Студопедия — Організація радіозв’язку
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Організація радіозв’язку


Радіозасоби застосовуються у всіх підрозділах. Вони є основними, а в багатьох випадках єдиними засобами, здатними забезпечити безупинне управління військами в самій складній бойовій обстановці. Їхніми перевагами вважаються можливість встановлення і підтримки зв'язку з кореспондентами, місце розташування і віддаль яких невідомі, забезпечення одночасної передачі повідомлень необмеженій кількості кореспондентів, швидкість встановлення зв'язку, її забезпечення не тільки на стоянці, але й у русі, а також через непрохідні ділянки місцевості і територію, зайняту супротивником.

При організації і забезпеченні радіозв'язку необхідно враховувати можливість перехоплення переговорів і передач супротивником, створення навмисних перешкод, визначення місцезнаходження радіостанцій, що працюють на передачу, і їх приналежності до даного штабу за індивідуальними демаскуючими ознаками.

 

Мал. 1. Схема переприйому Мал. 2. Схема ретрансляції

 

Стійкість радіозв'язку залежить від умов поширення радіохвиль, а також від атмосферних і місцевих промислових перешкод. Крім того, працюючі на одному пункті управління радіостанції можуть створювати взаємні перешкоди. На роботу радіозв'язку впливають і висотні ядерні вибухи. Треба пам'ятати, що дальність дії радіостанції, що працюють у русі, зменшується.

Радіозв'язок між кореспондентами може бути двосторонній, коли інформація до них надходить один від одного, і однобічний у випадку надходження інформації тільки від одного кореспондента до іншого безпосередньо або через спеціальні пункти переприйому чи ретрансляції.

Пункт переприйому чи ретрансляції організується в тому випадку, якщо радіозв'язок безпосередньо між двома радіостанціями не встановлюється через недостатню дальність їхньої дії чи впливу поганих умов поширення радіохвиль.

При переприйомі використовується проміжна радіостанція, що встановлюється в пункті переприйому. Сигнал від одного кореспондента приймається радистом проміжної станції, а потім передається іншому кореспонденту (мал. 1).

При ретрансляції в пункті ретрансляції необхідно встановити дві радіостанції, за допомогою яких здійснюється ручна чи автоматична ретрансляція в обох напрямках (мал. 2).

За характером обміну радіозв'язок буває симплексний чи дуплексний.

При симплексному радіозв'язку, кореспонденти працюють на передачу і прийом по черзі. Перебій роботи радиста, що працює на передачу, неможливий.


При дуплексному радіозв'язкукореспонденти працюють на передачу і прийом одночасно і незалежно один від одного.

Існують два основних способи організації радіозв'язку — по радіонапрямку і по радіомережі. Вибір способу залежить від обстановки, призначення і важливості даного зв'язку, специфіки ведення бойових дій. Зв'язок радіозасобами в батальйоні (дивізіоні) організовується, як правило, по радіомережах, а з підрозділами, виконуючими відповідальні задачі, і за радіонапрямком.

Радіонапрямок спосіб організації зв'язку між двома пунктами управління (командирами, штабами), при якому в кожному з них виділяється радіостанція, що працює на радіоданих, встановлених для цього радіонапрямку.

Радіомережа спосіб організації зв'язку між декількома (трьома і більше) пунктами управління (командирами, штабами), при якому кожному з них виділяється радіостанція, що працює на радіоданих, установлених для цієї радіомережі.

У радіомережах і радіонапрямках радіостанція старшого командира (штабу) є головною. Її вказівки і розпорядження обов’язкові для підлеглих радіостанцій. Без виклику і дозволу головної радіостанції (крім особливих випадків) підлеглі радіостанції на передачу не працюють.

У радіомережах і радіонапрямках взаємодії головна радіостанція призначається штабом, що організує взаємодію.

Для встановлення і забезпечення радіозв'язку на кожну радіостанцію видаються радіодані, що включають: частоти, позивні, час зміни частот і позивних, вид зв'язку, азимути на кореспондентів, ключі до радіо-документів, а при необхідності і радіопаролі.

Режим роботи радіостанцій визначає штаб, що організує зв'язок, виходячи з обстановки і вказівок старшого штабу.

Дальність дії КВ- і УКВ-радіостанцій залежить від потужності передавача, умов поширення радіохвиль, від робочих частот, типів антен, рівня перешкод у місці прийому, чутливості і вибірковості приймача, місця розміщення радіостанції. Дальність зв'язку можна збільшити за рахунок переходу радіостанції з телефонного режиму в телеграфний.

Велике значення для забезпечення надійного радіозв'язку на граничні відстані має правильнийвибіртипуантен. Звичайно використовуються штиреподібні антени, антени «хвилі, що біжить» і Х-подібна антени.

Штирьова антена є антеною поверхневого променя, що випромінює електромагнітну енергію рівномірно в усі боки вздовж земної поверхні, але не випромінює в напрямку зеніту. Кращою зі штирьових антен є 4-метрова, що порівняно зі штирьовою антеною висотою 2, 7 м ефективніша в 1, 5 рази.

Антена «хвилі, що біжить» підвішується на типовій підвісці на висоті 1 м над поверхнею землі. Напрямок найбільшого випромінювання антени відповідає напрямку розгорнутого від радіостанції проводу. Отже, провід антени повинний завжди бути спрямований на кореспондента.

Х-подібна антена є різновидом антени «хвилі, що біжить». Її ближній до радіостанції кінець піднімається на дерев’яну опору, місцеві предмети (окремо стояче дерево, стовп, високий забір і навіть металеву щоглу).

Ефективність антени, а отже, і дальність зв'язку в значній мірі будуть залежати від траси, рельєфу місцевості на радіотрасі і від стану ґрунту в безпосередній близькості від антени.

Установлено, що на вологих ґрунтах більш ефективною є штирьова антена, на сухих — антена «хвилі, що біжить», Х-подібна антена ефективніша за штирьову й антену «хвилі, що біжить» у всіх випадках. Штирьову антену треба застосовувати в горах, тому що вона більш зручна і не є спрямованою. Одночасно варто враховувати, що спрямовані антени при умілому використанні створюють кращі умови для забезпечення таємності управління військами і боротьби з радіоперешкодами супротивника.

Місце для розміщення радіостанції потрібно вибирати з урахуванням рельєфу місцевості, особливостей поширення радіохвиль, наявності поблизу джерел перешкод, великих споруджень і будинків, ліній електропередач і зв'язку. Потрібно обов'язково враховувати можливість захисту особового складу й апаратури від зброї масового знищення і вогню супротивника.

Радіозв'язок не можна вважати правильно організованим, якщо не передбачені заходи щодо її захисту його від радіоперешкод супротивника.

Радіоперешкодам з боку супротивника передує робота його радіорозвідки з метою одержання даних для створення перешкод. Супротивника цікавлять частоти, на яких працюють наші радіостанції, а також позивні, склад радіомереж та інші дані.

Тому при організації і забезпеченні радіозв'язку варто проводити заходи, що ускладнюють ведення радіорозвідки супротивником. До них можна віднести: дотримання правил ведення зв'язку і встановленого режиму роботи радіозасобів, обмеження чи повна заборона роботи радіозасобів на передачу до початку бойових дій, скорочення годин роботи на передачу, роботу без позивних і застосування антен спрямованої дії.

Для захисту радіозв'язку від радіоперешкод супротивника необхідно передбачити і здійснювати наступні організаційні і технічні заходи: перехід на запасні частоти, використання обхідних напрямків, періодичну зміну розташування радіостанцій, а іноді і пункту управління, виявлення і знищення передавачів перешкод разової дії, застосування антен спрямованої дії і зміна їхньої висоти, зміну потужності випромінювання передавачів.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4024. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия