Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЯЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ
 

 

Przecie wszystkim dziękuje mojej Mamie oraz mojemu ukochanemu bratu Igorowi. A także Edwardowi Kaweckiemu, który pomagał złożyć do kupy skomplikowaną fabułę. Prawdopodobnie tylko on jeden wie, co jest w przesyłce Niny Frank.

 

 

Składam dziękczynny hołd ludziom, którzy pomagali mi w poznaniu przestrzeni kompletnie mi obcych:

Komisarzowi Bogdanowi Lachowi – wówczas szefowi zespołu psychologów w katowickiej komendzie policji, dziś jedynemu polskiemu profilerowi z wiedzą detektywa, który w przeciwieństwie do książkowego bohatera ma poukładane życie i jest nieprawdopodobnym profesjonalistą. Poświęcił mi swój czas, choć ma go tak niewiele. Zaufał, podzielił się wiedzą i odkrył przede mną rąbek tajemnicy tworzenia psychologicznych portretów nieznanych sprawców.

Dobrej wróżce Ewie Kulejewskiej, która wprowadziła mnie w magiczny świat runicznych znaków. I podsunęła Hagalaz.

Reżyserowi Witoldowi Orzechowskiemu oraz producentowi Zbigniewowi Domagalskiemu, którzy wysłuchiwali moich niekończących się pytań na temat branży filmowej.

Doktor Annie Nasierowskiej, anatomopatolog z warszawskiego szpitala MSW, która zgodziła się porozmawiać o sekcjach zwłok.

Wojciechowi Fangorowi, wybitnemu artyście, który zgodził się użyczyć swoją pracę – niezwykły kolaż „Magazyn” – na okładkę książki (a myślałam, że jest to niemożliwe).

Oraz wszystkim służącym mi pomocą policjantom, psychologom i „zwykłym ludziom”, których życie podejrzałam podczas pracy jako reporter oraz wykorzystałam fragmenty ich historii.

Wszystkie postaci i zdarzenia w powieści są oczywiście fikcyjne i wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń rzeczywistych jest przypadkowe.

Ta książka nie powstałaby bez pomocy Przyjaciół. Jeszcze raz dziękuję Edwardowi, Kasi Szroeder-Dowjat, Annie Krasuskiej, Kasi Zielonce, Małgorzacie Młodzian oraz Piotrowi Sadurskiemu.

Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną w tym czasie i współtworzyli tę powieść. Wierzę, że będę mogła was uściskać osobiście.

 

Katarzyna Bonda

 

 

 

 

SPSS

SPSS. 1

ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЯЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ.. 2

КОДИРОВАНИЕ АНКЕТЫ... 6

Описание таблицы Переменные. 6

Имя. 6

Тип. 7

Знаков. 8

Знаков. 8

Подпись. 8

Значение. 8

Потерянные. 9

Столбцы.. 9

Выравнивание. 9

Измерение. 10

Редактирование переменных. 10

ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ С АНКЕТ В ПРОГРАММУ SPSS. 12

АНАЛИЗ ВОПРОСОВ.. 14

Частотный анализ. 14

ПЕРЕНОС ТАБЛИЦ SPSS В MICROSOFT WORD.. 17

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ ТИПА СТРОКА В ПЕРЕМЕННУЮ ТИПА ЧИСЛОВОЙ 18

АНАЛИЗ ПРЕМЕННЫХ.. 19

Построение простой таблицы для простой переменной. 19

Множественные ответы.. 20

Простой анализ множественной переменной. 22

Построение корреляционных таблиц. 24

Анализ любой переменной с простой переменной. 24

Анализ любой переменной с множественной переменной. 25

 


Программа SPSS предоставляет пользователю широкие возможности по статистической обработке экспериментальных данных, по их модификации, по созданию отчетов, позволяет снабжать последние графическими иллюстрациями.

Предполагается, что программа уже установлена на Вашем компьютере.

Оригинальная версия программы SPSS, разумеется, английская. Настоящее пособие предназначено для использования русифицированной версии.

Запуск программы осуществляется стандартно, как для всех приложений Windows: она приводится в действие либо щелчком левой кнопки мышки по соответствующему ярлыку программы SPSS на Рабочем столе, либо, если такого ярлыка не видно на рабочем столе, возможно, он просто на него не выведен. Тогда программу следует искать вторым стандартным способом: «Пуск» - «Программы» - «SPSS for Windows».

ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЯЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

После запуска программы на экране компьютера появится окно:

,

которое представляет собой общий вид программы и, одновременно, вид окна ввода данных (уже имеющихся файлов с данными в формате «.sav».

Общий вид программы:

Рассмотрим подробнее Главное меню:

В строке Главного меню SPSS находится 10 опций:

- Файлсодержит стандартные возможности по созданию новых файлов, экспорту и импорту в различные форматы, выводу на печать и т.п. Например, открытие ранее созданной базы данных осуществляется так: Файл – Открыть – Данные, после чего появится стандартное окно для открытия файлов.

- Правка – содержит стандартные возможности редактирования (вырезать, копировать, вставить, отменить действие).

- Вид – определяет внешний вид главного окна, содержит возможности настройки строки состояния, панели инструментов, шрифтов, и т.п.

- Данные– содержит основные операции по созданию и редактированию данных SPSS (создание новых переменных, создание шаблона ввода данных, сортировка данных и др.)

- Трансформация – содержит операции по изменению данных (пересчет данных, перекодирование, замена пропущенных и ошибочных данных).

- Анализ – содержит все статистические операции, которые может осуществлять SPSS.

- Графики – операции по созданию графиков.

- Сервис – дополнительные сервисные возможности по просмотру свойств переменных, файлов данных и др.

- Окно – стандартные возможности по управлению несколькими окнами программы.

- Помощь – различная справочная информация (к сожалению, не переведенная на русский язык).

Ниже, под строкой Главного меню, находится строка Панели инструментов (см. рисунок) – слева направо представлены пиктограммы следующих операций:

Открыть файл.

Сохранить файл.

Печать файла.

Перейти к окну повтора операций (при нажатии на эту кнопку раскрывается окно, в котором находится список запомненных программой произведенных ранее действий SPSS, что позволяет быстро находить часто используемые операции).

Отмена последнего действия.

Повтор последнего действия.

Создать диаграмму.

Найти/ прейти к содержимому строки таблицы.

Показать справочную информацию о переменной.

Найти и перейти к… (конкретному значению данной переменной).

Добавить новую строку в таблицу Данных.

Добавить новую переменную (столбец в таблицу Данных).

Разделить данные – операция позволяет разделять данные файла по какому-либо признаку.

«Взвесить кейсы».

Сортировать кейсы (строки таблицы) по определенным правилам.

Показать/ скрыть подписи к переменным.

Работа с ранее выделенной группой переменных.

Строка, следующая ниже Панели инструментов, отражает текущее «состояние дел» в выделенной ячейке, то есть показывает - серое поле - ее номер по строке и столбцу (переменной) и - белое поле - величину значения.

Общий вид программы SPSS внешне напоминает табличный редактор Excel.

В нижней части окна имеются кнопки ()закладки) «Данные / Переменные» - это способ перехода между двумя главными типами окон SPSS, о чем будет сказано ниже.

Еще ниже расположена надпись, извещающая о готовности программы (процессора) к работе.

Окно программы снабжено также стандартными горизонтальной и вертикальной полосами прокрутки, что свидетельствует о том, что программой не предусмотрены ограничения, как для количества переменных, так и для количества значений этих переменных.

Начиная с 10-й версии, программа при запуске выдает два окна, имеющие соответствующие закладки (с помощью которых можно переключаться из одного в другое) – Данные и Переменные.

Данные– электронная таблица, служащая для внесения данных с анкет для их последующей обработки (перекодирования, построения таблиц и т.п.).

Переменные- электронная таблица, описывающая переменные, в роли которых выступают вопросы анкеты в соответствующих кодах, удобных как для пользователя, так и для последующей обработки в данной программе.Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 366. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия