Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Симонова І. М. та ін


Т34 Теплогазопостачання і вентиляція житлових будинків: Навч. посіб. / І. М. Симонова, В. М. Долголаптєв, О. К. Ніколаєва, С. І. Симонов. – Алчевськ: ДонДТУ, 2011. – 369 с.

ISBN

У навчальному посібнику викладено стислий розвиток енергозбереження в Україні, основні принципи теплотехнічних розрахунків, описи, принципи розрахунку, випробування та експлуатація опалювальних пристроїв, призначених для підтримки заданої температури в житлових і цивільних будівлях.

Матеріали довідкового характеру наведені в обсязі, необхідному для виконання семестрового завдання та курсової роботи №1 з опалення і вентиляції.

Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" та 6.060102 "Архітектура" 3 та 4 курсів всіх форм навчання.

УДК 697.34

ББК З38+Н762

© І. М. Симонова,

В. М. Долголаптєв,

О. К. Ніколаєва,

С. І. Симонов 2011

© ДонДТУ, 2011

© дизайн обкладинки

ISBN О. М. Дика, 2011

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА.......................................................................................................... 8

ВСТУП.................................................................................................................... 10

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ................................................................ 13

Контрольні питання............................................................................................ 19

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

БУДІВЕЛЬ........................................................................................ 20

2.1 Системи скріпленої теплоізоляції.................................................... 28

2.2 Вентильований фасад з повітряним зазором................................. 37

2.3 Системи, сконструйовані за принципом "сандвіч",

утеплення цегляних будинків за методом колодязного

мурування та енергозберігаюче захисне покриття...................... 42

Контрольні питання............................................................................................ 48

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ..................................... 49

Контрольні питання............................................................................................ 78

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕПЛОТЕХНІКИ.......................... 80

4.1 Теплопередача через огородження та способи

передачі тепла........................................................................................ 80

4.2 Температурні поля................................................................................. 91

Контрольні питання............................................................................................ 96

РОЗДІЛ 5. ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ БУДІВЕЛЬ............................................... 97

5.1 Теплова обстановка в приміщеннях.................................................. 97

5.2 Необхідний опір теплопередачі зовнішнього огородження.... 107

5.3 Тепловтрати через огороджуючі конструкції............................ 119

5.4 Питома теплова характеристика будівлі................................... 131

Контрольні питання......................................................................................... 134

РОЗДІЛ 6. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОПАЛЕННЯ......................... 135

6.1 Вимоги до опалювальних установок............................................... 135

6.2 Класифікація систем опалення........................................................ 136

6.3 Характеристика теплоносіїв для систем опалення.................. 139

6.4 Техніко-економічне порівняння систем опалення......................... 141

Контрольні питання......................................................................................... 144

РОЗДІЛ 7. НАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ СИСТЕМ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ............................................... 145

7.1 Вимоги до нагрівальних приладів.................................................... 145

7.2 Основні види нагрівальних приладів............................................... 148

7.3 Вибір, розміщення й установка нагрівальних приладів............. 159

7.3.1 Приєднування нагрівальних приладів до

трубопроводів систем опалення........................................... 162

7.4 Визначення необхідної поверхні нагрівальних приладів............ 163

7.5 Трубопроводи систем центрального опалення,

їх розміщення і монтаж..................................................................... 180

7.6 Регулювання тепловіддачі нагрівальних приладів...................... 182

Контрольні питання......................................................................................... 184

РОЗДІЛ 8. ВОДЯНІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ........................................... 185

8.1 Класифікація систем водяного опалення...................................... 185

8.2 Будова і принцип дії систем водяного опалення......................... 186

8.3 Деталі будови систем водяного опалення.................................... 198

8.3.1 Розширювальна посудина........................................................ 198

8.3.2 Пристрої для наповнення і спорожнювання систем........ 201

8.3.3 Пристрої для видалення повітря з систем опалення....... 202

8.3.4 Підбір і установка циркуляційних насосів.......................... 204

8.3.5 Теплова ізоляція трубопроводів............................................ 207

Контрольні питання......................................................................................... 208

РОЗДІЛ 9. ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБОПРОВОДІВ

СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ...................................... 210

9.1 Природний тиск, що виникає в системах водяного опалення. 210

9.2 Розрахунок трубопроводів двотрубної системи

водяного опалення................................................................................ 215

9.3 Сфера застосування систем водяного опалення

з природною циркуляцією.................................................................. 228

9.4 Розрахунок трубопроводів систем водяного опалення

зі штучною циркуляцією..................................................................... 229

9.5 Особливості розрахунку однотрубних систем

водяного опалення................................................................................ 231

9.6 Сфера застосування систем водяного опалення

зі штучною циркуляцією.................................................................... 233

Контрольні питання......................................................................................... 234

РОЗДІЛ 10. СИСТЕМИ ПАРОВОГО ОПАЛЕННЯ.................................. 235

10.1 Властивості пари як теплоносія в системі

парового опалення............................................................................. 235

10.2 Класифікація систем парового опалення................................... 236

10.3 Будова систем парового опалення низького тиску.................. 237

10.4 Гідравлічний розрахунок систем парового опалення

низького тиску.................................................................................... 241

10.5 Визначення обсягу конденсаційного бака і підбір насоса

для перекачування конденсату....................................................... 243

10.6 Системи парового опалення високого тиску............................ 245

10.7 Розрахунок трубопроводів систем парового опалення

високого тиску................................................................................... 248

Контрольні питання......................................................................................... 250

РОЗДІЛ 11. СИСТЕМИ ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ........................... 251

11.1 Класифікація систем повітряного опалення:

позитивні характеристики і недоліки......................................... 251

11.2 Розрахунок систем повітряного опалення................................. 254

Контрольні питання......................................................................................... 257

РОЗДІЛ 12. СИСТЕМИ ПАНЕЛЬНО-ПРОМЕНЕВОГО

ОПАЛЕННЯ................................................................................ 258

12.1 Загальні відомості............................................................................. 258

12.2 Системи панельно-променевого опалення.................................. 263

12.3 Техніко-економічні характеристики систем

панельно-променевого опалення.................................................... 269

Контрольні питання......................................................................................... 270

РОЗДІЛ 13. КОТЛИ І КОМПОНУВАННЯ КОТЕЛЬНИХ

УСТАНОВОК.............................................................................. 271

13.1 Загальні відомості про котельні установки.............................. 271

13.2 Визначення поверхні нагрівання котлів........................................ 274

13.3 Димові труби і лежаки.................................................................... 275

13.4 Визначення річної витрати палива............................................... 276

13.5 Компонування котельні.................................................................... 278

Контрольні питання......................................................................................... 279

РОЗДІЛ 14. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ..................... 280

14.1 Загальні відомості про теплопостачання.................................. 280

14.2 Класифікація систем теплопостачання..................................... 281

14.3 Районні котельні та теплоелектроцентралі (ТЕЦ)................ 283

14.4 Способи прокладки теплопроводів............................................. 286

14.5 Приєднування споживачів до теплових мереж........................ 289

14.6 Будова, розрахунок, підбір і установка гідроелеватора....... 292

Контрольні питання......................................................................................... 296

РОЗДІЛ 15. ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

І ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.......................................................... 298

15.1 Основні завдання експлуатації систем опалення..................... 298

15.2 Пуск систем опалення в дію............................................................ 303

15.3 Експлуатація теплових мереж..................................................... 306

Контрольні питання......................................................................................... 309

РОЗДІЛ 16. ГАЗОПОСТАЧАННЯ................................................................ 311

16.1 Газові магістральні й розподільні мережі................................. 311

16.2 Будова внутрішніх газопроводів................................................... 315

16.3 Газові прилади.................................................................................... 316

16.4 Основні положення з експлуатації систем

газопостачання.................................................................................. 318

16.4.1 Технічні заходи щодо експлуатації систем

газопостачання будівель........................................................ 320

Контрольні питання......................................................................................... 322

ВИСНОВКИ........................................................................................................ 323

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................... 324

ДОДАТКИ........................................................................................................... 335

 

 Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 1008. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия