Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретичні матеріали до виконання роботи. Темперамент – це сукупність вроджених індивідуально-психологічних властивостей особистості, що характеризують динамічні особливості психічної діяльності і
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Темперамент – це сукупність вроджених індивідуально-психологічних властивостей особистості, що характеризують динамічні особливості психічної діяльності і функціонування психічних процесів. Темперамент виявляються у силі, напруженості, швидкості та врівноваженості нервових процесів.

Вчення про темперамент виникло у давнину. Давньогрецький лікар Гіппократ (460 – 377 до н. е.), а потім римський лікар Клавдій Гален (129 – 201 н. е.), спостерігаючи індивідуальні особливості поведінки людини, зробили спробу описати і пояснити ці особливості. Гіппократ вважав, що в тілі людини є чотири рідини: кров, слиз, жовч і чорна жовч. Домінування однієї з них і визначає темперамент людини.

Назви темпераментів походять від назв рідин: холеричний темперамент – походить від латинського слова chole (їдка жовч), сангвінічний – від sanguis (кров), флегматичний - від phlema (слиз), меланхолічний – від melan chole (чорна жовч). Назви темпераментів збереглися до наших днів.

В подальшому велику роль в розвитку теорії темпераменту відіграв І. Павлов. Він дослідив властивості вищої нервової діяльності і показав, що вроджене співвідношення цих властивостей і характеризує те, що називають темпераментом.

“Чистий” сангвінік має сильний, урівноважений, рухливий тип нервової системи. швидко пристосовується до нових умов, швидко сходиться з людьми, товариський. Почуття легко виникають і змінюються, емоційні переживання, як правило, неглибокі. Міміка багата, рухлива, виразна. Дещо непосидючий, вимагає нових вражень, недостатньо регулює свої імпульси, не вміє суворо дотримуватись виробленого розпорядку життя, системи у роботі. У зв’язку з цим не може успішно виконувати справи, що вимагають рівної затрати сил, тривалої і методичної напруги, посидючості, сталості уваги, терпіння. За відсутності серйозних цілей, глибоких думок, творчої діяльності виробляються поверховість і мінливість.

Холерик має сильну, але неврівноважену нервову систему, вирізняється підвищеною збудливістю, дії переривисті. Йому властиві різкість і поривчастість рухів, сила, імпульсивність, яскрава виразність емоційних переживань. Внаслідок неврівноваженості, захопившись справою, схильний діяти з усіх сил, виснажуватись більше, ніж слід, але часто будь-яка дрібниця може звести все нанівець. Маючи суспільні інтереси, така людина виявляє темперамент у ініціативності, енергійності, принциповості. За відсутності духовного життя холеричний темперамент часто виявляється у дратівливості, афективності, нестриманості, запальності, нездатності до самоконтролю за напружених обставин.

Флегматик має сильну, врівноважену, але інертну нервову систему. характеризується порівняно низьким рівнем активності в поведінці, нові форми якої виробляються поступово, але є стійкими. Поступливий та спокійний у діях, міміці і мові, вирізняється рівністю, постійністю, глибиною почуттів і настроїв. Він наполегливий та впертий “працівник життя”, він рідко “зривається”, не схильний до афектів, розрахувавши власні сили, доводить справу до кінця, рівний у відносинах, в міру товариський, не любить говорити зайвого. Економить сили. Залежно від умов в одних випадках флегматик може характеризуватись “позитивними” рисами – витримкою, глибиною думок, сталістю, ґрунтовністю, в інших – млявістю, байдужістю до оточуючого, лінощами, бідністю і слабкістю емоцій, схильністю до виконання одних лише звичних дій.

Меланхолік вирізняється загальною слабкістю нервової системи. У меланхоліка реакція часто не відповідає силі подразника, наявна глибина і сталість почуттів при слабкому їх вираженні. Йому важко довго на чомусь зосереджуватись.

Особливістю цього типу є швидкий розвиток позамежного гальмування під дією навіть помірних за силою подразників. Сильні впливи часто викликають у меланхоліка тривалу гальмівну реакцію (опускаються руки). Йому властиві стриманість та приглушеність моторики і мови, сором’язливість і боязкість, нерішучість. В нормальних умовах меланхолік – людина глибока, змістовна, може бути хорошим працівником, успішно вирішувати життєві завдання. За несприятливих умов може перетворитись на замкнену, боязку, тривожну, раниму людину, схильну до важких внутрішніх переживань таких життєвих обставин, які на те не заслуговують. Такі люди намагаються ізолювати себе від життя з його хвилюванням, уникають товариства, бояться будь-якої відповідальності.

Отже, головними властивостями нервових процесів – збудження і гальмування – є:

1) сила, 2) урівноваженість, 3) рухливість.

Сила – показник працездатності нервових клітині нервової системи в цілому, здатність нервової системи тривалий час витримувати сильні подразники.

Холеричний, сангвінічний, флегматичний темпераменти належать до сильного типу нервової системи (сильного темпераменту), меланхолічний – до слабкого типу нервової системи (слабкого темпераменту).

Урівноваженість – показник співвідношення (балансу) процесів збудження і гальмування.

Сангвінічний і флегматичний темпераменти – процеси збудження і гальмування рівні за силою (збалансовані) (рис. 2.1). Холеричний темперамент – процес збудження домінує над процесом гальмування (рис. 2.2). Меланхолічний темперамент – процес гальмування домінує над процесом збудження (рис. 2.3).

Рухливість – показник швидкості зміни процесів збудження і гальмування.

Холеричний, сангвінічний темпераменти – рухливі.

Флегматичний темперамент – інертний.

Меланхолічний темперамент – рухливий або інертний.

Комбінація співвідношення властивостей нервової системи характеризує тип нервової системи, який і визначає тип темпераменту (табл. 2.1).

 


 

Таблиця 2.1 – Співвідношення властивостей і типів нервової системи

Властивості Темперамент Сила Урівноваженість Рухливість
Холерик + - +
Сангвінік + + +
Флегматик + + -
Меланхолік - - + / -

 

Основні характеристики, особливості типів темпераменту наведені в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2 – Характеристики типів темпераменту

Характеристики Тип темпераменту
Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік
Переклад з латинської Жовч Кров Слиз Чорна жовч
Образне порівняння Могутній потік, який скидає свої води зі скелі Біг могутнього потоку Спокійна течія повноводної ріки Струмок, здатний перетворитись в болото
Урівноваже ність Неврівнова-жений Урівноважений Дуже врівноважений Дуже неврівноважений
Емоційні переживання Сильні, короткочасні Поверхневі, короткочасні Слабкі Глибокі, довготривалі
Настрій Нестійкий, з домінуванням оптимізму Стійкий, життєрадісний, веселий Стійкий, без великих радо-щів і печалей Нестійкий, з домінуванням песимізму
Мова Дуже голосна Голосна Монотонна Тиха
Терпіння Слабке Помірне Дуже велике Дуже слабке
Адаптація Добра Відмінна Повільна Погано адаптується
Комунікабель- ність Нерівномірно комунікабельний Комунікабель-ний Некомуніка- бельний Замкнутий
Агресивність Агресивний Миролюбний Стриманий Істеричний
Ставлення до критики Збуджене Спокійне Байдуже Образливе
Активність Пристрасний Енергійний (діловий чи марнослівний) Невтомний трудівник Нерівномірно активний
Ставлення до загрози Бойове, ризиковане Обачливе, без ризику Холоднокровне, незворушне Тривожне, розгублене, пригнічене
Спосіб досягнення мети Енергійно, з повною віддачею Швидко, з діями без перешкод Поступово, наполегливо   Слабко, з ухилянням від перешкод
Самооцінка Значна переоцінка Деяка переоцінка Реальна оцінка Недооцінка
Сугестивність (здатність до навіювання) Помірна   Невелика   Слабка   Велика
Особливості Велика життєва енергія, висока дратівливість, повільна заспокійливість, гарячковість, нестриманість, нетерплячість, прямолінійність, невміння володіти собою Жвавість, рухливість, веселість, балакучість, розвинута уява, вразливість, швидка зміна емоцій, легкість в подоланні перешкод, легка адаптованість до нових умов Повільність, спокійність, терплячість, витривалість, слабкий зовнішній вияв почуттів, важко переходить від одного виду діяльності до іншого, важке звикання до змін в навко-лишньому середовищі, до нових людей Слабкий вияв почуттів, замкнутість, надання переваги самотності, несміливість, невпевненість у собі
Ділові якості Енергійність, ініціативність, береться за роботу, швидко долає перешкоди, вирішує проблеми Продуктивний в цікавій роботі, вміє захоплю-вати, вести за собою людей, підтримувати гарну атмосферу в колективі Цілеспрямова-ний, наполег-ливий, продук-тивний, від-даний роботі, високе почуття відповідаль-ності В’ялий, може працювати успішно тільки за сприятливих умов і на межі своїх можливостей
Можливі проблеми Зайва актив-ність, емоцій-ність, несхиль-ність до моно-тонної роботи Недостатня ціле-спрямованість, часто невміння доводити роз-почате до кінця Пасивність, деколи байдужість, низька активність (Див. ділові якості)
Шляхи самовдоскона-лення Критичніше підходити до своїх дій, щоб не травмувати оточуючих Діяти більш цілеспрямовано, доводити до кінця кожне розпочате діло Намагатися бути максимально активним Уникати самоаналізу, не згадувати нанесені образи, переключити свою увагу на допомогу оточуючим

 

Відомо, що за всіх рівних умов (рівня знань, навичок, витрат часу) різні люди досягають неоднакових результатів. Якість і засоби виконання будь-якої діяльності, її успішність і рівень досягнень залежать від здібностей особистості. Здібності - це індивідуально-психологічні особливості людини, які відповідають умовам успішного виконання тієї чи іншої діяльності, а саме - набуття знань, умінь і навичок; використання їх у праці.

Кожна здібність має свою структуру, яка залежить від розвитку особистості.

Виділяють два рівні розвитку здібностей: репродуктивний та творчий. Людина, яка знаходиться на репродуктивному рівні розвитку здібностей, виявляє високі уміння засвоювати знання, оволодівати діяльністю і здійснювати її відповідно до зразка, що пропонується. На творчому рівні розвитку здібностей людина створює нове, оригінальне. Зазначені рівні розвитку здібностей не слід вважати незмінними, оскільки кожна репродуктивна діяльність містить елементи творчості, а творча діяльність включає репродуктивну, без якої вона не може здійснюватися.

Рівні розвитку здібностей:

1) задатки - природні передумови здібностей,

2) здібності,

3) обдарованість - своєрідне поєднання здібностей, яке забезпечує людині можливість успішного виконання будь-якої діяльності,

4) майстерність - досконалість у конкретному виді діяльності,

5) талант - високий рівень розвитку спеціальних

6) геніальність - вищий рівень розвитку

Види здібностей

1) Природні (природні) здібності: сприйняття, пам'ять, здатність до елементарної комунікації. Дані здібності безпосередньо пов'язані з вродженими задатками. Задатки - це вроджені анатомо-фізіологічні особливості кожного окремого індивіда, генетично детерміновані і є передумовами розвитку здібностей (Б. М. Теплов). Задатки являють собою лише можливості та передумови розвитку здібностей, але ще не гарантують, не зумовлюють появу і розвиток тих чи інших здібностей.

На базі цих задатків у людини, при наявності елементарного життєвого досвіду, через механізми навчання, формуються специфічні здібності.

2) Специфічні здібності:

- Загальні: забезпечують відносну легкість і продуктивність у засвоєнні знань і виконанні різних видів діяльності; визначають успіхи людини в різних видах діяльності.

- Спеціальні: визначають успіхи людини в специфічних видах діяльності (музика, математика, лінгвістика тощо), для здійснення яких необхідні задатки особливого роду та їх розвиток.

До спеціальних здібностей належить віднести й здібності до практичної діяльності: конструктивно-технічні, організаційно-управлінські, педагогічні, підприємницькі та інші.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 906. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия