Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Модульна контрольна робота №2
ВАРІАНТ 1

1. Вчитель як керівник учбового процесу.

2. Педагогічне спілкування і його функції.

ВАРІАНТ 2

1. Структура педагогічної діяльності.

2. Стилі педагогічного спілкування.

ВАРІАНТ 3

1. Стилі педагогічної діяльності.

2. Структура педагогічного спілкування та її функції.

ВАРІАНТ 4

1. Структура особистості педагога та її компоненти.

2. Педагогічні здібності вчителя.

ВАРІАНТ 5

1. Педагогічна спрямованість як фактор розвитку вчителя.

2. Збільшення рівня самосвідомості вчителя.

ВАРІАНТ 6

1. Педагогічна компетентність вчителя.

2. Внутріособистісні протиріччя як спонукачі сили діяльності педагога.

ВАРІАНТ 7

1. Емоційна гнучкість педагога.

2. Модель адаптивної поведінки в самосвідомості вчителя.

ВАРІАНТ 8

1. Інтелектуальна гнучкість вчителя.

2. Модель професійного розвитку в самосвідомості педагога.

ВАРІАНТ 9

1. Поведінкова гнучкість педагога.

2. Науково-практичний семінар як метод розвитку особистості вчителя.

ВАРІАНТ 10

1. Охорона здоров’я вчителя.

2. Тренінг-семінар як метод самовдосконалення педагогічної діяльності.

 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

У відповідності з навчальними планами значна кількість годин відводиться на самостійну та індивідуальну роботу студентів з опанування даного курсу. Ця робота ведеться по таких напрямках:

1. Робота з літературою, підготовка бібліографічних оглядів, перекладів іноземної літератури по поглибленню знань з усіх тем курсу.

2. Підготовка та захист одного реферату з будь-якої теми курсу (тематика рефератів дається за розділами).

3. Розв’язання розрахункових завдань та кейсів з курсу.

4. Підготовка індивідуального завдання.

Видача завдань, консультування щодо їх виконання, захист отриманих результатів відбувається за графіком, який розробляється керівником курсу і затверджується кафедрою на початку навчального семестру.

Теми рефератів

1. Класична форма навчання Я.А. Каменським.

2. Індивідуальне та індивідуально-групове навчання.

3. Белл- ланкастерська система навчання.

4. Лабораторна система занять за Дальтон-планом.

5. Мангеймська система.

6. План Трампа.

7. Метод проектів і виховання через дію.

8. Індивідуальний підхід до учнів.

9. Роль оцінки на мотивацію учбової діяльності.

10. Особистісні та професійні якості педагогів.

11. Стилі спілкування та педагогічної діяльності вчителів.

12. Творча індивідуальність педагога.

13. Педагогічний артистизм як професійна та особистісна характеристика педагога.

14. Педагогічна інтуїція та імпровізація як основа артистичних здібностей вчителів.

15. Умови та шляхи розвитку педагогічного артистизму.

8. ІНДІВІДУАЛЬНА ДОСЛІДНА ТА ТВОРЧА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

Загальні положення:

1. Індивідуальні заняття є частиною аудиторного навантаження студента. Вони проводяться відповідно розкладу занять деканату та графіка роботи викладача з кожним студентом.

2. Відповідно до загального обсягу учбового навантаження студент з даної дисципліни (54 а.г.) індивідуальні заняття - 16 а.г.

3. Організація проведення індивідуальних занять наступна

- видача, консультування, роз’яснення щодо виконання ІНДЗ, окремих тем та питань дисципліни – 2 г.;

- перевірка виконання індивідуальної роботи (написання реферату), виявлення, розбір спірних або незрозумілих питань – 10 г. ;

- перевірка виконання індивідуальної роботи на базах виробничої практики (написання реферату), виявлення, розбір спірних або незрозумілих питань – 12 г.

- підготовка та проведення індивідуальних занять, консультацій зі студентами, які вирішили прийняти участь у науково-практичних конференціях за власним бажанням – 6 г. ;

- перевірка виконання завдань СРС – 6 г.

Практичні задачі

1. Ситуація

Ви приступили до проведення уроку, всі учні заспокоїлися, настала тиша, і раптом в класі хтось голосно засміявся. Коли ви, не встигнувши нічого сказати, питально і здивовано подивилися на учня, який засміявся, він, дивлячись вам прямо в очі, заявив: «Мені завжди смішно дивитися на вас, і хочеться сміятися, коли ви починаєте вести заняття». Як вчитель відреа­гує на це?

2. Ситуація

На самому початку заняття або вже після того, як ви провели декілька занять, учень заявляє вам: «Я не думаю, що ви, як педагог, зможете нас чомусь навчити».

3. Ситуація

Вчитель дає учню завдання, а той не хоче його виконувати і при цьому заявляє: «Я не хочу це робити!» — Якою повинна бути реакція вчителя?

4. Ситуація

Учень розчарований своїми учбовими успіхами, сумнівається в своїх здібностях і у тому, що йому коли-небудь вдасться як слід зрозуміти і засвоїти матеріал, і говорить вчителю: «Як ви думаєте, чи вдасться мені коли-небудь вчитися на відмінно і не відставати від решти хлоп'ят в класі?» — Що винен на це йому відповісти вчитель?

5. Ситуація

Учень говорить вчителю: «На два найближчі уроки, які ви проводите, я не піду, оскільки в цей час хочу сходити на концерт молодіжного ансамблю (варіанти: погуляти з друзями, побувати на спортивних змаганнях як глядач, просто відпочити від школи)». — Як потрібно відповісти йому?

6. Ситуація

Учень, побачивши вчителя, коли той увійшов до класу, говорить йому: «Ви виглядаєте дуже втомленим і стомленим». — Як на це повинен відреагувати вчитель?

7. Ситуація

«Я відчуваю, що заняття, які ви ведете, не допомагають мені», — говорить учень вчителю і додає: «Я взагалі думаю кинути заняття». — Як на це повинен відреагувати вчитель?

8. Ситуація

Учень говорить вчителю, демонструючи зайву самовпевненість: «Немає нічого такого, що я не зумів би зробити, якби захотів. Зокрема мені нічого не стоїть засвоїти і предмет, що викладається вами». — Якою повинна бути на це репліка вчителя?

9. Ситуація

У відповідь на відповідне зауваження вчителя учень говорить, що для того, щоб засвоїти учбовий предмет, йому не потрібно немало працювати: «Мене вважають достатньо здібною людиною». — Що повинен відповісти йому на це вчитель?

10. Ситуація

Учень говорить вчителю: «Я знову забув принести зошит (виконати домашнє завдання і т.п.)». — Як слід на це відреагувати вчителю?

11. Ситуація

Що вчиться в розмові з вчителем говорить йому: «Я хотів би, щоб ви відносилися до мене краще, ніж до інших учнів». — Як повинен відповісти вчитель на таке прохання учня?

12. Ситуація

Учень, виразити вчителю свої сумніви з приводу можливості хорошого засвоєння предмету, що викладається їм, говорить: «Я сказав вам про те, що мене турбує. Тепер ви скажіть, в чому причина цього і як мені бути далі?» — Що повинен на це відповісти вчитель?

13. Ситуація

Учень говорить вчителю: «Мені не подобається те, що ви говорите і захищаєте на заняттях». — Якою повинна бути відповідь вчителя?

14. Ситуація

Учень явно демонструє соє погане відношення до якого-небудь із товаришів по класу, говорить: «Я не хочу робити (вчитись) разом з ним» - Як на це має відреагувати вчитель?

Критерії оцінювання задач. Кожна задача оцінюється за шкалою 5 і 0 балів, таким чином:

5 балів — студент дав вичерпну відповідь, яка складається з правильного арифметичного результату, доцільного і логічного пояснення виконаних розрахунків, правильного посилання на відповідні законодавчі та нормативні акти;

0 балів — студент розв'язує задачу без пояснення виконаних розрахунків, алгоритм розв'язання правильний, але є арифметичні помилки у розрахунках, або студент зовсім не розв'язав задачу.

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ.

Реферат оцінюється на основі доповіді студента з теоретичного питання та результатів розв'язання практичного завдання за шкалою 20, 10; 5; 0 балів згідно з такими критеріями:

- оцінку „20” заслуговує студент, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності і вільно розкрив теоретичне питання; самостійно і правильно виконав поставлене завдання та продемонстрував знання методики його розв'язання;

оцінку „10” заслуговує студент, який показав знання вузлових проблем реферативної доповіді; вміння користуватися концептуально-понятійним апаратом у процесі аналізу основних проблем тематики реферативної доповіді; знання основних робіт зі списку рекомендованої літератури; вміння виконувати передбачені програмою завдання; робота викладена в цілому логічно, але не завжди точно і аргументовано;

- оцінку "5" отримує студент, який дав правильну, але неповну відповідь на теоретичне питання або розкрив всі аспекти поставленого питання, але припустився суттєвих помилок; не володіє основними знаннями методики розв’язання практичного завдання, але потребує незначної допомоги з боку викладача;

- оцінка "0" виставляється студенту, який не розкрив вузлових елементів теоретичного завдання; не володіє методикою розв’язання теоретичного (практичного) завдання або який відмовився відповідати на питання, поставлене викладачем.

Протягом семестру студент може виступати з доповіддю та розв’язання практичного завдання (за власною ініціативою або за запрошенням викладача) не один, а декілька разів. Тому прикінцева оцінка за цей вид навчальної діяльності визначається як середньоарифметична кількість балів. При необхідності вона округляється до величини, яка є кратною 5.

Наприклад: (5 + 10) : 2 = 7,5 ≈ 10 балів;

( 0+5+5) : 3 = 3,3 ≈ 5 балів;

(0+5+0) : 3 = 1,7 ≈ 0 балів.

 

 

10. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ

Навчальними планами підготовки бакалаврів значна частина навантаження студентів відводиться на індивідуальну та самостійну роботу. Викладач, що веде курс, здійснює керівництво цією роботою у наступних формах:

1. видача та консультування підготовки індивідуальних завдань із дисципліни, перевірка та обговорення їх результатів;

2. консультування з питань самостійного вивчення теоретичного матеріалу дисципліни, перевірка та оцінювання виконаних завдань;

3. консультування щодо підготовки розділів індивідуального завдання, перевірка та обговорення їх результатів;

4. консультування з підготовки до виконання завдань модульного контролю;

5. консультування з підготовки презентацій у рамках проведення тренінгів.

6. аналіз результатів виконання завдань модульного контролю знань студентів;

7. індивідуальні заняття з окремими студентами або їх групою;

8. участь у захисті індивідуальних завдань та рефератів;

9. перевірка завдань поточного контролю знань студентів.

 

Індивідуально-консультативна робота проводиться викладачами, які проводять лекційні та практичні (семінарські) завдання з дисципліни. Дана робота проводиться за таким узагальненим графіком:

ü індивідуальні заняття — один раз на тиждень;

ü консультування студентів — один раз на тиждень;

ü перевірка індивідуальних завдань — один раз на тиждень;

ü захист індивідуальних завдань та рефератів — один раз на місяць;

ü перевірка завдань поточного контролю знань студентів — два рази за семестр.Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 383. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия