Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Функциональная анатомия конечного мозга

1. Мартинсон Л.К. Методические указания по решению задач по курсу общей физики, разделы “Элементы квантовой механики”, “Физика твердого тела”. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1983. – 64 с.

2. Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. Методические указания к домашнему заданию по курсу общей физики, раздел “Элементы квантовой механики” – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 35 с.

3. Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. Методические указания к решению задач по курсу общей физики:

а) раздел “Квантовая природа излучения. Гипотеза Планка” – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 24 с.;

б) раздел “Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля”. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 20 с.;

в) раздел “Уравнение Шредингера. Стационарные задачи квантовой механики”. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 32 с.;

г) раздел “Измерение физических величин в квантовых системах”. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 20 с.;

д) раздел “Квантовые свойства атомов”. – Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 36 с.;

е) раздел “Квантовая статистика Ферми-Дирака. Электронный газ”. – Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 28 с.;

ж) раздел “Физика атомного ядра и элементарных частиц”. – Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 35 с.;

4. Константинов М.Ю. Методические указания к решению задач по курсу общей физики, раздел “Принцип суперпозиции в квантовой механике”. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 24 с.

 

 

ФИЗИКА

 

1. Трамвай 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалуда. Трамвайдың Халықаралық бірліктер жүйесіндегі жылдамдығы A) 20 м/с B) 15 м/с C) 10 м/с D) 5,4 м/с E) 54 м/с
2. Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күш векторларының арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің тең әсерлі күші A) 6 Н B) 5 Н C) 2 Н D) 3 Н E) 8 Н
3. Массасы 100 г, тік жоғары 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің ең жоғарғы көтерілу нүктесіндегі потенциалдық энергиясы A) 5 Дж B) 100 Дж C) 10 Дж D) 2 Дж E) 40 Дж
4. Буланумен қатар жүретін процесс A) жылу жұту B) конденсация C) жылу шығару D) сәуле шығару E) кристалдану
5. Ток күшінің өлшем бірлігі A) Вольт. B) Ампер. C) Ом. D) Джоуль. E) Ватт.
6. Аспан сферасында Күннің жылдық қозғалыс дөңгелегін бойлап орналасатын он екі шоқжұлдыздың жалпы аты A) экваториал шоқжұлдыздар B) Күндік шоқжұлдыздар C) зодиак шоқжұлдыздары D) горизонтал шоқжұлдыздар E) эклиптикалық шоқжұлдыздар
7. Белгілі бір биіктіктен жылдамдықпен құлаған дене жылдамдығын 2 есе арттырды. Дененің құлау биіктігі (g =10 м/с2) A) 2 B) 3 C) 0,35 D) 0,15 E) 0,5
8. Екі дененің арақашықтығы 2 есе артса,тартылыс күші A) 4 есе кемиді. B) 2 есе кемиді. C) 4 есе артады. D) өзгермейді. E) 2 есе артады.
9. 5 кДж толық жұмыс жасаған ПӘК-і 75% қондырғының пайдалы жұмысы A) 3,75 Дж B) 36,6 Дж C) 35,7 Дж D) 3 кДж E) 3,75 кДж
10. Массасы 600 г болатын жүктің тербеліс периоды 0,314 с. Тербелістер амплитудасы 10 см. Тербелмелі жүйенің толық энергиясының мәні A) 0,2 Дж B) 1,2 Дж C) 10 Дж D) 6,28 Дж E) 3,14 Дж
11. Серпімді бауды бойлай жылдамдығы 36 км/сағ -та көлденең толқын таралады. Бау нүктелерінің тербеліс периоды 0,5 с. Толқын ұзындығы тең A) 19 м. B) 9 м. C) 16 м. D) 5 м. E) 12 м.
12. Насос майды 3 МПа қысыммен преске айдайды. Бұл қысым ауданы 800 см2 үлкен поршеньге берілсе, оған түсетін күш A) 375 кН B) 100 кН C) 240 кН D) 111 кН E) 220 кН
13. Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі әлдебір нүктеде 4 Н/Кл. Егер зарядтың орналасу қашықтығын 2 есе арттырсақ, онда өріс кернеулігінің мәні A) 8 Н/Кл B) 16 Н/Кл C) 1 Н/Кл D) 4 Н/Кл E) Н/Кл
14. q электр заряды, потенциалдар айырымы 0,008кВ, Нүктелері аралығында орын ауыстырғандағы электр өрісі күштерінің жұмысы 4 Дж болды. Q зарядының шамасы A) 0,5 Кл B) 20 Кл C) 32 Кл D) 2 Кл E) 10 Кл
15. Өткізгіштен тұрақты токты өткізген кезде магнит өрісі пайда болады. Магнит өрісінің көрінісін қағаздағы болат ұнтағының орналасуынан және тілшенің ауытқуынан көреміз. Магнит өрісі жойылатын жағдай A) магнит өрісі ешқашан жойылмайды B) өткізгішті ток көзінен ажыратса C) болат ұнтағын алып тастаса және магнит тілшені алып тастаса D) магнит тілшені алып тастаса E) болат ұнтағын алып тастаса
16. Бастапқы радиоактивті ядроның ... бөлігі екі жартылай ыдырау периодына тең уақыт ыдырайды A) 1/8 B) 3/4 C) 1/2 D) 1/16 E) 1/4
17. Пайдалы әсер коэффиценті 62,5%, ұзындығы 1,8 м, биіктігі 30 см көлбеу жазықтықпен массасы 15 кг жүкті бірқалыпты көтеру үшін түсірілген күш (g = 9,8H/кг) A) 45 Н. B) 68 Н. C) 39 Н. D) 25 Н. E) 15 Н.
18. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 0,00331 МВт. Қозғалтқыштың ПӘК-і 20%. Егер мотороллердің бензобагында 3,2 дм3 бензин болса, оның жүрген жолы (q б = 46∙106 Дж/кг; с б = 710 кг/м3) A) ≈ 20 км B) ≈ 1000 км C) ≈ 100 км D) ≈ 200 км E) ≈ 10 км
19. Егер бастапқы көлемі 2 л газ 1 МПа тұрақты қысымда ұлғайғанда 10 кДж жұмыс атқарылған болса, онда газдың соңғы көлемі A) 10,2 л. B) 2,8 л. C) 8,0 л. D) 12 л. E) 5,1 л.
20. «Күшті» микроскоптардың обьективінің оптикалық күші 500дптр. Осы микроскоптардың фокустық қашықтығы A) 0,05 м B) 0,8 м C) 0,5 м D) 0,002 м E) 0,025 м    

 

 

ФИЗИКА

 

1. Судың ең көп тығыздығы 40С температурада болады. Суды 40С-тан 00С-қа дейін суытқанда оның ... A) массасы өзгермейді, көлемі артады, тығыздығы азаяды. B) массасы өзгермейді, көлемі өзгермейді, тығыздығы азаяды. C) массасы өзгермейді, көлемі өзгермейді, тығыздығы өзгермейді. D) массасы өзгереді, көлемі өзгермейді, тығыздығы азаяды. E) массасы өзгереді, көлемі артады, тығыздығы азаяды.
2. 2 м биіктіктен еркін құлаған массасы 400 г дененің жерге соғылған мезеттегі кинетикалық энергиясы (g =10 м/с2) A) 800 Дж B) 20 Дж C) 4 Дж D) 8 Дж E) 160 Дж
3. Балқу процесі басталған мезеттен аяқталғанға дейін дененің температурасы A) алғашқыда көтеріледі, кейін төмендейді. B) өзгермейді. C) көтеріледі. D) төмендейді. E) оның тегіне байланысты өзгереді.
4. Көлденең қимасы тұрақты біртекті цилиндр өткізгіштің кедергісі тәуелді шама A) ұзындығынан және көлденең қимасының ауданынан B) көлденең қимасының ауданынан C) өткізгіштің меншікті кедергісінен D) өткізгіш ұзындығынан E) ұзындығынан, көлденең қимасының ауданынан және материалдың меншікті кедергісінен
5. Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда бірдей болатын шама A) Жұмыс. B) Қуат. C) Кедергі. D) Ток күші. E) Кернеу.
6. Күн мен түннің алма-кезек ауысуының басты себебі A) Жердің Күн төңірегінде айналуы B) Айдың Жер төңірегінде айналуы C) Жердің өз осінің төңірегінде үздіксіз айналуы D) Жердің өз осінің төңірегінде үздіксіз және Күн төңірегінде айналуы E) Күннің батуы мен шығуы
7. Вертикаль жоғары лақтырылған тас 4 с ішінде 50 м биіктікке жетеді. Тастың бастапқы жылдамдығы (g = 10 м/с2) A) 35 м/с B) 32,5 м/с C) 10 м/с D) 30,5 м/с E) 15 м/с
8. Егер еркін құлаған дененің құлау биіктігін 4 есе арттырса құлау уақытының өзгерісі A) 20% – ға артады B) 200% – ға артады C) 100% – ға артады D) 20% – ға кеміді E) 200% – ға кеміді
9. Дене Жер бетінен белгілі бір биіктікке көтерілгенде тартылыс күші Жер бетіндегі мәнінен 36 есе кеміді. Жер центрінен денеге дейінгі қашықтық (Жер радиусы – Rж) A) 6 Rж B) 18 Rж C) 9 Rж D) 36Rж E) 12 Rж
10. Автомобиль 28 м/с жылдамдықпен қозғалады. Кинетикалық энергиясы 4 есе азайса, оның қозғалыс жылдамдығы A) 20 м/с B) 2,5 м/с C) 40 м/с D) 14 м/с E) 5 м/с
11. Механикалық тербелістер кезінде A) тек қана потенциалдық энергия тұрақты. B) толық механикалық энергия периодтың бірінші жартысында ғана тұрақты. C) тек қана толық механикалық энергия тұрақты. D) тек қана кинетикалық энергия тұрақты. E) кинетикалық энергия да өзгереді, потенциалдық энергия да тұрақты.
12. Найзағай жарқылдағаннан кейін 8с өткен соң, жайдың күркіреген дыбысы естіледі. Найзағай разряды бақылаушы тұрған жерден болған қашықтығы (дыбыстың ауадағы таралу жылдамдығы 340 м/с) A) 5,7 км B) 2,7 км. C) 3,8 км. D) 4,7 км. E) 6,8 км.
13. Қатынас ыдыстардың үш тармағы бар. Оларға су, керосин және сынап құйылса, тепе-теңдік қалыпта тұрғанда, бұл сұйықтардың деңгейлері A) сұйықтардың еркін беттерінің деңгейі бірдей. B) керосин бағанының биіктігі бәрінен де жоғары. C) су бағанының биіктігі бәрінен де жоғары. D) су бағанының биіктігі бәрінен де төмен. E) сынап бағанының биіктігі бәрінен де жоғары.
14. Атомдық ядросында 5 протон және 3 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны A) 4 B) 5 C) 7 D) 1 E) 6
15. Суретте магнит өрісінің күш сызықтарының бағыты көрсетілген. Ток A) суреттен бізге бағытталған B) солдан оңға бағытталған C) жоғарыдан төменге бағытталған D) оңнан солға бағытталған E) бізден суретке бағытталған
16. Үдетуші потенциалдар айырымы. 106 В, электронның энергиясы фотонның энергиясына тең сәйкес келетін толқын ұзындығы (с=3∙108м/с,Һ=6,62∙10-34Дж∙с,е= 1,6 · 10-19Кл) A) 3 пм B) 0, 3 нм C) 1,24 пм D) 12,4 пм E) 124 пм
17. Жылжымалы блоктың салмағы 0,01кН. Егер жіптің бос ұшына 105 Н күш түсірілсе, онда оның көмегімен көтерілген жүктің массасы A) 50 кг B) 10 кг C) 40 кг D) 20 кг E) 30 кг
18. Көлемі 200 см3 стақандағы қайнаған су 30°С температураға дейін суығанда бөлінетін жылу мөлшері (ссу = 4200 ; = 1000 ) A) 58,8 кДж. B) 55,2 кДж. C) 25,2 кДж. D) 28,8 кДж. E) 28,2 кДж.
19. Қозғалтқышының ПӘК-і 25 % автокөлік 3 сағ жүргенде 35 л бензин пайдаланды. Осы кездегі автокөлік қозғалтқышының орташа қуаты A) 56 кВт. B) 36 кВт. C) 26 кВт. D) 46 кВт. E) 16 кВт.
20. Шашыратқыш линзаның көмегімен нәрсенің үлкейтілген кескінін алуға мүмкін болса, онда ол нәрсені ... A) орналастыру мүмкін емес B) 2Ғ-та орналастыру керек C) Ғ пен 2Ғ арасында орналастыру керек D) линза мен фокус аралығына орналастыру керек E) 2Ғ-тан тысқары орналастыру керек    

 

 

ФИЗИКА

 

1. Человек идет со скоростью 5 км/ч относительно вагона поезда по направлению его движения, поезд движется со скоростью 20 км/ч относительно Земли. Относительно Земли человек движется со скоростью A) 21,5 км/ч B) 5 км/ч C) 25 км/ч D) 20 км/ч E) 15 км/ч
2. Две тележки массой 1 кг и 2 кг соединены пружиной. Тележки разводят в разные стороны и отпускают. Рассмотрите приводимые ниже величины и выберите верное утверждение A) Тележки движутся с равными скоростями. B) Все перечисленные величины у обеих тележек различны. C) Тележки получили равные ускорения. D) Силы, действующие на тележки равны. E) Тележки пройдут одинаковые расстояния за одно и то же время.
3. Атмосферное давление равно 760 мм рт столба. Высота ртутного столба в трубке Торричелли A) 750 мм B) 800 мм C) 500 мм D) 1000 мм E) 760 мм
4. Заряд второго шарика является положительным на рисунке(ах) A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 1, 2
5. Единица измерения мощности тока A) Ампер (А) B) Ом (Ом) C) Ватт (Вт) D) Джоуль (Дж) E) Вольт (В)
6. Массовым числом называют. A) число протонов и нейтронов. B) число протонов и электронов. C) число нейтронов. D) число протонов, электронов и нейтронов. E) число протонов.
7. На некоторой планете тело с высоты 40 м упало на поверхность через 4 с. Ускорение свободного падения на планете равно A) 2,5 м/с2. B) 0 м/с2. C) 5 м/с2. D) 9,8 м/с2. E) 10 м/с2.
8. Металлическая деталь массой 2,7 кг и объемом 1000 см3 изготовлена из A) латуни, так как плотность латуни 8,5 г/см3. B) стали, так как плотность стали 7,8 г/см3. C) цинка, так как плотность цинка 7,1 г/см3. D) алюминия, так как плотность алюминия 2,7 г/см3. E) меди, так как плотность меди 8,9 г/см3.
9. Мощность двигателя мотороллера, движущегося со скоростью 57,6 км/ч при силе тяги 245 Н A) 39200 Вт. B) 14112 Вт. C) 141120 Вт. D) 3920 Вт. E) 392000 Вт.
10. На рисунке показан график зависимости потенциальной энергии тела от высоты. Масса этого тела (g=10 м/с2) A) 1 кг B) 10 кг C) 0,01 кг D) 100 кг E) 5 кг
11. C помощью рычага рабочий поднимает плиту массой 240 кг. Сила приложенная к большему плечу рычага, равному 2,4 м, если меньшее плечо равно 0,6 м cоставляет (g = 10Н/кг) A) 3 кН B) 300 Н C) 6 кН D) 60 Н E) 600 Н
12. Импульс тела равен 10 кг·м/с, а кинетическая энергия 20 Дж. Скорость тела равна A) 4 м/с B) 1 м/с C) 4 км/с D) 0,4 м/с E) 100 м/с
13. Длина нити математического маятника, которая колеблется с периодом 3,14 с, равна ( ) A) 1 м B) 3,14 м C) 10 м D) 2,5 м E) 6,28 м
14. Отрезок АВ на графике характеризует процесс A) охлаждения. B) испарения. C) нагревания. D) отвердевания. E) плавления.
15. От капли, имевший электрический заряд +2q, отделилась капля с зарядом +q. Модуль заряда оставшейся части капли A) стал равен 0. B) уменьшился. C) не изменился. D) мог увеличиться и уменьшиться в зависимости от размера отделившейся капли. E) увеличился.
16. Период колебаний электромагнитного контура равен 1 с. Длина волны контура (с=3∙108 м/с) A) 3∙109 м. B) 3∙107 м. C) 3∙106 м. D) 3∙1010 м. E) 3∙108 м.
17. Чтобы охладить 2 л воды, взятой при 80°С, до 60°С, в нее добавляют холодную воду при 10°С обьемом A) 0,6 л B) 1,4 л C) 0,8 л D) 1.2 л E) 1 л
18. Давление паров в воздухе при 28°С равно 820 Па. Если влажность воздуха при этой температуре составляет 50%, то давление насыщенных водяных паров при этой температуре A) 1640 Па B) 1250 Па C) 1874 Па D) 1400 Па E) 1580 Па
19. Угол между падающим лучом и плоским зеркалом равен углу между падающим лучом и отраженным. Угол падения равен A) 45°. B) 60°. C) 20°. D) 40°. E) 30°.
20. Радиус орбиты Марса 1,66 а.е. Период обращения Марса равен (RЗ = 1 а.е., TЗ = 1 год = 365 дней) A) 365 дней B) 524 дня C) 201 день D) 88 дней E) 687 дней    

 

 

ФИЗИКА

 

1. Ускорение свободного падения на поверхности Земли в среднем равно A) 9,8 м/с2 B) 10,8 м/с2 C) 10,2 м/с2 D) 9,4 м/с2 E) 9,95 м/с2
2. Если человек тянет за один крючок динамометр с силой 60 Н, а другой крючок динамометра прикреплен к стене, то динамометр показывает силу A) 60 Н B) 0 C) 30 Н D) 90 Н E) 120 Н
3. Давление, производимое на рельсы груженым вагоном массой 16 т, если площадь соприкосновения колёс с рельсом 0,0008 м2, равно ( g ≈ 10Н/кг) A) 40 МПа B) 300 МПа C) 80 МПа D) 200 МПа E) 20 МПа
4. Абсолютная величина работы электрического поля по перемещению заряда из одной точки поля в другую при увеличении заряда в 2 раза A) уменьшится в 2 раза. B) увеличится в 2 раза. C) уменьшится в 4 раза. D) увеличится в 4 раза. E) не изменится.
5. Зависимость сопротивления R от температуры имеет вид A) Ρ= B) R= C) R= D) R=R0(1+ t) E) ρ=ρ0(1+ αt)
6. На чертеже изображены энергетические уровни атома. Из указанных переходов электронов между уровнями поглощению кванта с наименьшей энергией соответствует Е    
 
 

 


1 2 3 4 5

A) 4.

B) 2.

C) 1.

D) 5.

E) 3.

7. Скорость материальной точки при равномерном движении, если она переместилась из точки с координатой х1 = 4 см в точку с координатой х2 = – 1 см за 2 секунды, равна A) -2,5 м/с B) 2,5 м/с C) 8 м/с D) 4 м/с E) -4 м/с
8. Для того, чтобы двигать санки с грузом массой 250 кг по льду при коэффициенте трения 0,02 необходимо приложить минимальную силу (ускорение свободного падения принять за 10 м/с2) A) 250 Н B) 500 Н C) 1000 Н D) 10000 Н E) 50 Н
9. На поршень насоса действует сила 204 кН. Работа за один ход поршня, если ход поршня равен 40 см A) 816 Дж. B) 5100 Дж. C) 8160 Дж. D) 81,6 кДж. E) 51 кДж.
10. Сила F1 приложеная к левому концу невесомого рычага, чтобы рычаг находился в равновесии равна A) 15 Н B) 20 Н C) 10 Н D) 25 Н E) 2,5 Н
11. По горизонтальной поверхности навстречу друг другу движутся две тележки одинаковой массы 2 кг и с одинаковыми скоростями 3 м/c, Суммарный импульс тележек до столкновения равна A) 9 кг·м/с B) 6 кг·м/с C) 0 D) 8 кг·м/с E) 4 кг·м/с
12. На рисунке указан график зависимости координаты колеблющегося тела от времени. Период колебаний равен A) 1 с B) 0,4 с C) 0,6 с D) 0,2 с E) 1,2 с
13. Груз массой 600 г, прикрепленный к пружине с жесткостью 240 Н/м, совершает 100 колебаний за время A) 10 с B) 12 с C) 6,28 с D) 24 с E) 31,4 с
14. Если стальной шарик равномерно падает в касторовом масле, то внутренняя энергия масла A) уменьшается, т.к. совершается работа против сил сопротивления в масле. B) уменьшается, т.к. шарик движется равномерно. C) не изменяется. D) увеличивается, т.к. совершается работа против сил сопротивления в масле. E) уменьшается, т.к. шарик движется.
15. Заряд, находящийся на небольшой капле ртути (е – элементарный электрический заряд), может быть равным A) 3,2е. B) -3,2е. C) 0,3е. D) 3е. E) .
16. Через два проводника, расположенных параллельно и близко друг к другу, пропустили ток в противоположных направлениях. Они A) будут взаимно отталкиваться B) расположатся перпендикулярно C) будут то отталкиваться, то притягиваться D) будут взаимно притягиваться E) не будут взаимодействовать
17. В процессе изохорного нагревания газ получил 15 МДж теплоты. Изменение внутренней энергии газа равно A) 0 B) -30 МДж C) 15 МДж D) 30 МДж E) -15 МДж
18. Кусок свинца массой 0,5 кг, взятый при температуре 27°С, расплавили. Если температура плавления свинца 327°С, то свинец приобретёт энергию A) 335 Дж B) 335 кДж C) 3,35 кДж D) 0,335 кДж E) 33,5 кДж
19. Вертикально поставленная метровая линейка отбрасывает тень длиной h1 = 0,25 м. Определите высоту дерева Н, если в это же время оно имеет тень длиной Н1= 2,0 м A) 10 м B) 8 м C) 6 м D) 12 м E) 2 м
20. Период обращения Юпитера равен 12 лет. Радиус орбиты Юпитера (RЗ = 1 а.е., TЗ = 1 год ) A) 14,1 а.е. B) 5,4 а.е. C) 1,6 а.е. D) 2,8 а.е. E) 9,57 а.е.    

 

 

ФИЗИКА

 

1. Если векторная сумма всех сил, действующих на движущийся мяч относительно инерциальной системы отсчета, равна нулю, то траекторией движения мяча A) окружность. B) точка. C) парабола. D) траектория может быть любой. E) прямая.
2. Если тела разделены безвоздушным пространством, то теплопередача между ними возможна A) теплопроводностью и конвекцией. B) излучением. C) теплопроводностью. D) конвекцией и излучением. E) конвекцией.
3. Электрон и нейтрон обладают электрическими зарядами A) электрон – отрицательным, нейтрон – положительным. B) электрон и нейтрон – отрицательным. C) электрон – положительным, нейтрон – отрицательным. D) электрон и нейтрон – положительным. E) электрон – отрицательным, нейтрон – не имеет заряда.
4. Сила тока необходимая для совершения работы, равной 250 Дж лампочкой, рассчитанной на 4В и в течении 3 минут равна A) 0,68 А B) 0,175 А C) 0,5 А D) 0,7 А E) 0,35 А
5. Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения вылетело ядро атома гелия, в результате следующего радиоактивного распада A) гамма-излучения. B) двухпротонного распада. C) альфа-распада. D) протонного распада. E) бета- распада.
6. Точка небесной сферы, которая обозначается таким же знаком, как созвездие Рака, это – точка A) парада планет B) весеннего равноденствия C) осеннего равноденствия D) летнего солнцестояния E) зимнего солнцестояния
7. Движение грузового автомобиля описывается уравнениями x1 = - 270 + 12t, а движение пешехода по обочине того же шоссе – уравнением x2 = - 1,5t. Время встречи равно A) 15 с. B) 23 с. C) 20 с. D) 1,5 с E) 10 с.
8. Если тело брошено вверх со скоростью 9 м/с, то максимальной высоты оно достигнет через (g = 10 м/с2 ) A) 0,3 с B) 1с C) 1,3 с D) 0,9 с E) 0,1 с
9. Под действием постоянной силы, равной 4 Н, тело массой 8 кг будет двигаться A) равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2 B) равноускоренно с ускорением 2 м/с2 C) равноускоренно с ускорением 32 м/с2 D) равномерно со скоростью 0,5 м/с E) равномерно со скоростью 2 м/с
10. Мощность тягового электродвигателя троллейбуса равна 86 кВт. Работа которую может совершить двигатель за 2 ч равна A) 619200 кДж. B) 172 кДж. C) 14400 кДж. D) 6192 кДж. E) 17200 кДж.
11. Потенциальная энергия упруго деформированного тела при увеличении деформации в 4 раза A) не изменится. B) уменьшится в 4 раза. C) увеличится в 16 раз. D) увеличится в 4 раза. E) уменьшится в 16 раз.
12. Шары массой m1 = 5 г и m2 = 25 г движутся навстречу друг другу со скоростью υ1 = 8 м/с и υ2 = 4 м/с. После неупругого удара скорость шара m1 равна (направление оси координат совпадает с направлением движения первого тела) A) - 4 м/с. B) - 2 м/с. C) 3 м/с. D) 5 м/с. E) 2,5 м/с.
13. При механических колебаниях A) постоянна только потенциальная энергия B) постоянны и потенциальная энергия, и кинетическая энергия C) постоянна только кинетическая энергия D) постоянна только полная механическая энергия E) энергия постоянна в первую половину периода
14. Если олово находится при температуре плавления, то на плавление 4 кг олова потребуется количество теплоты, равное ( Дж/кг) A) 1,35 Дж B) 7,8 Дж C) 2,0 Дж D) 6,2 Дж E) 2,36 Дж
15. Электрическое поле напряженностью 0,2 Н/Кл действует на заряд 2 Кл с силой A) 2 Н. B) 0,4 Н. C) 0,8 Н. D) 0,2 Н. E) 4 Н.
16. Установите правильную последовательность электромагнитных волн по мере возрастания частоты 1) радиоволны, 2) видимый свет, 3) рентгеновские лучи, 4) инфракрасное излучение, 5) ультрафиолетовое излучение A) 4, 1, 5, 2, 3 B) 5, 4, 1, 2, 3 C) 3, 4, 5, 1, 2 D) 2, 1, 5, 3, 4 E) 1, 4, 2, 5, 3
17. Ученик режет жесть, прикладывая к ручкам ножниц силу 40 Н. Расстояние от оси ножниц до точки приложения силы 35 см, а расстояние от оси ножниц до жести 2,5 см. Усилие, необходимое для разрезания жести A) 560 Н B) 280 Н C) 140 Н D) 56 Н E) 28 Н
18. Площадь малого поршня гидравлического пресса 4см2, а площадь большого 0,01 м2. Сила давления на большой поршень больше, чем сила давления на малый поршень в A) 0,25 раз B) 0,0025 раз C) 25 раз D) 0,025 раз E) 0,04 раза
19. Газ, расширяясь при постоянном давлении 200 Па совершил работу 1000 Дж. Если первоначально газ занимал объём 1,5 м , то новый объём газа равен A) 6 м B) 9 м C) 3,5 м D) 3 м E) 6,5 м
20. Расстояние от предмета до изображения в 3 раза больше,чем расстояние от предмета до линзы. Это линза ... A) двояковогнутая B) плоская C) собирающая D) рассеивающая E) плоско-вогнутая    

 

 

Функциональная анатомия конечного мозга.

1. Составные части конечного мозга в последовательности, в которой они возникли в эволюции.

ОТВЕТ:

- обонятельный мозг

- базальные ядра

- плащ (мантия)

2. Обонятельный мозг: периферический и центральные отделы.

ОТВЕТ: обонятельный мозг появляется с развитием органов обоняния.

Подразделяется на:

· Периферический отдел:

ü Обонятельная луковица

ü Обонятельные тракты

ü Обонятельные треугольники

ü Переднее продырявленное вещество

· Центральный отдел:

ü Сводчатая извилина

ü Гиппокамп

ü Зубчатая извилина

Периферический отдел располагается ниже центрального. Центральный отдел расположен на медиальной поверхности полушарий и в глубине боковых желудочков.

3. Что входит в состав базальных ядер? Их локализация.

ОТВЕТ: БЯ – это скопления серого вещества внутри конечного мозга, окруженное белым веществом. Включает в себя:

· Полосатое тело – состоит из чередующихся участков серого и белого вещества:

ü Хвостатое ядро

ü Чечевицеобразное ядро

Ø Скорлупа – латеральная часть

Ø Бледный шар – латеральные и медиальные ядра

· Ограда – форма тонкой пластинки, расположенное латерально от чечевицеобразного ядра;

· Миндалевидное тело – б.я., расположенное в височной доле полушарий, ближе к нижней поверхности

4. Связи базальных ядер и функции.

ОТВЕТ: Связи:

· Внутренние связи – соед-т отдельные б.я (одни постоянные, другие формируются индивидуально)

· Афферентные связи (приходящие со всех отделов ГМ и СМ)

· Эфферентные связи – к тем же структурам, что и предыдущие

Функции:

· Инстинкты – безусловные рефлексы

· Регулируют сложные автоматические движения

· Регулируют вегетативные функции (базальные ядра входят в состав лимбической системы)

· Регулируют чувства и эмоции

· Образуют стриопаллидарную систему, которая обеспечивает между всеми связями (пирамидными и экстрапирамидными)

5. Отличия плаща от других структур конечного мозга. Три этапа развития коры.

ОТВЕТ: Плащ закрывает все другие отделы конечного мозга. Включает в себя и серое, и белое вещество. Серое вещество – кора, представляет скопление тел нейронов, лежащих на поверхности, над белым веществом.

Этапы развития коры:

· Древняя кора – клетки над белым веществом располагаются не организованно, находится на базальной поверхности, ближе к миндалевидному телу;

· Старая кора – появляются элементы упорядоченных нервных клеток, сходных по строению и ф-ии. Образуются не более трех слоев. Находится на медиальной поверхности, рядом с центральной частью обонятельного мозга;

· Новая кора – клетки расположены строго упорядоченно. Они различаются по форме, ф-ии и образуют 6 слоев. В новой коре на разных участках клетки тоже разные. Выделяют:

- цитоархитектонические поля (около 130 полей);

- миелархитектонические поля (100) – разное строение отростков;

- нейроархитектонические поля (80) – различия по строению нейроглий;

- ангиоархитектонические поля.

6. Где локализуется и чем отличается от древней и старой коры новая кора?

ОТВЕТ: новая кора покрывает более 90% всей поверхности конечного мозга.

Для новой коры характерн:

- четкое слоистое строение (6 слоев)

- вертикальная ориентация, импульсы идут пронизывая слои

- специализация каждого слоя по функциям

- наличие архитектонических полей (см. выше).

7. Какие ф-ии присущи коре? Что такое анализ и синтез?

ОТВЕТ:

· Аналитическая функция (анализ) – это разложение предметов и явлений на отдельные признаки;

· Синтетическая функция (синтез) – из отдельных признаков слагаются представления о предмете или явлении.

8. Какие три морфологических субстрата обеспечивают аналитическую и синтетическую функции?

ОТВЕТ: аналитическую ф-ию обеспечивают:

· Корковый центр – участок коры, способствующий восприятию одного признака. Сама она состоит из:

Ø Коркового ядра – содержит клетки, специализированные на одном признаке

Ø Рассеянная часть – содержит клетки, которые исполняют осуществление одного признака, но могут перестроиться на другой признак

Синтетическую ф-ию обеспечивают:

· Ассоциативные поля – зона пересечения периферических (рассеянных) частей нескольких корковых центров. Следовательно здесь имеются клетки, которые уже изначально имеют как минимум две ф-ии.

· Ассоциативные нервные волокна

9. Где локализуются центры: слуха, зрения, вкуса, обоняния, кожного чувства, двигательного анализатора, равновесия?

ОТВЕТ: Эти центры биологической сущности человека, которые имеются и у животных – центры первой сигнальной системы.

· Центр слуха – верхневисочная извилина

· Центр зрения – по берегам шпорной борозды

· Центр вкуса и обоняния – крючок

· Центр кожного чувства

Ø Температурное и болевое чувство – задняя постцентральная извилина

Ø Тактильное чувство – верхняя теменная долька

· Центр двигательного анализатора – передняя центральная извилина (5 слой коры)

· Центр проприоцептивного чувства – передняя центральная извилина (3 слой коры)

10. Локализация центров второй сигнальной системы.

ОТВЕТ: это центры высшей нервной деятельности человека. Все центры сводят к речи человека.

· Центр артикуляции речи – в задней части нижней лобной извилины

· Центр письма (письменной речи) – в задней части средней лобной извилины

· Центр восприятия устной речи – верхний отдел верхней височной извилины

· Центр чтения (восприятие письменной речи) – угловая извилина

Отдельно выделяют центр практических навыков – в области надкраевой извилины.

11. Интегративная ф-ия коры: на чем основана, чем обеспечивается. Куда идут нисходящие пути от коры?

ОТВЕТ: кора полушарий объединяет всю нервную систему в единое целое, а через нервную систему и весь организм.

Интегративная ф-ия основана на проекционных проводящих путях. Они связывают конечный мозг с нижележащими отделами ГМ. Это осуществляется через сложную рефлекторную дугу. Включает два образования:

· Внутренняя капсула – включает все проекционные пути

· Лучистый венец

12. Что относится к лимбической системе?

ОТВЕТ: это совокупность структур на границе ствола и конечного мозга.

Включает в себя:

· Обонятельный мозг

· Гиппокамп

· Два базальных тела – бледный шар и миндалевидное тело

· Свод

· Гипоталамус

· Ретикулярная формация

13. Связи лимбической системы.

ОТВЕТ:

· Внутренние связи – выделяют большой и малый круги

· Внешние связи:

ü С корой

ü С базальными ядрами

ü С отделами ствола и со спинным мозгом через ретикулярную формацию

14. Функции лимбической системы.

ОТВЕТ:

ü Регуляция внутренних органов

ü Формирование эмоций

ü Краткосрочная память

ü Долгосрочная память

ü Моделирует сенсорную чувствительность

ü Лимбическая система – висцеральный мозг
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Занятия в физической лаборатории | Составные части конечного мозга в последовательности, в которой они возникли в эволюции

Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 3392. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.036 сек.) русская версия | украинская версия