Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 3. ОСНОВИ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
1. Історія виникнення телефонного консультування.

2. Основні принципи роботи

3. Основні методи телефонного консультування.

4. Етапи телефонного діалогу.

5. Типові помилки телефонного діалогу.

Рекомендована література:

1. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.:ДЦССМ, 2003. с.67-77;

2.С. Васьківська. Поради консультанту. //Психолог. №15 квітень. – 2005.- с.3-4.

3. Соціальна робота: В 3 ч. – К.: Вид. Дім „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – Ч.2: Теорія та методи соціальної роботи. – 225 с.

 

Тема 4. КОНСУЛЬТУВАННЯ СІМ’Ї

1. Теоретичні засади консультування сім’ї.

2. Врахування особливостей розвитку сім’ї у консультуванні.

3. Консультування прийомної сім’ї.

4. Батьківсько-дитячі стосунки: особливості і технології консультування.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.:ДЦССМ, 2003. с.67-77;

2. С. Васьківська. Поради консультанту. //Психолог. №15 квітень. – 2005.- с.3-4.

 

Тема 5. ПСИХОГІГІЄНА ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИКА КОНСУЛЬТАНТІВ – для самостійного опрацювання

1. Сутність і причини «синдрому вигорання».

2. Методика профілактики «синдрому вигорання».

3. Зміст, принципи і функції супервіії.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.:ДЦССМ, 2003.

 

Практичне заняття №3

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Мета: Охарактеризувати основні методичні засади соціально-педагогічного консультування та вимоги до нього; розвивати комунікативні знання та вміння студентів; формувати комунікативну й емпатійну культуру.

Професійна спрямованість: оволодіння студентами методами ефективного консультування.

Основні поняття: клієнт, консультування, спілкування, перцепція, інтеракція, діалог, емпатія, активне слухання, етика консультування.

План

 

 1. Активне слухання як передумова соціально – педагогічного консультування.
 2. Мистецтво завершення діалогу.
 3. Типові помилки консультанта.

Завдання для самостійної роботи:

1.Розробіть структуру консультативного центру для дітей позбавлених батьківського піклування. За планом (назва центру, актуальність його відкриття, мета діяльності, завдання закладу, категорії клієнтів, структура закладу, кадровий склад, зміст роботи закладу, перспективи роботи закладу, реклама)

2.Складіть план занять для підготовки волонтерів на лінії „Телефон Довіри”.

 

Питання для самоперевірки

 

1. Особливості активного слухання.

2. Чим відрізняється розуміння від піклування?

3. Що спільного та відмінного між дослідженням та з’ясуванням?

4. Охарактеризуйте низку прийомів активного слухання.

5. Скільки рівнів активного вислуховування ви знаєте?

6. Перерахуйте відомі вам рівні активного вислуховування.

 

Підготувати реферат:

1. Активне слухання – головне вміння телефонного консультанта.

2. Загальна характеристика елементів активного слухання.

3. Загальна характеристика прийомів активного слухання.

Опрацювати тему, відповівши на тестові завдання:

1. Помилка телефонного діалогу «Бесіда про проблему, а не з людиною» говорить про :

а)ставлення до клієнта як до недруга;

б)ставлення консультанта до клієнта як до проблеми;

в) ставлення консультанта до клієнта як до друга;

г) немає правильної відповіді.

2. У процесі подолання складних життєвих ситуацій виділяють три стадії:

а) поственція, адаптація, превенція;

б)превенція, інтервенція, поственція;

в) адаптація, інтервенція, поственція;

г) превенція, інтервенція, соціалізація.

3. Форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю:
а) бесіда, консультування, інформування;

б) індивідуальна, групова;

в) індивідуальна, групова, масова;

г) всі відповіді правильні.

4. Бесіда, консультація, інформування, консультація по телефону «Довіри», листування -

а) вид індивідуальної форми роботи з сім'єю;

б) вид масової роботи з сім'єю;

в) соціальне обслуговування сім'ї;

г) всі відповіді правильні.

5. Які виділяють стадії подолання життєвих криз?:

а)превенція, інтервенція, поственція;

б)емпаурмент, індульгенція, пульвенція;

в)взагалі немає стадій.

г)всі відповіді правильні.

6. Соціальне виключення- це:

а)стан людини, при якому вона відчуває неспроможність реалізуватися в житті;

б)стан при якому клієнт невзмозі задовольнити свої потреби через що позбавлений можливості брати активну участь у суспільному житті;

в)приниження людської гідності,неможливість задовольнити свої потреби.

г) немає правильної відповіді.

7. До особистісної сфери виключення належать:

а)стать, релігія, безробіття, самотність,культура;

б)життєві навички, місце проживання, релігія, стан здоров'я, стать;

в)релігія, ізоляція,стать, безробіття;

г)всі відповіді невірні.

8.Як називається стадія подолання складних життєвих обставин, при якій безпосередньо відбувається подолання проблеми:

а)поственція;

б)превенція;

в)інтервенція.

г)всі відповіді правильні.

9. До заборонених прийомів консультування належать:

а) Висловлювання-рішення, висловлювання-заперечення;

б) Висловлювання-рішення, висловлювання-заперечення, висловлювання, які занижують самооцінку;

в) Висловлювання-заперечення , висловлювання-думка;

г) Висловлювання, які занижують самооцінку.

10. Найчастішими серед помилок телефонного діалогу є:

а)надмірно швидке визначення проблеми;

б)надання великої кількості часу для бесіди;

в) щире спілкування;

г) немає правильної відповіді.

 

Рекомендована література:

1. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.:ДЦССМ, 2003. с35-37.;

2. М.В.Бадалова. Тренинг интеллектуальных навыков консультирования. //Практична психологія та соціальна робота.№5.-2004.- с.45;

 

Лабораторне заняття №4

ПАРАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕФОННОГО ДІАЛОГУ

Мета: набути знання щодо паралінгвістичних особливостей мовлення; розвивати комунікативні знання та вміння студентів; формувати комунікативну й емпатійну культуру.

Професійна спрямованість: оволодіння студентами вміннями аналізу пара лінгвістичних особливостей мовлення клієнтів.

Основні поняття: клієнт, консультування, спілкування, вербальне спілкування, невербальне спілкування, паралінгвістичні особливості.

План

 1. Емоційні барви голосу.
 2. Мовленнєві здібності консультанта
 3. Корисні навички консультанта.

Завдання для самостійної роботи:

1. У вигляді діалогу опишіть процес консультування за наступної ситуації: „Мій чоловік вже на протязі двох років примушує мене заробляти гроші своїм тілом. Спочатку це були його знайомі, знайомих знайомі, а зараз він просто вивозить мене на вулицю. Всі гроші забирає собі. Я нічого зробити не можу він мене вб’є. Допоможіть.”

2. Складіть таблицю дій консультанта для „страхування результату”.

3. Запропонуйте власний „проект робочого місця консультанта”.

Опрацювати тему, відповівши на тестові завдання:

1. Гучна сила голосу клієнта свідчить про те, що:

а) абонент нерішучий, скритий, чогось боїться;

б) схильний до самотності, байдужий;

в) говорить про самовпевненість, егоцентричність, владу людини, готовність швидко і рішуче діяти;

г) засвідчує стриманий впевнений, поміркований, обачливий та упереджений характер.

 

2. Глухий тембр голосу свідчить про те, що

а) абонент втомлений, байдужий, розчарований;

б) абонент емоційний, бадьорий, легковажний;

в)вимотаний, амбіційний, ображений;

г)недооцінений, намагається привернути увагу неординарними вчинками.

 

3 Швидкий темп голосу свідчить про те, що

а)абонент меланхолійна людина, концентрується на своєму внутрішньому світі;

б)людина нестримана, емоційна, неуважна;

в) занудлива, спокійна;

контролює себе, впевнена, знає, що робити.

 

4. Дзвінкий тембр голосу свідчить про те, що

а) абонент втомлений, байдужий, розчарований;

б) абонент емоційний, бадьорий, легковажний;

в)вимотаний, амбіційний, ображений;

г)недооцінений, намагається привернути увагу неординарними вчинками.

 

5. Рівний темп голосу свідчить про те, що

а) абонент меланхолійна людина, концентрується на своєму внутрішньому світі;

б)людина нестримана, емоційна, неуважна;

в) занудлива, спокійна;

г)контролює себе, впевнена, знає, що робити і як правило має вже готове рішення.

 

6. До пара лінгвістичних ознак голосу клієнта належать:

а) сила голосу;

б) темп голосу;

в) тембр голосу;

г) всі відповіді правильні.

 

7. Про що свідчить сарказм у висловлюваннях абонента:

а) про веселий, грайливий настрій;

б)про „маскування” людини, її внутрішній захист, бажання тримати почуття під контролем;

в)про повагу до людини, впевненість у собі;

г) про сумний, пригнічений настрій.

8. Якщо абонент сміється з себе, критикує під час розмови, це свідчить про те що:

а) негативне ставлення абонента до себе;

б) про „маскування” людини;

в) любить себе, можливо навіть занадто;

г) повагу до своєї особистості.

 

9. Які стилі сприйняття мають абоненти:

а) зоровий;

б)слуховий;

в)кінестетичний;

г) усі відповіді правильні.

 

10.Люди слухової орієнтації часто використовують слова:

а) „бачу”, „малюю”, „спостерігаю”;

б) „звучить”, „гримить”, „тріщить”;

в) „вибухаю”, „створюю”, „використовую”;

г) не має правильної відповіді.

 

 

Рекомендована література:

 1. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.:ДЦССМ, 2003. с48-53.;

 

Лабораторне заняття №5

ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗА ТИПАМИ ЗВЕРНЕНЬ

Мета: Охарактеризувати особливості консультування різних категорій клієнтів; розвивати комунікативні знання та вміння студентів; формувати комунікативну й емпатійну культуру.

Професійна спрямованість: оволодіння студентами уміннями консультувати залежно від типів звернень.

Основні поняття: клієнт, консультування, криза, вікова криза, життєва криза, конфлікт, адикція, суїцид, девіації.

План

1. Специфіка консультування клієнтів, які переживають кризовий стан

2. Консультування клієнтів з приводу конфліктів

3. Консультування клієнтів з проблем залежності

4. Консультування при суїцидальних настроях

5. Консультування з сексуальних проблем

6. Гендерні відмінності у консультативному процесі

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати тему за вказаними питаннями.

2. Записати визначення основних понять.

3. Запропонуйте кілька можливих прийомів для розв’язання проблеми клієнта „У мене чоловік – алкоголік. Я не можу так жити”.

4. Складіть модель допомоги людині , яка знаходиться в стані горя.

5. У вигляді діалогу опишіть процес консультування за наступної ситуації: До соціального педагога звернувся хлопчик 12 років зі словами „Батьки мене не розуміють. Вимагають беззастережної слухняності та покори. Не дозволяють довго гуляти з друзями дивитися телевізор”. Звички батьків його дратують, у родині почувається самотнім.

Заповніть пропуски.

1. Конфіденційність – це між двома людьми, в якому консультант обіцяє , усі відомості отриманні в процесі консультування, а клієнт погоджується цій обіцянці.

Опрацювати тему, відповівши на тестові завдання

1. Соціально-педагогічне консультування, яке передбачає двобічний процес розв'язання проблемами з метою аналізу та поліпшення діяльності установки

а)конкретне;

б)програмне;

в)комбіноване;

г)спеціалізоване.

2. За способом взаємодії соціально-педагогічне консультування поділяють:

а)безпосереднє;

б)телефонне;

в)опосередковане;

г) усі відповіді вірні

3. До заборонених прийомів консультування належать :

а) Висловлювання-рішення , висловлювання-заперечення

б) Висловлювання-рішення , висловлювання-заперечення , висловлювання, які знижують самооцінку

в) Висловлювання-заперечення , висловлювання-думка

г) Висловлювання, які занижують самооцінку

4. Оберіть правильну відповідь. Консультування – це:

а)подолання чи послаблення порушень від психічного розвитку;

б)спеціально організований процес спілкування соціального працівника з клієнтом, за допомогою якого у клієнта можуть бути актуалізовані додаткові психічні сили і здібності заради пошуку нових можливостей виходу із тяжких життєвих ситуацій;

в)надання людині правильних відповідей;

г)засоби, механізми та процеси, що описують трансформацію культури, її зміни у процесі і часі.

5. Особливості професійного спілкування соціальних працівників і клієнтів обумовлені....

а)етичними стандартами соціальної роботи, цінностями;

б)цінностями, культурними традиціями;

в)віковими та іншими характеристиками клієнтів;

г)все перераховане вище.

6. Комунікатор – це

а) людина, яка направляє інформацію.

б)людина, яка сприймає інформацію.

в) це інформація, що її передають.

г) всі відповіді правильні.

7. Консультація – це

а) порада, пояснення спеціаліста з будь-якого питання.

б) процес, коли консультант і спеціаліст ведуть розмову стосовно проблеми клієнта.

в) процес, коли клієнт розповідає консультанту суть своєї проблеми.

г) всі відповіді правильні.

8. Конфіденційність – це

а)повага до тайни клієнта, не розповсюдження її.

б) анонімність працівника.

в) не ведення записів соціального працівника стосовно його клієнта.

г) всі відповіді правильні.

9. Підтримка- це

а)постійне приділення уваги людині .

б) емоційна розрядка, зняття емоційної напруги з співробітника, яка накопичилась за день.

в) прихильність, відданість, допомога людині.

г) всі відповіді правильні.

10.На що спрямована практична діяльність соціального працівника?:

а) на допомогу стати інтелектуально вразливими;

б)на втручання у проблему клієнта;

в)на допомогу індивідам або групам стати включеними у суспільство.

г)всі відповіді вірні.

1. У соціально-педагогічному консультуванні виділяють .... етапів:

а) 4;

6)5;

в)6;

г)7.

2. Заключним етапом у соціально-педагогічному консультуванні є:

а)Надання рекомендацій;

б)Оцінка результатів;

в)Домовленість про наступну зустріч;

г)Укріплення мотивації на виникнення прийнятого рішення.

3. За способом взаємодії соціально-педагогічне консультування поділяють:

а)Безпосереднє;

б)Телефонне;

в)Опосередковане;

г) Усі відповіді вірні.

4. Що не має робити консультант :

а) Щиро спілкуватися

б) Надавати достатню кількість часу клієнту для розмови

в) Давати вказівки

г) нічого з вище перерахованого.

5. Оберіть правильну відповідь. Консультування - це....

а) подолання чи послаблення порушень від психічного розвитку;

б) соціально організований процес спілкування соціального працівника з клієнтом, за допомогою якого у клієнта можуть бути актуалізовані додаткові психічні сили і здібності заради пошуку нових можливостей виходу із тяжких життєвих ситуацій;

в) надання людині правильних відповідей;

г) засоби, механізми та процеси, що описують трансформацію культури, її зміни у процесі і часі.

6. Особливості професійного спілкування соціальних працівників і клієнтів обумовлені....

а)етичними стандартами соціальної роботи, цінностями;

б)цінностями, культурними традиціями;

в)віковими та іншими характеристиками клієнтів;

г)все перераховане вище.

7. Першим етапом спілкування має бути:

а)вирішення проблеми;

б)орієнтація в ситуації, спілкування;

в)встановлення контакту (знайомство);

г)обговорення проблеми, яка цікавить.

8. 3міст спілкування:

а)внутрішній спонукальний чинник особистості до того чи іншого виду активності;

б)інформація, яка у між індивідуальних контактах передається від однієї людини до іншої;

в)форма роботи деяких індивідуально - профілактичних закладів у домашніх умовах;

г)повага, якою користується будь - хто у суспільстві, колективі, групі тощо.

9. Консультація окремої особистості, сім'ї або групи з проблем їх соціального функціонування це:

а)програмне консультування;

б)індивідуальне консультування;

в) конкретне консультування;

г) групове консультування.

10. Форми консультування є:

а) за кількістю учасників; за місцем проведення; за способом взаємодії;

б)індивідуальні; групові; конкретні;

в) програмні; конкретні; загальні;

г) усі відповіді неправильні.

Рекомендована література:

1. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.:ДЦССМ, 2003. с25-28.;

Практичне заняття №4

Тема консультування сім’ї

Мета: Охарактеризувати особливості консультування різних типів сімей; розвивати комунікативні знання та вміння студентів; формувати комунікативну й емпатійну культуру.

Професійна спрямованість: оволодіння студентами уміннями консультувати залежно від типу сім’ї.

Основні поняття: клієнт, консультування, сім’я, родина, типи сімей, прийомна сім’я,батьківсько-дитячі стосунки, розлучення.

План

 1. Теоретичні засади консультування сім’ї.
 2. Врахування особливостей розвитку сім’ї у консультуванні.
 3. Консультування прийомної сім’ї.
 4. Батьківсько-дитячі стосунки: особливості і технології консультування.
 5. Консультування сім’ї після розлучення і неповних сімей.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть план консультування батьків ( на прикладі ситуації).

2. Складіть план консультування дитини ( на прикладі ситуації).

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте особливості розвитку сім’ї.

2. Відмінності при консультуванні прийомної сім’ї.

3. Особливості батьківсько-дитячих стосунків.

4. Проаналізуйте особливості консультування розлучених сімей.

5. Проаналізуйте особливості консультування неповних сімей.

Основні терміни та поняття: консультування, консультування сім’ї, сім’я, прийомна сім’я, технології, технології консультування, розлучені сім’ї, неповні сім’ї, повна сім’я, сім’я багатодітна, сім’я соціального ризику.

Підготувати реферати .

 1. Особливості консультування членів сім’ї.
 2. Особливості консультування дитини.

Опрацювати тему, відповівши на тестові завдання:

1. Форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю:
А) бесіда, консультування, інформування;

Б) індивідуальна, групова;

В) індивідуальна, групова, масова;

Г) всі відповіді правильні.

2. Бесіда, консультація, інформування, консультація по телефону «Довіри», листування -

А) вид індивідуальної форми роботи з сім'єю;

Б) вид масової роботи з сім'єю;

В) соціальне обслуговування сім'ї;

Г) всі відповіді правильні.

3. Соціально-реабілітаційна робота з сім'єю в першу чергу спрямована на:

А) забезпечення сім'ї різноманітних виплат;

Б) психологічну підтримку сім'ї у складних життєвих ситуаціях;

В) відновлення виховного потенціалу сім'ї;

Г) захист прав членів родини у кризових ситуаціях.

4. Спрямована на попередження неконструктивної взаємодії між членами сім'ї, різних форм насильства, помилок у сімейному вихованні, формування різних видів хімічної залежності у членів сім'ї, виявлення потенційно неблагополучних сімей -

А) соціальний супровід сім'ї;

Б) соціально-профілактична робота з сім'єю;

В) соціальне інспектування.

5. Роль консультанта при консультуванні сім'ї після розлучення та неповних сімей полягає у наданні порад та рекомендацій на основі

А) визначення прихованих почуттів та бажань людей, які знаходяться у важкій ситуації самі і несуть відповідальність перед суспільством за долю дітей після розлучення;

Б) відчуттів та проблем матері після розлучення;

В) відчуттів та проблем батька після розлучення;

Г) відчуттів та проблем дитини після розлучення батьків.

 

Рекомендована література:

1. В. Мушинський. Психологічне консультування дітей і підлітків. // Психолог, №14 квітень. – 2006 . – с .14-15.

2. И.Осипова. Семейное консультирование в школе. //Психолог. № 19 травень. – 2004. – с.30-32.

3. І.Дуркалевич. Сім'я як репрезентант психічного здоров'я дитини. // Психолог, № 17 травень. – 2006 . – с .16-18.

4. Підготовка волонтерів до роботи у службі „Телефон Довіри” – К.:ДЦССМ, 2003. с.67-90;

5. Трубавіна І. М. Консультування сім'ї. Науково-методичні матеріали. Частина І. – К .:ДЦССМ, 2003. – 88 с.

Лабораторне заняття №6

консультування сім’ї

Мета: Охарактеризувати особливості консультування різних типів сімей; розвивати комунікативні знання та вміння студентів; формувати комунікативну й емпатійну культуру.

Професійна спрямованість: оволодіння студентами уміннями консультувати залежно від типу сім’ї.

Основні поняття: клієнт, консультування, сім’я, родина, типи сімей, прийомна сім’я,батьківсько-дитячі стосунки, розлучення.

План

1. Консультування сім’ї після розлучення

2. Консультування неповних сімей

3. Консультування прийомних сімейДата добавления: 2015-10-19; просмотров: 2613. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.037 сек.) русская версия | украинская версия