Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДМОВА. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" та 6.060102 "Архітектура" у
 

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" та 6.060102 "Архітектура" у Донбаському державному технічному університету, як денної, так і заочної форм навчання.

Автори поставили перед собою завдання описати розвиток енергозбереження в Україні, основні принципи теплотехнічних розрахунків згідно діючого ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель", принципові схеми систем опалення і вентиляції, принципи їхнього розрахунку та рекомендації щодо вибору устаткування, а також приклади проектних рішень для міських будівель і споруд. Розрахунок тепловтрат огороджувальними конструкціями будівлі є найважливішим етапом проведення енергоаудиту, а також найважливішою частиною розрахунку при проектуванні систем опалення будинку.

У посібнику викладені норми керівних указівок щодо інженерного устаткування будівель і споруд, наведені техніко-економічні оцінки різноманітних систем центрального опалення, що можуть бути використані у курсовому й дипломному проектуванні.

Майже 30% усього палива, що спалюється в нашій країні, витрачається з метою опалення і вентиляції будівель. Тому з економічної точки зору, у зв’язку з високою вартістю енергоресурсів і з великою напруженістю енергетичного балансу країни надається велике значення раціональному використанню палива в системах опалення і вентиляції. Раціональне інженерне рішення теплопостачання і вентиляції будівель може дати великий економічний ефект.

У даному навчальному посібнику викладено основні положення і методи проектування систем опалення і вентиляції.

Наприкінці кожної глави подано перелік питань для самоконтролю. Мета упорядкування питань – зосередити увагу на найголовніших положеннях.

Знання іншої частини необхідно перевіряти за питаннями, поставленими самостійно. Більша частина проробленого таким чином матеріалу збережеться в пам’яті надовго і складе обсяг знань, яким повинен володіти менеджер, що добре знає свою справу.

Автори висловлюють подяку за велику і кропітку роботу з рецензування рукопису і за ряд цінних зауважень і рекомендацій, що були враховані при остаточній його доробці.

Усі пропозиції та критичні зауваження, які сприяють поліпшенню навчального посібника, просимо направляти за адресою: 349104, м. Алчевськ Луганської області, проспект Леніна, 16, Донбаський державний технічний університет, кафедра архітектурного проектування та архітектурних конструкцій або по e-mail: IrinaSimByr@mail.ru.

 

 

ВСТУП

 

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів" розроблена галузева програма підвищення енергоефективності у будівельній галузі на 2010 – 2014 роки.

У Програмі представлено дані аналізу існуючого стану з забезпечення енергоефективності в будівельній галузі, на підставі яких визначено пріоритетні напрямки реалізації державної політики енергозбереження, шляхи максимального використання резервів економії паливно-енергетичних ресурсів у галузі, сформовано комплекс організаційних, технічних та економічних заходів взаємопов’язаних за ресурсами, виконавцями та строкам реалізації, які направлено на підвищення енергоефективності будівельної галузі.

За призначенням інженерні системи, що мають суттєве енергоспоживання у будівлях, поділяють на такі: опалення, вентиляція, кондиціювання, гаряче водопостачання, освітлення.

Очікуване Україною входження до європейського простору передбачає прийняття загальноєвропейських правил та шляхів їх реалізації. Програма передбачає встановлення цілеспрямованих дій, що орієнтовані на покращення енергетичного стану України та забезпечення загальнолюдських цінностей – збереження планети для наступних поколінь за рахунок захисту оточуючого середовища. Галузевою програмою також враховується комплексність європейських підходів щодо економії природних ресурсів, їх раціонального використання та реалізації заходів із забезпечення Кіотського протоколу.

За час незалежності України постійно здійснювалось реформування нормативної бази зазначених систем з метою наближення до європейських вимог. Так, чинними з 1996 р. зміною № 1, з 2000 р. зміною № 2, з 2001 р. зміною № 2 (міждержавні) до СНіП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», чинною з квітня 2009 р. зміною № 1 до ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", а також уперше введеними в 2009 р. ДБН В.2.2-24-2009 "Проектування висотних житлових і громадських будинків" та ДБН В.2.5-39-2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Теплові мережі" нормативні вимоги до систем водяного опалення житлових будівель (при новому будівництві та реконструкції) повністю відповідають мінімальним вимогам до цих систем за європейськими нормами. До того ж здійснено перехід від нормування мікроклімату приміщень від допустимих до оптимальних параметрів температури повітря, який забезпечив покращення рівня теплового комфорту приміщень. Обов’язковим стало терморегулювання приміщень (встановлення терморегуляторів на опалювальних приладах), яке забезпечує зменшення енергоспоживання будівель приблизно на 20%. Обов’язковим також є регулювання систем опалення за погодними умовами (встановлення регуляторів теплового потоку в індивідуальному тепловому пункті будівлі), що дозволяє економити близько 10% теплової енергії. На зміну енергонеефективним елеваторам у теплових пунктах запроваджено обов’язкове застосування насосів, у тому числі з частотним регулюванням, яке заощаджує близько 60% електроенергії на прокачування теплоносія.

Одночасно необхідно відзначити, що основним резервом енергозбереження є зниження споживання енергоресурсів об’єктами житлово-громадського призначення, доля яких у загальному споживанні будівельною галуззю складає понад 80%. Приведення теплотехнічних властивостей об’єктів до сучасного європейського рівня дозволить крім заощадження енергоресурсів вирішити проблему забезпечення нормативного рівня комфорту житлового середовища, відсутність якого стала суттєвою соціальною проблемою мешканців багатоквартирних житлових будинків і працівників закладів соціального призначення.

Вивчення курсів "Теплогазопостачання і вентиляція" та "Інженерне обладнання будівель" передбачає одержання знань по конструкціям, принципам дії та характерним властивостям різноманітних систем опалення, використовуваних у сучасній опалювальній техніці, освоєння основ проектування, методів розрахунку й експлуатації.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 647. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7