Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Оговор, 1 глава
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Людина може переносити помірні зміни зовнішніх умов без помітного погіршення своєї працездатності, оскільки її організм завдяки механізмам саморегуляції здатен підтримувати стан життєдіяльності на певному оптимальному рівні (гомеостаз). Однак часто зміни зовнішніх умов можуть перевищувати можливості регуляційних механізмів, внаслідок чого порушується діяльність центральної нервової системи, органів чуттів, м'язів, залоз, що спричинює погіршення психофізіологічних показників людини. З метою профілактики таких небажаних наслідків до навчального середовища висувають санітарно-гігієнічні вимоги, дотримання яких знижує або навіть повністю унеможливлює негативний вплив на школярів та вчителів.

Навчальні приміщення та робочі місця максимально сприятливо освітлюють, що має велике значення для забезпечення працездатності учнів. Недостатнє освітлення пригнічує психіку дитини і гостроту зору та слуху, а отже, працездатність і якість навчальної діяльності.

Шкільне освітлення влаштовують із дотриманням таких критеріїв:

- достатність;

- рівномірність у часі та просторі;

- відсутність тіней на робочому місці і ймовірності засліплення;

- уникнення перегріву приміщення. Мікрокліматвизначають фізичні параметри (температура, відносна вологість, швидкість руху), йонізація та хімічний склад повітря. Усі ці компоненти суттєво впливають на дитячий організм, тому їх слід регулювати.Фізичні параметри повітрявизначають оптимальну придатність приміщення для людини, оскільки суттєво впливають на терморегуляцію її організму.Найсприятливішим для людини є повітряне середовище температурою 18-20 °С, відносною вологістю 40-60% і невеликими швидкостями руху повітря (0- 0,3 м/с). За таких умов у школярів оптимальне самопочуття, максимальна працездатність і результативність навчання.У холодному приміщенні рухи учнів недостатньо координовані, значна кількість енергії витрачається на підтримання оптимальної температури тіла. Якщо в класі жарко, діти теж додатково витрачають енергію внаслідок фізіологічного протистояння перегріванню. При цьому серцево-судинна система функціонує з напруженням, порушується водно-сольовий обмін, що призводить до швидкої стомлюваності школярів. Велике значення для терморегуляції організму має відносна вологість повітря (відношення кількості водяних парів, які містяться у повітрі за певної температури, до максимально можливої їх кількості). Підвищена вологість повітря шкідливо впливає на організм унаслідок утруднення терморегуляції тіла через потовиділення за підвищеної температури повітря. Основним завданням учителя при підготовці та під час занять є здійснення заходів, спрямованих на забезпечення нормальної температури, швидкості циркуляції та вологості повітря у класі. Оновлення повітря в приміщеннях здійснюють природним і штучним шляхами. Рівень йонізації повітрявпливає на життєдіяльність організму людини. У класах і кабінетах з великою кількістю учнів легкі негативні йони, які позитивно впливають на організм, майже відсутні. Це призводить до втрати освіжаючих властивостей повітря, швидкої втоми, зниження загального тонусу організму. Сприятливу для людини йонізацію повітря забезпечують зелені насадження. У приміщеннях можна нормалізувати йонний стан повітря за допомогою спеціальних електричних пристроїв (люстр О. Чижевського). Хімічний склад повітря.Кисень, що міститься в повітрі, через дихання надходить в клітини організму, де використовується в процесі обміну речовин, в результаті якого виділяється необхідна для життєдіяльності енергія. Звукове наповнення (шум).Звук як чинник навчального середовища утворюють два компоненти: звукова педагогічна інформація та шум - всякий неприємний і небажаний звук (або сукупність звуків), що заважає сприйняттю корисних сигналів, який надає дражливе чи шкідливий вплив на організм людини, що знижує його працездатність. Робота учнів в умовах шуму негативно відображається на їх здоров'ї. Шум несприятливо впливає на функції нервової системи, викликає запаморочення, головний біль, шум у вухах. Шум гучністю до 50 дБ знижує працездатність і підвищує поріг слухової чутливості. Тривалий шум несприятливо впливає на органи слуху, знижуючи чутливість до звуку. До того ж він має акумулятивним ефектом, тобто акустичні роздратування, накопичуючись в організмі, все сильніше пригнічують нервову систему. Шуми надають шкідливий вплив на зоровий і вестибулярний аналізатори. Людське вухо - дуже чутливий прилад. Сприймати звук ми починаємо вже тоді, коли амплітуда коливань частинок повітря у хвилі виявляється рівною всього лише радіусу атома. Як відомо, вухо людини здатне сприймати звукові хвилі з частотою від 16 Гц до 20 кГц.

Для ефективного функціонування шкільна кімната початкових класів має бути:

- добре обладнаною з урахуванням вимог навчального процесу;

- простою в оформленні;

- зручною для роботи, добре пристосованою для проведення занять;

- бути естетично привабливою;

- відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

Належне оформлення приміщень навчальних закладів забезпечує нормальне фізичне і психічне здоров'я учнів та вчителів. Для цього їх обладнують відповідно до вимог ергономіки, психологічних, фізіологічних, антропометричних, вікових та інших особливостей дітей та дорослих. Правильно організоване середовище допомагає сформуватися дитині як особистості.

Виділенню найважливіших ознак об'єкта у сприйманні навчального матеріалу допомагає те завдання, яке постає перед людиною під нас сприймання [4, с.107]. Можна дивитись на об'єкт і не побачити важливих його сторін, якщо не поставити перед собою завдання їх розгледіти. Для того щоб учні виділили об'єкт сприймання, слід чітко поставити перед ними відповідне завдання, спрямовуючи їх спостереження в потрібному напрямі. Сприйняти предмет – значить виділити його з-поміж інших предметів, які виступають фоном для нього.

Успішність виділення об'єкта в сприйманні залежить від його контрасту з фоном. Чим більша відмінність між об'єктом і фоном, тим цей предмет помітніший. Контрастним об'єкт може бути за його величиною, кольором, звуком і т. д. Щоб полегшити процес сприймання, ми пишемо на чорній дошці білою крейдою. Бажаючи, щоб учень виділив правопис певної частини слова, учитель користується таблицями, на яких ця частина слова написана червоними буквами. Помилку, яку зробив учень, учитель виправляє червоним чорнилом – це для того, щоб учень краще сприйняв правильне написання слова, цілого речення.

Чіткість виділення предмета зумовлюється віддаллю, на якій він від нас перебуває. Надто близькі до очей предмети нам важко сприйняти: ми не можемо, наприклад, читати книгу, присунувши її до самих очей. Але ми не можемо сприйняти і дуже далекого предмета.

Візуальне сприймання навчального матеріалу залежить не тільки від віддалі, а й від його розміру. Щоб сприйняти маленьку комашку, ми повинні дуже близько підійти до неї, а сприймати великий предмет, наприклад пароплав, будинок, краще з більшої віддалі. Виділення предмета в сприйманні залежить і від освітлення. Проте як дуже слабке, так і дуже сильне освітлення утруднює цей процес.

Зайве напруження зору учнів у процесі виділення об'єктів шкідливе, а тому вчитель повинен стежити за гігієною зору учнів. Цього він досягає тим, що під час навчання забезпечує потрібний контраст об'єктів сприймання з фоном; користується наочним матеріалом, який добре бачать усі учні; пише на дошці великими буквами; забезпечує достатнє освітлення предмета; привчає дітей тримати книжку на певній віддалі від очей і т. д.

Учні не повинні користуватися сірим папером, твердим олівцем, поганою крейдою і т. д., які зменшують контраст написаних букв із фоном. Вчитись чигати треба по книжках, які спеціально надруковані для учнів великими буквами, бо читання книжок, надрукованих малими буквами, примушує учнів і класу надто напружувати свій зір. Освітлення класної кімнати має бути рівномірним, а світло падати з лівого боку, щоб учні могли добре сприймати текст, який пишуть або читають. Класна дошка повинна бути матовою і не блищати – блищання заважає виділяти написане [13, с. 19].

Враховуючи, що недосконалість зорової або слухової чутливості деяких учнів може заважати їм у сприйманні матеріалу, вчителі садять цих учнів на перших партах. Проте й при добре розвиненій чутливості органів чуття можна не помітити об'єкта через відсутність уваги до нього. Учень, будучи не зовсім уважним до сприймання тексту, який він списує, часто пропускає окремі слова, літери в словах і т. д. Щоб виділити певний об'єкт, сприйняти його, потрібна відповідна спрямованість уваги на цей об'єкт.

 

 

Додаток 6

Правила евакуації під час пожежі

 

Додаток 7

Види вогнегасників

 

 

Газові системи автоматичного пожежогасіння

 

 

Література до розділу «Цивільна безпека»

1. Ліпинський В. В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: монографія. / за заг. ред. С. В. Пєткова — К. : Дакор, 2011.

2. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / В. Ц. Жидецький. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 336 с. — ISBN 966-8013-11-5.

3. ЖидецькийВІ%. Основи охорони праці / В.Ц. Жи-децький — Л.: Афіша, 2005. — 349 с.

4. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

5. Правила пожежної безпеки України : затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004. № 126.

 

 

оговор, 1 глава

Был просто замечательный день. С утра светило солнце, в этот день они были свободны от миссий и Сакура-тян сама предложила сходить всем вместе в Ичираку. Саю нездоровилось и он очень скоро отправился домой, а Какаши-сенсей как всегда просто ушел по каким-то своим делам, оставив их с Сакурой вдвоем. Они о чем-то весело болтали, на улицах почти не было народа, и Наруто даже думал пригласить Сакуру сходить куда-нибудь еще вдвоем отдохнуть. Просто замечательный день… Был. До тех пор, пока перед ними не появился этот рыбомордый в черном плаще и вкрадчивый голос над самым ухом не произнес: - На этот раз тебе придется пойти со мной… Наруто-кун… В тот момент Наруто в полной мере осознал, насколько же он ненавидит этот голос – спокойный, уравновешенный, словно ничего в мире его не касается, а происходящее вокруг только рябь, мешающая спокойствию… Итачи явно знал, что он дернется, и куда именно дернется и что предпримет. Это была просто прекрасно поставленная ловушка, он не успел даже закричать. И одного Наруто никак не мог понять, открыв глаза тут, в полумраке какого-то подвала за прутьями решетки… Почему в такой же клетке напротив лежит Сакура… Она-то им зачем?.. Наруто приподнялся на колени, попытался дотянуться до девушки, чтобы разбудить ее, проверить пульс, узнать, всё ли с ней в порядке. Он не мог дотянуться каких-то пару сантиметров, и тихонько позвал. - Сакура… Сакура, ты меня слышишь… Девушка дернулась, похоже просыпаясь, приподнялась осторожно. Тут было грязно – ее волосы и лицо было в пыли этой странной камеры. - Наруто? – словно не веря спросила она. – Что происходит?.. - Я… Я не знаю, я сам только что очнулся… Даже не представляю, где мы находимся… Сакура-тян, я понимаю, зачем тут я, но… почему они и тебя похитили?.. Сакура итак выглядела напуганной, теперь совсем помрачнела. - Думаешь, меня убьют?.. – шепотом спросила она. Честно сказать, Наруто удивляло, что она вообще еще жива… А если жива, значит убивать ее и не собирались. Тогда зачем она тут?.. Он даже не услышал шагов, просто между клетками вдруг появилась черная тень в плаще. Наруто поднял голову – сверху не него смотрели красные глаза с тремя запятыми… Узумаки не стал подниматься, напротив - Итачи тихо прошуршав плащом опустился на корточки, чуть слышно, неразборчиво прошептав: - Она права, ее убьют… Его рука просунулась между прутьями решетки, и Наруто инстинктивно отскочил к самой стенке, вжавшись в нее спиной. Итачи кажется удивился. Совсем без спешки он поднялся, в замке камеры заскрежетал ключ и черная тень вплыла внутрь. Наруто сглотнул – ведь он был у самой стены, отступать ему было некуда. - Оставь его! – как-то истерически вскрикнула Сакура. Итачи снова опустился на корточки только уже перед самым Наруто – так, что его локоть касался колена джунчурики. - Ты ведь сам знаешь – она нам не нужна, она здесь по ошибке… И как самую простую ошибку ее устранят, - Итачи говорил так тихо, словно его голос звучал только в голове Наруто. – Не правда ли, будет жаль, Наруто-кун… И не найдут нас еще долго, и помочь вам никто не сможет… Как же так, если ты ничего не сделаешь, она ведь умрет уже к сегодняшнему вечеру… - а затем, наклонившись к самому уху жертвы безумным, совсем не похожим на свой голос, прошептал: - Хочешь попробовать спасти ее, герой? Наруто передернуло. - Что ты предлагаешь? - процедил он сквозь зубы. Итачи, пристально глядя в его глаза, впервые отчетливо произнес: - Сделку… - и продолжил тем же шепотом, - Только ты должен понимать, что если я сейчас назову условия, а ты откажешься… я убью ее сейчас… А если я уйду, так и не назвав условия, то она проживет еще до решения Лидера… - Какое условие? – шепотом спросил Наруто, облизнув пересохшие губы. По этой интонации и глазам он понимал – жизнь Сакуры обойдется ему дорого… На губах Итачи промелькнула улыбка, заметная даже в этой темноте со столь близкого расстояния. Он наклонился ниже, двумя пальцами поддел подбородок Наруто, разворачивая его лицо к себе. - Ты должен пойти со мной, Наруто-кун, и после выполнения условий с твоей стороны, я тут же выпущу ее и помогу бежать… Мне это ничем грозить не будет, а вот другого шанса выжить у нее не будет… - Да каких условий?.. – Наруто начало трясти. Ему казалось, что он ошибается в своих догадках о том, что от него нужно этому человеку. - Какой недогадливый… Я хочу, чтобы ты переспал со мной… Конечно, ни в этом грязном подвале и не у этой несчастной девушки на глазах, а… - Сделать что?.. – дрожащим голосом переспросил Наруто. – Я ведь… - Да, я знаю… Парень к тому же несовершеннолетний… А я преступник S-класса… Неужели похоже, что меня должны волновать такие мелочи?.. И после этого, не переспросив, согласен Наруто или нет – у Узумаки в любом случае выбора не было, а Итачи не хотелось тратить время на колебания жертвы – Учиха подхватил его на руки, отчего Наруто коротко вскрикнул, и вынес из этого темного подвала, не обращая внимания на вопросы и крики Сакуры из ее камеры. Времени подумать у Наруто было ровно две минуты, пока Итачи нес его наверх, в комнату. За это время Наруто пришел к тому же выводу, что уже сделал за него Итачи еще в камере – это его единственный шанс спасти Сакуру… За окном уже был закат. Учиха поставил его на ноги, скинув свой плащ, и указал на непримечательную белую дверь в противоположной стене, холодно произнеся: - Ванная там. Не хотелось бы и туда тебя тоже нести. Он выглядел уставшим. Закрыв дверь он спокойно сел на небольшой кровати – почти единственной мебели в этой комнате. Наруто словно к полу прирос. Учиха поднял на него вопросительный взгляд: - Хочешь отказаться? Наруто быстро отрицательно покачал головой, и на ватных ногах двинулся к ванной. Как только дверь за ним закрылась, Итачи задернул шторы и снял покрывало с кровати. Вряд ли Наруто догадывался, как сильно Учихе повезло. Во всем своем теле Итачи ощущал сладкое предвкушение… Да, Наруто наверняка думает, что попал в лапы расчетливого преступника, которому просто скучно стало в этот вечер и захотелось чем-то развлечься. И Итачи не собирался его в этом разубеждать – рассказывать, что всегда так и собирался поступить с джунчурики, как только поймает. Просто сегодня все так совпало, что было чем поторговаться. Зачем Учихе всё это было нужно?.. Да потому, что это был первый раз Наруто, и отдаст его этот мальчик практически добровольно. Итачи самому не верилось – сколько раз он это себе представлял, и всегда в его представлениях он должен был связывать, угрожать, удерживать, а Наруто кричал, кусался, вырывался, и сражался как мог. Но то, что происходило сейчас было реально, а сейчас Акацуки даже не боялся, что Наруто сбежит. У парня не было выбора… Пока Итачи боролся с желанием поторопить свою жертву, которая наверняка снова пытается решиться или оттянуть этот момент как можно дальше, он услышал шум из ванной, словно что-то упало. В его голове пронеслось тысяча вариантов – от упавшего там в обморок Наруто до попытки самоубийства этого своевольного джунчурики. Так же стараясь не спешить, Итачи открыл дверь в ванную – Наруто стоял опершись рукой о кафель ванной, вода лилась из душа прямо на его светлую макушку. Его тошнило, не сразу дошло до Итачи. Услышав, как открылась дверь, Узумаки обернулся, как затравленно глядя на похитителя. Тот выглядел бесстрастным, приблизился, снова подхватил Наруто на руки, ощутив дрожь жертвы, и холодно произнес: - Я думаю, хватит. Он хотел добавить что-то про то, что ему скучно ждать, или еще что-то, но подумал, как бы Узумаки не заподозрил что-то по его разговорчивости. Итачи как можно более небрежно положил свою ношу на кровать, простыни тут же намокли от влажного после душа тела, мокрые волосы прилипли к подушке. Наруто зажмурился и не шевелился, просто дрожал. Он был совершенно голым. Итачи позволил себе улыбку, выключил в комнате свет, стянул с себя сетчатую рубашку, и устроился сверху… Его воображение подсказывало соблазнительные сюжеты – вот, Наруто сам отдается ему, просто боится первого раза. Можно представить, что казавшийся сейчас маленьким джунчурики сам хочет этого… От подобных мыслей у Итачи начало больно пульсировать в паху. Его организм требовал действий. Он легкими движениями провел по бокам и груди Наруто, заставив того еще сильнее вздрогнуть. Наруто не открывал глаз. Итачи словно рисовал на нем причудливый рисунок своими руками: по плечам, ребрам, бедрам и коленям. Затем на грудь и к лицу. Наруто стало казаться, что Итачи издевается. Ему хотелось бежать, кричать, его тошнило, он хотел сбросить с себя убийцу или вцепится ему зубами в глотку… А что тогда будет с Сакурой?.. В конце концов его убьют всё равно, а вот у нее еще были шансы. Наруто почувствовал, как Учиха чуть приподнялся, затем без спешки развел мягким движением его ноги… «Пусть всё закончится быстрее, пусть всё закончится быстрее, пусть все закончится…» - начал без конца про себя повторять Наруто, чтобы отвлечься, и тут почувствовал, как что-то осторожно начало проникать внутрь… Это заняло пару секунд, и неопытному в этом Узумаки показалось, что Итачи уже внутри него, но то, что было внутри него разделилось надвое, растягивая, и Наруто не сразу понял, что это просто пальцы. На секунду ему показалось, что Итачи наверное извращенец, раз делает это пальцами. Наруто просто ничего совсем не знал. Это и правда был его первый раз… Было больно, он инстинктивно подался назад, дернувшись в желании избавится от чужих пальцев внутри себя, но Итачи резко поймал его за бедро и дернул на себя, наоборот глубже насаживая. Затем несколько раз, продолжая удерживать жертву, вынул и снова вошел пальцами внутрь. Ему нравилась реакция Наруто – именно его инстинктивное желание сопротивляться, это напоминало о том, что на ужин Итачи сегодня девственник. Итачи облизнулся, и наконец совсем убрав пальцы, перестав мучить Наруто, а заодно и себя, расстегнул молнию на брюках и быстро снял их. Наруто напрягся всем телом, когда Итачи вытащил из него пальцы и снова отстранился. Он не хотел открывать глаза, он чувствовал, что вот сейчас… Сейчас случится то, что он будет видеть в кошмарах до конца своих дней… На этот раз обе руки убийцы ухватили его бедра, чуть приподняв, и что-то скользкое придвинулось вплотную к входу… Итачи входил мучительно медленно, словно давая почувствовать каждый сантиметр, хотя и не мог уже сдерживать дрожь нетерпения. Он плавно вошел до самого основания, на секунду задержавшись, чтобы отвлечься на реакцию жертвы… Наруто казалось, что его сейчас снова стошнит. Он задыхался, приходилось глубоко дышать ртом… Он чувствовал ЭТО внутри себя – это было больше пальцев, куда горячее, влажное и настолько противоречивое его природе, настолько неправильное, что хотелось орать в голос… Наруто закусил губу, громко дыша носом. Итачи так нравилось это выражение го лица, он выпрямился и начал движение. Да, ему очень хотелось сразу сорваться на быстрый ритм, кончить после нескольких толчков и чуть подождав, когда снова сможет продолжать, попробовать жертву уже по-другому. И еще по-другому. Но на это у него было много времени, а вот такого, чтобы Наруто снова так покорно лежал и только кусал губу, зажмурившись, больше не предвиделось. Поэтому он двигался медленно, считая, что окончательно убедил Наруто в своих намерениях просто приятно скоротать вечер. Наруто же ни о чем другом думать не мог, кроме разрывающей его боли и том, что с ним сейчас происходит. Он старался отвлечься, но никакие больше мысли в голову не лезли. Темп между тем все нарастал, влажная от пота кожа Итачи терлась об его собственную кожу. Ощущал дыхание насильника у своего уха, но самым тошнотворным было ощущение там, внизу – как двигается внутри него что-то скользкое и противное, как оно раз за разом словно старается проникнуть все глубже, разорвав для этого его самого… Всё не закончилось быстро, как он надеялся – наоборот это было долго. Итачи ничего не говорил, хотя был вполне в праве требовать от него раздвинуть ноги шире, когда Наруто инстинктивно сжимался, стараясь хоть как-то защитится; не требовал заткнуться, когда Наруто от этой боли отвратительно чувства начал кричать, вскрикивая на каждый новый более глубокий толчок. Итачи иногда на секунду останавливался, но лишь менял чуть угол, продолжая. Он хотел насладиться до конца этим телом, когда не надо удерживать или связывать… Если бы Наруто еще просто сам обхватил его шею руками, Итачи наверное тут же кончил бы от переполнивших его эмоций, но руки Узумаки лежали на подушке, сжимали простыни в кулаки и дрожали. Итачи наслаждался и этой картиной – каждым вскриком, вздохом, движениями, которые он вызывал в Наруто – будь то дрожь или пытавшиеся сжаться ноги. Он хотел запомнить все детали. Хотя он единственный из них двоих знал, что у него еще будет возможность снова владеть этим телом. Даже не возможность – возможности… Наруто был такой теплый внутри, не то, чтобы Итачи себе этого не представлял, но одно дело представлять, и совсем другое – вот сейчас иметь его, властвовать безраздельно, настолько, что даже если он сейчас взял бы кунай и начал вырезать на груди Наруто свое имя – Узумаки не смог бы сопротивляться и продолжал бы терпеть и иногда вскрикивать. Наконец Итачи сорвался на бешеный и хаотичный ритм, и после трех наиболее глубоких толчков Наруто почувствовал внутри себя горячую жидкость, а Итачи вышел, с вздохом похожим на сожаление. Некоторое время Итачи сидел верхом на нем, наблюдая за тем, как на глаза Наруто выступают слезы. Он все еще не открывал их. Итачи склонился ниже, поцеловал Наруто в губу, не обращая внимания на жертву, начавшую отчаянно сопротивляться теперь и языку внутри своего рта. Затем склонился к уху и успокаивающим и в то же время издевательским шепотом произнес: - Хороший мальчик… Ты хорошо постарался… Это достоянная плата за жизнь девочки… Твой первый раз был потрачен не зря… И по щекам Наруто заструились ручейки из слез, он как-то по-детски всхлипнул. Прутья решетки были из чего-то особенного, потому что она разбила кулаки в кровь, пытаясь их сломать. Отчаянья не было. Она помнила о Наруто, которого унес куда-то враг. Что за договор?.. Сакура панически боялась опоздать. Но ту дверь открылась сама. Около нее обнаружилась знакомая тень с красными глазами. - Ты можешь идти, - с наслаждением в голосе произнес Итачи. – Он расплатился за твою свободу, девочка… - Чем?.. – не поняла Сакура. – Почему могу идти только я?.. Наруто?.. - Он останется… Не забывай, что он пленник… Ну что, девочка, ты уйдешь сама и не будешь мешать, или мне проводить тебя?.. И Итачи знал уже ответ на свой вопрос – спасать девушку придется силой – вырубив и вытащив куда-нибудь поближе к какой-нибудь деревне. А потом забрать свою игрушку и уходить отсюда… Так далеко, чтобы уже не бояться за погоню.

 

ДОГОВОР(2ГЛАВА)

Итачи осторожно закрыл за собой дверь в комнату – комок, завернувшийся в одеяла, шелохнулся, и голос Наруто как можно более спокойно спросил: - Ты отпустил ее? - Я держу свои слова, Наруто. Она была не нужна, ее бы все равно убили. Я скажу, что ей удалось сбежать, и нам всего лишь придется менять убежище. Итачи сел на край кровати, комок одеяла вздрогнул от этого. Затем оттуда показалась голова Наруто – от Итачи не ускользнула краснота вокруг глаз. Джинчурики, похоже, плакал тут всё это время и пытался держаться, как мог, и сам себя ненавидел за эти слезы. Итачи почувствовал, что ему мало. Прошел уже час с тех пор, как он оставил Сакуру на достаточно далеком от них расстоянии и очнется она только к утру, времени у них было достаточно. К тому же больше не нужно было скрывать истинных мотивов и притворяться скучающим маньяком. Наруто тем временем, плотнее закутавшись в легкое одеяло, спустился с кровати, собираясь в ванную. В конце концов, его одежда была там. - Куда ты? – словно играя с мышью, Итачи поймал его руку и почувствовал, как Наруто передернуло. В следующее мгновение Узумаки попытался ударить, но Итачи свободной рукой поймал его кулак и сжал. Теперь он держал обе руки Наруто - Пусти, - угрожающе прошипел джинчурики. – Мне нужно одеться… Нужен душ. Там нет окошка, я не смогу сбежать. Наруто смотрел Итачи прямо в глаза, а тот чувствовал, как трясет его жертву, как ему противны эти прикосновения, даже к руке. - Я просто хотел сказать, что… - Итачи улыбнулся. – Еще рано мыться. Я еще не закончил. Наруто успел только попытаться рвануться, стремительным движением Итачи перекинул его через себя, вернув в кровать. Одеяло слетело и оказалось на полу. Не теряя времени, Итачи придавил парня собой, не давая сопротивляться. - Ты же сказал… - пропыхтел Наруто, продолжая пытаться вырваться. - Что освобожу Сакуру, если ты согласишься… Наруто, я не нарушаю договора – я отпустил Сакуру. Ты не сопротивлялся, но разве сейчас я требую не сопротивляться или вести себя тихо – нет, делай что хочешь. Но ты забыл – ты мой пленник, и я могу делать всё, что хочу, как бы ты не брыкался. Я не обещал, что это будет только один раз – это ты в это поверил. Что мне хватит. Нет, я сразу планировал, что с тобой делать, когда ты, наконец, будешь у нас. Но это был такой шанс, да и ты спас свою подругу – разве не так? Ты сейчас понимаешь, что я сразу мог просто сделать это, и не обещать тебе ничего взамен. Просто это было моим капризом – чтобы первый раз ты отдал добровольно… - Это было не добровольно, - Наруто продолжал попытки прекратить всё это, либо скинуть с себя Учиху. - Да, но… ты не сопротивлялся. Этого мне было вполне достаточно, но теперь, - Итачи наклонился ниже, чтобы шепнуть продолжение фразы на ухо, но Наруто в этот миг каким-то чудом изловчился и ударил его? куда пришлось – а пришлось в ребра, но Учиха не ослабил хватки, только стиснул зубы и со злобой прошипел: - Теперь, пока тебя не потребовал Лидер, чтобы вытащить из тебя лиса, я могу делать с тобой всё, что угодно – только не убивать. Кричи, брыкайся – теперь это твой выбор. Здесь наш договор уже не действует. Итачи видел, как глаза Наруто постепенно наполнились ужасом. И Узумаки закричал – настолько громко, что рисковал сорвать связки. Это был его единственный шанс – шанс на то, что его услышат. Он не знал, что тут в нескольких километрах вокруг ни одного населенного пункта. Сопротивляться. Это единственное, что ему оставили. Это было его единственной свободой, и свободой этой он сполна пользовался. Итачи это раздражало, мешало насладиться. Он впервые видел, чтобы кто-то так рьяно сопротивлялся – до самого конца. Наруто трижды удавалось выкрутиться, даже когда Учиха уже был в нем, и Итачи приходилось трижды снова входить, удерживая пытавшееся вырваться тело. Это очень мешало получить удовольствие, оттягивало оргазм. Не говоря уже о том, что у Итачи уже были расцарапаны руки, а по телу наливалось больше синяков, чем у Наруто. Он не бил Узумаки, просто старался, как следует держать его руки. Он уже пообещал себе, что в следующий раз свяжет Узумаки, надежно привяжет к кровати, сейчас же секс ему самому начинал действовать на нервы, он долго не мог кончить. Наруто словно ничуть не уставал извиваться, выкручиваться, пытаться сжаться. Когда Итачи кончил, он, не подумав, отпустил руки парня, и тут же получил не слабый удар в челюсть. Хотя нет, раз это Узумаки, удар должен был быть сильнее. Значит и его жертву это тоже вымотало. Наруто свернулся калачиком, его трясло, дыхание было похоже на всхлипы. Итачи собирался подниматься, и сам удивился, когда Наруто заговорил: - Я не хочу, превращаться в твою игрушку… Учиха удивленно вскинул брови. Наруто зарылся головой в одеяла, предпочитая не смотреть на него. - Так я тебя до сих пор не сломал? – негромко усмехнулся Итачи. – Наруто, ты уже являешься моей игрушкой. Я уже дважды отымел тебя. И пока Лидер тебя не потребует, собираюсь продолжать. Ты уже попал в этот ад, и больше никакого выбора у тебя нет. Больше никаких договоров, потому что теперь твое значение – носитель лиса, которого со временем извлекут, и моя забава. На этот раз Итачи отскочить успел, одновременно опустившись с кровати. Теперь Наруто сидел, со злобой глядя на него, подтягивая к себе одеяло, чтобы хоть как-то прикрыться. - О. И что же ты сделаешь? Глаза Наруто еще сильнее сузились, не отрывая ненавидящего взгляда от врага. Итачи понял, что это значит – джинчурики будет драться. Он вышел из комнаты, закрыл за собой дверь. Запирать не стал – еще, по крайней мере, сутки Наруто после такого удара пробудет без сознания. Потер скулу и в молчании обернулся к Кисаме. - Если ты закончил, то нам пора выдвигаться. - И как ты понял, что я «закончил». - Он перестал кричать, - пожал плечами Кисаме. – У нас будет с ним много проблем. Может сразу обезопасить себя, покалечив его? - Нет, - Итачи улыбнулся, проведя ладонью по болящей скуле. – Не люблю сломанные игрушки. - Это значит, что мне нельзя будет с ним поиграть? – Кисаме сделал вид, что удивился, хотя заранее знал ответ. Новое укрытие было выбрано заранее кем-то из других членов Акацуки. Мужчина, хозяин этого дома, принял щедрую плату за несколько недель вперед, и обещал закрыть глаза на то, что один из клиентов держит на руках подростка лет 16, который, то ли спал, то ли был под действием чего-то усыпляющего. В конце концов, дом на самой окраине деревни, кто еще так щедро заплатит за съем, если не преступники, а эти двое выглядели как никто подозрительно. Но мужчине, до парня на руках у одного из отморозков, не было никакого дела, а держать язык за зубами он умел. Итачи нашел себе подходящую комнату – ею оказался чердак. Несколько опорок поддерживали крышу, но были ошкурены и выкрашены, чердак имел жилой вид, а главное – тут была большая кровать, застеленная белоснежным бельем. Он опустил Наруто, который завернут в его черный плащ, на эту кровать. Потратив пять минут, чтобы обойти дом, обнаружил, что ванная тут одна, находится этажом ниже. Больше ему ничего в этом доме не нужно было – кровать, ванная и Узумаки. Теперь можно было не беспокоиться за погоню – может быть уже сейчас, где-то очень-очень далеко отсюда очнулась Сакура, которая уже нечем не сможет помочь. Проснувшись, первое, что почувствовал Наруто, была вода. Приятная теплая вода всюду, от нее поднимался пар к потолку. Наруто попытался подняться на локтях, и чуть не рухнул в эту воду, соскользнув, потому что только теперь заметил сидящего у ванной на полу Итачи. Учиха смотрел спокойно и безразлично, словно задумался о чем-то или спал с открытыми глазами. Нет, Наруто не сейчас вспомнил, что произошло. Он и во сне не прекращал помнить о том, что с ним сделали и куда он попал. И битву их он помнил тогда, в спальне. Слишком большая разница в силе и опыте. Нужно искать слабое место. А пока он будет сопротивляться. Итачи спокойно поднялся, вылил в руку содержимое стоящей тут бутылочки, и начал втирать в волосы Наруто. Узумаки резко перехватил его запястье, сжав, в надежде сломать ему руку и прошипел сквозь стиснутые зубы: - Отвали. Итачи пожал плечами и вернулся на свое место на полу, продолжая так же безразлично смотреть. Повисла пауза. - Ты сам мыться не собираешься? – спросил Итачи насмешливо. - Выйди, - это был приказ. На памяти Итачи Наруто был единственный пленник, который отчаивался ему приказывать. - Чтобы ты сбежал? Проделаешь дыру в стене своим расенганом и свалишь. Или подменишь себя клоном, а сам сбежишь, как только я уведу его. Мойся, пока я сам не залез к тебе в ванную. И выдержав паузу всего пару секунд, Наруто запустил в Учиху какой-то бутылкой, подвернувшейся ему под руку, потянулся за мочалкой. Наруто должен был догадаться. В прошлый раз Итачи тоже просил его вымыться, прежде чем впервые поимел. Сейчас же – руки Учиха связал ему еще в ванной, позволив накинуть полотенце, отконвоировал в комнату, и уже там резко подхватив на его руки, бросил на кровать. Навалился сверху и сорвал полотенце. Руки были связаны, поэтому теперь сопротивляться было сложнее. И Итачи на этот раз ликовал, нашептывал что-то довольное, мурлыкающе на ухо Наруто растягивая его, при этом придавив его плечом к кровати. - Я осторожен, Узумаки. Я не люблю сломанные игрушки, поэтому и хотел завладеть именно тобой – твоя сила воли не позволит, слишком быстро сломаться. Нет-нет, какое-то время ты еще будешь надеяться на то, что сможешь выбраться отсюда, а я… - закончив с пальцами, он нетерпеливо развел ноги жертвы шире, отчего Наруто снова судорожно дернулся, но не смог выкрутится. – Я буду снова и снова убеждать тебя в том, что ничего не получится, а ты так и останешься моей игрушкой. На этот раз вошел быстро одним движением, удерживая за плечи рванувшееся тело Наруто. Наверное, Узумаки больно, тем более что сам он никакого удовольствия не получает. А может он еще не осознал, что с ним делают, а, поняв, что первый и последний человек, который с ним спал, будет маньяк-убийца, называющий его своей игрушкой, сойдет с ума и все-таки сломается. Нет, он слишком сильный. Настолько сильный, что даже сейчас вцепился зубами в руку Итачи, пытавшуюся закрыть ему рот, чтобы не кричал. А Наруто чувствовал, как болит хрипнущее горло. А еще больнее там, внизу, где внутри него движется нечто скользкое, противное. Что-то старающееся попасть глубже, словно желая съесть его изнутри. И этот довольный, теперь уже срывающийся шепот на ухо: - Можешь кусаться сколько хочешь. Можешь вырываться сколько хочешь. Куда ты сбежишь, если вырвешься? Далеко сможешь убежать? Ты даже ручки двери коснуться не успеешь, Наруто-кун. И Итачи словно наслаждался своей властью над ним, ускоряя движения, вкладывая в них больше силы, словно обретал уверенность в своей безнаказанности. В его движениях уже чувствовалось ликование. И Наруто, правда, чувствовал себя просто игрушкой. И старался все равно вырваться. Да, он не сможет сейчас сбежать. Но так он может доказать себе, что он живой, не просто жертва. Тут не было окон. Уже минуты три Наруто тяжело дышал, запыхавшись сильнее, чем Итачи. Напротив него на кровать лег оранжевый комбинезон. - Ванная… - хрипло произнес Наруто. Сказать предложение длиннее – от крика болело горло. Завтра он может проснуться без голоса. Надо дать голосовым связкам отдохнуть, ведь то, что его услышит кто-то – это уже шанс на спасение. А раз в этот раз Итачи закрывал ему рот, значит, есть, кому услышать. - Хорошо, - отозвался спокойный голос Итачи. Учиха снова поднял Наруто на руки, чтобы унести в ванную. – Надо же быть таким чистюлей – второй раз за день, Наруто-кун. Если бы Наруто мог видеть его лицо, он бы в него плюнул.

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 517. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7