших, які можуть паразитувати в організмі людей і різних тварин та викликати тяжкі захворювання.

Найпростіші –– тваринні організми, мікроскопічних розмірів тіло яких складається з однієї клітини і знаходиться на клітинному рівні організації. Серед них зустрічаються форми, які проявляють ознаки тваринних і рослинних організмів (Euglena viridis). Існування таких організмів свідчить про те, що тварини і рослини мають спільного предка і єдине походження.

Другою особливістю Найпростіших є наявність колоніальних форм, які розглядаються як перехідні форми від одноклітинних до багатоклітинних організмів. Таким чином Найпростіші мають велике значення в еволюції живої природи.

Основна властивість амеб –– здатність утворювати псевдоподії, які служать для руху і захоплення їжі.

Деякі види амеб пристосувались до життя в організмі людини.

Амеба дизентерійна (Entamoeba histolytica) –– збудник амебної дизентерії, або амебіазу.

Інвазійна стадія для людини –– чотирьохядерна циста.

Локалізація –– товсті кишки людини.

Морфологічні особливості і життєвий цикл. У кишках людини дизентерійна амеба зустрічається в таких формах:

– дрібна вегетативна форма (forma minuta);

– тканинна;

– велика вегетативна форма (forma magna);

– цисти.

Дрібна вегетативна форма шкоди здоров’ю не завдає. В

нижніх відділах товстої кишки вона перетворюється в цисту і виводиться в зовнішнє середовище. Сама людина не хворіє, але є цистоносієм дизентерійної амеби і виділяє за добу до 600 млн цист.

При ослабленні організму forma minuta перетворюється в тканинну форму (переохолодження, перегрівання, недоїдання, перевтома) і набуває здатності виділяти протеолітичні ферменти, які розчиняють тканинні білки.

Порушення цілісності епітелію слизової оболонки утворюють виразки і кровотечі. Малі вегетативні форми починають живитися еритроцитами. Тільки перехід до еритрофагії викликає збільшення розмірів амеб до 30–50 мкм. Таким чином forma magna є не причиною захворювання, а наслідком руйнування слизової оболонки кишок.

Ускладнення. Тканинні форми амеб можуть заноситись з кров’ю в печінку, легені, мозок, утворюючи абсцеси. Такі ускладнення закінчуються смертю.

Діагностика. Для виявлення амеб досліджують свіжі фекалії, де виявляють рухомі вегетативні форми і цисти.

Профілактика. (Див. граф логічної структури).

Кишкова амеба (Entamoeba coli), 20–40 мкм, в цитоплазмі відсутні еритроцити.

Цисти восьмиядерні. Не патогенна.

Ротова амеба (Entamoeba gingivalis). Розмір 8–30 мкм.

Локалізація –– порожнина рота, каріозні зуби. Цист не утворює. Патогенність не доведена.

6. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

навчальні таблиці; світлові мікроскопи; мікропрепарати; збірник задач (ситуаційні задачі); тести підсумкового контролю знань.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №26

ТЕМА

Підцарство Protozoa. Тип Sarcomastigophora. Клас Zoomastigophorеa.

Види:

Трипаносоми: Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense, Trуpanosoma cruzi;

Лейшманії: Збудники шкірного лейшманіозу: Leishmania tropica major et minor, Leishmania mexicana, Leishmania brasiliensis; Збудники вісцеріального лейшманіозу: Leishmania infantum, Leishmania donovani;

Лямблія: Lamblia intestinalis; Trichomonas hominis; Trichomonas vaginalis.

Поширення, морфофункціональні особливості, цикли розвитку паразитів, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1543. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия