Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальні відомості про робоче обладнання тракторів
1. Процеси і апарати харчових виробництв / За ред. проф. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

2. Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: Навч. посіб. / за ред. Проф. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2006. – С. 59-88

 

Таблиця 9.1

№ заміру Об’єм фільтрату V·106, м3 Час від початку досліду τ, с Питома продуктивність фільтра q·103, м32 Відношення (τ/q) ·10-3, (с·м2)/м3 Константи фільтрування
К, м2 С, м32
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

Сумський національний аграрний університет

 

 

 

 

Трактори і автомобілі

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи на тему:

 

„БУДОВА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОБОТИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ТРАКТОРІВ”

 

СУМИ – 2011МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра „Трактори та сільськогосподарські машини”

 

 

Трактори і автомобілі

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи на тему:

 

„БУДОВА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОБОТИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ТРАКТОРІВ”

 

для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 1301 „Агрономія”

спеціальностей 6.130100 „Агрономія” та 7.130102 „Захист рослин”

 

Денної форми навчання

 

 

СУМИ – 2011


ББК 40.72я73

М 55

УДК 631.372

 

 

Укладачі: к.т.н., доцент Слугінов В.М., асистент Жабко А.І.

 

 

М 55 Трактори і автомобілі. Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи на тему: „Будова, технологічний процес роботи та технічне обслуговування робочого обладнання тракторів” для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 1301 „Агрономія” спеціальностей 6.130100 „Агрономія” та 7.130102 „Захист рослин” денної форми навчання. – Суми: СНАУ, 2011. – 15 с., 7 рис.

 

Наведено методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи.

 

Рецензенти:

Руденко Віктор Аркадійович к.т.н., доцент кафедри „Трактори та сільськогосподарські машини” Сумського національного аграрного університету.

Саржанов Олександр Анатолійович к.т.н., доцент, завідувач кафедри „Експлуатації техніки” Сумського національного аграрного університету.

 

 

Відповідальний за випуск к.т.н., доцент кафедри ,,Трактори та сільськогосподарські машини” Сумського національного аграрного університету Слугінов В.М.

 

 

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового

інженерно-технологічного інституту СНАУ

(протокол № __ від „__” ___________ 2011 р.)

 

Сумський національний аграрний університет, 2011 р.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

БУДОВА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОБОТИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ТРАКТОРІВ – (2 год)

Мета роботи: вивчення загальної будови, технологічного процесу роботи та технічного обслуговування робочого обладнання тракторів.

Зміст роботи

1. Загальні відомості про робоче обладнання тракторів.

2. Начіпний механізм.

3. Гідравлічна начіпна система.

4. Механізм відбору потужності.

5. Додаткове робоче і допоміжне обладнання тракторів.

6. Технічне обслуговування робочого обладнання тракторів.

Обладнання, прилади, інструменти, матеріали

Трактори Т-150, Т-150К, МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6АКЛ, Т-40, Т-25А, Т-16М, гідронасос НШ-50-2-Л, плакати по робочому обладнанню тракторів.

Теоретична частина

Загальні відомості про робоче обладнання тракторів

Робоче обладнання призначене для приєднання до трактора сільськогосподарських машин і знарядь, приводу активних робочих органів мобільних і стаціонарних машин, а також керування ними з кабіни тракториста.

Робоче обладнання включає начіпну гідравлічну систему, начіпний пристрій і вал відбору потужності. Начіпна гідравлічна система складається з начіпного механізму і гідравлічної системи.

У начіпних машинно-тракторних агрегатів (МТА) порівняно з причіпними:

– спрощена конструкція сільськогосподарських машин і знарядь, а отже, менша їх маса;

– значне підвищення продуктивності МТА за рахунок кращої маневреності;

– зменшений тяговий опір знарядь, що дає змогу, збільшити ширину захвату агрегату і швидкість руху, а також зменшити витрати палива на одиницю виконаної роботи.Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1728. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия