Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методична розробка.
Чинники успіху Відсоток фірм
японських n = 116 британських n = 86
· Високий рівень адаптованості до споживача 69,8 75,6
· Переваги над конкурентами:    
— за якістю 79,3 59,3
— за здійсненням 69,8 45,3
— за відношенням якість/ціна 58,6 61,6
— за конструкцією 55,2 48,8
· Достатньо конкурентна ціна 41,4 27,9
· Адаптованість до фірми 39,7 34,9
· Унікальність 36,2 29,1
· Ефективний маркетинг 27,6 25,6
· Глибокий аналіз ринку 27,6 18,6
· Великий обсяг ринку 20,7 16,3
· Синергія виробництво/маркетинг 16,4 18,6
· Ухилення від динамічних ринків з частою зміною товарів 2,6 4,7

 

З наведених порівнянь видно, що найважливішими чинниками успіху нововведень є рівень їхньої новизни та адаптованості до споживачів, швидкість виходу на ринок та його знання.

Нововведення бувають не лише успішними, а й невдалими. Особливо висока частка невдач у сфері споживчих товарів. У дослідженнях наводяться такі дані: приблизно 80 % нових споживчих товарів, 30 % нових промислових продуктів і 20 % нових послуг приречені на невдачу [23]. Більшість аналітиків гадають, що відсоток невдалих нововведень зростатиме, бо цьому сприяють такі чинники:

· скорочення життєвого циклу товарів;

· зростання витрат на дослідження новацій;

· глобалізація конкуренції;

· збільшення сегментованості ринків;

· зростання пропозицій нових товарів;

· жорсткість законодавчих актів про охорону природного середовища і захист прав споживачів;

· зменшення рентабельності торгових марок підприємств (компаній) послідовників;

· зволікання з розробленням інновацій.

Таким чином, невдачі — це невід’ємна частина інноваційного процесу, менеджерам необхідно постійно аналізувати причини, які ведуть до фіаско нововведень, що дасть змогу уникнути багатьох проблем або значно знизити ризики.

Питання та завдання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність інноваційного процесу? Чим він відрізняється від НТП?

2. Дайте характеристику стадій інноваційного процесу.

3. Яку роль відіграє наука в інноваційному процесі?

4. Яка стадія інноваційного процесу є завершальною?

5. Яким чином здійснюється взаємодія учасників інноваційного процесу?

6. У чому сутність наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та маркетингу в інноваційному процесі?

7. Який вплив чинить розвиток інноваційного процесу на конкурентну боротьбу на світових ринках? Наведіть приклад.

8. Опишіть особливості внутрішньоорганізаційної моделі інноваційного процесу на підприємстві.

9. Якими критеріями керується підприємство при виборі нововведення? Охарактеризуйте їх.

10. Як визначається рівень новизни інновації для фірми?

11. Які чинники впливають на успіх або провал нововведень? Наведіть приклади.

12. Що є джерелами та причинами інноваційних ідей?

13. Які сфери аналізу, що є джерелом інноваційних ідей, виділив П. Друкер?

14. Чим визначається пріоритетне значення фундаментальної науки в розвитку інновацій? Наведіть приклади.

15. Чому наявність блискучої технологічної ідеї сама по собі ще не є гарантією успішної діяльності фірми?

16. Хто такі новатори? Чи можливо навчитись тому, як стати генієм?

17. Чи можуть інформація і знання збільшувати вартість продукту, що виготовляється з їх допомогою?

 


[1] Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания. — М.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 219.

[2] Павлов И. П. Лекции по физиологии. — М.: Изд-во АМН СССР, 1949. — С. 16.

[3] США: Экономика, политика, идеология. — 1998. — № 8.

[4] Конарева Л. А. Конкурентная борьба и управление компаниями // США: Экономика, политика, идеология. — 1998. — № 8.

[5] Шеко П. Управление созданием жизнеспособности нововведений // Проблемы теории и практики управления. — 1996. — № 1.

Методична розробка

практичного заняття для студентів 3 курсу медичних факультетів

 

 

з теми:“ Профілактичні щеплення в Україні. Наказ МОЗ України від 16.09.2011 р. №595. Календар профілактичних щеплень. Вакцинні препарати, що застосовуються. Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень. ”

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 248. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия