Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Неопределенность и риск в управленческих решениях
Створимо бінарне дерево із заданою користувачем кількістю вузлів. Тип вузла (компонента) дерева було оголошено у розділі 10.3.1. Оскільки структура дерева визначена рекурсивно, то для його створення та відображення можна розробити рекурсивні підпрограми.

Функція створення дерева tree отримує один цілочисловий параметр Amount-Node, що визначає кількість вузлів дерва та повертає покажчик на його корінь. Якщо кількість вузлів дорівнює нулю, дерево порожнє, а отже, виконано умову завершення рекурсії і функція має повернути значенняnil. Якщо кількість вузлів дерева відрізняється від нуля, необхідно виділити пам’ять для кореня дерева, за наведеними вище формулами обчислити кількість вузлів у лівому та правому піддеревах і двічі рекурсивно викликати функцію tree для створення піддерев. Для посилання на корінь дерева використаємо локальний покажчик newnode. Значення покажчиків на корені піддерев, що їх повертатиме функція tree в результаті рекурсивних викликів, слід присвоїти полям left та right змінної newnode^.

Дерево відображатиме рекурсивна процедура printtree. Піддерево рівня L виводитимиться так: спочатку буде відображене ліве піддерево, ротім – корінь піддерева рівня L,перед яким буде виведено L пробілів, далі – праве піддерево. Приклад створюваного програмою ех10_6 дерева зображено на рис. 10.16 і 10.17. Дерева такого типу називаються синтаксичним деревами арифметичних виразів.

program ex10_6; {створення та відобрвження бінарного дерева}

type ptr=^node; {тип покажчика на вузол дерева }

node=record {тип вузла дерева }

data:string; {інформаційне поле вузла }

left, {показчик на ліве піддерево }

right:ptr; {покажчик на праве піддерево }

end;

var n:integer; {кількість вузлів дерева }

root:ptr; {покажчик на корінь дерева }

{============== створення бінарного дерева =============}

function Tree(AmountNode:integer):ptr;

{AmountNode - kilkist vyzliv dereva,

ptr - pokazhchuk na korin dereva}

var newnode:ptr; {покажчик на новий вузол }

LeftNodes, {кількість вузлів у лівому}

RightNodes:integer; {і правому піддеревах }

str:string; {інформаційне поле вузла }

begin

if AmountNode =0 then {якщо вузлів не має }

tree:=nil {дерево порожнє }

else

begin

LeftNodes:= AmountNode div 2; {кількість вузлів у піддеравах}

RightNodes:= AmountNode - LeftNodes -1;

write('Enter node data:');

readln(str);

New(newnode); {виділити пам’ять для нового вузла}

with newnode^ do

begin

data:=str; {задати інформаційне поле вузла }

{створити ліве піддерево }

left:=Tree(LeftNodes);

right:=Tree(rightNodes);

end;

Tree:=newnode; {значення, що повертається }

end;

end;

{================== відображення дерева ===========}

procedure Printtree(RootTree:ptr;L:integer);

{RootTree - pokazchik na korin dereva; L – номер рівня

var i:integer; {параметр циклу }

begin

if RootTree<>nil then {дерево не порожнє}

with RootTree^ do

begin

Printtree(left,l+1); {вивести ліве піддерево}

for i:=1 to l do write(' ');

writeln(data); {вивести значення вузла}

Printtree(right,l+1); {вивести праве піддерево}

end;

end;

{================ основна програма =====================}

begin

writeln('Create and display tree');

writeln('Enter number of tree''s nodes');

readln(n); {задати кількість вузлів дерева }

root:=Tree(n); {створити дерево }

writeln('Created tree');

Printtree(root,0); {відобразити дерево }

readln;

end.

 

Неопределенность и риск в управленческих решениях

 

Как уже отмечалось, решения могут приниматься в условиях опре­деленности, неопределенности, риска и конфликта (иногда условия конфликта приравниваются к условиям неопределенности). Вопросы принятия решений в условиях определенности были рассмотрены выше. Рассмотрим основные аспекты принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска.Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 237. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия