Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПОЕЗІЯ ДАВНЬОГО РИМУ
1.«Нова школа», або школа «неотериків», формується в Римі у...

а) II ст. до н.е.;

б) I ст. до н.е.;

в) I ст. н.е.

2.Школі «неотериків» притаманний...

а) культ форми;

б) культ слова;

в) культ почуття.

3.Епіллії це – ...

а) невеликі епічні поеми на міфологічний сюжет;

б) весільні пісні;

в) присвятний напис у віршах.

4.Цикл віршів про Лесбію написаний Катуллом у жанрі...

а) оди;

б) елегії;

в) сатири.

5.Як вирішується в ліриці Катулла питання про обов'язок громадянина перед суспільством і державою?

а) ліричний герой прагне підкоряти свої бажання інтересам суспільства, погоджувати з ним свої вчинки і жертвувати особистим заради суспільного;

б) ліричний герой підкреслює свою відчуженість від суспільства, свободу від державних справ й інтересів;

в) ліричний герой виявляє гармонійну єдність почуття й обов’язку.

6.У чому полягає новаторство Горація в жанрі сатири?

а) він підсилив критичний пафос сатир;

б) розширив тематику, додавши сатирам злободенного характеру;

в) вніс філософський елемент, чим значно розширив межі жанру.

7.В основу естетики якого літературного напрямку лягли ідеї твору Горація «Про мистецтво поезії»?

а) бароко;

б) сентименталізм;

в) класицизм.

8.Основним змістом сатир Ювенала є...

а) викриття конкретних явищ громадського життя;

б) викриття загальнолюдських пороків;

в) викриття ідейно-філософських концепцій.

9.Хто з римських поетів «оформив» епіграму як жанр?

а) Катулл;

б) Горацій;

в) Ювенал.

10.У творах якого римського поета представлено ідеал «золотої середини»?

а) Катулл;

б) Горацій.

в) Ювенал.

11.Традицію яких творів розвив Вергілій у збірці “Буколіки”?

а) військово-патріотичних;

б) пасторальних;

в) інтимної лірики.

12.Яка еклога Вергілія стала найбільш знаменитою за добу Середньовіччя?

а) ІІ;

б) IV;

в) VI.

13.У своїх сатирах Ювенал вдається до засобів…

а) риторики;

б) драматургії;

в) епосу.

14.«Неотеріками», або «новими поетами» послідовників олександрійської школи називає...

а) Луцилій;

б) Меценат;

в) Цицерон.

15.Центральною темою у творчості «неотериків» була тема...

а) війни;

б) волі;

в) любові.

16.Вибір псевдоніма героїні циклу любовної лірики Катулла повинен був нагадати читачам про…

а) острів Лесбос;

б) Анакреонта;

в) Сапфо.

17.На смерть якого улюбленого птаха Лесбії Катулл пише вірш?

а) горобця;

б) папуги;

в) сокола.

18.Більшість сатир Горація носять характер...

а) монологічний;

б) діалогічний;

в) сюжетний.

19.Який твір Горація стали називати «Промистецтво поезії»?

а) «Ода до Мельпомени»;

б) Послання «До Августа»;

в) «Послання до Пізонів».

20.Почуття любові в ліриці Катулла розглядається, як...

а) пристрасть, що протистоїть суспільним чеснотам;

б) як обов’язок, звичка шлюбу;

в) як злиття суспільних устремлінь з велінням серця.

21.Кого з римських поетів можна назвати новатором в галузі ритму?

а) Катулла;

б) Горація;

в) Ювенала.

22.Тема посмертної слави поета вперше була розроблена у творчості...

а) Катулла;

б) Горація;

в) Ювенала.

23.Тематика ранніх творів Овідія - …

а) любовна;

б) міфологічна;

в) політична.

24.Традиції якого поета наслідує Вергілій у своїх “Буколіках”?

а) Катулла;

б) Феокріта;

в) Алкея.

25.Хто з давньоримських поетів жив на території сучасного Криму?

а) Вергілій;

б) Горація;

в) Овідій.

26.Овідієві «Метаморфози» написано…

а) гекзаметром;

б) ямбом;

в) елегійним дистихом.

27.Яка тематика збірки Вергілія “Георгіки”?

а) хліборобська праця;

б) захист держави;

в) філософська.

28.Кому з давньоримських поетів належить крилата фраза “Хліба і видовищ”?

а) Вергілію;

б) Горацію;

в) Ювеналу.

29.Провідна тема в «Сумних елегіях» Овідія – сум за …

а) коханою;

б) батьківщиною;

в) молодістю.

30. Джерело сюжетів, тем та ідей «Метаморфоз» Овідія - …

а) філософські трактати;

б) міфологія;

в) історичні літописи.

 

ПОЕМА ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА»

1.Кого прославляє Вергілій на початку твору?

а) Юпітера;

б) Енея;

в) музу епічної поезії.

2.Наслана Юноною буря відкидає кораблі Енея до…

а) Сицилії;

б) Лівії;

в) Криту.

3.Хто пророкував загибель Трої?

а) Кассандра;

б) тінь Гектора;

в) Лаокоон.

4.Правителькою якого міста є Дідона?

а) Дельфів;

б) Карфагену;

в) Корінфу.

5.До зустрічі з Дідоною кораблі Енея мандрували…

а) п’ять років;

б) сім років;

в) дев’ять років.

6.«Він то вестиме в Італії війни великі, народи

Буйні розгромить, закони мужам дасть і мури поставить…»

Кому належать ці пророцькі слова про долю Енея?

а) Юпітеру;

б) Анхісу;

в) тіні Гектора.

7.Скількі кораблів складає флот Енея?

а) 10;

б) 15;

в) 20.

8.Де помирає Анхіс?

а) на Криті;

б) на Паросі;

в) на Сицилії.

9.Як загинула Дідона?

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10.Навіщо Юнона посилає Іриду до троянців?

а) підбурити жінок на виступ проти подальшої подорожі;

б) спокусити Енея;

в) розповісти про долю Дідони.

11.Хто допомагає Енею дістатись до Аїду?

а) Венера;

б) Сивіла;

в) Меркурій.

12.В Аїді Анхіс мешкає…

а) на Єлисейських полях;

б) на полі смутку;

в) біля пекельної річки.

13.З якою пропозицією прибуває Еней до царя Латина?

а) підкоритися волі богів та його владі;

б) миру та дружби;

в) побудувати нове місто разом.

14.Що спонукає Енея завдати останнього смертельного удару Турну?

а) Турн його образив;

б) Еней побачив на Турні ремінь Палланта;

в) його підштовхує Юпітер.

15.Яку тварину – міфічного засновника Риму – зображено на щиті Енея?

а) корову;

б) вовчицю;

в) лева.

 Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 746. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия