Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Оцінка грошових потоків підприємства
 

 

Одним із основних елементів фінансового аналізу є оцінка грошового потоку С1, С2, ..., Сn, що генерується протягом ряду часових періодів у результаті реалізації якогось проекту або функціонування того або іншого виду активів.

Елементи потоку Сi можуть бути або незалежними, або пов'язаними між собою певним алгоритмом. Часові періоди частіше усього передбачаються рівними. Крім того, для простоти викладу матеріалу передбачається, що елементи грошового потоку є спрямованими в одному напряму, тобто немає чергування відтоку і притоку коштів. Також вважається, що надходження, які генеруються в рамках одного часового періоду, мають місце або в його початку, або в його кінці, тобто вони не розподілені усередині періоду, а сконцентровані на однієї з його меж. У першому випадку потік називається потоком пренумерандо, або авансовим, у другому – потоком постнумерандо (рис. 5.1).

 

       
   
 
 

 


0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

 

пренумерандо постнумерандо

Рис. 5.1. Види грошових потоків.

 

На практиці більше поширення одержав потік постнумерандо, зокрема, саме він лежить в основі методик аналізу інвестиційних проектів. Потік пренумерандо має значення при аналізі різноманітних схем накопичення коштів для наступного їхнього інвестування.

Оцінка грошового потоку може виконуватися в рамках рішення двох задач: а) прямої, тобто проводиться оцінка з позиції майбутнього (реалізується схема нарощення); б) оберненої, тобто проводиться оцінка з позиції дійсного (реалізується схема дисконтування).

Пряма задача припускає сумарну оцінку нарощеного грошового потоку, тобто в її основі лежить майбутня вартість. Зокрема, якщо грошовий потік являють собою регулярні нарахування відсотків на вкладений капітал (Р) за схемою складних відсотків, то в основі сумарної оцінки нарощеного грошового потоку лежить формула:

 

, (5.1)

 

де r – річна ставка;

Fn – майбутня вартість через n років.

Обернена задача припускає сумарну оцінку дисконтованого (приведеного) грошового потоку. Оскільки окремі елементи грошового потоку генеруються в різноманітні тимчасові інтервали, а гроші мають тимчасову цінність, безпосереднє їхнє підсумовування неможливо. Приведення грошового потоку до одного моменту часу здійснюється за допомогою формули:

 

. (5.2)

 

Основним результатом розрахунку є визначення загального розміру приведеного грошового потоку. Використовувані при цьому розрахункові формули різноманітні в залежності від виду потоку – постнумерандо або пренумерандо.

Ситуація, коли грошові надходження по роках варіюють, є найбільше поширеною. Загальна постановка задачі в цьому випадку така: нехайС1, С2,…, Сn – грошовий потік; r – коефіцієнт дисконтування.

Для грошового потоку постнумерандо:

пряма задача – майбутня вартість FVpst може бути оцінена як сума нарощених надходжень, тобто в загальному виді формула має вид:

(5.3)

 

обернена задача – приведена вартість PVpst у загальному випадку може бути розрахована по формулі:

 

. (5.4)

 

Для грошового потоку пренумерандо:

пряма задача – майбутня вартість:

 

(5.5)

 

обернена задача – приведена вартість:

 

. (5.6)

 

Вартість потоків постнумерандо і пренумерандо пов’язані між собою:

 

, (5.7)

. (5.8)

 

Одним із ключових понять у фінансових і комерційних розрахунках є поняття ануїтету. Логіка, закладена в схему ануїтетних платежів, широко використовується при оцінці боргових і часткових цінних паперів, в аналізі інвестиційних проектів, а також в аналізі оренди.

Ануїтет являє собою окремий випадок грошового потоку – це потік, у якому грошові надходження в кожному періоді однакові по розміру. Якщо число рівних часових інтервалів обмежено, ануїтет називається терміновим. У цьому випадку:

 

C1= С2 =.. = Cn = А. (5.9)

 

Як і в загальному випадку, виділяють два типи ануїтетів: постнумерандо і пренумерандо.

Прикладом термінового ануїтету постнумерандо можуть служити рентні платежі, що надходять регулярно, за користування зданою в оренду земельною ділянкою у випадку, якщо договором передбачається регулярна оплата оренди після закінчення чергового періоду. У якості термінового ануїтету пренумерандо виступає, наприклад, схема періодичних грошових внесків на банківський рахунок на початку кожного місяця з метою накопичення достатньої суми для значної покупки.

Для оцінки майбутньої і приведеної вартості ануїтету можна користуватися такими формулами:

Майбутня вартість термінового ануїтету:

- постнумерандо:

(5.10)

 

- пренумерандо:

(5.11)

 

Приведена вартість термінового ануїтету:

- постнумерандо:

(5.12)

 

- пренумерандо:

(5.13)

 

Ануїтет називається безстроковим, якщо грошові надходження продовжуються достатньо тривалий час (у західній практиці до безстрокових відносять ануїтети, розраховані на 50 і більше років). У цьому випадку пряма задача не має сенсу.

Приведена вартість безстрокового ануїтету:

 

Р = А / r . (5.14)

 

Приведена формула використовується для оцінки доцільності придбання безстрокового ануїтету. У цьому випадку відомий розмір річних надходжень; у якості коефіцієнта дисконтування звичайно приймається гарантована процентна ставка.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 663. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7