Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розвиток ландшафту.
Рушійність сили розвитку ландшафту. Генезис і вік ландшафту. Особливості історії розвитку гірських ландшафтів.

Систематика ландшафтів.

Принципи і методи класифікації ландшафтів. Систематика ландшафтів А.Г. Ісаченка. Наукові основи класифікації ландшафтів за К. Геренчуком. Систематика ландшафтів України.

Ландшафти і господарська діяльність людини.

Теоретичні основи аналізу антропогенного впливу на ландшафти. Поняття про антропогенні модифікації ПТК, антропогенні ландшафти, природно-технічні (геотехнічні) системи. Стійкість природно-територіальних комплексів до техногенних впливів. Основні структурно-динамічні закономірності антропогенно змінених ландшафтів. Поняття про культурний ландшафт.

ЛІТЕРАТУРА

1.Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., Наука, 1975.-288 с.

2.Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. – М., Наука, 1986. – 182 с.

3.Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К., 1969. – 132 с.

4.Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М., Наука, 1980.-264с.

5.Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М., Высшая школа, 1991. – 366 с.

6.Исаченко А.Г. Природа мира. Ландшафты. – М., Наука, 1989. – 505 с.

7.Исаченко А.Г. Система основных понятий современного ландшафтоведения//География и современность.-Ленинград, 1982.-С.17-50

8.Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск, 1979. – 232 с.

9.Ландшафтоведение: теория и практика // Вопросы географии. – М., 1982. – Сб. 12.1 – 208 с.

10.Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України.-К.: Знання, 2003.-499с.

11.Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К., Наук. думка, 1985. – 222 с.

12.Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.

13.Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. – Київ, 1996. – 167 с.

14.МіллерГ.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика.-Львів, 2002.-172 с.

15.Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. - Львів, 1999.-286 с.

16.Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. - Львів: Літопис, 2002.-229 с.

17.Охрана ландшафтов. Толковый словарь. – М., Прогресс, 1982. – 272 с.

18.Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. - Москва: Наука,1988.-192 с.

19.Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць.-К.,2000.-400 с.

20.Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 384 с.

21.Солнцев Н.А. К теориии природных комплексов // Вестник МГУ, Сер.5. География. – 1968.-№3. С.14-27

22.Солнцев Н.А. Проблема устойчивости ландшафтов// Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География.-1984.-№1-С.14-19.

23.Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, Наука, 1978. – 319 с.

 

Фізична географія материків і океанів

Північна Америка

Вступ до фізичної географії північної Америки

Загальні відомості про материк. Ключова специфіка географічного положення та конфігурації материка. Принципові відмінності Північно-Льодовитого, Тихоокеанського та атлантичного узбережжя. Основні віхи історії відкриття та дослідження материка. Доколумбова епоха. Багатонаціональний вклад у дослідження та колонізацію материка протягом XVII – XIX ст. ст.

Геологічна будова та рельєф Північної Америки

Основні тектонічні структури материка. Древні платформи та молоді плити. Області палеозойської, мезозойської та кайнозойської складчастості. Загальні закономірності геологічної будови. Специфіка четвертинного покриву. Поширення та приуроченість основних родовищ корисних копалин. Принципові відмінності характеру Земної поверхні Східного та Західного секторів материка. Ключові геоморфологічні особливості рівнинної (внутрішньої) частини. Гірський рельєф: Аппалачі та Кордильєри.

Клімат Північної Америки

Визначальні кліматоутворюючі чинники. Вплив географічного положення, рельєфу. Конфігурації та протяжності материка. Атлантичні (Ісландський мінімум і азорський максимум) та Тихоокеанські (Алеутський мінімум і Гавйський максимум) баричні центри. Вплив теплих і холодних течій. Сезонні особливості формування клімату материка. Загальні закономірності просторової диференціації клімату материка. Кліматичні області та характеристики арктичного, субарктичного, помірного, субтропічного та тропічного поясів.

Внутрішні води Північної Америки

Нерівномірний характер формування гідрографічної мережі материка. Головний вододіл та гідрологічні басейни. Типи водних ситем за режимом живлення. Річкова система Міссісіпі – Міссурі. Великі американські озера. Інші визначні ріки, озера та водні об’єкти материка. Сучасне зледеніння материка. Гренландський льодовиковий щит. Канадський арктичний архіпелаг. Гірські льодовики. Плейстоценове зледеніння та сучасні глобальні тенденції.

Грунтово-рослинний покрив Північної Америки

Специфіні особливості формування грунтово-біокліматичної зональності материка. Особливості грунтотворення та корінного рослинного покриву в областях арктичного, субарктичного, кореального, суббореального. субтропічного та тропічного клімату. Основні грунтово-біокліматичні формації материка: кріогенні пустельні, кріогенні тундрові, бореальні тайгові, суббореальні степові, субтропічні саванові. Азональні грунтово-рослинні формації (вулканогенні, пустельні, засолені тощо).

Фізико-географічне районування та зональні типи ландшафтів Північної Америки

Сутність, види та основні таксони фізико-географічної систематики. Фізико-географічні країни та області материка (1. Арктичні острови: 1.1. Гренландія; 1.2. Канадський арктичний архіпелаг. 2. Позакордильєрський Схід: 2.1. Лаврентійська височина; 2.2. Центральні рівнини; 2.3. Аппалачі; 2.4. Берегові низовини; 2.5. Великі рівнини. 3. Кордильєрський захід: 3.1. Північні Кордильєри; 3.2. Центральні Кордильєри; 3.3. Південні Кордильєри; 3.4. Мексиканське нагір’я. 4. Американське середзем’я: 4.1. Центральна Америка; 4.2. Вест – Індія (острівна країна)). Зональні типи ландшафтів: арктичні льодовикові та пустельні, субарктичні тундрові і лісотундрові, при океанічні лучні, бореальні тайгові та під тайгові, суббореальні широколстяно-лісові, лісостепові та степові, субтропічні лісові, пустельні, тропічні саванові та вологіі лісові.

 

АзіяДата добавления: 2015-10-19; просмотров: 320. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия