Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ.
Мета: за системою тестів розрахувати біологічний вік і порівняти із календарним віком.

Обладнання: спірометр, тонометр, медичні ваги, секундомір.

Література:

І.Апанасенко Г.Л., Поп. Медична валеологія.- К.: Здо­ров'я, 1998.-ова Л.О248с

 

Важливим слідством вікових процесів є зниження терміну май­бутнього життя (збільшення імовірності смерті), порушення важливих життєвих функцій та звуження діапазону адаптації, роз­виток хворобливого стану. Абсолютною мірою життєздатності організму (кількості здоров'я) є тривалість майбутнього життя. Можли­ва така оцінка кількості здоров'я, яка за сукупністю інформатив­них параметрів прогнозує час від моменту дослідження до природ­ної смерті індивіда (В.А.Войтенко,1991). Точніше, мірою здоров'я є термін майбутнього життя (за умовою ідеальних та стабільних умов).

Для визначення біологічного віку (БВ) використовується «бата­рея тестів» різного ступеня складності. При цьому логічна низка оцінок старіння включає наступні етапи:

1. Розрахунок дійсного значення БВ для конкретного індивідуу­ма (за клініко-фізіологічними показниками);

2. Розрахунок належного значення БВ для індивідуума (за його календарним віком);

3. Порівняння належної та дійсної величини (на скільки років піддослідний випереджає або відстає від одноліток за темпом стар­іння).

Отримані оцінки є відносними: відправною точкою є популяцій­ний стандарт - середня величина ступеню старіння для данного календарного віку (KB) для даної популяції. Такий підхід дозволяє ранжувати осіб одного KB за ступенем «вікового зносу» і «запасу» здоров'я.

Запропоновано ранжувати оцінки здоров'я, що спираються на визначення БВ, залежно від величини відхилення останнього від популяційного стандарту:

I ранг - від 15 до 9 років

II ранг - від 8,9 до 3 років

III ранг - від -2,9 до +2,9 років

IV ранг - від 3 до 8,9 років

V ранг - від 9 до 15 років

Таким чином, І ранг відповідає дуже повільному темпу старіння; V —дуже прискоренному темпу старіння; III ранг відображає при­близну відповідність БВ та KB; осіб, які відносяться до II та ІV рангам за темпами старіння, включено до контингенту із загрозливим ста­ном здоров'я.

Хід роботи:

1. Виконати завдання

«Батарея тестів» для визначення біологічного віку:

1. Артеріальний тиск систолічний (АТс) і діастолічний (АТд) вимірюються за допомогою апарату Ріва-Рочі на правій руці, в стані сидячі, тричі з інтервалом 5 хвилин. Враховують результати того вимірювання, яке показує найменшу величину AT. Пульсовий ар­теріальний тиск (АТп) - різниця між АТс та АТд

2. Життєва ємність легень (ЖЄЛ) вимірюється в стані сидячі, через дві години після їжі спірометром будь-якого типу.

3. Термін затримки дихання після глибокого вдиху (ЗДв) і гли­бокого видиху (ЗДвид.) вимірюється тричі з інтервалом 5 хвилин за допомогою секундоміра. Враховується найбільша величина обох показників. Піддослідного належить інструктувати про те, що от­
риманий результат відображає його функціональні можливості і тому він повинен показати найкращий результат.

4. Статичне балансування (СБ) вимірюється, коли піддослідний стоїть на лівій нозі, без взуття, очі закриті, руки спущені додолу вздовж тулуба, без попереднього тренування. Враховується найк­ращий результат (найбільший час стояння на одній нозі) з 3 разів
і з інтервалами між ними 5 хвилин.

5. Маса тіла (МТ) у легкому одязі, без взуття реєструється за допомогою медичних ваг.

6. Календарний вік (KB) — число прожитих повних років.

7. Індекс самооцінки здоров'я (СОЗ) визначається за спеціаль­ним опитуванням.

 

Питання для СОЗ:

1) Чи турбує Вас головний біль?

2) Чи легко Ви прокидаєтесь від будь-якого шуму?

3) Чи турбує Вас біль в області серця?

4) Чи погіршився Ваш зір?

5) Чи погіршився Ваш слух?

6) Намагаєтесь Ви пити тільки кип'ячену воду?

7) Чи поступаються молодші Вам місця в міському транспорті?

8) Чи турбує Вас біль у суглобах?

9) Чи впливає на Ваше самопочуття зміни погоди?

10) Чи бувають у Вас періоди, коли переживання забирають у Вас сон?

11) Чи турбує Вас запор?

12) Чи турбує Вас біль у печінці?

13) Чи бувають у Вас запаморочення голови?

14) Чи трудніше Вам зосередитися в порівнянні з минулими роками?

15) Чи турбує Вас послаблення пам'яті, забудькуватість?

16) Чи відчуваєте Ви в різних місцях тіла палення, «повзання мурашок » ?

17) Чи турбує Вас шум та дзвін у вухах?

18) Чи тримаєте Ви у домашній аптечці один із наступних пре­паратів: валідол, нітрогліцерин, серцеві краплі?

19) Чи з'являться у Вас набряки на ногах?

20) Чи прийшлося Вам відмовитися від деяких блюд?

21) Чи турбує Вас задишка під час швидкого ходіння?

22) Чи турбує Вас біль в області попереку?

23) Чи вживаєте Ви з лікувальною метою будь-яку мінеральну воду?

24) Чи стали Ви плаксиві?

25) Чи буваєте Ви на пляжі?

26) Вважаєте Ви себе працездатним, як раніше?

27) Бувають у Вас періоди, коли відчуваєте себе радісним, збудженим, щасливим?

28) Як Ви оцінюєте своє здоров'я?

На перші 27 питань передбачені відповіді «так» або «ні», на останнє запитання - «добре», «задовільне», «погане», «дуже пога­не». Підраховується число негативних відповідей для анкетуємих відповідей на перші 27 питань, крім того, додається 1, якщо на останнє питання дана відповідь «погане» або «дуже погане». Підсум­кова величина індексу самооцінки здоров'я дає кількісну характе­ристику здоров'я від 0 при «ідеальному» до 28 при «дуже погано­му» самопочутті.

2. Зробити розрахунки за двома видами формул

Після отримання вихідних даних, їх використовують в різних варіантах робочих формул для інтегральної оцінки біологічного віку. При розрахунках БВ величини показників повинні бути вира­жені в наступних одиницях вимірювання:

 

 

3. Зробити нормування індивідуальних значень БВ

Для визначення ступеня старіння піддослідного відповідне БВ порівнюють із належним БВ (НБВ), який характеризує популяцій­ний стандарт вікового зносу.

Обчисливши індекс БВ : НБВ, можна з'ясувати, у скільки разів БВ піддослідного більше або менше за середній БВ його одноліток.

Обчисливши індекс БВ - НБВ, можна з'ясувати, на скільки років піддослідний випереджає своїх одноліток або відстає від них за сту­пенем старіння.

Величини НБВ розраховуються за формулами:

I варіант
Для чоловіків:

НБВ = 0,661•КВ + 16,9

Для жінок:

НБВ = 0,629 •КВ + 15,3

II варіант
Для чоловіків:

НБВ = 0,629 •КВ + 18,6

Для жінок:

НБВ = 0,581 •КВ + 17,3

Висновок: визначити власний біологічний вік, оцінити його, об­числивши індекси ступеню старіння, та визначити відношення до певного рангу за шкалою ранжування оцінки здоров'я.

Контрольні питання:

І.Як ви розумієте, чим біологічний вік індивіда відрізняється від його календарного віку?

2,Які вікові процеси сприяють зниженню терміну життя?

З.Які фізіологічні показники покладено в основу оцінки ступеню старіння?

4. Що таке віковий популяційний стандарт?

 

Лабораторне заняття № II


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1320. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7