Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТА ЗАНЯТТЯ. Закріпити практичні навички і теоретичні знання з медичної протозоології
Закріпити практичні навички і теоретичні знання з медичної протозоології. Вміти їх примінять при розв’язуванні ситуаційних задач, визначати на препаратах збудників протозойних захворювань, грамотно виконувати тестові завдання.

5. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

На першому організаційному етапі заняття викладач знайомить студентів з правилами та вимогами до оформлення письмової контрольної роботи, оформлення відповідей; вказує, що тести можуть мати декілька правильних відповідей; при відповіді на задачу треба стисло довести її правильність.

На другому етапі заняття студенти самостійно виконують свій варіант контрольної роботи; викладач контролює виконання робіт. Після закінчення робочого часу контрольні роботи здаються на перевірку.

Оцінка відповідей на питання тестового контролю з протозоології. За повну і правильну відповідь на кожне запитання ставиться 1 бал; за неповну відповідь –– 0,5 бала, за неправильну відповідь –– 0 бала.

 

Шкала оцінок за 10 запитань:

Оцінка Бали
“Відмінно” “Добре” “Задовільно” “Незадовільно” 10 –– 9,0 8,5 –– 7,5 7,0 –– 6,0 5,5 і менше

 

6. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

– тестові завдання.

7. ЛІТЕРАТУРА

1. Биология: Учебник: в 2 т. / Под ред. В.Н. Ярыгина.– М. Высш. шк. 1999

2. Биология: Учебник /Под ред. В.Н. Ярыгина.– М.: Медицина, 1985

3. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Біологія – К.: Вища шк. 1992

4. Д.Е. Генис. Медицинская паразитология.– М.: Медицина, 1991

5. Т.А. Геницианская, А.А. Добровольский. Частная паразитология. М.: Высш.шк., 1978

6. Руководство к лабораторным занятиям по биологии /Под ред. Н.В. Чебышева.– М.: Медицина, 1996.

 

8. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ

Підцарство Protozoa

       
   
Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 473. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия