Студопедия — Правила встановлення радіозв’язку та ведення переговорів
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Правила встановлення радіозв’язку та ведення переговорів


При роботі на радіостанціях необхідно суворо дотримуватися правила ведення переговорів. Перед кожним включенням станції на передачу необхідно перевірити, чи не ведеться на робочій частоті радіообмін між радіостанціями мережі.

Передача повинна здійснюватися чітко і ритмічно зі швидкістю, що забезпечує роботу без перебоїв і прийом без запитів. (Збільшувати швидкість передачі за рахунок зниження якості забороняється. При необхідності змінити швидкість передачі кореспондента застосовуються кодові вирази " Передавайте повільніше" і " Передавайте швидше").

Особливості, які повторюються при передачі ключем чи мікрофоном і відхилення від встановлених правил полегшують роботу радіорозвідки супротивника. Радисти, що мають такі особливості, до роботи на радіостанціях не допускаються.

Важливо пам'ятати, що супротивник перехоплює всі радіопередачі і пеленгує радіостанції. Імовірність одержання ним правильних пеленгів буде менша, якщо передачі будуть короткими.

Якщо необхідно тимчасово перервати передачу радіограми, передається кодовий вираз " Чекайте" і дозволяється вказувати час перерви. При поновленні передачі передається кодовий вираз " Починаю передачу", після чого продовжується передача тексту, яка починається з повторення останньої переданої групи (слова).

При телефонному радіозв'язку особлива увага приділяється ясній і повільної передачі букв, слів і цифр, виділенню закінчень і відділенню сусідніх слів (груп).

Слова які важко вимовляти і службові знаки передаються роздільно по буквах, що позначаються словами.

Для настроювання радіостанції передаються цифри від одиниці до десяти (передача цифр у зворотній послідовності забороняється).


Цифровий текст передається в такий спосіб:

- двозначні групи — 348241 — тридцять чотири, вісімдесят два, сорок один;

- тризначні — 126 372 — сто двадцять шість, триста сімдесят два;

- чотиризначні — 2873 4594 — двадцять вісім сімдесят три, сорок п'ять дев'яносто чотири;

- п'ятизначні — 32841 76359 — тридцять два вісімсот сорок один, сімдесят шість триста п'ятдесят дев'ять;

- шестизначні — 456270 823547 — чотириста п'ятдесят шість двісті сімдесят, вісімсот двадцять три п'ятсот сорок сім.

Повні числа передаються словами, що позначають число тисяч з додаванням слова " тисяч". Наприклад: 5000 — п'ять тисяч,

При передачі між групами робляться короткі паузи.

При поганій чутності дозволяється кожну групу повторювати окремими цифрами: одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка, нуль.

Команди по телефонному радіоканалі передаються без попереднього виклику й одержання згоди на прийом. На прийняту команду негайно дається зворотна перевірка з точним повторенням команди або під­тверджується прийом команди словом " зрозумів".

Підтвердження на прийняту команду може даватися також подачею відповідної команди своїм підлеглим. При циклічній передачі команди повторюються два рази. Дозволяється також двічі повторювати команди при слабкій чутності і сильних перешкодах.

При передачі команд усім радіостанціям мережі радист головної радіостанції зобов'язаний шляхом прослуховування переконатися в тому, що радіостанції мережі не працюють між собою.

Для циркулярної передачі загальних команд у радіомережі використовується циркулярний позивний. Загальні команди приймаються і негайно виконуються. За вимогою головної радіостанції мережі передані нею команди можуть повторюватися всіма чи окремими радіостанціями мережі.

Передача команд (сигналів) і постановка задач по радіо

Стандартний виклик для встановлення радіозв'язку наведено в таблиці 25.1.

 

Таблиця 25.1. Стандартні виклики

Послідовність передачі При застосуванні індивідуально-лінійних і нелінійних позивних При застосуванні індивідуальних позивних
Позивний станції яку викликають 1 раз
Слово " я" і позивний своєї станції 1 раз 1 раз
Слово " прийом" 1 раз 1 раз

 

Так само передається стандартна відповідь на стандартний виклик. Одержавши відповідь на виклик, радіостанція підтверджує, що чує відповідь.

У радіонапрямку при гарній чутності виклик створюється скорочено позивним своєї станції, а відповідь на виклик — без позивних.

Порядок передачі команд (сигналів):

- мотопіхотні (чотири);

- слово " я" і позивний своєї радіостанції — 1 раз;

- зміст команди (сигналу) — 1 раз:

- слово " я" і позивний своєї радіостанції — 1 раз;


- слово " прийом" — 1 раз.

Приклад: " Яструб-10, я — Сокіл-15, збільшити швидкість, я — Сокіл-15, прийом".

На прийняту команду (сигнал) негайно дається підтвердження точним повторенням команди (сигналу) або тільки словом " зрозумів" із указівкою своїх позивних.

Приклади:

1. " Сокіл-15, я — Яструб-10, зрозумів збільшити швидкість, я—Яструб-10, прийом".

2. " Зрозумів, я — Яструб-10, прийом".

Підтвердження на прийняту команду (сигнал) може даватися також подачею відповідної команди (сигналу) своїм підлеглим при роботі їх у загальній радіомережі на одній частоті зі старшим командиром.

При слабкій чутності і сильних перешкодах команди (сигнали) дозволяється передавати два рази.

Приклад: " Яструб-10, я — Сокіл-15, дистанція — 25м, дистанція — 25м, я — Сокіл-15, прийом".

Для передачі команд (сигналів), що відносяться до всіх підрозділів, установлюється циркулярний позивний. При цьому зміст команди (сигналу) повторюється двічі.

Приклад: " Вітер-13, я — Сокіл-15, у напрямку... (напрямок вказується по орієнтирах, кодованій карті чи по умовних найменуваннях місцевих предметів), у лінію, направляючий... (вказується позивний) — до бою, у напрямку... у лінію, направляючий... — до бою, я — Сокіл-15, прийом".

Підтвердження на команди (сигнали), що відносяться до всіх підрозділів, не дається. Команди (сигнали) у цьому випадку приймаються і негайно виповнюються всіма командирами підрозділів.

При стійкому зв'язку дозволяється працювати скороченими позивними чи без позивних.

Приклади:

1. " Яструб-10, я — Сокіл-15, зменшити інтервал, я — Сокіл-15, прийом". " Сокіл-15, я — Яструб-10, зрозумів, зменшити інтервал, я — Яструб-10, прийом" (робота повними позивними).

2. " 10-й, я — 15-й, зменшити інтервал, я — 15-й, прийом". " Зрозумів, я — 10-й, прийом" (робота скороченими позивними).

3. " Зменшити інтервал, прийом". " Зрозумів, прийом" (робота без позивних).Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 6158. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия