Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

З м і с т
(практикуми)

Навчальний посібник

Дизайн обкладинки Л.В. Однодворець

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання: О.В. Синашенко, О.С. Лободюк

 

Формат 60х84/16. Ум.друк. арк.13,48. Обл.-вид. арк.11,07. Тираж 300 пр. Зам.№

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м.Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

ТАКТИЧНА

ПІДГОТОВКА

(навчальний посібник)

З м і с т

  Вступ
1. Система державної оборони України, її Збройні Сили
1.1. Система державної оборони. Воєнна доктрина
1.2. Види Збройних Сил України
2. Бойова готовність військовослужбовців, підрозділів та частин
2.1. Поняття про бойову готовність
2.2. Ступені бойової готовності
2.3. Порядок дій в разі введення ступенів бойової готовності.
3. Основи загальновійськового бою
3.1. Сучасний бій, його характерні риси
3.2. Основні принципи ведення бою та його види
3.3. Види вогню та маневру
4. Організація, озброєння, бойова техніка і тактика дій мотопіхотного відділення, взводу іноземних армій
4.1. Організація, озброєння бойова техніка відділення, взводу іноземних армій
4.2. Форма одягу, знаки розрізнення військовослужбовців, умовні позначення підрозділів і техніки
4.3. Тактика дій мотопіхотного відділення, взводу в обороні
4.4. Тактика дій мотопіхотного відділення, взводу в наступі
5. Ядерна, хімічна, бактеріологічна і запальна зброя іноземних армій та захист від неї
5.1. Ядерна, хімічна, бактеріологічна і запальна зброя іноземних армій
5.1.1. Ядерні боєприпаси. Вражаючі фактори ядерного вибуху
5.1.2. Отруйні речовини, їх призначення, класифікація
5.1.3. Основні властивості бактеріологічної зброї
5.1.4. Запальна зброя іноземних армій, її застосування
5.2. Засоби застосування хімічної і біологічної зброї
5.2.1. Засоби і принципи застосування хімічної зброї
5.2.2. Основні властивості біологічної зброї. Засоби захисту
Засоби індивідуального і колективного захисту
6.1. Засоби індивідуального і колективного захисту та їх використання
6.1.1. Призначення, будова і підбір по розмірах засобів індивідуального захисту.
6.1.2. Засоби колективного захисту
6.3. Дії військ на зараженій місцевості
6.3.1. Колективний захист екіпажів (обслуг) військової техніки
6.3.2. Приготування їжі, зберігання продуктів харчування та води на зараженій місцевості
6.3.3. Способи подолання підрозділами зон (районів) забруднення
6.3.4. Дії військ в зонах руйнувань, затоплень та пожеж
7. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та контролю
7.1. Прилади для виявлення радіоактивного забруднення, їх типи, характеристика, склад та принципи дії
7.2. Військовий прилад хімічної розвідки, його будова, склад, правила користування
8. Інженерне обладнання та маскування позицій
8.1. Фортифікаційне обладнання окопу на відділення і опорного пункту взводу
8.1.1. Призначення і типи фортифікаційних споруд
8.1.2. Призначення, елементи позиції на відділення та послідовність його обладнання
8.1.3. Одиночні окопи для стрільби лежачи, з коліна, стоячи
8.1.4. Маскування окопів і траншей
8.2. Інженерне обладнання і маскування позицій
8.2.1. Порядок обладнання одиночних окопів для стрільби з автомату лежачи, з коліна, стоячи. Маскування окопів
8.2.2. Порядок обладнання окопу на відділення маскувальні заходи
9. Вибухові та невибухові загороди
9.1. Інженерні загороди, їх призначення та властивості
9.1.1. Загальні відомості про інженерні загороди, їх призначення та властивості
9.1.2. Протитанкові та протипіхотні мінні поля
9.1.3. Види та обладнання невибухових загород
9.1.4. Основні способи подолання інженерних загород. Позначення проходів, комендантська служба на них
9.2. Міни Збройних Сил України та іноземних армій
9.2.1 Тактико-технічні характеристики, будова, принцип дії протитанкових мін та підривників до них. Послідовність встановлення та знешкодження мін та підривників до них. Міри безпеки
9.2.2. Тактико-технічні характеристики, будова, принцип дії протипіхотних мін та підривників до них. Послідовність встановлення та знешкодження. Міри безпеки
10. Дії солдата в бою
10.1. Місце і обов’язки солдата в бою
10.1.1. Обов’язки солдата в бою
10.1.2. Способи і прийоми пересування солдата в бою
10.1.3. Способи управління солдатом в бою
11. Призначення, організаційно-штатна структура, техніка та озброєння механізованого відділення, взводу(танкового взводу)
11.1. Призначення, організаційно-штатна структура, техніка і озброєння механізованого відділення, взводу (танкового взводу)
11.2. Тактико-технічні та бойові характеристики озброєння та бойової техніки механізованого (танкового взводу)
12. Управління підрозділами
12.1. Сутність управління і вимоги до нього
12.2. Послідовність і зміст роботи командира взводу (відділення) з організації бою
12.3. Управління взводом (відділенням) в ході ведення бою
13. Механізоване відділення в обороні
13.1. Відділення в обороні
13.1.1. Основи оборони
13.1.2 Ведення оборони механізованим відділенням
13.1.3. Бойові можливості відділення в обороні
13.2. Підготовка до оборони і ведення оборонного бою
13.2.1. Робота командира відділення по організації оборони
13.2.2. Інженерне обладнання позиції відділення
13.2.3. Ведення оборонного бою. Особливості оборони вночі
14. Механізоване відділення в наступі
14.1. Відділення в наступі
14.1.1. Основи наступу
14.1.2. Механізоване відділення в наступі
14.1.3. Бойові можливості відділення в наступі
14.2. Підготовка до наступу. Ведення наступу
14.2.1. Робота командира відділення при підготовці до наступу
14.2.2. Ведення наступу. Особливості організації і ведення наступу вночі
15. Відділення на марші, в похідній і сторожовій охороні
15.1. Відділення на марші
15.2. Відділення в похідній охороні
15.3. Розташування відділення на місці і в сторожовій охороні
16. Відділення в розвідці
16.1. Вимоги до розвідки
16.2. Сили і засоби розвідки. Завдання відділення в розвідці і способи їх виконання
16.3. Дії дозорного відділення в розвідці
17. Організація, озброєння, бойова техніка і тактика дій у наступі механізованої (мотопіхотної) танкової роти іноземних армій
17.1. Організаційно-штатна структура роти іноземних армій. Бойова техніка і озброєння
17.2. Основи наступу механізованої (мотопіхотної) танкової роти іноземних армій
17.3. Тактика дій механізованої (мотопіхотної) танкової роти іноземних армій в наступі
18. Механізований взвод в обороні
18.1. Механізований взвод в обороні
18.1.1. Місце і роль взводу в обороні. Засоби підсилення, бойові можливості і бойові задачі механізованого взводу в обороні
18.1.2. Опорний пункт і його елементи. Система вогню, інженерне обладнання опорного пункту
18.1.3. Послідовність і зміст роботи командира взводу з організації оборони
18.1.4. Способи виконання бойової задачі. Дії особового складу механізованого взводу при веденні оборонного бою. Боротьба з танками, БМП (БТР) противника
18.2. Бойове забезпечення взводу в обороні
18.2.1. Заходи по захисту взводу від зброї масового ураження в обороні, їх зміст. Забезпечення радіаційного, хімічного, бактеріологічного захисту
18.2.2. Тактичне маскування. Організація безпосередньої охорони
18.2.3. Інженерне забезпечення
18.3. Взвод в обороні в особливих умовах
18.3.1. Взвод в обороні у місті
18.3.2. Взвод в обороні в горах
18.3.3. Взвод в обороні у лісі
18.3.4. Взвод в обороні зимою
19. Механізована (мотопіхотна), танкова рота іноземних армій в обороні
19.1. Основи оборони роти іноземних армій
19.2. Бойові можливості, бойовий порядок, система вогню і засоби підсилення роти в обороні
19.3. Тактика дій роти в обороні
20. Механізований взвод в наступі
20.1. Механізований взвод в наступі
20.1.1. Місце і роль взводу в наступі, його бойові можливості. Бойові задачі, бойовий порядок і засоби підсилення механізованого взводу
20.1.2. Послідовність і зміст роботи командира взводу при організації наступу. Особливості організації і ведення наступу вночі
20.1.3. Тактика дій при наступі з ходу, з положення безпосереднього зіткнення з противником, способи виконання бойової задачі. Управління під час наступу
20.2. Бойове забезпечення взводу в наступі
20.2.1. Заходи по захисту взводу від зброї масового ураження в наступі, їх зміст. Забезпечення радіаційного, хімічного, бактеріологічного захисту
20.2.2. Тактичне маскування
20.2.3. Інженерне забезпечення наступу
20.3. Взвод у наступі з форсуванням водної перешкоди
20.3.1. Характер водної перешкоди та місцевості навколо неї
20.3.2. Способи форсування водних перешкод. Особливості форсування водних перешкод зимою
20.3.3. Підготовка до наступу з форсуванням водної перешкоди. Особливості роботи командира взводу
20.4. Наступ взводу в особливих умовах
20.4.1. Особливості організації і ведення наступу у місті
20.4.2. Особливості організації і ведення наступу у горах
20.4.3. Особливості організації і ведення наступу у лісі
20.4.4. Особливості організації і ведення наступу зимою
21. Механізований взвод на марші
21.1. Основи маршу і похідної охорони взводу. Похідний порядок
21.2. Управління взводом на марші. Бойове, тилове та технічне забезпечення маршу взводу
21.3. Взвод на марші
21.4. Взвод в похідній охороні
22. Механізований взвод у розвідці
22.1. Мета розвідки, способи ведення розвідки взводом
22.2. Взвод у розвідувальному дозорі
22.3. Взвод у бойовому розвідувальному дозорі
22.4. Ведення розвідки в особливих умовах. Особливості дій підрозділів у розвідці
23. Механізований взвод при розташуванні на місці і у сторожовій охороні
23.1. Розташування взводу на місці. Порядок роботи командира взводу
23.2. Інженерне обладнання району розташування, маскування, захист від зброї масового ураження
23.3. Взвод у сторожовій охороні
24. Організаційно-штатна структура механізованої(танкової) роти, механізованого (танкового) батальйону
24.1. Призначення, організаційно-штатна структура механізованої(танкової) роти, механізованого (танкового) батальйону
24.2. Техніка і озброєння механізованого (танкового) батальйону
25. Організація зв’язку в механізованих підрозділах
25.1. Система зв’язку
25.1.1. Види зв’язку, їх призначення
25.1.2. Організація радіозв’язку
25.1.3. Правила встановлення радіозв’язку та ведення переговорів
25.1.4. Зв’язок рухомими та сигнальними засобами
25.2. Переносні радіостанції
25.2.1. Класифікація переносних радіостанцій, їх тактико-технічні характеристики
25.2.2. Порядок підготовки до роботи і ведення переговорів
25.3. Практична робота на переносних радіостанціях
25.3.1. Підготовка радіостанцій Р-107, Р-147, Р-148, Р-157, Р-159 до роботи
25.3.2. Розгортання різних видів антен
25.3.3. Практична робота на радіостанціях Р-107, Р-147, Р-148, Р-157, Р-159
25.4. Радіостанції рухомих об’єктів
25.4.1. Класифікація радіостанцій рухомих об’єктів, їх призначення і тактико-технічні характеристики
25.4.2. Порядок підготовки до роботи і ведення переговорів
25.4.3. Практична робота на радіостанції Р-123
25.5. Організація системи зв’язку і управління в механізованому батальйоні
25.5.1. Організація радіозв’язку в механізованому батальйоні
25.5.2. Організація проводового зв’язку в механізованому батальйоні
26. Бойове застосування артилерійських підрозділів
26.1. Характеристика артилерійських систем. Артилерійські і мінометні
26.1.1. Характеристика артилерійських систем
26.1.2. Артилерійські і мінометні боєприпаси
26.2. Основи бойового застосування артилерійських підрозділів
26.2.1. Види вогню артилерійських підрозділів
26.2.2. Вогневі можливості і бойовий порядок артилерійських (мінометних) підрозділів
26.3. Тактика артилерійських підрозділів в різних видах бою
26.3.1. Артилерійський дивізіон (батарея) в наступі
26.3.2. Артилерійський дивізіон (батарея) у зустрічному бою
26.3.3. Артилерійський дивізіон (батарея) в обороні
27. Організація, озброєння, бойова техніка і тактика дій в наступі механізованого (мотопіхотного), танкового батальйону іноземних армій
27.1. Організація, озброєння, бойова техніка механізованого (мотопіхотного), танкового батальйону іноземних армій
27.1.1. Організаційно штатна структура батальйону іноземних армій
27.1.2. Бойова техніка і озброєння механізованого (мотопіхотного), танкового батальйону іноземних армій
27.2. Механізований (мотопіхотний), танковий батальйон іноземних армій в наступі
27.2.1. Основи наступу механізованого (мотопіхотного) танкового батальйону
27.2.2. Тактика дій механізованого (мотопіхотного) танкового батальйону в наступі
28. Механізована рота в обороні
28.1. Основи ведення оборони механізованої роти
28.1.1. Види оборони. Вимоги до оборони. Умови переходу до оборони
28.1.2. Місце і роль роти в бойовому порядку батальйону
28.1.3. Бойові можливості механізованої роти в обороні
28.2. Механізована рота в обороні
28.2.1. Бойовий порядок роти в обороні
28.2.2. Система вогню роти в обороні. Система інженерних загороджень
28.2.3. Розвідка в обороні, ЗЗМУ, захист від ВТЗ, тактичне маскування, інженерне забезпечення, РХБЗ
28.3. Підготовка оборони
28.3.1. Послідовність і зміст роботи командира роти після одержання бойового завдання на оборону
28.3.2. Організація взаємодії. Підготовка роти до виконання бойового завдання. Заняття оборони
28.3.3. Інженерне обладнання опорного пункту роти. Схема опорного пункту роти
28.4. Ведення оборони ротою
28.4.1. Порядок і організація дій роти до початку наступу противника
28.4.2. Порядок і організація дій роти під час висування та розгортання противника. Способи відбиття атаки противника
28.4.3. Оборона водних перешкод
28.5. Зміна підрозділів. Вихід з бою і відхід
28.5.1. Зміна підрозділів
28.5.2. Вихід з бою і відхід
29. Механізовані (мотопіхотний) танковий батальйон іноземних армій в обороні
29.1. Основи оборони батальйону іноземних армій
29.2. Бойові можливості, бойовий порядок, система вогню і засоби підсилення батальйону в обороні
29.3. Тактика дії батальйону в обороні
30. Механізована рота в наступі
30.1. Основи ведення наступу механізованої роти
30.1.1. Умови і способи переходу роти в наступ
30.1.2. Райони і рубежі, які призначаються механізованої роті в наступі
30.1.3. Бойові можливості механізованої роти в наступі
30.2. Механізована рота в наступі
30.2.1. Бойові задачі і бойовий порядок механізованої роти в наступі
30.2.2. Вихідне положення для наступу. Вихідна позиція. Перегрупування роти. Зміна підрозділів
30.2.3. Розвідка в наступі, ЗЗМУ, захист від ВТЗ, тактичне маскування, інженерне забезпечення наступу, РХБЗ
30.3. Підготовка наступу
30.3.1. Послідовність і зміст роботи командира роти після одержання бойового завдання на наступ
30.3.2. Організація взаємодії. Підготовка роти до виконання бойового завдання. Підготовка вихідного району для наступу
30.4. Ведення наступу ротою
30.4.1. Ведення наступу на противника, який обороняється з ходу
30.4.2. Ведення наступу з положення безпосереднього зіткнення з противником. Особливості ведення наступу вночі
30.4.3. Зустрічний бій
31. Методика проведення занять з тактичної підготовки командиром взводу (роти)
31.1 Організація і методика проведення тактико-стройових занять з одиночної підготовки
31.1.1. Предмет і завдання методики тактичної підготовки
31.1.2. Підготовка до занять
31.1.3. Проведення заняття
31.2. Організація і методика проведення занять з тактичної підготовки з відділенням і взводом
31.2.1. Форми організації і методи проведення занять по тактичній підготовці з відділенням (екіпажем), взводом
31.2.2. Організація і методика проведення занять по тактичній підготовці з відділенням (екіпажем), взводом
31.2.3. Організація і методика проведення тактичного заняття з відділенням (екіпажем), взводом
31.3. Методика тактичної підготовки механізованої (танкової) роти
31.3.1. Організація і методика проведення тактико-стройового заняття з ротою
31.3.2. Організація і методика проведення інструкторсько-методичних занять з командирами відділень
31.4. Організація бойової підготовки. Організація і методика проведення тактичних навчань з ротою
31.4.1. Організація бойової підготовки
31.4.2. Складання розкладу занять у роті
31.4.3. Організація і методика проведення тактичних навчань з ротою
  Література

 


Вступ

Тактика (грец. тактика — мистецтво побудови військ, від “tаssо” — будую війська), складова частина військового мистецтва, яка охоплює територію і практику підготовки і ведення бою підрозділами, частинами і з’єднаннями різних видів ЗС, родів військ.

Теорія тактики. досліджує закономірності, характер і зміст бою, розробляє способи його підготовки і ведення; вивчає бойові властивості і можливості підрозділів частин і з'єднань. Практика тактики охоплює діяльність командирів, штабів і військ щодо підготовки та ведення бою. Вона включає: постійне уточнення даних обстановки, прийняття рішень і доведення задач до підлеглих; планування і підготовку бою, ведення бойових дій і управління підрозділами і частинами; забезпечення бойових дій сухопутних військ вивчає і розробляє способи підготовки і ведення загальновійськового бою. Вона включає тактику загально­військових з'єднань, частин і підрозділів, а також родів військ і спеціальних військ, які входять до складу СВ.

Тактична підготовка — це навчання особового складу, підрозділів, частин та з’єднань, а також їх органів управління підготовки ведення бою, а вищих загально­військових і танкових училищах, крім того, навчання курсантів організації бою і управлінню підрозділами в ході його ведення.

Тактична підготовка являється одним з найважливіших предметів бойової підготовки військ і головною дисципліною навчання в загальновійськових і танкових училищах Сухопутних військ, оскільки вона в найбільшому степені забезпечує підготовку до практичних дій в сучасному бою, їх польову виучку.

Тактичній підготовці підлягає вивчення всіх інших дисциплін, так як вона з’єднує в єдиний комплекс знання, уміння і навички, здобуті війнами в процесі занять з вогневої, технічної, спеціальної, інженерної, стройової, фізичної підготовки та інших дисциплін. Вона являється основою польової виучки військ. Це обумовлюється тим, що тільки на практичних навчаннях і заняттях максимальне наближення умов навчання до реальної бойової обстановки. В ході тактичної підготовки підрозділи та їх командири навчаються здійснювати марші на високих швидкостях і на великі відстані, стрімко атакувати противника, використовуючи результати всіх засобів ураження, вести активну і неперервну розвідку, непомітно здійснювати маневр, рішуче та сміло діяти в глибині оборони противника, форсувати водні перешкоди, долати зони зараження і загородження, наполегливо і стійко оборонятись, уміло захищатися від зброї масового ураження противника, вести бій в складній обстановці, що швидко змінюється.

Не випадково до військ в наш час ставляться підвищені потреби з удосконалення тактичної підготовки, і насамперед: готовитись до ведення активних в рішучих бойових дій в складній обстановці в умовах сильної авіаційної і радіоелектронної протидії противника на основі практичного засвоєння потреб бойових статутів Сухопутних військ і їх творчого застосування в бою; удосконалювати способи прориву оборони, насиченої протитанковими засобами і мінно-вибуховими загородженнями; максимально використовувати результати ядерного і вогневого пораження з застосуванням сучасних методів ведення вогню, атакувати в високих темпах, в різноманітній побудові бойового порядку, засвоювати форсування водних перешкод без зниження темпів наступу; навчатися вести стійку і активну оборону, боротьбі з крупними масами танків і відбиттю наступу переважаючих сил противника; підвищувати підготовку, готуватись до здійснення переміщення своїм ходом з подоланням зон зараження і руйнування, зі збереженням боєздатності і готовності своєчасно вступити в бій.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2688. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия