Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Правові підстави звернення до Європейського суду з прав людини неурядових організацій, груп (приватних) осіб.
Особи, котрі подають заяву до Європейського суду з прав людини, повинні ретельно стежити за тим, щоб во­на відповідала критеріям прийнятності, викладеним у статті 35 Конвенції про захист прав людини та основопо­ложних свобод, та ставила питання, що входять до ком­петенції Суду. У протилежному випадку Страсбурзький суд відхилить її, визнавши неприйнятною.

Спеціалісти у галузі прав людини виділяють насту­пні критерії прийнятності :

- заява повинна стосуватися обставин і фактів, що входять до компетенції Суду;

- перед зверененням до Європейського суду з прав людини заявник повинен вичерпати всі ефективні національні засоби захисту;

- заява повинна бути направлена до Суду не пізніше шести місяців після винесення остаточного рішення національною установою;

- заява має бути обгрунтованою та відповідати положенням Конвенції та Протоколів до неї;

- звернення до Європейського суду з прав людини не повинно бути зловживанням правом на подання заяви;

- заява не може бути анонімною;

- заява не може порушувати питання, яке вже було розглянуте Судом або вже подане на розгляд за іншою процедурою міжнародного розслідування чи врегулювання, якщо тільки вона не містить відповідної нової інформації.

Другу категорію потенційних заявників до Суду згі­дно з положеннями ст. 34 Конвенції складають неурядові організації. У такому статусі можуть виступати громадські організації, що утворили або не утворили юридичну особу. профспілки. різні асоціації соціального й добро­дійного характеру. політичні пар­тії, а також юридичні особи. що займаються господарсь­кою діяльністю.

Коли йдеться про групу осіб, котрі бажають подати заяву у порядку ст. 34 Конвенції, необхідно враховувати, що дана група повинна виникнути внаслідок ідентично­го й одночасного порушення прав осіб, що утворюють цю групу.

Кожен член групи повинен самостійно довести, що він є жертвою порушення в сенсі ст. 34 Конвенції. Тому заявниками не можуть бути етнічні групи або націона­льні меншини, оскільки вони прагнуть захистити права співтовариства як такого.

Підстави звернення до Європейського суду з прав людини:

1. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення однією з держав – сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.

2. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав – одного або кількох.

3. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію тавідповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації.

4. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

5. Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення.

6. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження; в протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав.

7. Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено – хоча б у стислій формі – предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви.Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 506. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия