Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Введення
Пасив (Пасивний стан)

 

 

 

z.B. Präsens: Das Haus wird gebaut.

Präteritum: Das Haus wurde gebaut.

Perfekt: Das Haus ist gebaut worden.

Plusquamperfekt: Das Haus war gebaut worden.

Futurum: Das Haus wird gebaut werden.

 

Партицип ІІ у сполученні з дієсловом werden вказує на дію, що відбувається, а в поєднанні з дієсловом sein – на дію, що вже завершена:

 

Das Haus wird gebaut.

Дім будується

Das Haus ist gebaut.

Дім побудованою

 

Імператив (Наказовий спосіб)

 

Особа Індикатив (презенс) Імператив
du Du öffnest das Fenster. Ти відчиняєш вікно. Du fährst. Ти їдеш. Öffne das Fenster! Відчини вікно! Fahr(e)! Їдь!
ihr Ihr schreibt. Ви пишете. Schreibt! Пишіть!
Sie Sie lesen. Ви читаєте. Lesen Sie! Читайте!
wir Wir gehen ins Kino. Ми йдемо в кіно. Gehen wir ins Kino! Ходімо в кіно!

 

in → sei! → seid! → seien Sie!

haben → habe! → habt! → haben Sie!

werden → werde! → werdet! → werden Sie!

 

 

Якщо основа дієслова закінчується на -d, -t, -m, n, то форма 2-ї особи однини утворюється з додаванням -e. (Bade! Warte! Ordne! Widme!)

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Renate Weber. Verben auf einen Blick Deutsch. Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2002.

2. М.С. Смолій. Німецька мова. Довідник. Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2009 р.

3. Т.В. Колбина. Краткий справочник по грамматике немецкого языка. Харьков. ИД «Інжек» - 2003 г.

4. С.М. Кравченко. Граматика німецької мови. Київ. ТОВ «ВП Логос» - 2008 р.

Графік занять

НУКМА

Ф Прн-Спеціальність «Екологія»

Дисципліна: «Основи ґрунтознавства»

Викладач: доцент В.О. Андрієнко 14.01.-17.04.2014 р.

Загальний обсяг год. – 126

Лекцій, год. – 28

Семінарів, год. – 14

Практичних занять, год. – 12

Самостійна робота, год. – 72

Залік

Лекції
№ з/п Дата Години Корпус Аудиторія
14.01.14 8.30
14.01.14 10.00
21.01.14 8.30
28.01.14 8.30
28.01.14 10.00
04.02.14 8.30
11.02.14 8.30
11.02.14 10.00
18.02.14 8.30
25.02.14 8.30
11.03.14 8.30
18.03.14 8.30
25.03.14 8.30
01.04.14 8.30
Семінари
Група 1
1. 21.04.14 10.00
2. 04.02.14 10.00
3. 18.02.14 10.00
4. 25.02.14 10.00
5. 11.03.14 10.00
6. 25.03.14 10.00
7. 01.04.14 10.00
Практичні заняття
Підгрупа 1
1. 13.03.14 15.00
2. 20.03.14 15.00
3. 27.03.14 15.00
4. 03.04.13 15.00
5. 10.04.13 15.00
6. 17.04.14 15.00
Підгрупа 2
1. 13.03.14 16.30
2. 20.03.14 16.30
3. 27.03.14 16.30
4. 03.04.14 16.30
5. 10.04.14 16.30
6. 17.04.14 16.30

 

Зміст

 

Стор.

Введення…………………………………………………………………………. 4

 

1. Визначення характеристик зовнішніх огороджувальних конструкцій ..… .6

2. Визначення втрат теплоти через огороджуючі конструкції…..………...…..7

3. Технічне обґрунтування прийнятої системи опалення……………………..13

4. Гідравлічний розрахунок системи опалення………………………………..14

4.1. Гідравлічний розрахунок головного циркуляційного кільця…………..14

4.1.1. Розрахунок гілки першого поверху……..………………………….15

4.1.2. Вибір запірно-регулюючої арматури та устаткування на гілці………………………………………………………………………………............17

4.1.3. Розрахунок стоків…...……………………………………………….22

4.1.4. Гідравлічний розрахунок магістралей……………………………...22

4.2. Гідравлічний розрахунок гілки другого поверху(другорядне циркуляційне кільце)…………………………………………………….……………….......24

4.2.1. Вибір запірно-регулюючих арматур й устаткування на гілці………………………………………………………………………………………24

4.2.2. Вибір арматури та устаткування на ній……………………………..25

5. Розрахунок нагрівальних приладів…………………………………………..28

6. Вибір і розрахунок устаткування вузла керування…………………………30

7. Розрахунок і вибір устаткування вузла управління. Підбір насоса………..33

8. Техніко-економічні показники по проекті…………………………………..35

9. Розрахунок теплотехнічних та енергетичних параметрів будівлі та складання енергетичного паспорта…………………………………………...…………36

Література……………………………………………………………………....44

Додаток 1. Специфікація до вузла управління……………………………....45

Реферат

Сторінок - 45

Таблиць – 16

Рисунків - 5

Використаних джерел літератури – 15

У курсовому проекті був виконаний розрахунок системи опалення житлового будинку. Була розрахована горизонтальна двотрубна система із змішаною розводкою. У ході розрахунку були визначені тепловтрати будівлі, підібрані діаметри гілок ті стояків. Також було підібрано запірно – регулюючу арматуру, нагрівальні прилади у квартирах.

 

Введення

 

Будинки й спорудження обладнають засобами опалення для підтримки в них температурних умов, що забезпечують гарне самопочуття й здоров'я, що перебувають у них людей, якісне протікання технологічних процесів, а також надійну схоронність будівельних конструкцій і технологічного встаткування в холодний період року. Температура приміщення, відносна вологість, а також швидкість повітря є основними факторами, під впливом яких формуються процеси тепло - і масообміну людини із середовищем приміщення.

Установлено такі сполучення цих параметрів, при яких теплове самопочуття людини є оптимальним. Ці значення покладені в основу вимог до теплових умов приміщень і регламентуються санітарними нормами. Вони забезпечуються шляхом керування повітрообміном у приміщеннях за допомогою засобів опалення й вентиляції.

При проектуванні опалення необхідно враховувати всі фактори, що беруть участь у формуванні температурних умов приміщень. Нестабільність більшості з них викликає необхідність створення систем опалення, здатних автоматично реагувати на погодні, технологічні й інші збурювання.

Системи опалення - це сукупність технічних елементів, призначених для переносу, одержання й передачі в усі обігрівають приміщення, що, кількості теплоти, необхідного для підтримки температури на заданому рівні. Системи опалення діляться на місцеві й центральні.

До місцевого ставляться електричне, газове й пічне опалення. Радіус дії даних систем обмежений одним - двома приміщеннями.

Центральними називають системи, призначені для опалення багатьох приміщень із одного теплового центра, що може обслуговувати одне спорудження що обігрівається, або групу споруджень.

Теплоперенесення у системах опалення здійснюється теплоносієм - рідким або газоподібним середовищем. Залежно від виду теплоносія системи опалення ділять на водяні, парові, повітряні й газові.

У системах опалення будинку, спорудження, промислової площадки приймають єдиний вид теплоносія.

У будинках, що включають окремі приміщення іншого призначення, передбачають одну загальну систему опалення, що ділять на частині для обігрівання приміщень, по-різному орієнтованих по сторонах обрію, що мають різний технологічний режим, призначених для періодичного перебування людей.

У системах водяного опалення застосовують механічне спонукання циркуляції теплоносія.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 369. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.03 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7