Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

НА БАЗІ АНАТОМІЧНОГО МУЗЕЮ: ЧИННИКИ «ХВОРОБ ЦИВІЛІЗАЦІЇ».
Мета: ознайомитися з експонатами музею і дослідити причини виникнення найбільш поширених патологій фізіологічних систем людини.

Обладнання: олівці, блокноти.

Література:

1 .Грушко В.С. Основи здорового способу життя, Тернопіль — 1999. 368с.

2,Аланасенко Г.Л., Попова Л.О. Медична валеологія. - К.: Здо­ров'я, 1998.-248с.

З.Чумаков Б.Н. Валеология, М.: Педагогическое общество Рос-сии, 1997.- 1999.-407С.

4.Дубровский В.И. Валеология. Здоровий образ жизни, М.: Флин-та, 1999.-560с.

5.Колбанов В.В. Валеология: Основньїе понятия, терминьї и определения. - СИб.: ДЕАН, 1998.-232с.

План екскурсії:

1.Підготовка студентів до екскурсії, повторення теоретичного матеріалу з теми «Хвороби цивілізації»:

Ø поняття про чинники ризику;

Ø вплив стресів, шкідливих звичок, непомірного вживання їжі, гіподинамія, ігнорування загартовуючих заходів, недотримання правил особистої гігієни на виникнення патологічних змін в організмі;

Ø хвороби серцево-судинної системи людини; хвороби загального обміну;

Ø хвороби нервової системи.

2.Ознайомлення з маршрутом екскурсії, правилами техніки без­пеки роботи у музеї.

3.Інструкція студентів щодо роботи груповим методом, визна­чення завдання кожній групі і вимог до складання звіту екскурсії. 4.Коротка розповідь екскурсовода про історію створення анато­мічного музею.

5.Ознайомлення з експонатами музею за розділами:

Ø хвороби серцево-судинної системи;

Ø хвороби органів дихання;

Ø хвороби опорно-рухової системи;

Ø хвороби органів травлення;

Ø хвороби сечостатевої системи;

Ø цереброваскулярні хвороби;

Ø злоякісні новоутворення;

Ø доброякісні новоутворення жіночих статевих органів;

Ø новоутворення дитячого віку;

Ø природжені вади.

6. Самостійна робота студентів за завданнями:

Ø ознайомившись із експонатами, записати їх назву, описати найбільш характерні морфологічні аномалії будови органів;

Ø виявити етіологію захворювань;

Ø визначити характерні чинники поширення досліджуваних хвороб;

Ø зробити демографічний огляд проблеми для місцевого регіону.

7.Підбиття підсумків екскурсії: узагальнення відомостей про найбільш розповсюджені захворювання і припущення причин їх виникнення.

8. Оформлення звіту за отриманими завданнями.

 

 

Семінарське заняття № 1

 

ФАКТОРИ ПІДЛІТКОВОЇ НАРКОМАНІЇ

ТА ЇЇ НАСЛІДКИ.

Мета: опрацювати питання, які пов'язані з різноманітними чин­никами поширення підліткової залежності.

Література:

І.Шмалей СВ. Основы наркологии, Херсон-1998.

2. Грушко B.C. Основи здорового способу життя, Тернопіль -1999.-368с.

З.Чумаков Б.Н. Валеология, М.: Педагогичесжое общество Рос­сии, 1997.- 1999.-407с.

4.Кербунова Н.М. Иллюзии экологической независимости, Ни­колаев - 1999.-115с.

5.Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Валеологія: Підр. для 8-9 кл. серед, загальноосвіт. шк. - К.: Генеза, 1998.-136с.

Запитання для самопідготовки:

1.Чинники алкоголізму, наркоманії та никотизму.

2.Мотиви споживання алкоголю, наркотиків та тютюну у дитя­чому та підлітковому віці.

3.Вплив шкідливих звичок на функціональні розлади організму людини.

4.Формування особистості дітей та підлітків в наркозалежних сім'ях, психокорекційна робота з дітьми різних типів.

План дискусії:

І.Фактори, що сприяють вживанню наркотичних засобів:

1. характеристика зовнішніх чинників;

2. характеристика внутрішніх чинників.

II.Фактори, що захищають від прагнення до вживання психоактивних речовин.

III.Характеристика типів мотивації наркоманії. Відповідь офор­мити у вигляді таблиці

IV.Проаналізувати анкету «Наркокомпетентність» після відповіді на запитання:

1. Наркоманія — це ознака моральної слабкості.

2. Помірне вживання наркотиків під час вагітності не шкідливо.

1. Пияцтво і наркоманія - це одне й теж саме.

2. Більшість лікарів та психологів компетентні у лікуванні наркозалежності.

3. Можна сідати за кермо автомобілю після вживання наркотика.

4. Більшість наркоманів безробітні.

5. Наркозалежність збільшує ризик захворювання на рак.

6. Дослідження свідчать, що навіть епізод гострої інтоксикації викликає незворотні порушення головного мозку.

7. Після припинення вживання наркотиків, людина може легко втратити наркозалежність.

8. Кожен, хто іноді вживає психоактивні речовини, стає нарко­маном.

9. Суміш наркотиків дає більший ефект сп'яніння, ніж вживан­ня наркотиків поодинці.

V.Динаміка поведінки підлітків при наркоманії.

Проаналізувати, користуючись даними посібника Шмалей С.В. Основы наркологии Херсон-1998.,стор. 153-154, як впливають на ріст наркозалежності слідуючі чинники:

1. Виховання у неповних сім'ях;

3. Відсутність соціальних інтересів;

4. Прагнення до самоствердження;

5. Проява деліквентності;

6. Спадковість, що обтяжлива алкоголізмом;

7. Астенічна конституція;

8. Органічні порушення мозку;

9. Вживання опіатів у дитячому віці.

Зробити висновок, які чинники найбільш небезпечні.

VI. Зміна особистісних якостей при наркозалежності:

1. Класифікації типів наркоманів;

2. Порушення емоційно-вольової сфери;

3. Порушення сфери інстинктів.

Висновок: узагальнить відомості про чинники та наслідки вжи­вання наркотичних засобів.

 

Семінарське заняття № 2.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН І СПОСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ.

Мета: ознайомитися з деякими діагностичними критеріями найбільш розповсюджених наркотичних засобів і способами запобі­гання їх вживання.

Література:

І.Шмалей СВ. Основы наркологии, Херсон-1998.

2. Грушко B.C. Основи здорового способу життя, Тернопіль — 1999.-368с.

3.Чумаков Б.Н. Валеология, М.: Педагогическое общество Рос­сии, 1997.- 1999.-407с.

4.Кербунова Н.М. Иллюзии экологической независимости, Ни­колаев - 1999.-115с.

5.Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Валеологія: Підр. для 8-9 кл. серед, загальноосвіт. шк. — К.: Генеза, 1998.-136с.

Завдання для самоконтролю:

1.Основні поняття наркології.

2.Характеристика категорій звички та залежності від наркотич­них засобів

3.Характеристика наркологічної залежності за типами: опіатної, кокаїнової, канабінолової, від ліків, великих психоделіків, органічних розчинників.

4.Характеристика синдрому абстиненції.

План дискусії:

І.Проаналізувати динаміку розвитку звички та залежності від психоактивних речовин. Скласти таблицю «Основні характеристи­ки звички та залежності».

II.Порівняти поняття «первинний наркотизм» та «вторинний наркотизм»:

1. фактори, що сприяють виникненню;

2. етапи розвитку;

3. особливості переходу у стадію наркоманії.

III.Встановити різницю між поняттями «наркоманія» і «токси­команія».

IV.Дати характеристику опіатної, канабінолової, кокаїнової, лікарської залежності за планом:

1. характер впливу на організм;

2. форми найчастішого використання наркозплежними;

3. механізм дії наркотика на клітинному рівні;

4. механізм дії наркотика на системному рівні;

5. ознаки гострої інтоксикації;

6. перша допомога під час гострої інтоксикації та і коматозному стані.
V.Методи реабілітації наркозалежних та «созалежних»:

1. способи лікування наркозалежності;

2. психогігієнічні прийоми при лікуванні наркозалежності;

3. психокоректуюча робота з дітьми «созалежних сімей»;

4. психокоректуюча робота з підлітками «групи ризику».
Висновок: узагальнити відомості про небезпечність вживання психоактивних речовин і методи роботи з людьми, які зіткаються з проблемами наркоманії.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ:

1.Вплив екологічних факторів на здоровий спосіб життя.

2. Система загартування — важлива умова у вихованні здорової
дитини.

3. Стиль життя - соціально-психологічна категорія.

4. Харчування людини. Основи вживання їжі.

5. Раціональне харчування як один з критеріїв здорового спосо­бу життя людини.

6. Вегетаріанство.

7. П. Брегг - пропагандист здорового способу життя.

8. Наркоманія як соціальне лихо.

9. Паління як соціальне лихо у наш час.

10. Алкоголь — хвиля, що погрожує поглинути увесь світ.

11. Проблеми жіночого алкоголізму.

12. Шкідливі звички - загроза здоров'ю.

13. Молодь, наркотики - що далі?

14. Основні види наркотичних речовин та особливості їх вживання молоддю.

15. Система загартування за П.К.Івановим.

16. Роль фізичних вправ у попередженні захворювань та зміцнення здоров'я дітей у віці від 0 до 12 років.

17. Вплив фізичних вправ на здоров'я людини.

18. Повітря, вода, рух - універсальні засоби загартування організму.

19. Таємнича функція - відновлення власної рівноваги.

20. Перемога над старінням. Подовження життя людини.

21. Робота з хребтом — шлях до оздоровлення всього організму.

22. Ритмічна гімнастика - один із засобів здорового способу життя.

23. Вплив стресу на здоров'я людини.

24. Здоров'я городянина (на прикладі м. Херсона).

25. Студенство і здоров'я.

26. Реабілітація здоров'я.

27. Алкоголізм і гени.

28. Народна медицина українців.

29. Українські звичаї та здоров'я людини.

30. Піклування про здоров'я як обов'язок громадянина.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1.Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М.: Физкультура и спорт, 1987.

2.Апанасенко Г.Л.. Попова Л.О. Медична валеологія - К.: Здоро­в'я, 1998.-248с.

3.Бабин 1.1., Царенко А.В., Черняк В.М., Яцук Г.Ф. Пізнавай себе, Тернопіль, 1996.-232с.

4.Билич Г.Л., Назарова Л.В., Основы валеологии - СПб., «Водо­лей »,1998-560с.

б.Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье.- Л.: Наука, 1987.-125С.

б.Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валео-логії - К.: ІЗМН, 1997.-224С.

7.Валеологія (інформ.-метод, збірник), К.: Знання України.-1996.-336с.

8.Газета «Валеологія», 1999-2000.

9.Городенчук В.А., Остапчук Л.С. Нетрадиционные методы профи­лактики и лечения, Херсон: «Наддніпрянська правда», 1994.-402с. 10. Грушко B.C. Основи здорового способу життя, Тернопіль — 1999,-368с.

11.Гуманистический подход к охране здоровья/ отв. ред. Н.Берко-витц; пер. с англ. под ред. Григорьева К.В.-М.: Аспект Пресс, 1998.-254с.

12.Дубровский В.И., Валеология, здоровий образ жизни-М.: Флин­та, 1995 - 560с.

13.Журавлева А.И., Граевская Н.Д, Спортивная медицина и ле­чебная физкультура, М.: Медицина.-1993.-432с. 14.Кербунова Н.М. Иллюзии экологической независимости, Нико­лаев.-1999.-116с.

15.Кнейпп С. Моё водолечение, Репринтное изд., МПИП «Лан», 1990.-352с.

16.Колбанов В.В., Валеология: Основные понятия, термины и оп-ределения.-СПб.:ДЕАН, 1998-232с.

17.Концепція неперервного виховання та освіти в Україні.

18.Литвинова Г.О.. Ванханен В.Д. Гігієна.- К.: Здоров'я, 1994.-334с.

19.Мінський І.Я. Практикум з валеології, 2 частини, Черкаси,1998. 20.Николаев Ю.С. Голодание ради здоровья, М.-1989.-205с. 21.Очищение организма человека: Полная энциклопедия.- СПб.: ЗАО «Весь», 2000.-336с.

22.Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физи­ческих упражнений на работоспособность и здоровье человека, К.: Здоров'я, 1986.-152с.

23.Поль С.Брэгг, Здоровье и долголетие, М.: Грэгори — Пэйдж, 1996.-416с.

24.Царенко А.В., Яцук Г.Ф., Валеологія: підр. Для 8 - 9-х кл. серед, заг. шк.- К.: Генеза, 1998-136с.

25.Чумаков Б.Н., Валеология: Учеб. Пособие.-2-е изд., испр. и доп..- М.: Педагогическое общество России, 1999-407с. 26.Шмалей СВ. Диагностика здоровья, Херсон, 1994.-206с. 27.Шмалєй СВ., Основи наркології, Херсон, 1998207с. 28. Яцук Г.Ф., Царенко А.В., Бабин І.І., Черняк В.М. Практикум з валеології, 2 частини, 1997.

 


 

 Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 335. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия